Demisia fara preaviz conform art 81 Codului Muncii. Model demisie fara preaviz 2023

demisie fara preavizmodel demisie fara preavizcerere demisie fara preaviz
Demisia fara preaviz conform art 81 Codului Muncii. Model demisie fara preaviz 2023
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ce inseamna demisie fara preaviz si cum se poate beneficia de aceasta?


Sa ne lamurim ce inseamna demisia, in primul rand.

Reprezinta actul unilateral de vointa al angajatului, prin care acesta pune capat raporturilor juridice de munca.
Demisia trebuie sa imbrace forma scrisa si notificata angajatorului.

Atentie mare la faptul ca demisia nu trebuie aprobata de angajator. Angajatorului i se aduce la cunostinta faptul ca angajatul a decis sa puna capat raporturilor juridice de munca.

Adesea descoperit notificari sub forma "Cererilor de aprobare a demisiei". Sunt gresite. Sunt acte care dovedesc faptul ca angajatii nu isi cunosc drepturile si nu cunosc legea in sensul ei cel mai general. De la bun inceput vom intelege faptul ca demisia presupune manifestarea libera de vointa. Mai presupune in mod evident si faptul ca angajatul isi va instiinta in prealabil angajatorul cu privire la incetarea raporturilor de munca.

Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia angajatului sau in registrul de intrare-iesire. La un eventual caz ajuns in instanta, aceasta dovada de inregistrare a demisiei poate face diferenta dintre castig de cauza sau plata de daune-interese.

In caz contrar, cand angajatorul refuza sa inregistreze demisia angajatului, acesta va face orice dovada a faptului ca si-a notificat angajatorul, in scris, cu privire la demisie. Angajatorii care refuza sa inregistreze demisia pot fi amendati cu sume cuprinse intre 1.500 si 3.000 de lei.

Atentie mare si la faptul ca termenul de preaviz este obligatoriu in cazul demisiei,
cu exceptia situatiei in care angajatorul renunta la acest termen sau cand angajatorul nu isi respecta obligatiile contractuale.

Spre exemplu, daca angajatorul nu isi achita obligatiile contractuale (salariu, zile libere samd.), angajatul nu este obligat sa respecte termenul de preaviz.

Nerespectarea de catre angajat a termenului de preaviz, fara motive intemeiate, echivaleaza cu absentarea nemotivata de la locul de munca. De aici, angajatorul poate porni procedura de cercetare disciplinare.


Codul Muncii, la art. 81
ofera prevederile necesare pentru a intelege cum procedeaza angajatii si angajatorii in materie de demisii cu si fara preaviz.

Va amintesc faptul ca in situatii exceptionale, salariatul poate demisiona fara preaviz. Demisia fara preaviz este o noutate introdusa prin actualul Cod al muncii, care prevede in art. 81 alin. (8) ca: „salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca“.

Textul art. 81 alin. (8) se refera numai la nerespectarea de catre angajator a obligatiilor asumate prin contractul individual de munca.

Dar am vrea sa stim si daca salariatul poate demisiona fara preaviz si in cazul in care angajatorul nu isi executa obligatiile prevazute in contractele colective de munca sau in lege?

"In principiu da, din moment ce prima dintre obligatiile angajatorului prevazute in modelul-cadru de contract individual de munca este tocmai aceea de a acorda salariatului „toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca si din lege“. Poate fi insa avuta in vedere numai nerespectarea obligatiilor angajatorului fata de salariat, nu si fata de terti, in afara de cazul in care nerespectarea obligatiei respective il prejudiciaza in mod direct si pe salariat.", precizeaza specialistii PortalCodulMuncii.ro.

Model de demisie fara preaviz 2023Nr. inregistrare ……..…/………..…………..
(se va inregistra in registrul angajatorului)
 
Domnule director,
Subsemnatul……...…........................., CNP……………………………… angajat al SC…………..............................................in functia…………, va notific cu privire la incetarea contractului individual de munca, prin demisie, fara preaviz avand in vedere
 
 
Data:                                                                    Semnatura
................                                                             ................... 

Ce trebuie sa stim despre solutia reducerii programului de lucru la jumatate, pe perioada preavizului? Se asigura pentru toti angajatii?


Conform specialistilor, aceasta clauza a fost reglementata in Contractul colectiv de munca unic la nivel national pentru anii 2007 – 2010.

Conform art. 74 alin. (3) din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pentru perioada 2007 - 2010, in perioada preavizului, salariatii aveau dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unitatii, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se puteau acorda prin cumul, in conditiile stabilite de angajator.

Daca la nivelul unitatii exista un contract colectiv de munca aplicabil ce contine respectiva clauza, atunci clauza devine obligatorie.

Pe durata preavizului angajatorul poate acorda salariatului dreptul sa lipseasca 4 ore de la programul de lucru pentru gasirea unui nou loc de munca daca in contractul colectiv de munca aplicabil la nivel de unitate este negociata o astfel de clauza.

Angajatul poate intra in concediu medical in perioada de preaviz?


Da, desigur. Existenta unui concediu medical in perioada de preaviz il va suspenda, iar preavizul se va relua la incetarea concediului medical.

Art. 50. – Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:

a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporara de munca;
c) carantina;
d) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel;
e) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;
f) forta majora;
g) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala;
h) de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept;
i) in alte cazuri expres prevazute de lege.


Poti cere concediu de odihna in perioada de preaviz in cazul demisiei? Care sunt consecintele?


Daca partile convin ca pe durata preavizului in cazul demisiei salariatul sa efectueze concediul de odihna, tot ceea ce este in favoarea salariatului este permis.

Asadar, angajatorul poate aproba, ca pe durata preavizului in cazul demisiei, salariatul sa efectueze concediul de odihna.

Cand angajatorul desfiinteaza postul, mai este el obligat sa ofere perioada de preaviz angajatului? Dar in cazul persoanelor concediate pentru necorespundere profesionala?


Art. 75 alin. (1) din Legea 53/2003 - Codul muncii, republicata, prevede ca persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare.

Art. 75. – (1) Persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. d), care se afla in perioada de proba.
(3) In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator, cu exceptia cazului prevazut la art. 51 alin. (2).


     Art. 61. – Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii:
     a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;
     b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile, in conditiile Codului de procedura penala;
     c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
    d) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.

     Art. 65. – (1) Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.
     (2) Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.

     Art. 66. – Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi individuala sau colectiva.


Persoanele concediate pentru necorespundere profesionala vor beneficia de perioada de preaviz! Concedierea fara preaviz este posibila pentru persoanele care nu corespund profesional doar daca sunt in interiorul sau la finalul perioadei de proba!
 

Atentie la faptul ca persoanele carora le-a incetat contractul de munca prin demisie nu mai beneficiaza de indemnizatie de somaj.


Nu uitam faptul ca un contract de munca poate inceta fara preaviz daca angajatul se afla in timpul perioadei de proba sau la finalul ei. In acest caz, este nevoie doar de o notificare scrisa pentru a dispune incetarea contractului de munca.

La final, retinem faptul ca demisia este un act unilateral de vointa al angajatului. In cunostinta de cauza, dupa analize si fara ingradire, angajatul ia o decizie si o aduce la cunostinta angajatorului. Angajatul are dreptul de a nu motiva demisia.

Demisia nu trebuie aprobata de angajator.

Redau mai jos si articolul din lege, de reglementare a demisiei:

Art. 81. – (1) Prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz.
(2) Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.
(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
(4) Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.
(5) Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele.
(6) In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.
(7) Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv.
(8) Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.Mult succes si cariere stralucite!NOUTATI din Legislatia muncii

Ce modificari a adus celebra Lege nr. 283/2022?


Legea nr. 283/2022 a creat mai multe probleme decat a rezolvat!

Parcurgeti Caietul Seminarului National de Legislatia Muncii!
Contine noutatile legislative aplicabile in 2023, implicatii, controverse, solutii, comentarii, intrebari si raspunsuri!

Raspunsuri impecabile la 4 mari intrebari:

1) Ce modificari a adus celebra Lege nr. 283/2022?  
2) Care sunt implicatiile, inclusiv cele foarte subtile, ale acestor modificari?
3) La ce alte aspecte legate de legislatia muncii trebuie sa fiti foarte atent in aceasta perioada?
4) Cu ce situatii sensibile e posibil sa va confruntati in 2023?

...Vezi AICI detaliile complete <<

de Maria Nicutar


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
demisie fara preavizmodel demisie fara preavizcerere demisie fara preaviz

Data aparitiei: 16 Ianuarie 2023
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:

Demisia fara preaviz conform art 81 Codului Muncii. Model demisie fara preaviz 2023 Nota: 4.14 din 5 - 338 voturi.
Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Utilizarea semnaturii electronice pentru CIM si alte documente de resurse umaneIntrebare: Codul muncii prevede posibilitatea semnarii electronice a CIM-ului. Dorim implementarea semnaturii electronice pentru semnarea documentelor de resurse umane (informare salariala, CIM, acte aditionale). Dorim sa facem acest lucru prin intermediul furnizorului nostru de sistem informatic ce ne ofera semnatura electronica calificata Certsign. Problema intervine in momentul in care nu toti salariatii (respectiv muncitorii) au adresa de e-mail de companie. Pe adresa de e-mail salariatul ar trebui sa...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Concediu de ingrijitor. Contributii socialeIntrebare: Legat de zilele de concediu ingrijitor, asa cum au fost ele legiferate inclusiv cu modificarile din OUG 42/2023, pentru aceste zile angajatul nu datoreaza contributie asiguratorie de sanatate. Personal nu gasesc ceva legiferat pe aceasta tema si in Codul fiscal. Intrebarea este: se retine CASS pentru aceste zile de concediu de ingrijitor?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz"
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]