Ordonanta militara nr. 8 din 9 aprilie 2020 a intrat in vigoare. Noile prevederi

ordonanta militara nr. 8restrictii covid-19declaratie pe propria raspundere
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Ordonanta militara nr. 8/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 301 din 10 aprilie 2020 si a intrat in vigoare la 10 aprilie a.c.
 
Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, tinand seama de evaluarea realizata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, aprobata prin Hotararea nr. 19 din 9.04.2020, in temeiul art. 4 alin. (2) si (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 1 - 4 din anexa nr. 2 la acelasi decret si al art. 20 lit. n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul afacerilor interne emite urmatoarea ordonanta militara: 
 
Articolul 1 (1) Este permisa circulatia in afara locuintei/gospodariei a titularilor autorizatiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunare/apele interioare/Marea Neagra in vederea desfasurarii activitatilor de pescuit comercial si acvacultura, precum si pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate in urma acestor activitati. 
 
(2) Este permisa circulatia in afara locuintei/gospodariei a apicultorilor spre/dinspre locatia stupinei sau pentru deplasarea stupinei. 
Dovada calitatii de apicultor se face cu adeverinta ce cuprinde codul de stupina eliberata de oficiile judetene de zootehnie sau cu orice alte acte doveditoare a calitatii de apicultor si a proprietatii asupra stupilor.
 
 (3) Este permisa circulatia in afara locuintei/gospodariei pentru achizitia de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule si servicii de reparatii auto. 
 
(4) Prevederile art. 4 din Ordonanta militara nr. 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 se aplica in mod corespunzator.
 (5) In declaratia pe propria raspundere, persoanele prevazute la alin. (1) si (2) mentioneaza, ca motiv, deplasarea in interes profesional, iar persoanele prevazute la alin. (3) mentioneaza, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor. 
 
(6) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
Articolul 2 (1) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania si din Spania catre Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 14 aprilie 2020.
 
 (2) Masura prevazuta la alin. (1) nu se aplica zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si aterizarilor tehnice necomerciale. 
 
(3) Masura prevazuta la alin. (1) se aplica si dupa durata pentru care este instituita starea de urgenta prin Decretul nr. 195/2020, numai daca starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei se prelungeste si daca in decretul de prelungire a starii de urgenta se mentine competenta ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanta militara, interzicerea graduala a circulatiei aeriene pe diferite rute. 
Articolul 3 (1) Pietele agroalimentare raman deschise pe toata perioada starii de urgenta, pentru agricultorii care prezinta certificat de producator agricol, cu obligatia respectarii masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19. 
 
(2) Se permite deplasarea producatorilor agricoli de la locul de productie a produselor agroalimentare pana si de la piata agroalimentara si accesul in interiorul acesteia, pe baza unei declaratii pe propria raspundere si a certificatului de producator.
 
 (3) Unitatile fitofarmaceutice raman deschise pe perioada starii de urgenta, personalul acestora avand obligatia respectarii masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19. 
(4) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 Articolul 4 (1) Se prelungeste, potrivit anexei nr. 1 la prezenta ordonanta militara, pe intreaga perioada a starii de urgenta, inchiderea temporara - totala sau partiala - a punctelor de trecere a frontierei de stat, stabilita prin Hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta nr. 8/2020 si nr. 12/2020.
 
 (2) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
Articolul 5 (1) Se excepteaza de la masurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucratorii transfrontalieri care, la intrarea in Romania din Ungaria, nu prezinta simptome asociate COVID-19.
 
 (2) Prin lucrator transfrontalier se intelege persoana care face dovada ca locuieste si lucreaza intr-o raza de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat romano-ungare, calculata de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, si care se reintoarce la locuinta cel putin o data pe saptamana.
 
 (3) Punctele de trecere a frontierei de stat romano-ungare prin care se permite intrarea in Romania in conditiile alin. (1) sunt urmatoarele: Cenad, Nadlac, Turnu, Varsand, Salonta, Bors, Sacuieni, Urziceni si Petea. 
 
(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat romano-ungare prevazute la alin. (3) se permite si intrarea/iesirea lucratorilor transfrontalieri cu masini si utilaje agricole. 
 
(5) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. (2), persoanele in cauza intra in carantina pentru o perioada de 14 zile, suportand cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
 
 (6) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
 
Articolul 6 (1) Se excepteaza de la masura izolarii la domiciliu/carantinarii persoanele care intra in Romania pentru prestarea unor activitati de instalare, punere in functiune, mentenanta, service a echipamentelor si tehnicii medicale, daca nu prezinta simptome asociate COVID-19 si dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul Romaniei. 
 
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru tehnica/echipamentele din domeniile stiintific, economic, aparare, ordine publica si securitate nationala. 
 
(3) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
Articolul 7 (1) Pe perioada starii de urgenta se interzice/se suspenda exportul pentru produsele agroalimentare din lista prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta ordonanta militara.
 
 (2) Procedurile de export al produselor agroalimentare prevazute la alin. (1), aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante militare, se suspenda pe perioada starii de urgenta. 
 
(3) Pe perioada starii de urgenta se suspenda activitatea de emitere a certificatelor fitosanitare pentru exportul produselor agroalimentare din lista prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta ordonanta militara.
 
(4) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
 
Articolul 8 (1) Achizitionarea intracomunitara a produselor agroalimentare din lista prevazuta in anexa nr. 2 se poate face numai daca statul membru face dovada faptului ca produsele achizitionate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui comunitar, iar nu exportului. 
 
(2) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
 
Articolul 9 (1) Se interzice, pe perioada starii de urgenta, incetarea sau suspendarea activitatii serviciilor sociale de tipul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile, publice si private, prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
(2) Apartinatorii/Sustinatorii/Reprezentantii legali ai beneficiarilor serviciilor prevazute la alin. (1), in baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu sau, dupa caz, la resedinta apartinatorilor/sustinatorilor/ reprezentantilor legali daca isi asuma, pe propria raspundere, ca au conditii corespunzatoare ocrotirii temporare a acestora. 
 
(3) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
 Articolul 10 (1) Se instituie, pe perioada starii de urgenta, masura de izolare preventiva la locul de munca sau in zone special dedicate in care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul angajat al centrelor prevazute la art. 9 alin. (1) pe o perioada de 14 zile.
 
 (2) Perioada prevazuta la alin. (1) este urmata ciclic de o perioada de izolare preventiva la domiciliu, pe o perioada egala cu cea de izolare preventiva la locul de munca, prezenta personalului in centru asigurandu-se in ture/schimburi.
 
 (3) In termen de 24 de ore de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante militare, seful de centru, inlocuitorul desemnat sau coordonatorul personalului de specialitate stabileste organizarea turelor pe perioada starii de urgenta. 
 
(4) In lipsa personalului prevazut la alin. (3), directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, pentru serviciile sociale publice din structura directiei generale, primarul, pentru serviciile sociale organizate in cadrul/in subordinea autoritatilor administratiei publice locale, si reprezentantul legal al furnizorului privat stabilesc organizarea turelor pe perioada starii de urgenta.
 
 (5) In situatii exceptionale, in cazul serviciilor sociale private, pentru care personalul prevazut la alin. (3) si (4) nu exista, comitetul judetean pentru situatii speciale de urgenta desemneaza persoana responsabila cu organizarea turelor in vederea izolarii preventive la locul de munca/domiciliu si a asigurarii managementului serviciului. 
 
(6) Refuzul izolarii preventive la locul de munca de catre personalul centrelor prevazute la art. 9 alin. (1) atrage raspunderea contraventionala sau penala, dupa caz. 
 
(7) Accesul vizitatorilor/apartinatorilor/sustinatorilor/ reprezentantilor legali ai beneficiarilor serviciilor sociale in centrele rezidentiale prevazute la art. 9 alin. (1) este interzis. 
 
(8) Masura prevazuta la alin. (7) se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
 
Articolul 11 In situatia in care furnizorii de servicii sociale nu au resurse proprii de cazare pentru aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2), autoritatile administratiei publice locale pe raza de competenta a carora functioneaza serviciile sociale prevazute la art. 9 alin. (1) au obligatia identificarii si asigurarii, in proximitatea acestora, de spatii pentru cazarea personalului izolat preventiv la locul de munca, a hranei zilnice necesare acestuia, precum si asigurarii transportului personalului, care este in izolare preventiva la domiciliu, de la locul de munca la domiciliul/resedinta acestuia si invers, cu respectarea masurilor de protectie si prevenire a infectiei.
 
 Articolul 12 (1) Personalului care deserveste centrele prevazute la art. 9 alin. (1) i se asigura de catre furnizorul de servicii sociale echipamentele igienico-sanitare si de protectie necesare.
 
 (2) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
 
Articolul 13 (1) Pe perioada starii de urgenta, prin exceptie de la prevederile legale in vigoare, in cazul demisiei angajatilor centrelor prevazute la art. 9 alin. (1), termenul de preaviz este de 45 de zile calendaristice. 
 
(2) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
 
Articolul 14 (1) In scopul prevenirii aparitiei unor focare de infectie, in cazul manifestarii simptomatologiei specifice COVID-19 sau, dupa caz, al unor informatii din care rezulta contactul direct cu o persoana infectata in randul beneficiarilor sau al personalului, directiile de sanatate publica asigura testarea beneficiarilor si a intregului personal, la sediul serviciului social. (2) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
 
Articolul 15 (1) Pe perioada starii de urgenta se suspenda procedurile de vanzare/cumparare de pachete majoritare de actiuni ale companiilor din Sistemul energetic national, indiferent de forma de proprietate a acestora. 
 
(2) Reluarea procedurilor se va face dupa incheierea starii de urgenta cu decalarea corespunzatoare a termenelor prevazute in calendarul anterior. 
 
(3) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
 
Articolul 16 
Se recomanda autoritatilor administratiei publice locale si proprietarilor, persoane fizice sau juridice, sa monteze dispozitive cu solutii dezinfectante la intrarile in imobilele cu destinatia de locuinte colective si sa dezinfecteze periodic lifturile, casa scarilor si celelalte spatii comune din interiorul acestor imobile. 
 
Articolul 17 
In zilele de joi, vineri si sambata, premergatoare celor doua sarbatori pascale, operatorii economici care comercializeaza produse agroalimentare isi pot prelungi programul de functionare in functie de necesitati. 
 
Articolul 18 (1) Dupa alineatul (3) al articolului 9 din Ordonanta militara nr. 1/2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 18 aprilie 2020, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: 
 
(4) Pentru nerespectarea masurii prevazute la art. 5, pe langa sanctiunea contraventionala principala, in functie de natura si gravitatea faptei, se poate aplica si sanctiunea contraventionala complementara a confiscarii bunurilor al caror transport in vederea distribuirii in afara teritoriului Romaniei este interzis.
 
 (2) Masura se aplica incepand cu data de 11 aprilie 2020. 
 
Articolul 19 (1) Dupa alineatul (3) al articolului 1 din Ordonanta militara nr. 5/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 31 martie 2020, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: 
 
(4) Masura prevazuta la alin. (2) se aplica si dupa durata pentru care este instituita starea de urgenta prin Decretul nr. 195/2020, numai daca starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei se prelungeste si daca in decretul de prelungire a starii de urgenta se mentine competenta ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanta militara, interzicerea graduala a circulatiei aeriene pe diferite rute. 
 
(2) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
 
Articolul 20
 
 (1) Ordonanta militara nr. 7/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 284 din 4 aprilie 2020, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
 
1. La articolul 9, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
 
 (5) Masurile prevazute la alin. (1) si (3) se aplica si dupa durata pentru care este instituita starea de urgenta prin Decretul nr. 195/2020, numai daca starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei se prelungeste si daca in decretul de prelungire a starii de urgenta se mentine competenta ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanta militara, interzicerea graduala a circulatiei aeriene pe diferite rute.
 
 2. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
Articolul 10 
 
(1) Sunt permise zborurile efectuate de toti transportatorii aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor sezonieri din Romania catre alte state, cu avizul autoritatilor competente din tara de origine si de destinatie. 
 
3. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
Articolul 16 (1) In vederea prevenirii raspandirii COVID-19, ministerele cu retea sanitara proprie si autoritatile administratiei publice locale asigura pentru personalul din sistemul public sanitar, la cerere, spatii hoteliere destinate repausului dintre ture sau garzi, hrana - trei mese pe zi si apa. 
 
4. La articolul 18 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins: b^1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor prin Autoritatea Aeronautica Civila Romana, pentru masura prevazuta la art. 10. 
 
(2) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Articolul 21 (1) Sunt abilitate sa asigure aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante militare:
 
 a) Politia Romana, Jandarmeria Romana si politia locala, pentru masurile prevazute la art. 1 si 3; 
 
b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pentru masura prevazuta la art. 2; 
 
c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Politia de Frontiera Romana si directiile de sanatate publica, pentru masurile prevazute la art. 4-6; 
 
d) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru masurile prevazute la art. 7 si 8; 
 
e) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin institutiile subordonate, aflate sub autoritatea sau coordonarea sa, directiile de sanatate publica, precum si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masurile prevazute la art. 9-14; 
 
f) Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, pentru masura prevazuta la art. 15. 
 
(2) Nerespectarea masurilor prevazute la art. 1-15 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 (3) Personalul institutiilor prevazute la alin. (1) este imputernicit sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, in conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Articolul 22 Prevederile art. 6 si 7 din Ordonanta militara nr. 4/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, isi inceteaza aplicabilitatea. Articolul 23 Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta militara. 
 
Articolul 24 (1) Prezenta ordonanta militara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel putin 2 zile de la data publicarii, despre continutul prezentei ordonante militare. 
 
Ministrul afacerilor interne, Marcel Ion Vela Bucuresti, 9 aprilie 2020. 
 
Nr. 8. Anexa nr. 1 
 
Punctele de trecere a frontierei de stat inchise total sau partial pe intreaga perioada a starii de urgenta I. La frontiera romano-ungara: 
1. Turnu, judetul Arad (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri); 
2. Salonta, judetul Bihor - feroviar si rutier (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri pe cale rutiera); 
3. Sacuieni, judetul Bihor (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri); 
4. Valea lui Mihai, judetul Bihor - feroviar si rutier (cu exceptia traficului feroviar de marfa); 
5. Carei, judetul Satu Mare.
 
 II. La frontiera romano-bulgara: 
1. Negru Voda, judetul Constanta; 2. Lipnita, judetul Constanta; 3. Dobromir, judetul Constanta; 4. Zimnicea, judetul Teleorman; 5. Turnu Magurele, judetul Teleorman; 6. Bechet, judetul Dolj (cu exceptia traficului de marfa). 
 
III. La frontiera romano-ucraineana: 1. Sighetu Marmatiei, judetul Maramures; 2. Isaccea, judetul Tulcea.
 IV. La frontiera romano-moldoveana: 1. Radauti-Prut, judetul Botosani; 2. Oancea, judetul Galati. 
V. La frontiera romano-sarba: 1. Portile de Fier II, judetul Mehedinti; 2. Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti (cu exceptia traficului de marfa); 3. Orsova, judetul Mehedinti; 4. Moldova Noua, judetul Caras-Severin; 5. Naidas, judetul Caras-Severin; 6. Valcani, judetul Timis; 7. Stamora-Moravita, judetul Timis - feroviar (cu exceptia traficului de marfa); 8. Lunga, judetul Timis; 9. Foeni, judetul Timis; 10. Jimbolia, judetul Timis - feroviar (cu exceptia traficului de marfa). 
 
Anexa nr. 2
 
 LISTA produselor agroalimentare pentru care se interzice/se suspenda exportul pe perioada starii de urgenta
 1. grau si meslin - cod tarifar 1001; 
2. orz - cod tarifar 1003; 
3. ovaz - cod tarifar 1004; 
4. porumb - cod tarifar 1005; 
5. orez - cod tarifar 1006; 
6. faina de grau sau de meslin - cod tarifar 1101; 
7. boabe de soia, chiar sfaramate - cod tarifar 1201; 
8. seminte de floarea-soarelui, chiar sfaramate - cod tarifar 1206;
 9. ulei de seminte de floarea-soarelui, de sofranas sau de seminte de bumbac si fractiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic - cod tarifar 1512; 
10. zahar din trestie sau din sfecla si zaharoza chimic pura, in stare solida - cod tarifar 1701; 
11. produse de brutarie, de patiserie si biscuiti, chiar cu adaos de cacao; ostii, casete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din faina, din amidon sau din fecule in foi si produse similare - cod tarifar 1905;
 12. turte si alte reziduuri solide, chiar macinate sau aglomerate sub forma de pelete, rezultate din extractia uleiului de soia - cod tarifar 2304; 
13. turte si alte reziduuri solide, chiar macinate sau aglomerate sub forma de pelete, rezultate din extractia grasimilor sau uleiurilor vegetale, altele decat cele de la pozitiile 2304 sau 2305 - cod tarifar 2306.
 

de Isabela Alexe


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
ordonanta militara nr. 8restrictii covid-19declaratie pe propria raspundere

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 10 Aprilie 2020
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Ordonanta militara nr. 8 din 9 aprilie 2020 a intrat in vigoare. Noile prevederi Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Doua popriri. Ordinea de preferinta pentru a doua creantaIntrebare: Avem un salariat cu doua popriri, din care una este in suma fixa de 250 ron. Cum se calculeaza cuantumul pentru a doua poprire? In mod normal, atunci cand exista 2 popriri, legea spune ca retinerea se va face pana la maxim 50 % din veniturile salariale. De ex.: angajatul are venitul salarial de 2000 de ron, 50 % ar insemna 1000 ron. Cum se aplica retinerea, se scad cei 250 de ron si pentru a doua poprire se retine 750 de ron?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Suspendare incetata in Revisal. Imposibilitatea de modificareIntrebare: O firma a inregistrat in Revisal o cerere de cfp (izolare la domiciliu 29.09-12.10.20) a unui salariat. Ulterior s-a constatat ca salariatul a depus o alta cerere semnata de Administrator pentru perioada 01-12.10.2020, care nu a mai ajuns la biroul de resurse umane. Contabilitatea a declarat in 112 contributii pentru perioada 01-12.10.20 insa in Revisal nu s-a facut corectia. Cum procedam in Revisal pentru corectia perioadei de inceput de suspendare? Am incercat sa intram in platforma la...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"
Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]