Codul muncii 2024 - Legea 53/2003 actualizata, valabil 2024

legea 53/2003codul muncii 2023codul muncii 2024
Codul muncii 2024 - Legea 53/2003 actualizata, valabil 2024
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1013 din 19.10.2022.
 
Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 17 octombrie 2022, decretul privind promulgarea Legii nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (PL-x 454/01.09.2022).
 
Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 si a OUG nr. 57/2019 in scopul transpunerii in legislatia nationala a Directivei (UE) 2019/1152 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana si a Directivei (UE) 2019/1158 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viata profesionala si cea privata a parintilor si ingrijitorilor


UPDATE 13.07.2022
 
Va reaminitm ca, prin Legea nr. 144/2022, O.U.G. nr. 36/2022, H.G. nr. 96/2022, Codul muncii a fost modificat direct. Aceste acte normative au modificat textul Codului muncii iar ultima modificare dateaza din 26 mai 2022.
 
Indirect, Codul muncii a fost implicit modificat prin Legea nr. 135/2022, O.UG. nr. 67/2022 si O.U.G. nr. 57/2022.
 
Totodata, prin derogare de la Codul muncii angajatorii pot reduce timpul de munca astfel cum prevede O.U.G. nr. 132/2020 aprobata cu modificari prin Legea nr. 282/2020 si modificata prin O.U.G. nr. 73/2022. Ultima modificare a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 536 din 31 mai 2022.  Dispozitiile art. 1 si 3 se aplica incepand cu data de 8 iunie 2022, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2022.
 
Potrivit Legii nr. 144/2022
 
Registrul general de evidenta a salariatilor este accesibil online pentru salariati/fosti salariati, in privinta datelor care ii privesc.
 
Dreptul de acces se limiteaza la vizualizarea, descarcarea si tiparirea acestor date, precum si la generarea online si descarcarea unui extras din registru.
 
Vechimea in munca si/sau in specialitate poate fi dovedita si cu extrasul din registru descarcat online.
 
Potrivit O.U.G. nr. 36/2022
 
Incepand cu data de 7 aprilie 2022 si pana la data de 31 decembrie 2022, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.
 
Potrivit H.G. nr. 96/2022
 
Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, ziua de 2 decembrie 2022 se stabileste ca zi libera.

UPDATE 20.12.2021:

Codul muncii a fost actualizat cu dispozitiile OUG 130/2021, publicata in Monitorul Oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021.
 
Modificarea vizeaza salariul de baza minim brut pe tara. Cum din 2019 avem doua salarii minime brute pe tara, apreciem ca vizeaza si modificarea salariului minim din domeniul constructii de 3.000 lei.
 
Astfel, prin O.U.G. nr. 130/2021 dupa alineatul (2) al articolului 164 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost introduse doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
 
„(2^1) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit in conditiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioada de maximum 24 de luni de la momentul incheierii contractului individual de munca. Dupa expirarea perioadei respective, timp in care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi incadrat cu un salariu de baza superior salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. (2^2) Prevederile alin. (2^1) se aplica si pentru salariatul incadrat cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, care are deja incheiat un contract individual de munca cu o durata de peste 24 de luni."
 
 Se observa astfel ca aceste dispozitii obliga angajatorul ca dupa 24 de luni de la angajare, indiferent de obtinerea unei calificari suplimentare sau nu, sa acorde salariatului o majorare a drepturilor salariale, astfel incat acesta sa nu fie remunerat tot cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
 
Astfel, conform informatiilor cuprinse in Nota de fundamentare aferenta O.U.G. nr. 130/2021, se precizeaza ca „In aplicarea prevederilor art. 164 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata exista tendinta excesiva a angajatorilor de a mentine salariul minim pentru angajati perioade lungi de timp. Pentru eliminarea acestei probleme se propune stabilirea la maximum 24 de luni a duratei de aplicare a salariului minim."


Codul Muncii 2022 reprezinta cel mai important act de care angajatorii si angajatii vor tine cont pentru relatii de munca desfasurate conform legii in vigoare.  Desigur, numeroase aspecte ce tin de dreptul muncii, legislatia muncii si managementul resurselor umane sunt reglementate si de alte acte normative ce armonizeaza prevederile din Codul Muncii.

Ultimele actualizari: 

Potrivit Legii nr. 208/2020:
 
Partile pot opta sa utilizeze la incheierea, modificarea, suspendarea sau, dupa caz, la incetarea contractului individual de munca semnatura electronica avansata sau semnatura electronica calificata.
 
Potrivit Legii nr. 138/2021:
 
In cazul in care angajatorul se afla in procedura de insolventa, faliment sau lichidare conform prevederilor legale in vigoare, administratorul judiciar sau, dupa caz, lichidatorul judiciar este obligat sa elibereze salariatilor un document care sa ateste activitatea desfasurata de acestia, conform prevederilor alin. (5), sa inceteze si sa transmita in registrul general de evidenta a salariatilor incetarea contractelor individuale de munca.
 
Potrivit H.G. nr. 4/2021:
 
In aplicarea prevederilor art. 164 alin. (12) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepând cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2.300 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
 
Potrivit O.U.G. nr. 36/2021:
 
Salariatii cu munca la domiciliu au obligatia de a respecta si de a asigura confidentialitatea informatiilor si documentelor utilizate in timpul muncii la domiciliu.
 
Potrivit O.U.G. 37/2021:
 
Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu exceptia microintreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.
 
Potrivit O.U.G. nr. 117/2021:
 
Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 90 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.

2021

Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 501/13.05.2021.

2020

 
Legea nr. 298 din 24 decembrie 2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata în  Monitorul Oficial nr. 1293 din 24 decembrie 2020.

LEGE nr. 213 din 30 septembrie 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 septembrie 2020

 
- Legea nr. 37 din 2 aprilie 2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si a art. 94 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 3 aprilie 2020

Consultati si derogarile aduse prin Ordonanta de urgenta nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 14 mai 2020

Consultati si derogarile aduse prin LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

- Legea nr. 23/2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 10 ianuarie 2019. In vigoare de la 13 ianuarie 2019.

In 2018, Codul muncii a fost modificat prin:
 • OUG nr.96 din 14 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii.

In 2017, Codul muncii a fost modificat prin:

In 2016, Codul Muncii a fost modificat prin:

 • Decizia nr. 2/2016 referitoare la examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava cu privire la interpretarea si aplicarea unitara a legii în ce priveste calitatea procesuaa pasiva in cauzele privind reconstituirea vechimii în munca, constatarea încadrarii activitatii desfasurate în grupele I si/sau a II-a de munca, în situatia in care fostul angajator nu mai exista, publicata in Monitorul Oficial nr. 263 din 7 aprilie 2016.
 • Decizia nr. 7/2016 privind pronuntarea unei hotarari prealabile referitoare la interpretarea dispozitiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2016.
 • Decizia nr. 261/2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 511 din 7 iulie 2016.
In 2015, Codul Muncii  a fost modificat prin:
 • Decizia nr. 8/2014 referitoare la recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta si procurorul general al Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 78 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul muncii, republicat), raportat la prevederile art. 76 lit. b) din acelasi act normativ, respectiv daca nerespectarea de catre angajator a dreptului angajatului la preaviz, în ipotezele prevazute de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, constituie un motiv de nulitate a masurii de concediere si a deciziei de concediere si care sunt conditiile în care intervine nulitatea deciziei de concediere si a masurii concedierii pentru omisiunea de a indica în cuprinsul deciziei durata preavizului, publicata in Monitorul Oficial nr. 138 din 24 februarie 2015.
 • Decizie nr. 5/2015 referitoare la recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (71) din Ordonanta Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare, prin raportare la dispozitiile art. 38 si art. 159 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare), cu referire la sintagma "cheltuieli de personal", în sensul daca aceasta include si salariile primite de medicul rezident pentru munca desfasurata în perioada rezidentiatului si, pe cale de consecinta, daca drepturile salariale incasate pot fi restituite, în situatia în care medicul rezident nu îsi respecta obligatia asumata de a continua raporturile de munca pentru o anumita perioada cu spitalul în care a desfasurat programul de rezidentiat, in special în cazul în care o astfel de clauza ar fi prevazuta în actul aditional la contractul individual de munca, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015.
 • Decizia nr. 279/2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial 431 din 17 iunie 2015.
 • Decizia nr. 21/2015 referitoare la examinarea în vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil din 1864 si art. 1523 alin. (2) lit. d) din Codul civil (Legea nr. 287/2009) raportat la art. 166 alin. (1) si (4) din Codul muncii, republicat [art. 161 alin. (1) ÅŸi (4) din Codul muncii in forma anterioara republicat in art. 1088 din Codul civil din 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2000, art. 2 din O.G. nr. 13/2011 si art. 1535 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), respectiv art. 16 lit. "a" din Decretul nr. 167/1958 raportat la art. 171 din Codul muncii, republicat (art. 166 Codul Muncii in forma anterioara republicata, publicata in Monitorul Oficial nr. 743 din 5 octombrie 2015.
 • Decizia nr. 22/2015 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 141 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modifiarile si completarile ulterioare, respectiv daca fapta angajatorului de a desfasura activitati de comercializare cu amanuntul a produselor nealimentare in punctele de lucru din centrele comerciale, în zilele de sarbatori legale prevazute de art. 139 alin. (1) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, întruneste elementele constitutive ale contraventiei prevazute de art. 260 alin. (1) lit. g) din acelasi cod, atunci când angajatorul si-a îndeplinit obligatiile prevazute de art. 142 din acest act normativ, publicata in Monitorul Oficial nr. 876 din 24 noiembrie 2015.


Stiati ca...
 • in 2003 Romania a inlocuit, dupa 30 de ani, Codul muncii?
 • la inceputurile sale, Codul muncii actual a fost considerat un text eminamente sindical? Legea 53 din 2003 prevedea 304 drepturi, 246 in favoarea salariatilor si numai 58 in favoarea angajatorilor
 • in primul an in care s-a aplicat Codul muncii numarul cazurilor de conflicte de munca a crescut cu 32%?
 • in 2011 Codul muncii a fost republicat, balanta fiind inclinata, de data aceasta, catre angajatori
modificarile aduse la Codul muncii dupa republicare au vizat, in principal, urmatoarele aspecte:
 • relaxarea restrictiilor privind folosirea CIM pe perioada determinata
 • modalitatea de incheiere a CIM
 • o mai mare flexibilizare a procedurilor de concediere
 • durata timpului de munca si munca suplimentara
 • durata concediului de odihna; modul de calcul a indemnizatiei de concediu de odihna
 • formarea profesionala a angajatilor

In anul 2011 Codul muncii – Legea nr. 53/2003 a fost modificata substantial prin Legea nr. 40/2011. Urmare a acestei modificari Codul muncii a fost republicat in Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011.


Info utile:
 • Pentru a consulta un anumit Titlul din Codul muncii folositi cuprinsul de mai jos
 • Pentru cazurile atipice puteti apela la serviciul de consultanta de specialitate al Consilierului Codul muncii

Cele mai semnificative modificari intervenite în noul Cod al muncii si consecintele concrete pe care aceasta le va produce pentru raportul de munca.

Incepand cu anul 2011 trebuie sa avem in vedere ca nu mai exista in vigoare un Contract colectiv de munca unic la nivel national, iar acolo unde nu este un contract colectiv de munca aplicabil, se vor aplica direct noile prevederi legale. Modificarile aduse Codului muncii in 2011 s-au datorat criticilor primite de Romania din partea Comisiei Europene. In opinia specialistilor Comisiei, Codul muncii nu respecta la vremea aceea reglementarile comunitare, cu precadere in domeniile organizarii timpului de munca, respectiv procedurilor de concediere colectiva.

Cuprins Codul muncii actualizat
 

Codul muncii - TITLUL I - Dispozitii generale - Art. 1 - Art. 9

Codul muncii - Titlul II - Contractul individual de munca - Art. 10 - Art. 110

Codul muncii - TITLUL III - Timpul de munca si timpul de odihna Art. 111 - Art. 158

Codul muncii - TITLUL IV - Salarizarea Art. 159 - Art. 174

Codul muncii - TITLUL V - Sanatatea si securitatea in munca Art. 175 - Art. 191

Codul muncii - TITLUL VI - Formarea profesionala Art. 192 - Art. 210

Codul muncii - TITLUL VII - Dialogul social Art. 211 - Art. 228

Codul muncii - TITLUL VIII - Contractele colective de munca - Art. 229 - Art. 230

Codul muncii - TITLUL IX - Conflictele de munca - Art. 231 - Art. 236

Codul muncii - TITLUL X - Inspectia Muncii - Art. 237 - Art. 240

Codul muncii - TITLUL XI - Raspunderea juridica Art. 241 - Art. 265

Codul muncii - TITLUL XII - Jurisdictia muncii Art. 266 - Art. 275

Codul muncii - TITLUL XIII - Dispozitii tranzitorii si finale Art. 276 - Art. 281


Republicata in temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.


Legea nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, si a mai fost modificata si completata prin:

- Legea nr. 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 814 din 18 noiembrie 2003;

- Legea nr. 541/2003 pentru modificarea unor dispozitii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 913 din 19 decembrie 2003;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 371/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005;

- Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificarile ulterioare;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006, aprobata cu completari prin Legea nr. 94/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2007;

- Legea nr. 237/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 497 din 25 iulie 2007;

- Legea nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, aprobata prin Legea nr. 167/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009;

- Legea nr. 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 779 din 13 noiembrie 2009;

- Legea nr. 49/2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 29 martie 2010.

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, si a mai fost modificata si completata prin:

Legea nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012.

Legea nr. 147 din 23 iulie 2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012.

Decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 16 din 12 noiembrie 2012 referitoare la recursurile in interesul legii declarate de Avocatul Poporului si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la "calcularea termenului de 30 de zile in care trebuie aplicata sanctiunea disciplinara conform dispozitiilor art. 252 alin. (1) din Codul muncii, respectiv momentul de la care incepe sa curga acest termen", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2012.
Legea nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013.

Decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 1 din 21 ianuarie 2013 privind examinarea recursului in interesul legii declarate de prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 in referire la calitatea procesuala activa a organizatiilor sindicale in actiuni promovate in numele membrilor de sindicat, precum si a dispozitiilor art. 269 alin. (2) [fost 284 alin. (2)] din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind determinarea instantei competente teritorial in solutionarea conflictelor de munca in cazul acestor actiuni, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118 din 1 martie 2013.

Hotararea Guvernului nr. 23 din 22 ianuarie 2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013.

Decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 11 din 10 iunie 2013 referitoare la recursurile in interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 252 alin. 5 din Codul muncii cu privire la posibilitatea instantei de judecata, sesizate cu o contestatie impotriva deciziei prin care s-a luat o masura disciplinara impotriva salariatului, de a inlocui sanctiunea disciplinara aplicata de catre angajator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 25 iulie 2013.

Hotararea Guvernului nr. 871 din 14 noiembrie 2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013.

Hotararea Guvernului nr. 1.091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014.


_______________________________________________________________________

Codul muncii comentat - aici gasiti SOLUTII la toate problemele dvs. de personal!

NOUTATI din Legislatia muncii

GHID “Contributii aferente veniturilor impozabile si neimpozabile in 2024!"


Cum se acorda aceste venituri neimpozabile aflati din ghidul practic!
 
Retineti! Reincadrarea veniturilor determina plata de dobanzi si penalitati intr-un cuantum foarte ridicat ceea ce poate conduce chiar la falimentul firmei.
 
In lucrare gasiti enumerate si explicate punctual contributiile datorate pentru:

-> sporuri, prime
-> abonamente la servicii medicale private
-> transport la si de la locul de munca
-> diurna
-> vouchere de vacanta
-> indemnizatii medicale etc.
...Vezi AICI detalii complete <<

de Legislatia Muncii


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
legea 53/2003codul muncii 2023codul muncii 2024

Data aparitiei: 13 Iulie 2022
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:

Codul muncii 2024 - Legea 53/2003 actualizata, valabil 2024 Nota: 4.19 din 5 - 132 voturi.
Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Indemnizatie de casatorie. Tratament fiscalIntrebare: Indemnizatia pentru casatorie (este prevazuta in Regulamentul intern) este considerat avantaj in natura? Trebuie sa se plateasca contributii pe suma respectiva?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Strain non UE. Contract de activitate sportiva. Viza de lunga sedere. Permis de sedereIntrebare: Un club sportiv doreste sa colaboreze cu un sportiv profesionist din Macedonia de Nord in baza unui contract de activitate sportiva. Care sunt pasii si documentele necesare pentru obtinerea permisului de munca in baza acestui contract de activitate sportiva? Este permis asa sau e necesar contract de munca?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz"
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]