Noua lege privind Adeverintele de vechime si cotizare

adeverinta de vechimeadeverinta stagiu cotizareangajator insolventa faliment lichidareadeverinta munca arhivele nationale
Noua lege privind Adeverintele de vechime si cotizare
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
 
O noua propunere a fost inregistrata la Senat pentru dezbatere si vizeaza  modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 si a legii nr. 53/2003 Codul Muncii in ce priveste adeverinta de vechime si documentele doveditoare ale stagiului de cotizare.
 
Expunerea de motive atrage atentia asupra unor probleme semnificative in ce priveste accesul cetatenilor la aceste documente:
 
 
In prezent, in cazul declararii falimentului unui creator de documente, in conditiile legii, documentele cu valoare istorica se preiau de catre Arhivele Nationale, iar documentele cu valoare practica, in baza carora se elibereaza certificate privind stagiile de cotizare la asiguraile sociale ale cetatenilor, se predau operatorilor economici autorizati in prestarea de servicii arhivistice.

Operatorii economici si lichidatorii au obligatia sa notifice Arhivele Nationale cu privire la preluarea/predarea fondurilor arhivistice.

In practica, aceste notificari nu se fac, iar amenda contraventionala aplicata de catre Arhivele Nationale doar lichidatorilor judiciari (nu si operatorilor economici prestatori de servicii de arhivare) este derizorie (jumatate din cuantumul amenzii minime conform art. 28 din legea nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale), astfel incat nu isi produce efectele scontate. Consecinta este ca solicitantii de certificate de atestare a stagiului de cotizare nu pot identifica operatorul economic care a preluat documentele intreprinderilor falimentare unde au muncit.
 
 
O alta problema cu care se confrunta solicitantii de certiflcate/adeverinte de atestare a stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale este legata de lipsa unui termen pe care detinatorii de documente sa il respecte in fumizarea acestor documente. Se ajunge si la 1 an perioada in care un cetatean asteapta sa i se elibereze adeverinta.
 
 
 
In anul 2021, a fost aprobata in Parlament o completare a Codului Muncii in sensul in care in cazul in care angajatorul se afla in procedura de insolventa, faliment sau lichidare, administratorul judiciar sau, dupa caz, lichidatorul judiciar are obligatia de a elibera salariatilor un document care sa ateste activitatea desfasurata de acestia. Nu a fost insa prevazut un termen pentru eliberarea acestui document. Nu a fost prevazuta nici o sanctiune in cazul nerespectarii acestei obligatii.
 
 
 
Noua propunere urmeaza sa aduca modificari importante ale legislatiei, dupa cum urmeaza:
 
 
In scopul informarii publice si evitarii situatiilor in care solicitantii de documente de munca nu pot identifica entitatea care a preluat documentele practice/arhiva de la angajatorul care a falimentat, atat operatorii economici cat si Arhivele Nationale (in Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice) au obligatia sa publice (alaturi de situatia documentelor predate) si toate denumirile anterioare ale creatorilor de documente dizolvati, ale caror documente le-au preluat.

De asemenea, nepublicarea acestor informatii va putea fi sanctionata cu amenda contraventionala. Se propune ca si in cazul lichidarii voluntare (nu numai in cazul lichidarii involuntare cum este prevazut in prezent in lege), creatorii si detinatorii de documente sa instiinteze Arhivele Nationale cu privire la masurile dispuse in vederea arhivarii documentelor.
 
De asemenea, in lipsa unui termen de eliberare a documentelor solicitate, se impune operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice si Arhivelor Nationale un termen de 90 de zile lucratoare pentru furnizarea, la cererea (depusa in format dtric sau in format electronic) persoanelor fizice si a celor juridice, a certificatelor, adeverintelor, copiilor sau extraselor. Certificatele, adeverintele, copiile sau extrasele se elibereaza in format letric, prin predare personala sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire.
 
Pentru unitate in ce priveste documentele de munca ale firmelor desfiintate, se propune ca Arhivele nationale si casele de pensii sa predea toate aceste documente pe care inca le detin operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice. Termen propus: 1 ianuarie 2023. 
 
 
De la 1 ianuarie 2023, se propune decontarea costurilor platite de catre cetatean pentru serviciile arhivistice necesare eliberarii adeverintelor pentru grupa de munca/sporuri/venituri braue valorificate de catre casele de pensii. Decontarea se va face o singura data pentru fiecare tip de adeverinta prevazuta in lege de la fiecare unitate de munca/angajator unde persoana in cauza a avut inregistrat contractul de munca. Costurile vor fi suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat cu posibilitatea acoperirii lor din fonduri exteme nerambursabile. 
 
Casa de pensii va deconta cetateanului contravaloarea serviciului de arhivistica necesar eliberarii unei adeverinte in termen de 90 de zile de la data depunerii documentelor necesare. Metodologia de decont va fi elaborata de catre Casa Nationala de Pensii Publice si aprobata prin hotarare de guvern.
 
Propunem varianta decontarii acestor adeverinte intrucat fostii salariati in cadrul respectivelor societati/intreprinderi nu au nicio vina pentru faptul ca angajatorii lor au dat faliment si nu este corect sa fie pusi sa plateasca pentru documente de munca care privesc viata lor. 
 
Pensionarii au nevoie de sprijin in solicitarea adeverintelor de grupa/sporuri/venituri brute respectiv in decontarea costurilor aferente, astfel incat propunem sa le ofere Casele de pensii informare si indrumare in acest sens. Intrucat in legea nr. 263/2010 sunt prevazute atributiile caselor de pensii la un nivel general, detaliile fiind stabilite prin legislatie secundara (norme de aplicare), propunem ca procedura de informare si indrumare sa fie stabilita prin hotarare de guvem.
 
In cazul in care angajatorul se afla in procedura de insolventa, faliment sau lichidare, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar are obligatia sa elibereze in termen de 90 de zile lucratoare documentul care atesta activitatea desfasurata de catre solicitant. In cazul incalcarii acestei obligatii, se va aplica o amenda intre 300 de lei si 1000 de lei.
 
 Ordinul pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 se va actualiza in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii.
 
 
Redam mai jos forma noii propuneri:
 
SENATUL
CAMERA DEPUTATILOR
ROMANIA
PARLAMENTUL ROMANIEI
LEGE
Pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 si a legii nr. 53/2003 Codul Muncii ParlamentuI Romaniei adopta prezenta Lege Art. I. - Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 22 aprilie 2014, se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 18 alin. (3) se modifica dupa cum urmeaza:
 
(3) Documentele cu valoare practice, in baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile cetatenilor referitoare la stagiile de cotizare In sistemul unitar de pensii publice, aflate la casele teritoriale de pensii si la Arhivele Nationale sau, dupa caz, a serviciiior judetene/Serviciului Municipiului Bucuresti ale/al Arhivelor Nationale se predau cu prioritate, pe baza de contract, operatorilor economici autorizati in prestarea de servicii arhivistice, la cererea acestora.
 
2. La articolul 18 dupa alin. (3) se adauga un nou alineat, alin (3^) cu urmatorul cuprins:
 
(3^) Costurile asociate transferului si serviciiior de pastrare ale documentelor prevazute la alin. (3) se suporta din bugetui Arhivelor Nationale respectiv, din bugetui Casei Nationale de Pensii Publice.
 
3. La articolul 18 dupa alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^), cu urmatorul cuprins:
 
(S*) Notificarea prevazuta la alin. (5) contine toate denumirile anterioare cunoscute ale creatorilor dizolvati, de la infiintare pana la dizolvare.
 
 4. Articolul 18 alineatui (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
(6) In scopul informarii publice se instituie obligatia de a publica toate denumirile anterioare cunoscute ale creatorilor dizolvati, de la Infiintare pana la dizolvare, precum si informatii relevante privind situatia documentelor preiuate de la creatorii dizolvati, astfel:
 
a) pentru operatorii economici prevazuti la alin. (1), prin orice mijioace accesibile publicuiui, inclusiv prIn pagina proprie de internet;
 
b) pentru Arhivele Nationale, ca urmare a notificarii prevazute la alin. (5), prin pagina proprie de internet, in Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice prevazut la art. 25 alin. (1).
 
5. Articolul 29 alineatui (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
(1) Creatorii ori detinatorii de documente sau, dupa caz, succesorii In drepturi ai acestora sunt obligati sa elibereze, potrivit legii, in termen de maxim 90 de zile lucratoare, la cererea, in format letric sau In format electronic, a persoanelor fizice a persoanelor juridice, certificate, adeverinte, copii si extrase de pe documentele pe care le creeaza ori le detin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a implinit termenul prevazut la art. 13, daca acestea se refera la drepturi care il privesc pe solicitant.
 
6. La articolul 29 dupa alineatui (1) se adauga un nou alineat, alin. (1 ^), dupa cum urmeaza:
 
(1^) Certificatele, adeverintele, copiile si extrasele prevazute la alin. (1) se elibereaza In format letric, cu predare personala, prin reprezentant legal sau prin servicii de curlerat/postale, cu aviz de primire.
 
7. Articolul 29 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins;
 
(3) Serviciile arhivistice prestate in conditiile alin. (1) de catre operatorii economici autorizati m prestarea de servicii arhivistice se efectueaza contra cost, pe baza unor tarife ale caror limite maxime sunt stabilite anual de catre Arhivele Nationale dupa consultarea operatorilor economici autorizati In prestarea de servicii arhivistice.
 
8. La articolul 29, dupa alineatui (3) se adauga 7 noi alineate, alin. (3^) - (3^), dupa cum urmeaza;
 
(3^) Casele teritoriale de pensii deconteaza cheltuielile efectuate de catre cetatean cu serviciile arhivistice prestate In conditiile alin. (1) In cazul documentelor cu valoare practica, In baza carora se elibereaza copii, certificate, adeverinte si extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurariie sociale ale cetatenilor.
 
(3^) Cheltuielile prevazute la art. (3^) sunt suportate de la bugetui asigurarilor sociale de stat si se pot acoperi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in limita sumelor alocate si In conformitate cu prevederile si regulile de eligibilitate apllcabile.
 
(3^) Plata din bugetui asigurarilor sociale de stat a cheltuielilor prevazute la alin. (3^) se face In cel mult 90 de zile de la depunerea documentelor prevazute In metodologia de decontare elaborata de Casa Nationala de Pensii Publice.
 
(3^) Nu sunt eligibile pentru decont cheltuielile efectuate de catre cetatean cu servicii arhivistice prestate In conditiile alin. (1) In urma carora s-au eliberat copii, certificate,  adeverinte sau extrase care nu corespund HG nr. 257/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 
(3^) Unei persoane i se vor deconta o singura data cheltuielile efectuate cu servicii arhivistice prestate in conditiile alin. (1) pentru fiecare tip de adeverinta valorificata de casele teritorraie de pensii si eliberata conform legislatiei in vigoare, pentru fiecare angajator la care persoana a desfasurat activitate.
 
(3^) Casele teritoriale de pensii informeaza si indruma cetatenii In vederea solicitarii copiilor, certificatelor, adeverintelor si extraselor privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurarile sociale ale cetatenilor respectiv decontarii cheltuielilor efectuate de cetatean cu serviciile arhivistice prestate In conditiile alln. (1).
 
(3^) Tarifele prevazute la alin. (3) sunt scutite de TVA.
 
9. La articolul 36 alin. (h) se modifica dupa cum urmeaza:
 
(h) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 18 alin. (4), alin. (5) lit. a), lit. b), lit. c) si alin. (6), art. 19 alin. (1) si (4), art. 24 si art. 29 alin. (1), precum si practicarea de servicii arhivistice cu depa^irea limitelor maxime stabilite potrivit art. 29 alin. (3);
 
10. La articolul 37 dupa alineatui (2) se adauga un nou alineat, alineat (2) cu urmatorul cuprins:
 
(2^) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata cu modificari si completarl prin legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contravenientui poate achita, in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor In domeniul arhivistic, jumatate din cuantumul amenzil dispuse, agentui constatator, facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
 
11. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
Creatorii si/sau detinatorii de documente sunt obligati sa comunice in scris, in termen de 30 de zile, Arhivelor Nationale sau, dupa caz, serviciilorjudetene ale Arhivelor Nationale, documentele care le atesta infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea, in conditiile legii, precum si masurile dispuse in vederea arhivarii documentelor create sau detinute de ace^tia, inclusiv fn cazul lichidarii voluntare.
 
Art. II. -
1. Prevederile punctului 1 si ale punctului 8 de la art. I intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2023.
 
2. In termenul prevazut la art. 1 se aproba prin hotarare a guvernului normele metodologice de decontare a cheltuielilor cu serviciile arhivistice necesare eliberarii de copii, certificate, adeverinte extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurarile sociale ale ceta|enilor prin utilizarea documentelor cu valoare practica precum si procedure de informare si indrumare a cetatenilor in vederea solicitarii copiilor, certificatelor, adeverintelor si extraselor privind drepturile  referitoare la stagiile de cotizare la asigurarile sociale ale cetatenilor respectiv decontarii cheltuielilor efectuate de cetatean cu serviciile arhivistice.
 
3. Ordinul nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 se actualizeaza In termen de 30 de zile de la data intrarii In vigoare a prezentei legi.
 
Art. III. - Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. Articolul 34 alin. (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
(6^) In cazul in care angajatorul se afla in procedura de insolventa. faliment sau lichidare conform prevederilor legale In vigoare, administratorul judiciar sau, dupa caz, lichidatorul judiciar este obligat sa elibereze salariatilor, in termen de maxim 90 de zile lucratoare, un document care sa ateste activitatea desfasurata de acestia, conform prevederilor alin. (5) si sa transmita In registrul general de evidenta a salariatilor Incetarea contractelor individuale de munca.
 
2. La articolul 260 alineatul (1), dupa lit. r) se adauga o noua litera, lit. s) dupa cum urmeaza:
 
s) incalcarea prevederilor art. 34 alin. (6^), cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei;
 
Aceasta propunere legislative a fost adoptata de Camera Deputatilor In sedinta din .................. cu respectarea prevederilor art. 73 alin.3 lit. m) din Constitutia Romaniei.
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
 
Aceasta propunere legislative a fost adoptata de Senat In ledinta din cu respectarea prevederilor art. 73 alin.3 lit. m) din Constitutia Romaniei.
 
PRESEDINTELE SENATULUl
 

NOUTATI din Legislatia muncii

Atentie: Trebuie sa va actualizati Regulamentul intern!


Legea nr. 283, intrata in vigoare in 22 octombrie 2022, a modificat radical art. 243 din Codul muncii!

Astfel, conform noilor prevederi, sunteti obligat sa aduceti la cunostinta fiecarui salariat prevederile regulamentului intern, in prima zi de lucru, si sa faceti dovada indeplinirii acestei obligatii.

Regulamentul intern poate fi transmis pe suport de hartie sau in format electronic si isi produce efectele fata de salariat de la momentul luarii la cunostinta....Vezi AICI detaliile complete <<

de Ioana Pavel


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
adeverinta de vechimeadeverinta stagiu cotizareangajator insolventa faliment lichidareadeverinta munca arhivele nationale

Data aparitiei: 24 Septembrie 2021
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:

Noua lege privind Adeverintele de vechime si cotizare Nota: 4 din 5 - 5 voturi.
Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Societate cooperativa. Conventie de munca. CIMIntrebare: Societatea Cooperativa Mestesugareasca X, are in totalitate 12 angajati: Un nr de 11 angajati au contract individual de munca (CIM) si 1 angajat are conventie individuala de munca (CIV specifica cooperatiei) Angajatul cu CIV are functia de administrator dar este si unul din cei 5 asociati aii Societatii Cooperative Mestesugaresti X Intrebare: Poate angajatul sa ramana asociat la SCM X dar sa treaca de la la CIV la CIM cu transmitere in Revisal? Cum trebuie procedat?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Concediu fara plata dupa CCCIntrebare: Avem o salariata care are contractul de munca suspendat pentru Concediu crestere si ingrijire copil pana la varsta de 2 ani - pentru al 2-lea copil, suspendare care expira la data de 07.07.2023. Salariata ne anunta ca ar fi insarcinata cu al 3 -lea copil si ne intreba daca putem sa o trecem in concediu fara salariu pana la data cand va naste copilul al 3 lea? Mentionam ca NU a prezentat pana in prezent un document de la medicul de familie ca ar fi insarcinata. Va rugam sa ne spuneti, cum ar...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“MODIFICARILE aparute in Codul Muncii. TOP 10 Studii de caz”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"MODIFICARILE aparute in Codul Muncii. TOP 10 Studii de caz"
MODIFICARILE aparute in Codul Muncii. TOP 10 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la Controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"MODIFICARILE aparute in Codul Muncii. TOP 10 Studii de caz"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]