legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Raspunderea contraventionala si Raspunderea penala. Ce trebuie sa stie angajatorii si angajatii in 2016

raspunderea contraventionalaraspunderea penalaamenzi contraventionaleamenda contraventionala
In Codul Muncii avem cuprinsa esenta modului in care trebuie sa functioneze optim relatia dintre angajatori, angajati, organele de control si nu numai. Obiectivul esential este ca drepturile si obligatiile partilor sa fie indeplinite intotdeauna corect, fara doar si poate, fara neclaritati.
 
In caz contrar, exista amenzi si sanctiuni care se aplica partilor implicate in conflictele in cauza.

In materialul de fata vom delimita cateva dintre cele mai importante informatii cu privire la raspunderea juridica, cu accent deosebit pe raspunderea contraventionala si pe raspunderea penala, doua capitole de importanta majora din Codul Muncii.
 

Raspunderea contraventionala
 
Art. 260 prevede faptul ca discutam despre contraventii care se sanctioneaza, dupa cum urmeaza:
 
a) nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara, cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei;
 
b) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei;
 
------> art. 34, alin. (5): “La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.”
 
c) impiedicarea sau obligarea, prin amenintari ori prin violente, a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva ori sa munceasca in timpul grevei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 
d) stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
 
e) primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
 
------> art. 16. alin. (1): “Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.”
 
 
f) prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
 
g) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 139 si 142, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 
------> “Art. 139. – (1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:
- 1 si 2 ianuarie;
- prima si a doua zi de Pasti;
- 1 mai;
- prima si a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie, Sfantul Apostol Andrei cel Intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei;
- 1 decembrie;
- prima si a doua zi de Craciun;
- doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de catre angajator.”
 
 
------> “Art. 142. – (1) Salariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art. 140, precum si la locurile de munca prevazute la art. 141 li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.
(2) In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.”
 
 
h) incalcarea obligatiei prevazute la art. 140, cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei;
 
-------> “Art. 140. - Prin hotarare a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitatile sanitare si pentru cele de alimentatie publica, in scopul asigurarii asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este obligatorie.”
 
 
i) nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 
j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 
k) neacordarea indemnizatiei prevazute la art. 53 alin. (1), in cazul in care angajatorul isi intrerupe temporar activitatea cu mentinerea raporturilor de munca, cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei;
 
------> “ Art. 53. – (1) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 52 alin. (3).”
 
 
l) incalcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 
m) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art. 27 si 119, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 
------>“ Art. 27. – (1) O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de munca.
(3) Competenta si procedura de eliberare a certificatului medical, precum si sanctiunile aplicabile angajatorului in cazul angajarii sau schimbarii locului ori felului muncii fara certificat medical sunt stabilite prin legi speciale.
(4) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisa.
(5) La angajarea in domeniile sanatate, alimentatie publica, educatie si in alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita si teste medicale specifice.
 
 
------>Art. 119. – Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat.”
 
 
n) nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 
o) incalcarea de catre agentul de munca temporara a obligatiei prevazute la art. 102, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;
 
-------> “Art. 102. – Agentii de munca temporara nu percep nicio taxa salariatilor temporari in schimbul demersurilor in vederea recrutarii acestora de catre utilizator sau pentru incheierea unui contract de munca temporara.”
 
 
p) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei.
 
-------> “ Art. 16. alin. (3) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.”
 
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.
 
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica dispozitiile legislatiei in vigoare.
 
 

Ce trebuie sa stie angajatorii si angajatii despre raspunderea penala
 
Articolul 261 din Codul Muncii spune clar faptul ca pentru neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind plata salariilor in termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de catre partea interesata constituie infractiune, se instituie pedeapsa cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda.
 
Art. 262 stabileste pedeapsa cu inchisoare de la 6 luni la un an sau amenda pentru infractiunea de neexecutare a hotararii judecatoresti definitive cu privire la reintegrarea in munca a unui salariat.
 
Art. 263.  prevede faptul ca pentru infractiunile prevazute la art. 261 si 262 actiunea penala se pune in miscare la plangerea persoanei vatamate.
 
Atentie la faptul ca impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
 
Art. 264 prevede sanctiune cu inchisoare de la 6 luni la un an sau amenda penala pentru angajatorul care, in mod repetat, ofera salarii mai mici decat nivelul salariului minim brut pe tara, pentru angajatii incadrati in baza unui contract individual de munca.
 
Pedeapsa cu inchisoarea de la 6 luni la un an sau amenda penala se instituie si in cazul angajatorilor care refuza sa permita in oricare din spatiile unitatii accesul inspectorilor de munca. Aceeasi sanctiuni se instituie si in cazul in care se refuza punerea la dispozitia inspectorilor de munca a documentelor solicitate.
 
Atentie! Pentru primirea la munca a mai mult de 5 persoane, fara incheierea unui contract individual de munca, se instituie pedeapsa cu inchisoare de la 1 la 2 ani sau cu amenda penala.
 
Inchisoare de la 1 la 3 ani este pedeapsa instituita in cazul infractiunilor de incadrare in munca a minorilor cu nerespectarea conditiilor legale de varsta sau folosirea acestora pentru prestarea unor activitati cu incalcarea prevederilor legale referitoare la regimul de munca al minorilor.
 
Inchisoare de la 1 la 2 ani sau amenda penala reprezinta pedeaspa instituita in cazul persoanelor care primesc la munca o persoana aflata in situatia de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane.
 
 
Art. 265 alin. (3) prevede ca in situatia in care munca prestata de persoana prevazuta la alin. (2) si la art. 264 alin. (3) este de natura sa ii puna in pericol viata, integritatea sau sanatatea, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.
 
Daca discutam despre infractiunile prevazute la alin. (2) si (3) si la art. 264 alin. (3), instanta de judecata poate dispune si aplicarea uneia dintre urmatoarele pedepse complementare:
 
a) pierderea totala sau partiala a dreptului angajatorului de a beneficia de prestatii, ajutoare sau subventii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane, pentru o perioada de pana la 5 ani;
 
b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru o perioada de pana la 5 ani;
 
c) recuperarea integrala sau partiala a prestatiilor, ajutoarelor sau subventiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane, atribuite angajatorului pe o perioada de pana la 12 luni inainte de comiterea infractiunii;
 
d) inchiderea temporara sau definitiva a punctului ori punctelor de lucru in care s-a comis infractiunea sau retragerea temporara ori definitiva a unei licente de desfasurare a activitatii profesionale in cauza, daca acest lucru este justificat de gravitatea incalcarii.
 
 
(5) In cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la alin. (2) si (3) si la art. 264 alin. (3), angajatorul va fi obligat sa plateasca sumele reprezentand:
 
a) orice remuneratie restanta datorata persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remuneratiei se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu exceptia cazului in care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;

b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pe care angajatorul le-ar fi platit daca persoana ar fi fost angajata legal, inclusiv penalitatile de intarziere si amenzile administrative corespunzatoare;
 
c) cheltuielile determinate de transferul platilor restante in tara in care persoana angajata ilegal s-a intors de bunavoie sau a fost returnata in conditiile legii.
 
(6) In cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la alin. (2) si (3) si la art. 264 alin. (3) de catre un subcontractant, atat contractantul principal, cat si orice subcontractant intermediar, daca au avut cunostinta de faptul ca subcontractantul angajator angaja straini aflati in situatie de sedere ilegala, pot fi obligati de catre instanta, in solidar cu angajatorul sau in locul subcontractantului angajator ori al contractantului al carui subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor de bani prevazute la alin. (5) lit. a) si c).
 
 
Lucrurile nu se termina aici. Mai sunt si alte acte normative care reglementeaza modul in care sunt dispuse sanctiunile pentru angajatori si angajati. Mai sunt si cazuri practice care ne ajuta sa intelegem mai bine aceste subiecte pe care orice angajator si orice angajat trebuie sa le cunoasca. Vom reveni in curand cu spete lamuritoare cu privire la raspunderea penala si raspunderea contraventionala a angajatilor si angajatorilor.


Mult succes si cariere stralucite!
Maria Nicutarde Maria Nicutar


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
raspunderea contraventionalaraspunderea penalaamenzi contraventionaleamenda contraventionala

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 11 August 2015
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Raspunderea contraventionala si Raspunderea penala. Ce trebuie sa stie angajatorii si angajatii in 2016 Nota: 4.43 din 5 - 20 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (1)


Cosmin
28-Apr-2015

Din cate citesc nu exista nici o amenda in cazul in care angajatorul incalaca drepturile legale a unei persoane cu certificat de handicap sau bolnavacu CM de 6 ore, sau pensionat 4 ore cu drept de munca, in special privind amenajarea locului de munca, programul de munca sunt foarte multi care lucreaza in ture , si chiar de noapte, daca lucreaza la calculator locul de munca este amenajat impropriu handicapului, etc..sau locul de munca este impropiu intrucat le pune in pericol sanatatea fiind nevoiti sa lucreze in mediul toxic, sau cu praf ,acarieni, sa ridice greutati cu mult peste ceea ce le este indicat, sau poate chiar nu au voie,cei operati de coloana sau cu boli de muschi, oase, coloana etc.fungi mizerie, etc conditiile de igiena la locul de munca fiind minine, Multi dintre cei cu certificat de handicap sufera de boli cronice sau autoimune, boli grave de sange, etc si au drept sa munceasca insa sunt directionati catre cele mai improprii locuri de munca pentru ei.Foarte putni angajatori declara corect acest lucru, si foarte putini declara bolile profesionale reale,

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Salariata revenita din CCC. Modificare functie. Incetare CIM in perioada de probaIntrebare: O salariata revine din concediu crestere copil pana la 2 ani pe postul suspendat. Angajatorul ii propune un alt post in alt departament, salariata accepta. Se poate pune perioada de proba pentru noua pozitie? In aceasta situatie pot sa ii incetez contractul dupa perioada de proba? sau trebuie sa respect cele 6 luni de la revenirea din suspendare?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Nerespectarea obligatiilor din informare la angajare. ConsecinteIntrebare: In cazul in care unui salariat i s-a precizat in Informarea prealabila angajarii ca, dupa 6 luni de activitate, va primi o marire salariala, dar nu a fost precizat in contractul individual de munca, care ar fi sanctiunea pe care angajatorului ar putea-o primi ca urmare a nerespectarii acordarii maririi? In plus, prin procedura interna, dupa cele 6 luni de activitate, salariatului i s-a intocmit de catre superiorul direct o evaluare conform careia nu a acumulat suficienta experienta si nu isi...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]