Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000

LEGE Nr

Proiect

Ordonanta de Urgenta

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000

privind formarea profesionala a adultilor, republicata

Avand in vedere obligatiile care revin Romaniei ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana de a duce la indeplinire obiectivul desavarsirii pietei interne, precum si obligatia de a transpune in timp util prevederile directivelor comunitare in legislatia nationala,

vazand importanta strategica si impactul economic si social semnificativ al Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind serviciile in cadrul pietei interne,

avand in vedere necesitatea crearii unui cadru juridic adecvat care sa fundamenteze masurile prealabile pe care autoritatile competente trebuie sa le ia pentru punerea in aplicare a prevederilor directivei si in domeniul de reglementare privind formarea profesionala a adultilor,

apreciind ca esentiala estimarea in timp util a resurselor necesare indeplinirii obligatiilor care rezulta din prevederile directivei,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I - Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, privind formarea profesionala a adultilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.711 din 30 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2 1 cu urmatorul cuprins:

Art. 2 1 Formarea profesionala a adultilor finalizata cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala si/sau certificate de competente profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul national de educatie si formare profesionala.

2. La articolul 3, dupa litera e) se introduce o noua litera, lit. f), cu urmatorul cuprins:

f) promovarea invatarii pe tot parcursul vietii

3. Dupa articolul 3 se introduc doua articole noi, art. 3 1 si 3 2 cu urmatorul cuprins:

Art. 3 1 (1) Principiile pentru asigurarea calitatii in formarea profesionala a adultilor sunt urmatoarele:


 

a) asigurarea calitatii este parte integranta a gestionarii interne a institutiilor de formare profesionala a adultilor;

b) asigurarea calitatii include evaluarea regulata a institutiilor, a programelor lor sau a sistemelor de asigurare a calitatii prin intermediul unor organisme externe de control;

c) organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calitatii fac obiectul unor controale regulate;

d) asigurarea calitatii include informatii despre situatii, aporturi, procese si rezultate, punand in acelasi timp accentul pe efecte si pe rezultatele invatarii;

e) initiativele de asigurare a calitatii sunt coordonate la nivel national si judetean pentru a se asigura supravegherea, coerenta, sinergia si analiza intregului sistem;

f) asigurarea calitatii este un proces de cooperare care implica toate nivelurile si sistemele de invatamant si de formare profesionala si toate partile interesate la nivel national.

(2) Sistemele de asigurare a calitatii includ urmatoarele elemente:

a) obiective si standarde clare si masurabile;

b) orientari pentru punerea in aplicare, inclusiv privind implicarea partilor interesate;

c) resurse adecvate;

d) metode coerente de evaluare, asociind autoevaluarea cu revizuirea externa;

e) mecanisme de raportare si proceduri de imbunatatire;

f) rezultate ale evaluarii accesibile pe scara larga.

 

Art.3 2 (1) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in colaborare cu Consiliul National al Calificarilor si Formarii Profesionale a Adultilor si Comitetele Sectoriale, elaboreaza metodologia de implementare a principiilor de asigurare a calitatii, prevazute la art. 31, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

(2) Organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calitatii si atributiile acestora, se stabilesc prin ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale in termen de 30 de zile de la data publicarii metodologiei prevazute la alin. (1) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

4. La articolul 5, litera c) a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

c) perfectionarea, respectiv specializarea, reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor in cadrul aceleiasi calificari, dobandirea de competente noi in aceeasi arie ocupationala sau intr-o arie ocupationala noua, dobandirea de competente fundamentale/cheie sau competente tehnice noi.

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 6 Formarea profesionala a adultilor se poate realiza, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, dupa caz, de persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau privat, stabilite in Romania, in statele membre ale Uniunii Europene sau in statele apartinand Spatiului Economic European, indiferent de forma juridica de organizare a acestora, denumite in continuare furnizori de formare profesionala.


 

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 7 (1 ) Formarea profesionala a adultilor se organizeaza in mod distinct pe niveluri de pregatire, profesii, ocupatii, meserii si specializari, tinandu-se seama de nevoile angajatorilor, de competentele de baza ale adultilor, de cerintele posturilor pe care acestia le ocupa si de posibilitatile lor de promovare sau de incadrare in munca, precum si de cerintele de pe piata muncii si aspiratiile adultilor.

(2) In cadrul formarii profesionale prevazute la art. 21, poate functiona sistemul de credite transferabile.

(3) Formele de realizare a formarii profesionale a adultilor sunt:

a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesionala;

b) cursuri organizate de angajatori in cadrul unitatilor proprii;

c) stagii de practica si specializare in unitati din tara sau din strainatate;

d) alte forme de pregatire profesionala.

7. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 11 (1) Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala pentru ocupatii, meserii, specializari si profesii, denumite in continuare ocupatii, cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania - C.O.R.

8. La articolul 11, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin. 1 1 cu urmatorul cuprins:

(11) Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala si pentru:

a) competente profesionale comune mai multor ocupatii;

b) competente cheie;

c) competente trans-sectoriale.

9. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 17 Conditiile in care se desfasoara formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca se reglementeaza prin lege speciala.

10. Dupa art. 17 se introduc patru articole noi art. 17 1 , 17 2 , 17 3 si 17 4 , cu urmatorul cuprins:

Art. 171 Furnizorii de formare profesionala sunt inregistrati, dupa caz, in:

a) Registrul national al furnizorilor de formare profesionala autorizati;

b) Registrul national al furnizorilor de formare profesionala neautorizati, prevazut in anexa nr. 1;

c) Registrul national al furnizorilor de formare profesionala transfrontalieri, prevazut in anexa nr. 2 .

 

Art. 17 2 Pentru accesul la servicii de formare profesionala, furnizorilor de formare profesionala prevazuti la art. 171 lit. b) si c), li se aplica prevederile art. 5 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.


 

Art. 17 3 (1) Furnizorii de formare profesionala care nu se supun procesului de autorizare prevazut la art. 18, la prima prestare, sunt obligati sa notifice cu 5 zile inainte de inceperea programului de formare, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, organizarea de servicii de formare profesionala, la Comisia de Autorizare in raza careia isi desfasoara activitatea sau la Punctul de Contact Unic electronic (PCU).

(2) Notificarea este insotita de urmatoarele documente:

a) dovada nationalitatii furnizorului de formare profesionala;

b) dovada stabilirii legale in Romania sau intr-un stat membru al UE sau al SEE pentru a exercita activitatile in cauza din care sa reiasa ca poate exercita serviciile de formare profesionala si ca nu ii este interzisa exercitarea acestora, nici macar temporar, atunci cand se elibereaza dovada;

c) dovada calificarilor profesionale ale formatorilor necesare prestarii serviciilor de formare profesionala.

Art. 17 4 (1) Furnizorii de formare profesionala care presteaza servicii in sistem transfrontalier, sunt obligati, de fiecare data sa notifice, cu 5 zile inainte de inceperea programului de formare, conform modelului prevazut in anexa nr.4, organizarea de servicii de formare profesionala, la Comisia de Autorizare in raza careia isi desfasoara activitatea sau la Punctul de Contact unic electronic (PCU);

(2) Secretariatul tehnic al Comisiei de Autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, este obligat sa gestioneze si sa actualizeze, la nivel judetean, registrele prevazute la art. 171.

(3) Unitatea Executiva a Consiliului National al Calificarilor si Formarii Profesionale a Adultilor, gestioneaza si actualizeaza la nivel national, registrele prevazute la art. 171.

11. La articolul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Programele postuniversitare de educatie permanenta, furnizate de institutiile de invatamant superior acreditate, precum si alte programe de formare profesionala a adultilor de nivel universitar, organizate in invatamantul superior, se pot supune numai mecanismelor specifice de autorizare si acreditare academica.

12. La articolul 20 litera a) a alineatului (1), se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) directorul agentiei judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti, care are calitatea de presedinte;

13. La articolul 20, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6) Pentru exercitarea atributiilor ce le revin comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice care au sediul la agentiile judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti. Secretariatele tehnice sunt formate din doua persoane desemnate de directorul al agentiei judetene pentru prestatii sociale din personalul propriu. In municipiul Bucuresti, secretariatul tehnic este format din sase persoane desemnate de directorul agentiei pentru prestatii sociale a municipiului Bucuresti.


 

14. La articolul 21 alineatul (2), dupa litera c) se introduc doua litere noi, lit. d) si e), cu urmatorul cuprins:

d) primesc si inregistreaza notificarile furnizorilor neautorizati si trans-frontalieri;

e) intocmesc si actualizeaza Registrul judetean al absolventilor programelor autorizate de formare profesionala a adultilor.

15. La articolul 21 dupa alineatul (2), se introduc doua noi alineate, alin. (3) si (4) cu urmatorul cuprins:

(3) Furnizorii de formare profesionala, prin intermediul PCU, pot indeplini formalitatile si procedurile necesare privind accesul la exercitarea serviciilor de formare profesionala, conform art. 6 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In cazul furnizorilor de formare profesionala autorizati, prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica in cazul controlului:

a) spatiilor in care se desfasoara programele de formare profesionala;

b) dotarilor si echipamentelor necesare desfasurarii programului de formare profesionala;

 

c) resurselor umane implicate in furnizarea programului de formare profesionala.

16. La articolul 22, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 22 (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de reinnoire la cererea furnizorului, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei.

(2) Autorizarea se acorda pentru fiecare dintre ocupatiile/calificarile/competentele cheie/competentele trans-sectoriale pentru care furnizorii de formare profesionala organizeaza programe de formare profesionala.

17. La articolul 22, alineatul (3) se abroga.

18. Dupa articolul 22, se introduce un nou articol, articolul 22 1 cu urmatorul cuprins:

Art.22 1 Pentru a se supune autorizarii, furnizorii de formare profesionala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:

a) sa fie legal constituiti;

b) sa aiba prevazute in statut sau, dupa caz, in actul de infiintare activitati de formare profesionala;

 

c) sa isi indeplineasca obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor datorate, potrivit legislatiei in vigoare.

19. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 23 (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala au in vedere urmatoarele elemente:

a) programul de formare profesionala;


 

b) implementarea criteriilor de asigurare a calitatii;

c) experienta furnizorilor de formare profesionala si rezultatele activitatii lor anterioare obtinerii autorizarii sau in alte programe de formare profesionala pe care le-au realizat, daca este cazul;

d) resursele umane, materiale si financiare;

e) autorizatiile si avizele necesare desfasurarii programelor de formare profesionala, dupa caz.

(2) Pentru a fi autorizati furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzatoare programei de pregatire.

(3) Incepand cu anul 2010, pentru a fi autorizati, furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au pregatirea specifica educatiei adultilor conform standardelor ocupationale.

20. Dupa articolul 23, se introduc doua articole noi, art. 23 1 si 23 2 , cu urmatorul cuprins:

Art. 23 1 (1) Autorizatia se acorda daca se constata indeplinirea criteriilor de evaluare mentionate la art. 23 alin. (1) dovedite prin fisa de autoevaluare si documentele justificative.

(2) In vederea autorizarii, verificarea privind dotarile, echipamentele si materialele utilizate de catre furnizorul de formare care doreste sa se autorizeze, se face numai la fata locului de catre specialistii folositi de comisiile de autorizare.

Art. 23 2 (1) In cazul modificarilor conditiilor de autorizare, furnizorul de formare profesionala este obligat sa notifice comisiei de autorizare in raza careia isi va desfasura activitatea, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data estimata inceperii activitatii.

(2) Notificarea este insotita de declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare autorizat, prevazuta in anexa nr. 5.

(3) Furnizorul de formare profesionala poate incepe programul de formare profesionala, in conditiile alin. (1), numai daca primeste de la comisia de autorizare acordul scris prevazut in anexa nr. 6.

21. La articolul 24, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Furnizorul de formare profesionala caruia i s-a retras autorizatia poate sa solicite o noua autorizare numai daca face dovada indeplinirii cerintelor prevazute de prezentul act normativ, sau dupa caz , a platii amenzilor prevazute la art. 401.

(3) Furnizorul de formare profesionala caruia i s-a retras de doua ori autorizatia pentru aceeasi ocupatie pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesionala pentru o perioada de doi ani.

22. La articolul 24 dupa alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4) cu urmatorul cuprins:

(4) Lista furnizorilor de formare profesionala, inclusiv a filialelor furnizorilor de formare profesionala si centrelor de formare profesionala, fara personalitate juridica,


 

carora li s-a retras autorizatia se actualizeaza si se publica trimestrial pe site-ul Consiliului National al Calificarilor si Formarii Profesionale a Adultilor.

23. La articolul 25, literele c) si e) ale alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

c) in colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului elaboreaza criterii si proceduri de evaluare a furnizorilor de formare profesionala in vederea autorizarii sau retragerii autorizatiei, precum si metodologii specifice formarii profesionale a adultilor;

e) monitorizeaza furnizorii de formare profesionala autorizati;

24. La articolul 25 alineatul (1), se introduce o noua litera, litera f) cu urmatorul cuprins:

f) propune criterii de asigurare a calitatii programelor de formare profesionala a adultilor.

25. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 27 Consiliul National al Calificarilor si Formarii Profesionale a Adultilor gestioneaza Registrul national al absolventilor programelor autorizate de formare profesionala prevazut in anexa nr.7.

26. La articolul 29, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 29 (1) Examenul de absolvire reprezinta un set de probe teoretice si/sau practice prin care se constata dobandirea competentelor specifice programului de formare profesionala, cu respectarea criteriilor de asigurare a calitatii.

(2) Examenul de absolvire se sustine in fata unei comisii de examinare constituite din:

a) doi specialisti din afara furnizorului de formare profesionala;

b) un specialist care reprezinta furnizorul de formare profesionala.

27. Dupa articolul 40, se introduce un articol nou, articolul 40 1 cu urmatorul cuprins:

Art. 40 1

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda contraventionala urmatoarele fapte:

a) nerespectarea de catre furnizorii de formare profesionala, a prevederilor art. 13, alin (2) si a art. 15 din prezenta ordonanta de urgenta, cu amenda de la 3.000 la 5.000 lei;

b) nerespectarea de catre furnizorii de formare profesionala neautorizati, a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. d), e) si g) si alin (3) din prezenta ordonanta de urgenta, cu amenda de 5.000 lei si suspendarea activitatii pana la data remedierii neregulilor constatate;

c) nerespectarea de catre furnizorii de formare profesionala, a prevederilor art.16, alin. (1) si alin. (3), cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei;


 

d) nerespectarea de catre furnizorii de formare profesionala, a prevederilor art.173, art. 174 alin. (1), art. 232 cu amenda de la 7.000 la 10.000 lei;

e) nerespectarea de catre furnizorii de formare profesionala neautorizati, a prevederilor art. 441 cu amenda de 1.000 lei;

 

(2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulteriore.

28. Dupa articolul 42 se introduce un articol nou, articolul 42 1 cu urmatorul cuprins:

Art. 42 1 Furnizorii de formare profesionala prevazuti la art. 6 au obligatia de a respecta prevederile art. 26 si art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

29. Dupa articolul 44 se introduce un articol nou, articolul 44 1 cu urmatorul cuprins:

Art. 44 1 In vederea realizarii unor analize, studii si cercetari statistice, furnizorii de formare profesionala neautorizati sunt obligati sa raporteze trimestrial, pana la data de 15 a primei luni din trimestrul urmator, la Secretariatul tehnic al Comisiei de autorizare in raza caruia isi desfasoara activitatea de formare profesionala, sau dupa caz la PCU, situatia prevazuta in anexa nr.8.

30. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art.46

(1) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin directiile de specialitate, exercita controlul asupra modului in care se organizeaza, desfasoara si finalizeaza formarea profesionala a adultilor si aplica sanctiuni potrivit prezentului act normativ.

(2) Procedura privind controlul si aplicarea sanctiunilor, se aproba prin ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

31. Dupa articolul 48 se introduce un articol nou, articolul 49 care va avea urmatorul cuprins:

Art. 49 Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. II (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, furnizorii de formare profesionala care desfasoara/presteaza servicii de formare profesionala in regim neautorizat, au obligatia de a notifica in conditiile art. 173.

(2) In cuprinsul actelor normative in vigoare de punere in aplicare a Ordonantei nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma:

a) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei se inlocuieste cu Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale;


 

b) Ministerul Educatiei si Cercetarii cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;

c) directii judetene pentru dialog, familie si solidaritate sociala, respectiv a municipiului Bucuresti se inlocuieste cu agentii judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti;

d) Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor se inlocuieste cu Consiliul National al Calificarilor si Formarii Profesionale a Adultilor;

e) Secretariatul tehnic al Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, se inlocuieste cu Unitatea Executiva a Consiliului National al Calificarilor si Formarii Profesionale a Adultilor.

 

Art. III (1) Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind serviciile in cadrul pietei interne.

(2) Prezenta ordonanta de urgenta se completeaza, cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Obligatiile de cooperare administrativa ce rezulta din aplicarea prezentei ordonante de urgenta se realizeaza de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Consiliul National al Calificarilor si Formarii Profesionale a Adultilor, Comisiile de autorizare, prin intermediul sistemului de informare in cadrul pietei interne (IMI), in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pe baza propunerilor Consiliului National al Calificarilor si Formarii Profesionale a Adultilor , vor fi modificate:

a) Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 4543/468/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va supune spre aprobare Guvernului, proiectul de hotarare pentru aprobarea metodologiilor de implementare a principiilor de asigurare a calitatii si pentru aprobarea organismelor externe de control responsabile pentru asigurarea calitatii prevazute la art. 31 din prezenta ordonanta de urgenta.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

# Anexa 1
# Anexa 2
# Anexa 3
# Anexa 4
# Anexa 5
# Anexa 6
# Anexa 7
# Anexa 8

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 14 Iulie 2010
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Procedura Intoarcere Din Concediu Fara Plata Pentru StudiiIntrebare: Buna ziua, Ma puteti ajuta, va rog, cu speta de mai jos? Am o persoana care a facut o cerere pentru concediu fara plata pentru studii. I s-a facut decizie si acum contractul este suspendat. Ce trebuie sa mai faca atunci cand revine la serviciu? Tot cerere si din nou decizie de revenire? Va multumesc!
 

Raspuns: Va multumesc pentru raspuns.... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!

Cazuri practice si mod de calcul
 
Descarcati gratuit Raportul Special
"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"
SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 


 
Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!
Cazuri practice si mod de calcul

Descarcati gratuit Raportul Special

"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]