Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Obiectivele controalelor efectuate de inspectorii de munca

inspectia munciirevisalitminfiintarea si organizarea Inspectiei Munciiinspectori de munca
Scopul principal al activitatilor de inspectie a muncii si al celor de prevenire si protectie consta in cresterea nivelului de securitate si sanatate ocupationala pentru personal.

I. Pe linia raporturilor de munca/serviciu:
1. respectarea legalitatii privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de munca/serviciu ale personalului M.A.I.;

2. legalitatea clauzelor inscrise in contractele individuale de munca ale personalului contractual, respectarea lor de catre conducatorii unitatilor;

3. modul de intocmire si completare a Registrului general de evidenta a salariatilor (Revisal);

4. modul de completare a documentelor de evidenta pentru personalul M.A.I.; aplicarea prevederilor legale referitoare la incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite, speciale si alte conditii;

5. documentele din care rezulta ca s-au achitat contributiile catre bugetul asigurarilor sociale de stat, fondul pentru plata ajutorului de somaj, precum si cea de asigurari de sanatate;

6. stabilirea si respectarea duratei timpului de lucru, evidenta orelor lucrate in conditii deosebite, speciale si alte conditii, respectarea prevederilor legale cu privire la reducerea sub 8 ore a timpului de lucru zilnic;

7. stabilirea si acordarea sporurilor pentru conditii de pericol deosebit si pentru activitatile desfasurate in conditii vatamatoare, grele, periculoase, deosebit de periculoase, care solicita o incordare psihica foarte ridicata, precum si respectarea prevederilor legale referitoare la plata orelor suplimentare care nu au fost compensate prin timp liber;

8. acordarea concediului de odihna, a concediului de odihna suplimentar platit, a concediului de studii, a permisiilor, invoirilor platite si a concediilor fara plata;

9. asigurarea unui tratament egal si inlaturarea oricarei forme de discriminare in derularea raporturilor de munca si de serviciu.

II. Pe linia securitatii si sanatatii in munca:
1. indeplinirea de catre conducatorii structurilor M.A.I. a obligatiilor ce le revin conform prevederilor ordinului;

2. modul de aplicare a reglementarilor de securitate si sanatate in munca a caror nerespectare este sanctionata potrivit prevederilor art. 39 din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;

3. modul de indeplinire de catre structurile de prevenire si protectie sau de catre lucratorii desemnati, dupa caz, a atributiilor ce le revin in conformitate cu prevederile ordinului.


Organizarea si coordonarea activitatii de inspectie a muncii la nivelul M.A.I. se realizeaza de catre D.G.M.R.U., prin Serviciul inspectia muncii.
La nivelul structurilor M.A.I., altele decat cele subordonate inspectoratelor generale si A.N.R.S.P.S., activitatile de inspectie a muncii se realizeaza de catre D.G.M.R.U., prin Serviciul inspectia muncii.

La nivelul inspectoratelor generale si A.N.R.S.P.S., activitatile de inspectie a muncii se realizeaza pentru structurile subordonate de catre structurile de inspectia muncii, care functioneaza in cadrul structurilor de resurse umane.

Persoanele cu atributii de coordonare si control in domeniul raporturilor de munca/serviciu, precum si persoanele cu atributii de coordonare si control in domeniul securitatii si sanatatii in munca, incadrate in structura de specialitate a D.G.M.R.U. si in cele de la nivelul inspectoratelor generale si al A.N.R.S.P.S., sunt denumite in continuare inspectori de munca.

Numarul posturilor prevazute a fi incadrate cu inspectori de munca se stabileste in functie de numarul si dimensiunea structurilor M.A.I. din domeniul de competenta, precum si de repartizarea teritoriala a acestora si se prevede ca atare in statele de organizare ale D.G.M.R.U., inspectoratelor generale si A.N.R.S.P.S.

Inspectorilor de munca le revin obligatiile si drepturile prevazute de Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata.

Atributiile inspectorilor de munca sunt stabilite prin fisa postului, in conditiile prezentului ordin.


Inspectorii de munca pe linia raporturilor de munca/serviciu din structura de specialitate a D.G.M.R.U. au urmatoarele atributii:

a) coordoneaza, indruma metodologic si controleaza activitatea inspectorilor de munca pe linia raporturilor de munca/serviciu din inspectoratele generale si din A.N.R.S.P.S.;

b) elaboreaza anteproiecte de ordine, regulamente, instructiuni si alte reglementari interne cu privire la inspectia muncii, in domeniul raporturilor de munca/serviciu;

c) elaboreaza si prezinta anual conducerii D.G.M.R.U. rapoarte cu privire la activitatea de inspectie a muncii in domeniul raporturilor de munca/serviciu;

d) colaboreaza in domeniul inspectiei muncii cu organele de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, denumit in continuare M.M.F.P.S.P.V., si din alte ministere si institutii;

e) reinnoiesc sau, dupa caz, anuleaza avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite pentru personalul civil al M.A.I., in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

f) tin evidenta registrelor generale de evidenta a salariatilor, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

g) efectueaza controale pe linia raporturilor de munca/serviciu in structurile M.A.I., potrivit prevederilor prezentului ordin;

h) solutioneaza sesizarile, reclamatiile si petitiile primite;

i) organizeaza si efectueaza activitati de perfectionare profesionala cu personalul de specialitate din structurile coordonate, in vederea asigurarii aplicarii unitare a prevederilor legislatiei in vigoare;

j) indeplinesc si alte atributii stabilite conform legii.


Inspectorii de munca pe linia raporturilor de munca/serviciu din cadrul inspectoratelor generale si al A.N.R.S.P.S. au urmatoarele atributii:

a) efectueaza controale pe linia raporturilor de munca/serviciu in structurile M.A.I. subordonate inspectoratelor generale si ale A.N.R.S.P.S., potrivit prevederilor prezentului ordin;

b) solutioneaza sesizarile, reclamatiile si petitiile primite;

c) organizeaza si efectueaza activitati de perfectionare profesionala cu personalul de specialitate din structurile M.A.I. coordonate, in vederea asigurarii aplicarii unitare a prevederilor legislatiei in vigoare;

d) participa la elaborarea anteproiectelor de ordine, regulamente, instructiuni si alte reglementari interne cu privire la activitatea de inspectia muncii, in domeniul raporturilor de munca/serviciu;

e) indeplinesc si alte atributii stabilite conform legii.

Inspectorii de munca pe linia securitatii si sanatatii in munca din structura de specialitate a D.G.M.R.U. au urmatoarele atributii:
a) coordoneaza, indruma metodologic si controleaza activitatea inspectorilor de munca pe linia securitatii si sanatatii in munca din inspectoratele generale si A.N.R.S.P.S.;

b) elaboreaza anteproiecte de ordine, regulamente, instructiuni si alte reglementari interne cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

c) elaboreaza si prezinta anual conducerii D.G.M.R.U. rapoarte cu privire la activitatea de securitate si sanatate in munca;

d) colaboreaza in domeniul inspectiei muncii cu organele de specialitate din cadrul M.M.F.P.S.P.V. si din alte ministere si institutii;

e) efectueaza controale pe linia securitatii si sanatatii in munca in structurile M.A.I., potrivit prevederilor prezentului ordin;

f) solutioneaza sesizarile, reclamatiile si petitiile primite;

g) acorda asistenta tehnica structurilor M.A.I. la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale si controleaza realizarea acestora;

h) solicita efectuarea de masuratori si determinari, examinarea de probe de produse si de materiale in unitati si in afara acestora, pentru clarificarea unor evenimente sau situatii de pericol;

i) dispun sistarea activitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor tehnice, in cazul in care constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;

j) acorda structurilor M.A.I., altele decat cele subordonate inspectoratelor generale si A.N.R.S.P.S., autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, in conformitate cu dispozitiile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

k) retrag autorizatia prevazuta la lit. j), respectiv la art. 14 lit. h), in cazul in care constata ca prin modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei nu se respecta prevederile legislatiei in vigoare;

l) cerceteaza evenimentele, avizeaza cercetarea si stabilesc sau confirma caracterul accidentelor, potrivit prevederilor anexei nr. 1;

m) coordoneaza activitatea de instruire si informare a personalului M.A.I. in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

n) coordoneaza activitatile de prevenire si protectie din structurile M.A.I.;

o) organizeaza si efectueaza activitati de perfectionare profesionala cu personalul de specialitate din structurile M.A.I., in vederea asigurari aplicarii unitare a prevederilor legislatiei in vigoare;

p) furnizeaza informatii structurilor M.A.I. cu privire la cele mai eficiente mijloace de respectare a legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

q) controleaza respectarea indeplinirii cerintelor legale referitoare la sanatatea in munca si la inlaturarea riscurilor de imbolnaviri profesionale;

r) avizeaza buletinele de masuratori, de analiza si de determinare prin expertizare emise de institutiile abilitate prin lege pentru structurile M.A.I. prevazute la art. 7 alin. (2);

s) verifica modul in care se respecta masurile de protectie a maternitatii la locurile de munca pentru salariatele gravide, mame, lauze si care alapteaza, din structurile M.A.I. prevazute la art. 7 alin. (2);

s) indeplinesc si alte atributii stabilite conform legii.

Inspectorii de munca pe linia securitatii si sanatatii in munca din cadrul inspectoratelor generale si din A.N.R.S.P.S. au urmatoarele atributii:
a) efectueaza controale pe linia securitatii si sanatatii in munca in structurile M.A.I. subordonate inspectoratelor generale si A.N.R.S.P.S., potrivit prevederilor prezentului ordin;

b) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea lucratorilor desemnati din structurile M.A.I. subordonate inspectoratelor generale si A.N.R.S.P.S.;

c) solutioneaza sesizarile, reclamatiile si petitiile primite;

d) participa la elaborarea anteproiectelor de ordine, regulamente, instructiuni si alte reglementari interne cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

e) acorda asistenta tehnica structurilor M.A.I. subordonate inspectoratelor generale si A.N.R.S.P.S. la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale si controleaza realizarea acestora;

f) solicita efectuarea de masuratori si determinari, examinarea de probe de produse si de materiale in inspectoratele generale si A.N.R.S.P.S., in structurile M.A.I. subordonate, precum si in afara acestora, pentru clarificarea unor evenimente sau situatii de pericol;

g) dispun sistarea activitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor tehnice, in cazul in care constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;

h) acorda structurilor M.A.I. subordonate inspectoratelor generale si A.N.R.S.P.S. autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, in conformitate cu dispozitiile Normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) retrag autorizatia prevazuta la lit. h) in cazul in care constata ca prin modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei nu se respecta prevederile legislatiei in vigoare;

j) comunica, cerceteaza evenimentele, avizeaza cercetarea si stabilesc sau confirma caracterul accidentelor, potrivit prevederilor anexei nr. 1;

k) coordoneaza activitatea de instruire si de informare a personalului din inspectoratele generale si A.N.R.S.P.S., precum si din structurile M.A.I. subordonate acestora, in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

l) coordoneaza activitatile de prevenire si protectie din inspectoratele generale si A.N.R.S.P.S., precum si din structurile M.A.I. subordonate acestora;

m) organizeaza si efectueaza activitati de perfectionare profesionala cu personalul de specialitate din inspectoratele generale si A.N.R.S.P.S., precum si din structurile M.A.I. subordonate acestora, in vederea asigurarii aplicarii unitare a prevederilor legislatiei in vigoare;

n) furnizeaza informatii personalului din cadrul inspectoratelor generale si A.N.R.S.P.S., precum si al structurilor M.A.I. subordonate acestora cu privire la cele mai eficiente mijloace de respectare a legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

o) controleaza respectarea indeplinirii cerintelor legale in structurile M.A.I. subordonate inspectoratelor generale si A.N.R.S.P.S., referitoare la sanatatea in munca si la inlaturarea riscurilor de imbolnaviri profesionale;

p) avizeaza, pentru structurile M.A.I. subordonate inspectoratului general/A.N.R.S.P.S., buletinele de masuratori, de analiza si de determinare prin expertizare emise de institutiile abilitate prin lege;

q) verifica modul in care se respecta masurile de protectie a maternitatii la locurile de munca pentru salariatele gravide, mame, lauze sau care alapteaza din inspectoratele generale si A.N.R.S.P.S. si structurile M.A.I. subordonate acestora;

r) indeplinesc si alte atributii stabilite conform legii.


(Ordin al viceprim-ministrul, ministrul afacerilor internenr. 32 din 12 martie 2014 privind organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de inspectie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale si de protectie a lucratorilor la locul de munca in Ministerul Afacerilor Interne, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 207 din 24 martie 2014)

de Gabriela Dita


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
inspectia munciirevisalitminfiintarea si organizarea Inspectiei Munciiinspectori de munca

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 11 Decembrie 2015
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Obiectivele controalelor efectuate de inspectorii de munca Nota: 4.88 din 5 - 4 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Recalculare Pensie Ore Si Sporuri Trecute In Cartea De MuncaIntrebare: Buna ziua,Am ieit la pensie in anul 2014-01-nov,la limita de varsta .Conform legii de atunci nu au fost luate in calcul orele suplimentare si sporurile care sunt trecute in cartea de munca cu caracter permanent .si anume .Am lucrat sofer profesionist salariat civil in MAN 1975-1987 spor 12.5 %1987-2014 sofer profesionist Procuratura spor tercut in cartea de munca 25%ore suplimentare caracter permanent apoi 50%spor suprasolicitar ,15%spor toxicitate ,20%fidelitate ,salar de merit un an da unul nu
 

Raspuns: Sporurile permanente evidentiate in carnetul de munca se iau in calcul pensiei.Daca la calculul pens... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

Aflati totul despre modificarile din contractele part-time
in 2020!

Descarcati gratuit Raportul Special
"CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii"
CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 

 
 
  
Aflati totul despre modificarile din contractele part-time in 2020!
Descarcati gratuit Raportul Special

"CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]