legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Obligatii declarative si de plata pentru asociatiile de proprietari

codul de procedura fiscalaobligatii fiscalecontribuabilamenda
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Conform prevederilor Codului de procedura fiscala, aprobat prin OG nr. 92/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, este subiect al raportului juridic fiscal orice contribuabil - persoana juridica sau orice alta entitate fara personalitate juridica - ce datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume bugetului general consolidat, in conditiile legii. (art. 17)
 
Dintre obligatiile fiscale ce revin contribuabilului, in sensul prevederilor Codului de procedura fiscala, punctam asupra:
 
- obligatiei de a declara impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat;
 
- obligatiei de a calcula, de a retine si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, impozitele si contributiile care se realizeaza prin stopaj la sursa;
 
- obligatiei de a plati la termenele legale impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat.(art. 22)
 
- Declararea
 
Fiecare contribuabil care are obligatia de a calcula, retine si vira impozitele si contributiile, trebuie sa cunoasca faptul ca stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat se efectueaza prin declaratie fiscala.
 
Pe formularul de declaratie este mentionat ca sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, fiecare contribuabil declara pe propria raspundere ca datele din declaratie sunt corecte si complete.
 
Nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. (art. 83 si 85)
 
Neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice. (art. 219)

- Plata Retinerea si nevarsarea in totalitate, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza astfel:

- cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei inclusiv;

- cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei si 100.000 lei inclusiv;

- cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei.(art. 219)

De asemenea, orice contribuabil trebuie sa cunoasca faptul ca inspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute de lege.(art. 95)

Obiectul inspectiei fiscale il reprezinta verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora. (art. 94)

Pornind de la aceste prevederi, pe baza legislatiei privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si a legislatiei fiscale, am elaborat un material care are rolul de a informa asociatiile de proprietari cu privire la cadrul legal ce reglementeaza modul in care sunt incadrate, din punct de vedere fiscal, veniturile platite unor persoane fizice care presteaza servicii pentru aceste entitati, precum si obligatiile fiscale ce revin in functie de incadrarea respectiva.

I. Incadrarea veniturilor obtinute de catre PRESEDINTELE si CENZORUL asociatiei de proprietari

Presedintele, membrii comitetului executiv si cenzorul sau membrii comisiei de cenzori sunt alesi sau revocati din functie de adunarea generala a proprietarilor, membri ai asociatiei de proprietari. (Legea nr. 230/2007, art.27)

Pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa functia de administrator de imobile sau a altor angajati sau prestatori, adunarea generala a proprietarilor mandateaza comitetul executiv reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari. (Legea nr. 230/2007, art.27)
 
Remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari potrivit legii privind infiintarea, rganizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si sumele primite de membrii comisiei de cenzori reprezinta venituri asimilate salariilor. (Legea nr.571/2003, art.55)

Mai departe, obligatiile de plata si declarare le regasiti la pct. IV din material.

II. Incadrarea veniturilor obtinute de catre ADMINISTRATORUL asociatiei de proprietari

In baza art. 34 si art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare, asociatia de proprietari angajeaza persoane fizice atestate pentru functia de administrator. Persoanele fizice atestate pot fi angajate prin incheierea unui contract individual de munca conform celor stabilite prin negociere directa.
 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 7 alin. (1) pct. 2 precizeaza ca orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare este activitate dependenta.

Mai departe, obligatiile de plata si declarare le regasiti la pct. IV din material.

III. Incadrarea veniturilor obtinute de catre PERSOANA CARE PRESTEAZA SERVICII DE CURATENIE in cadrul asociatiei de proprietari (fara sa aiba incheiat contract individual de munca cu asociatia)

Incadrarea, din punct de vedere fiscal, a veniturilor obtinute din activitati desfasurate in baza unui contract/conventie civila incheiata potrivit Codului civil se efectueaza avand in vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Codul fiscal, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 82/2010 (publicata in M.O. nr. 638/10.09.2010) si prevederile art. III din OUG nr. 58/2010, modificate prin OUG nr. 82/2010.

- Primul pas consta in efectuarea unei analize a activitatii pe care o desfasoara femeia de serviciu in cadrul asociatiei respective, pentru a vedea daca este sau nu activitate dependenta. Astfel ca platitorul de venit va analiza cele 4 criterii de la art. 7 din Codul fiscal, si daca cel putin unul dintre criterii este indeplinit atunci activitatea va fi reconsiderata ca fiind activitate dependenta.

Prevederea legala de la art. 7 alin. (1) pct. 2 subpunctul 2.1:

Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:

a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;

b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;

c) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;

d) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit."

La pct. 2.2. de la acelasi articol se precizeaza ca in cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit.

Mai departe, obligatiile de plata si declarare le regasiti la pct. IV din material.

- Al doilea pas va fi efectuat doar atunci cand se constata ca nu este vorba despre o activitate dependenta.

Asadar, daca in urma analizei reiese ca nici unul din cele 4 criterii nu este indeplinit atunci se vor avea in vedere prevederile de la art. III din OUG nr 58/2010, modificate prin OUG nr. 82/2010, prevederi care se aplica veniturilor de natura profesionala. Conform acestora, in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor pentru somaj, prin venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, se intelege acele venituri realizate din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau venituri rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.

Asupra acestor venituri se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj.

Mai departe, obligatiile de plata si declarare le regasiti la pct. V din material.

IV. Impozitul pe venit si contributiile V. sociale in cazul veniturilor din salarii si din activitati dependente

- Sub aspectul impozitului pe venit, vazand si prevederile art. 55 din Codul fiscal si ale Normelor metodologice de aplicare a acestui articol, aprobate prin HG nr. 44/2004, veniturile din activitati dependente sunt considerate venituri din salarii, in situatia in care nu este incheiat un contract de munca potrivit Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii.

Pentru determinarea impozitului pe venit se va aplica regula de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza, conform prevederilor art. 57 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, adica prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

- Sub aspectul contributiilor sociale obligatorii, potrivit art. 296^4 alin. (1) din titlul IX^2 Contributii sociale obligatorii al Legii nr. 571/2003, persoanele fizice pentru castigul brut realizat din activitati dependente datoreaza contributiile sociale individuale, astfel:

- contributia individuala de asigurari sociale - 10,5%
- contributia individuala de asigurari sociale de sanatate -5,5%
- contributia individuala la bugetul asigurarilor de somaj - 0,5%

EXCEPTII DE LA DATORAREA CONTRIBUTIILOR:

1. PENSIONARII: La art. 296^16 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal se precizeaza ca pentru veniturile din activitati dependente realizate de persoanele fizice, care au calitatea de pensionari nu se datoreaza contributia individuala de asigurari pentru somaj si nici contributia la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajator.

2. PRESEDINTELE si CENZORUL: La art. 296^16 alin. (4) lit. b) se precizeaza ca pentru veniturile din activitati dependente realizate de catre presedintele si cenzorul asociatiei de proprietari in baza contractului de mandat, nu se datoreaza contributia individuala de asigurari pentru somaj si nici contributia la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajator.

Art. 296^3 lit. c) din Codul fiscal precizeaza ca sunt contribuabili ai sistemelor de asigurari sociale si persoanele juridice care au calitatea de angajator precum si entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente.

Cotele de contributii sociale obligatorii datorate de angajatorii si de catre entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente sunt urmatoarele:

- 20,8% pentru contributia de asigurari sociale datorata de angajator;
- 5,2% pentru contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator;
- 0,85% pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
- 0,5% pentru contributia la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajator;
- 0,15% - 0,85% pentru contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc, conform legii, datorata de angajator;
- 0,25% pentru contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator.

EXCEPTII DE LA DATORAREA CONTRIBUTIILOR:

1. La art. 296^16 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal se precizeaza ca sunt exceptate de la plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate veniturile din activitati dependente realizate de catre presedintele si cenzorul asociatiei de proprietari in baza contractului de mandat.

2. Coroborand prevederile referitoare la contributiile de asigurari din Codul fiscal cu cele din legea speciala, se pare ca pentru veniturile care nu sunt realizate in baza unui contract individual de munca (incheiat in conditiile Codului muncii) nu se datoreaza de catre angajator contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

- Referitor la obligatiile declarative si la termenele de declarare si plata veti avea in vedere urmatoarele:
- Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.(art. 58 din Codul fiscal)
- Contributiile sociale individuale se retin si se vireaza la bugetele si fondurile carora le apartin pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza, impreuna cu contributia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului datorata potrivit legii.(alin. (9) al art. 296^18 din Codul fiscal)

- Platitorii de venituri din salarii sunt obligati sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile, formularul 112 "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate", aprobat prin HG nr.1397/2010.

- Platitorii de venituri din salarii au obligatia sa completeze fisele fiscale pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor si vor transmite organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Modelul si continutul formularelor se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

- Cat priveste inregistrarea in vectorul fiscal, aveti obligatia sa va inregistrati pentru impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor, precum si pentru contributiile de asigurari.

Obligatia inregistrarii in vectorul fiscal intervine doar daca nu sunteti inregistrat deja pentru aceste obligatii fiscale. Pentru inregistrare veti depune formularul 010  Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica reglementat prin OMFP nr. 262/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

V. Impozitul pe venit si contributiile sociale in cazul veniturilor din activitati profesionale altele decat veniturile din salarii si din activitati dependente

- Impozitul pe veniturile realizate in baza unor contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil, se determina conform prevederilor art. 52 sau art. 52^1 din Codul fiscal, in functie de optiunea exercitata prin contract.

Potrivit art. 52 platitorul de venit calculeaza, retine si vireaza, prin retinere la sursa, impozitul cu titlu de plati anticipate in contul impozitului pe venitul net anual impozabil, in cota de 10% aplicata la venitul brut.

Potrivit art. 52^1 platitorul de venit calculeaza, retine si vireaza , prin retinere la sursa, la momentul platii veniturilor, impozitul in cota de 16% aplicata la venitului brut. In acest caz, impozitul este final.

- Referitor la contributii, pentru veniturile de natura profesionala se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale (10,5%) si contributia individuala la bugetul
asigurarilor pentru somaj (0,5%).

Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj este venitul brut.

Obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj, corespunzatoare veniturilor de natura profesionala, revine platitorului de venit.

EXCEPTII DE LA DATORAREA CONTRIBUTIILOR:

Nu se retin contributii individuale pentru veniturile realizate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil de persoanele fizice asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si persoanelor care au calitatea de pensionari. (OUG nr.82/2010, art.III alin.5)

- Referitor la obligatiile declarative si la termenele de declarare si plata veti avea in vedere urmatoarele:

- Impozitul pentru veniturile din activitati desfasurate in baza unui contract/ conventie civila se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul. (art. 52 si art. 52^1 din Codul fiscal)

- Cele doua contributii sociale individuale se retin si se vireaza la bugetele si fondurile carora le apartin pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza.(alin. (9) al art. 296^18 din Codul fiscal)

- Pentru impozitul pe veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si pentru cele doua contributii individuale, platitorii de venituri sunt obligati sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile, formularul 112 "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate", aprobat prin HG nr. 1397/2010.

- Pentru impozitul pe veniturile obtinute din desfasurarea de activitati in baza unor contracte/conventii civile, care nu genereaza venituri din salarii, de catre persoane fizice care sunt asigurate in alte sisteme sau care au calitatea de pensionari, platitorii de venituri sunt obligati sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, formularul 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat.
 

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
codul de procedura fiscalaobligatii fiscalecontribuabilamenda

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 11 Aprilie 2011
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Obligatii declarative si de plata pentru asociatiile de proprietari Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Sume educatie timpurie. DocumenteIntrebare: Sumele platite de angajator pentru educatia timpurie a copiilor angajatilor (in limita a 1500 lei cf L 239/2020) trebuie mentionate in Contractul de munca / Regulamentul intern / Contractul colectiv de munca? Daca nu, in baza carui document se acorda?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Reducere timp de lucru. Modalitatea de reducere. Revisal. Angajare de personalIntrebare: Suntem o societate care are mai multe puncte de lucru si dorim sa aplicam pentru reducerea timpului de munca pana la 50% conform OUG 132/2020. Avem cateva neclaritati: - cf. OUG, la art. 1, alin. (9) se mentioneaza ca pe "perioada de aplicabilitate a acestei masuri sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activitati identice ori similare cu cele prestate de catre salariatii al caror timp de munca a fost redus, precum si subcontractarea de activitati desfasurate de salariatii al...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
//
[x]