Formarea profesionala - obligatiile angajatorilor si drepturile salariatilor

Cursuri de formare profesionala angajatoriformare profesionala obligatoriecursuri de calificare gratuite
Formarea profesionala - obligatiile angajatorilor si drepturile salariatilor
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Formarea profesionala este un aspect caruia managerii HR ar trebui sa-i acorde atentia cuvenita, avand in vedere cate beneficii poate aduce unei companii. Dar, pentru a intelege mai bine ce inseamna, ce prevede legislatia in vigoare si cum se aplica efectiv, vom prezenta ce prezinta Codul Muncii, in acest sens.

Formarea profesionala - ce inseamna si ce prevede Codul Muncii
 

Formarea profesionala este reglementat de Codul muncii la art. 192 – 200.

Inspectorii ITM veniti in control va pot solicita nu mai putin de 160 de documente!

Nicio grija! Le puteti prezenta imediat ORICE document, intocmit fara greseala, in concordanta cu ultimele modificari legislative, detalii aici >>>

Conform art. 196 din Codul muncii, modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, se stabilesc prin acordul partilor si fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.

Angajatorii care au mai mult de 20 de salariati elaboreaza anual si aplica planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor (art. 195 alin. (1) din Codul muncii).

Asadar, angajatorul cu peste 20 de salariati are obligatia sa elaboreze anual planuri de formare profesionala. Planul de formare profesionala elaborat devine anexa la contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate.
 

Formarea profesionala este obligatorie?
 

Mentionam ca formarea profesionala a salariatilor este obligatorie putand fi facuta in modalitatile prevazute de art. 193 Codul muncii republicat.

Totodata, salariatii au dreptul sa fie informati cu privire la continutul planului de formare profesionala iar participarea la formarea profesionala poate avea loc la initiativa angajatorului sau la initiativa salariatului.

Potrivit art. 193 din Codul muncii, formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme:

a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara ori din strainatate;

b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;

c) stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;

d) ucenicie organizata la locul de munca;

e) formare individualizata;

f) alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.

 

Cursuri de formare profesionala organizate de angajatori
 

Potrivit art. 194 din Codul muncii, angajatorii au obligatia de a asigura participarea la cursuri de formare profesionala pentru toti salariatii suportand cheltuielile cu formarea profesionala.

Insa modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, se stabilesc prin acordul partilor si fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.
 

Plan de formare profesionala - cum va actiona angajatorul?
 

Asadar, un angajator care nu este autorizat ca furnizor de formare profesionala poate organiza programe de formare profesionala pentru salariatii proprii. Certificatele de absolvire a cursurilor, in acest caz, au valabilitate numai in cadrul unitatii care a organizat cursurile de formare profesionala. In consecinta, in cazul acestui plan de formare profesionala angajatorul nu are obligatia sa se autorizeze ca furnizor de formare profesionala, dar daca nu o face, certificatele eliberate ca urmare a cursurilor organizate au recunoastere numai in cadrul unitatii respective.

Nu uitati!

In fata organelor de control (sau chiar a instantelor de judecata) nu conteaza explicatiile verbale, ci doar documentele, actele, formularele - intocmite corect si la timp

Asigurati-va ca le aveti pe toate in regula! Comandati chiar acum lucrarea pe stick Contractul de Munca. 160 de formulare EDITABILE obligatorii prin lege, detalii AICI >>>

Intrucat cursurile organizate de angajator constituie o modalitate de pregatire profesionala prevazuta de lege, angajatorul isi poate indeplini obligatia de a asigura participarea salariatilor la programe de formare profesionala si prin organizarea unor astfel de cursuri.

Angajatorul poate organiza programe de formare profesionala pentru salariatii proprii si poate desemna formatori salariati cu experienta din cadrul unitatii insa certificate de absolvire vor fi recunoscute numai in cadrul unitatilor respective.

In general calificare la locul de munca se poate realiza numai prin incheierea unui contract de calificare profesionala sau a unui contract de ucenicie.

Potrivit art. 202-203 din Codul muncii, republicat, contractul de calificare profesionala este cel in baza caruia salariatul se obliga sa urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobandirea unei calificari profesionale.

 

Cursuri de calificare gratuite sau calificare profesionala gratuita

 

Din fericire pentru cei care nu isi pot permite anumite cursuri de calificare, exista si unele gratuite, organizate in general de catre ANOFM – Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Pentru a afla ce cursuri se organizeaza in orasul tau, cauta agentia corespunzatoare zonei de care apartii.

Poate fi vorba despre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj (Ajofm dolj) sau Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova (Ajofm prahova). Desigur ca acestea sunt doar 2 exemple, dar un lucru este sigur: formarea profesionala poate fi la indemana oricui, asa ca cauta ce ti se potriveste si cere sfatul autoritatilor.
 

Ce inseamna pregatire profesionala?

 

Ce inseamna pregatire profesionala? Asa cum prevede si Codul Muncii prin art. 192, se refera la actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza.

In cazul in care salariatul este cel care are initiativa participarii la o forma de pregatire profesionala cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, impreuna cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.

Angajatorul va decide cu privire la cererea formulata de salariat in termen de 15 zile de la primirea solicitarii. Totodata angajatorul va decide cu privire la conditiile in care va permite salariatului participarea la forma de pregatire profesionala, inclusiv daca va suporta in totalitate sau in parte costul ocazionat de aceasta.

Intrucat cursurile organizate de angajator constituie o modalitate de pregatire profesionala prevazuta de lege, angajatorul isi poate indeplini obligatia de a asigura participarea salariatilor la programe de formare profesionala si prin organizarea unor astfel de cursuri.

Insa, salariatul trebuie sa fie de acord cu aceasta forma de pregatire profesionala. In acest sens, art. 196 alin. (2) din Codul muncii stabileste ca, modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, se stabilesc prin acordul partilor si fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.

Inspectorii ITM veniti in control va pot solicita nu mai putin de 160 de documente!

Nicio grija! Le puteti prezenta imediat ORICE document, intocmit fara greseala, in concordanta cu ultimele modificari legislative, detalii aici >>>

Daca salariatul este de acord cu aceasta modalitate de formare profesionala, se incheie act aditional la contractul de munca in care vor fi stipulate conditiile formarii, la finalizarea formarii salariatul va dobandi calificarea si va putea fi modificat contractul de munca prin act aditional cu noua functie. Modificarea va fi transmisa si in registrul general de evidenta a salariatilor, insa certificatul de absolvire a cursurilor are valabilitate numai in cadrul unitatii dvs.

Model act aditional de formare profesionala
 

In cele ce urmeaza va prezentam un model de act aditional la CIM de formare profesionala:

MODEL act aditional cu clauza de formare profesionala

Denumire angajator/institutie ___________

Sediu angajator/institutie ______________

Nr. O.R.C. _______________

Cod CUI ________________

Telefon/fax ______________

Act aditional cu clauza de formare profesionala la contractul individual de munca

Incheiat astazi, ..................................... intre:

Initiator persoana juridica cu sediul in ......................................, str. ............................... nr. ......,

sector/judet ..............................., inregistrata la Registrul Comertului/autoritatile administratiei publice din ............................................. sub nr. J.../..../...., C.U.I. ............., telefon ...................., reprezentata legal prin dna/dl ....................... in calitate de director general/administrator

si

Salariatul/salariata – dl/dna ....................... domiciliat/domiciliata in localitatea ...........................,

str. .......................... nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. ...... sector/judetul ....................................... posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ..................... nr. ...... eliberat/eliberata de .......................................... la data de ....................... CNP ............................. permis de munca seria ................. nr. ............. din data de .......................... incadrat pe postul de ............................................, in calitate de CURSANT.

Art. 1. Obiectul actului aditional:

INITIATORUL, pentru realizarea obiectului sau de activitate, initiaza si finanteaza integral participarea CURSANTULUI la un stagiu de formare profesionala cu o durata de ..................... luni/zile cu scoatere integrala din activitate, in vederea obtinerii calificarii de ................................ – cod COR ..................... . Programul de formare profesionala incepe in data de .................... si este organizat de S.C. .............................

Art. 2. Durata actului aditional:

Prezentul act aditional intra in vigoare la data de ................................... si este valabil pana la terminarea cursului, efectele sale privind obligatiile CURSANTULUI ulterioare examenului de absolvire urmand a se extinde pe o perioada de doi ani (un an in functie de durata cursului) de la data absolvirii.

Art. 3. Obligatiile partilor:

INITIATORUL se obliga:

3.1. Sa finanteze integral cursul de formare profesionala care constituie obiect al prezentului act aditional.

3.2. Sa plateasca CURSANTULUI, pe toata perioada cursului de formare profesionala, o indemnizatie in cuantum de ................................. lei. In acelasi timp, INITIATORUL se obliga sa plateasca contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, respectiv sa retina si sa vireze cele datorate de CURSANT, in conditiile legii.

3.3. Sa repartizeze CURSANTUL pe un post de ............................., dupa sustinerea si promovarea examenului de absolvire.

3.4. Sa recupereze contravaloarea cursului daca, din motive de indisciplina sau din lipsa de interes, CURSANTUL nu promoveaza examenul de absolvire.

CURSANTUL se obliga:

3.5. Sa participe la toate activitatile formative pe durata cursului si sa nu lipseasca decat in cazuri temeinic motivate, insa nu mai mult de 10% din numarul de ore alocate pregatirii.

Exceptia o constituie problemele de sanatate dovedite cu certificate medicale, in conditiile legii.

3.6. Sa se comporte disciplinat pe toata durata cursului.

3.7. Daca nu promoveaza examenul de absolvire, mai are dreptul sa sustina inca un examen, in termenul stabilit de furnizorul de formare profesionala. In situatia in care CURSANTUL nu promoveaza nici acest examen, va suporta contravaloarea cursului.

3.8. Sa nu aiba initiativa incetarii raporturilor de munca cu INITIATORUL pe o durata de cel putin 1 an dupa promovarea examenului de absolvire; in caz contrar va suporta toate cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, proportional cu perioada nelucrata din acest termen.

3.9. Sa suporte toate cheltuielile ocazionate de formarea profesionala si in situatia in care, in interiorul termenului de un an de la data promovarii examenului de absolvire, este concediat pe motive disciplinare sau contractul sau individual de munca inceteaza ca urmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 60 de zile, a condamnarii prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca sa, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat o interdictie de exercitare a profesiei.

3.10. Sa anunte INITIATORULUI intentia sa de a intrerupe formarea profesionala din motive personale si sa suporte in acest caz contravaloarea cursului.

Art. 4. Valoarea cursului

Valoarea cursului de formare profesionala este de ............................ lei si urmeaza a fi suportata integral de catre INITIATOR.

Art. 5. Raspunderea partilor

5.1. Incalcarea obligatiilor prevazute in prezentul act aditional atrage dupa sine suportarea despagubirilor de catre partea in culpa.

5.2. Forta majora, asa cum este definita prin lege, exonereaza de raspundere partea care o invoca, dar numai la nivelul si pe durata pentru care indeplinirea obligatiilor a fost afectata de acea situatie.

Art. 6. Dispozitii finale

Orice neintelegeri aparute intre parti pe durata derularii prezentului act aditional vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, partile se vor adresa instantei de judecata competente potrivit legii.

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi, ........................., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

INITIATOR, CURSANT,

Persoana juridica

Director general/Administrator

 

NOUTATI din Legislatia muncii

Ce noutati au aparut in domeniul legislatiei muncii?


Aflati Noutatile in Caietul Seminarului National de Legislatia Muncii!

Raluca Dimitriu si Rodica Mantescu va ofera o prezentare completa a modificarilor legislative din ultima perioada si a im-plicatiilor practice ale acesora, temele fiind:

1) Salariul minim
2) Concediul de crestere copil
3) Hartuirea la locul de munca
4) Telemunca pentru parinti
5) Suspendarea si incetarea CIM
6) Contractul cu fractiune de norma
7) Pauza de masa

Temele sunt „disecate” in amanunt de catre cei doi lectori, cu un profesionalism desavarsit.

...Vezi AICI detaliile complete <<

de Mara Dobrin


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Cursuri de formare profesionala angajatoriformare profesionala obligatoriecursuri de calificare gratuite

Data aparitiei: 09 Mai 2023
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:

Formarea profesionala - obligatiile angajatorilor si drepturile salariatilor Nota: 5 din 5 - 2 voturi.
Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Indemnizatie de casatorie. Tratament fiscalIntrebare: Indemnizatia pentru casatorie (este prevazuta in Regulamentul intern) este considerat avantaj in natura? Trebuie sa se plateasca contributii pe suma respectiva?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Strain non UE. Contract de activitate sportiva. Viza de lunga sedere. Permis de sedereIntrebare: Un club sportiv doreste sa colaboreze cu un sportiv profesionist din Macedonia de Nord in baza unui contract de activitate sportiva. Care sunt pasii si documentele necesare pentru obtinerea permisului de munca in baza acestui contract de activitate sportiva? Este permis asa sau e necesar contract de munca?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

eNews Resurse Umane

Noutati privind Regulamentul Intern. TOP 3 Modele de Regulament Intern
Descarcati GRATUIT raportul special

"Noutati privind Regulamentul Intern. TOP 3 Modele de Regulament Intern"
 

 


 
Atentie la TELEMUNCA!
Cazuri practice, solutii si exemple

Descarcati acum GRATUIT Raportul Special

"Noutati privind Regulamentul Intern. TOP 3 Modele de Regulament Intern"

Da, vreau sa primesc revista de Resurse Umane
[x]