Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Castigul salarial al salariatului strain

angajat straindrepturi salarialesalariuvizasedere temporara

Angajarea in munca a strainilor pe teritoriul Romaniei se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 2 lit. e) si d) din Codul muncii, a OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din 5 iunie 2008 si a OUG 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei.

Potrivit art. 3 alin.(1) din OUG 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, strainii pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei la angajatori care functioneaza in mod legal, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetateni romani, ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum si de rezidenti permanenti pe teritoriul Romaniei;
b) indeplinesc conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare, solicitate de angajator potrivit legislatiei in vigoare;
c) fac dovada faptului ca sunt apti din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva si nu au antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfasoara sau urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei;
d) se incadreaza in contingentul anual aprobat prin hotarare a Guvernului;
e) angajatorii au achitate obligatiile catre bugetul de stat pe ultimul trimestru;
f) angajatorul sa desfasoare efectiv activitatea pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca.
g) angajatorul sa nu fi fost sanctionat anterior pentru munca nedeclarata sau angajare ilegala.

Prin exceptie, aceste conditii nu se cer a fi indeplinite in urmatoarele cazuri:
- strainilor care indeplinesc functia de administrator intr-o societate comerciala cu participare straina, in situatia in care este o singura persoana numita in aceasta functie;
- daca strainul desfasoara activitatea in calitate de sportiv profesionist, in conditiile existentei unei dovezi ca a desfasurat activitate similara in alta tara;
- solicitantilor autorizatiei pentru lucratorii sezonieri;
- solicitantilor autorizatiei de munca nominale;
- pentru lucratorii transfrontalieri;
- strainilor posesori ai unui permis de sedere in scop de studii.

Autorizatia de munca se elibereaza, la cererea angajatorului, de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, prin formatiunile sale teritoriale, daca se constata indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) angajatorul prezinta documentele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta pentru fiecare tip de autorizatie de munca prin care dovedeste ca desfasoara o activitate legala in Romania, ca nu are datorii la bugetul de stat pe ultimul trimestru si ca a facut o selectie legala;

b) strainul indeplineste conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare, este apt din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva, nu are antecedente penale si se incadreaza in contingentul anual aprobat prin hotarare a Guvernului, precum si conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) si h), art. 8 alin. (1) lit. b)-d), art. 11 si art. 27 alin. (2) lit. c) si e) din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu completarile ulterioare.

Autorizatia de munca se elibereaza in vederea admiterii pe teritoriul Romaniei si pentru prelungirea dreptului de sedere pe perioade de cel mult un an.

Autorizatia de munca se elibereaza si strainilor care:
a) provin din state cu care Romania are incheiate acorduri, conventii sau intelegeri de desfiintare a vizelor pentru trecerea frontierei in acest scop sau pentru care Romania a renuntat unilateral la obligativitatea vizelor;
b) beneficiaza de drept de sedere temporara pentru reintregirea familiei, acordat in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor in Romania;
c) beneficiaza de drept de sedere temporara in scop de studii si solicita incadrarea in munca in baza unui contract individual de munca cu timp partial, cu program de maximum 4 ore pe zi;
d)sunt detasati pe teritoriul Romaniei.

Autorizatia de munca nu se acorda strainilor care in ultimii 2 ani au avut un drept de sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale si nu au respectat planul de afaceri prevazut la art. 43 alin. (2) lit. a) din OUG 194/2002, republicata, cu completarile ulterioare.

Autorizatia de munca este necesara pentru obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca sau, dupa caz, a permisului de sedere in scop de munca.

Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda in conditiile stabilite de art. 44 din OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor in Romania, dupa cum urmeaza:
Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda strainilor pe baza autorizatiei de munca eliberate de Oficiul Roman pentru Imigrari in conditiile legii, cu exceptia autorizatiei de munca pentru lucratori detasati.

Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
a) copia autorizatiei de munca eliberate de Oficiul Roman pentru Imigrari sau, dupa caz, documente prin care sa se faca dovada ca solicitantul se incadreaza in categoriile prevazute la alin. (3);
b) dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim brut garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din statul de domiciliu sau de resedinta;
d)asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.

Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda si urmatoarelor categorii de straini care pot fi incadrati in munca sau pot presta munca la persoane fizice sau juridice din Romania fara autorizatie de munca:
a) strainilor al caror acces fara autorizatie de munca pe piata muncii din Romania este stabilit in textul acordurilor, conventiilor sau intelegerilor la care Romania este parte;
b) strainilor care desfasoara activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate din Romania, in baza unor acorduri bilaterale sau in baza ordinului ministrului de resort;
c) strainilor care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;
d) strainilor care sunt numiti sefi de filiala, reprezentanta sau de sucursala ai unei companii de pe teritoriul Romaniei care are sediul in strainatate, iar la data solicitarii nu sunt asociati, actionari sau administratori la o persoana juridica romana.

Strainul poate solicita viza de lunga sedere pentru angajare in munca in termen de 60 de zile de la data eliberarii autorizatiei de munca. Viza se aproba de Centrul National de Vize, in termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fara a mai fi necesara obtinerea avizului prevazut la art. 30 alin. (7).

Pentru strainii prevazuti la alin. (3) este necesara obtinerea avizului Oficiului Roman pentru Imigrari prevazut la art. 30 alin. (7).

Strainilor care au intrat in Romania in baza unei vize de lunga sedere, precum si celor care sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii vizei de lunga sedere li se poate prelungi dreptul de sedere temporara de catre Oficiul Roman pentru Imigrari sau de formatiunile sale teritoriale, succesiv, pentru perioade de pana la un an.

Strainilor intrati in Romania in scopul angajarii in munca, posesori ai unei autorizatii valabile de munca pentru lucratori permanenti, lucratori sezonieri, lucratori stagiari, sportivi, nominale, pentru lucratori transfrontalieri sau pentru lucratori inalt calificati li se prelungeste dreptul de sedere temporara daca prezinta urmatoarele documente:
a) contractul individual de munca cu norma intreaga, vizat de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte faptul ca salariul inscris este cel putin la nivelul salariului mediu brut pe economie. In cazul lucratorilor inalt calificati, acesta va fi la nivelul de cel putin 4 ori salariul mediu brut pe economie;
b) actul medical de atestare a starii de sanatate, din care sa rezulte ca strainul este apt pentru a fi incadrat in munca.

In cazul in care informatiile sau documentele furnizate, pe care se intemeiaza cererea strainului posesor al unei autorizatii valabile de munca pentru lucratori inalt calificati, sunt necorespunzatoare, Oficiul Roman pentru Imigrari ii comunica solicitantului informatiile suplimentare cerute si stabileste un termen de 30 de zile pentru trimiterea acestora. Termenul prevazut la art. 51 alin. (4) se suspenda pana la primirea de catre Oficiul Roman pentru Imigrari a informatiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Daca nu au fost furnizate informatiile sau documentele suplimentare pana la termenul prevazut, solicitarea poate fi respinsa.

Strainilor intrati in Romania in scopul detasarii, posesori ai unei autorizatii valabile de munca pentru lucratori detasati, li se prelungeste dreptul de sedere temporara daca prezinta urmatoarele documente:
a) decizia de detasare, tradusa si legalizata;
b) dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului mediu brut pe economie.

Strainilor angajati ai persoanelor juridice cu sediul pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, detasati in Romania, li se prelungeste dreptul de sedere temporara daca prezinta urmatoarele documente:
a) decizia de detasare, tradusa si legalizata;
b) permisul de sedere eliberat de statul in care isi are sediul angajatorul, in original si in copie;
c) dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului mediu brut pe economie.

Dreptul de sedere al strainilor detasati poate fi prelungit pentru perioada prevazuta in decizia de detasare, dar nu mai mult de un an intr-un interval de 5 ani.

Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere temporara in scop de munca se acorda daca strainul prezinta documentele prevazute mai sus, precum si certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul din care sa rezulte ca nu are datorii la bugetul de stat la sfarsitul trimestrului incheiat anterior depunerii cererii.

Dreptul de sedere temporara se prelungeste pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de munca, dar nu mai mult de un an.

Strainilor posesori ai unei autorizatii valabile de munca pentru lucratori inalt calificati li se prelungeste dreptul de sedere temporara pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de munca plus 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani.

Prelungirea dreptului de sedere pentru strainii prevazuti la art. 44 alin. (3) se acorda numai daca acestia prezinta documentele prevazute la alin. (1) si, dupa caz, pe cele prevazute la alin. (3).

Strainii posesori ai unui permis de sedere in scop de studii pot solicita prelungirea dreptului de sedere in scop de munca, dupa finalizarea studiilor, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere in acest scop, cu conditia incheierii unui contract de munca cu norma intreaga, in specialitatea studiilor absolvite.

Aprobarea sau respingerea cererii de eliberare a Cartii albastre a UE va fi comunicata de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, in scris, primului stat membru, in termen de 30 de zile de la data deciziei, atunci cand Romania este al doilea stat membru.

Asadar, atat pentru obtinerea vizei de lunga sedere cat si pentru prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca conditia ceruta de lege este ca salariul strainului sa fie de cel putin la nivelul salariului mediu brut pe economie, aceasta conditie dateaza de la 1 august 2011 cand a intrat in vigoare Legea 157 din 11 iulie 2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 533 din 28 iulie 2011.

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
angajat straindrepturi salarialesalariuvizasedere temporara

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 26 Iulie 2012
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Castigul salarial al salariatului strain Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (1)


27-Iul-2012

oare cum se pot genera asemenea ABERATII despre CODUL MUNCI care prevede ca PUNCTAJUL de calcul al pensiei de invaliditate prevede ca la o anumita virsta sa ai un numar de ani lucrati ---NICIDECUM ca iti interzice pensionarea pe motiv de BOALA==de unde asemenea SCORMONELI ===doar NU te IMBOLNAVESTI la COMANDA ---daca nu ai ani de vechime si ai o virsta binenteles ca TREBUIE sa fii pensionat pe INVALIDITATE daca esti INAPT si ti se ofera la calcul un PROCENT mai MIC si vei avea o pensie mai mica. cine INTERPRETEAZA astfel de ABERATII poate se gindeste ca este inapt pentru o anumita munca si apt pentru un alt post ==in acest caz comisia de invaliditate si in special medicul de med.munci poate propune ==SCHIMBAREA LOCULUI de MUNCA nicidecum SOMAJUL. angajatorul la care s-a imbolnavit trebuie sa accepte schimbarea locului de munca caci doar acolo s-a imblonavit angajatul sau. daca mai perpetuati asemenea ABERATII care nici NU sunt SCRISE in CODUL MUNCI deaceea ride STRAINI de noi ca NU stim sa citim ROMANESTE.

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Poprirea. Sapte urmariri cu trei beneficiari. Ordinea de preferintaIntrebare: Daca pentru un salariat ni s-au comunicat 7 adrese de infiintare poprire, respectiv: - 5 adrese de la ANAF reprezentand cheltuieli de judecata (datorie 200 lei + 1500 lei + 300 lei + 275 lei + 753 lei) - 1 adresa de la ANAF reprezentand amenda la bugetul local (datorie 100 lei) - 1 adresa de la executor judecatoresc reprezentand creanta din imprumut bancar (457.000 lei) Va rugam sa ne raspundeti cum trebuie distrIbuita poprirea asupra 1/2 din total salariu.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Cumulul de functii la acelasi angajator este permis pentru functii diferite. Sporul pentru munca suplimentaraIntrebare: Avem un angajat cu norma intreaga care doreste sa mai incheie cu firma noastra inca un alt contract de munca partial (cu 2 ore pe zi) pe langa cel deja existent, in aceeasi functie. Va rog sa ne informati, daca cumva exista aceasta posibilitate. Daca da, trebuie incheiat un contract separat pentru cele 2 ore/zi, sau prin act aditional la contractul sau de munca deja existent cu firma noastra.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

Aflati totul despre modificarile din contractele part-time
in 2020!

Descarcati gratuit Raportul Special
"CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii"
CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 

 
 
  
Aflati totul despre modificarile din contractele part-time in 2020!
Descarcati gratuit Raportul Special

"CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]