Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Codul Muncii 2011 aprobat de Guvern - Continuare

codul muncii 2011codul munciinoul cod al muncii

 

....Click Aici si Citeste prima parte a Codului Muncii 2011 

55. Articolul 96 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Prin contractul de munca temporara se poate stabili o perioada de proba pentru realizarea misiunii, a carei durata nu poate fi mai mare de:

  1. 2 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada mai mica sau egala cu o luna;

  2. 5 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni;

  3. 15 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni;

  4. 20 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada mai mare de 6 luni;

  5. 30 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului de munca temporara mai mare de 6 luni.


56. Alineatul (3) al articolului 98 se abroga.


57. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Cu exceptia dispozitiilor speciale contrare, prevazute in prezentul capitol, dispozitiile legale , prevederile regulamentelor interne precum si cele ale contractelor colective de munca aplicabile salariatilor angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator se aplica in egala masura si salariatilor temporari pe durata misiunii la acesta.


58. Dupa articolul 100 se introduce un nou articol, art. 100 1 cu urmatorul cuprins:

Agentii de munca temporara nu percep nici o taxa salariatilor temporari in schimbul demersurilor in vederea recrutarii acestora de catre utilizator sau pentru incheierea unui contract de munca temporara.


59. Alineatul (4) al articolului 101 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Atunci cand nu exista un salariat comparabil in aceeasi unitate, se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, reglementarile legale in domeniu.


60. Alineatul (2) al articolului 107 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Prin contractele colective de munca si/sau prin contractele individuale de munca se pot stabili si alte conditii specifice privind munca la domiciliu, in conformitate cu legislatia in vigoare.


61. Articolul 111 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.

(2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.

(3) Pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni.

(4) Sub rezerva respectarii reglementarilor privind protectia sanatatii si securitatii in munca a salariatilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii contractele colective de munca pot prevedea derogari de la durata perioadei de referinta stabilita la alin. (3), dar pentru perioade de referinta care in nici un caz sa nu depaseasca 12 luni.

(5) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (2) - (4) nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.

(6) Prevederile alin. (1) (4) nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.


62. Alineatul (1) al articolului 115 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza.


63. Articolul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.

(2) in aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

(3) in perioadele de reducere a activitatii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni.


64. Alineatul (2 1 ) al articolului 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(21) Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatii de noapte a caror activitate se desfasoara in conditii speciale sau deosebite de munca nu va depasi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore, decat in cazul in care majorarea acestei durate este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil, si numai in situatia in care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite in contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior.


65. Dupa alineatul ( 2 1 ) al articolului 122 se introduce un nou alineat, alin. (2 2 ) cu urmatorul cuprins:

(22) in situatia prevazuta la alin. (21), angajatorul este obligat sa acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare in bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore.


66. Articolul 123 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Salariatii de noapte beneficiaza:

a) fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza;

b) fie de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.


67. Articolul 129 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Normele de munca se elaboreaza de catre angajator, conform normativelor in vigoare, sau, in cazul in care nu exista normative, normele de munca se elaboreaza de catre angajator dupa consultarea sindicatului reprezentativ ori, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.


68. Alineatul (2) al articolului 140 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.


69. Dupa alineatul (1) al articolului 142 se introduce un nou alineat, alin. (2) cu urmatorul cuprins:

(2) Numarul de zile lucratoare aferent concediului de odihna suplimentar pentru categoriile de salariati prevazute la alin. (1) se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil si va fi de cel putin 3 zile lucratoare.


70. Alineatul (5) al articolului 143 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) in cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.


71. Alineatul (2) al articolului 150 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.


72. Articolul 157 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de munca aplicabile.

(2) Salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat.

(3) Sistemul de salarizare a personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral sau in majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se stabileste prin lege, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative.


73. Alineatul (2) al articolului 161 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Plata salariului se poate efectua prin virament intr-un cont bancar.


74. Articolul 194 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) in cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta.

(2) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1) salariatul va beneficia pe toata durata formarii profesionale de toate drepturile salariale detinute.

(3) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala, conform alin. (1) salariatul beneficiaza de vechime la acel loc de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.


75. Alineatul (1) al articolului 195 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala, in conditiile art. 194 alin.(1), nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.


76. Articolul 215 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Consiliul Economic si Social este institutie publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului tripartit la nivel national.

(2) Organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social se stabileste prin lege speciala.


77. Articolul 217 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Sindicatele, federatiile si confederatiile sindicale, denumite in continuare organizatii sindicale, sunt constituite de catre salariati pe baza dreptului de libera asociere in scopul apararii drepturilor acestora prevazute in contractele colective si individuale de munca sau in acordurile colective de munca si raporturile de serviciu, precum si in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, pentru promovarea intereselor lor profesionale, economice si sociale.

(2) Constituirea, organizarea si functionarea sindicatelor se reglementeaza prin lege speciala.


78. Articolul 222 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

La cererea membrilor lor, sindicatele pot sa ii reprezinte pe acestia in cadrul conflictelor de munca, in conditiile legii.


79. Alineatul (2) al articolului 223 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Pe toata durata exercitarii mandatului reprezentantii alesi in organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediati pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariatii din unitate.


80. Alineatul (1) al articolului 224 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) La angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop.


81. Alineatul (1) al articolului 225 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Pot fi alesi ca reprezentanti ai salariatilor salariatii care au capacitate deplina de exercitiu.


82. Alineatul (2) al articolului 225 se abroga.


83. La articolul 226 dupa litera d) se adauga o noua litera, lit. e) cu urmatorul cuprins:

e) sa negocieze contractul colectiv de munca, in conditiile legii.


84. Articolul 228 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Numarul de ore in cadrul programului normal de lucru pentru reprezentantii salariatilor destinat in vederea indeplinirii mandatului pe care l-au primit se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau in lipsa acestuia prin negociere directa cu conducerea unitatii.


85. Articolul 229 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Pe toata durata exercitarii mandatului reprezentantii salariatilor nu pot fi concediati pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariati.


86. Articolul 230 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Patronatele, denumite si organizatii de angajatori, constituite in conditiile legii sunt organizatii ale angajatorilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial.


87. Art. 231- 234 se abroga.


88. Articolul 235 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Constituirea, organizarea si functionarea patronatelor, precum si exercitarea drepturilor si obligatiilor acestora sunt reglementate prin lege speciala.


89. Alineatul (2) al articolului 236 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati.


90. Articolul 237 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Negocierea si incheierea contractelor colective de munca se reglementeaza prin lege speciala.


91. Art. 238 247 se abroga.


92. Articolul 248 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Prin conflicte de munca se inteleg conflictele dintre salariati si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca.


93. Dupa articolul 256 se introduce un nou articol, art. 256 1 , cu urmatorul cuprins:

Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, in cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fara forme legale, inspectorii de munca vor completa registrul unic de control dupa efectuarea controlului.


94. Articolul 258 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:

a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;

c) drepturile si obligatiile angajatorului si al salariatilor;

d) procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor;

e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;

f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinara;

h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;

i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.


95. Litera b) de la alineatul (1) al articolului 264 se abroga.


96. Dupa alineatul (2) al articolului 264 se introduce un nou alineat, alin. (3) cu urmatorul cuprins:

(3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizia angajatorului emisa in forma scrisa.


97. La articolul 268 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;


98. Articolul 270 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1) Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.

(2) Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.

(3) in situatia in care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si in legatura cu munca sa va putea solicita salariatului printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, intr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicarii.


99. La articolul 276 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

e) primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;


100. La articolul 276 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, lit. e 1 ) care va avea urmatorul cuprins:

e1) prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, cu amenda de la 500 la 1.000 de lei;


101. La articolul 276 alineatul (1), dupa litera k) se introduc patru noi litere, lit. l), m), n) si o) c u urmatorul cuprins:

l) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art. 116, cu amenda de la 1.500 la 3.000 lei;

m) nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

n) incalcarea de catre agentul de munca temporara a obligatiei prevazute la art. 1001, cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei, pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 de lei;

o) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (3) cu amenda de la 1.500 la 2.000 lei.


102. Articolul 280 se introduce si va avea urmatorul cuprins:

(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda penala fapta persoanei, care in mod repetat stabileste pentru salariatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de lege.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si infractiunea constand in refuzul repetat al unei persoane, de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca in oricare dintre spatiile unitatii sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate, potrivit legii.

(3) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 1 la 2 ani sau cu amenda penala primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca.


103. Dupa alineatul (1) al articolului 280 1 ) se introduc 5 noi alineate, alin. (2) (6) cu urmatorul cuprins:

(2) Cu pedeapsa prevazuta la art. 280 alin. (3) se sanctioneaza primirea la munca a unei persoane, aflata in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane.

(3) Daca munca prestata de persoana prevazuta la alin. (2) si la art. 280 alin. (3) este de natura sa ii puna in pericol viata, integritatea sau sanatatea, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(4) in cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la alin. (2) (3) si la art. 280 alin. (3), instanta de judecata poate dispune si aplicarea uneia dintre urmatoarele pedepse complementare:

  1. pierderea totala sau partiala a dreptului angajatorului de a beneficia de prestatii, ajutoare sau subventii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane , pentru o perioada de pana la cinci ani;

  2. interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru o perioada de pana la 5 ani;

  3. recuperarea integrala sau partiala a prestatiilor, ajutoarelor sau subventiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane , at ribuite angajatorului pe o perioada de pana la 12 luni inainte de comiterea infractiunii;

  4. inchiderea temporara sau definitiva a punctului ori punctelor de lucru in care s-au comis infractiunea sau retragerea temporara ori definitiva a unei licente de desfasurare a activitatii profesionale in cauza, daca acest lucru este justificat de gravitatea incalcarii.

(5) in cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la alin. (2) (3) si la art. 280 alin. (3), angajatorul va fi obligat sa plateasca sumele reprezentand:

a) orice remuneratie restanta datorate persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remuneratiei se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu exceptia cazului in care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;

b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pe care angajatorul le-ar fi platit daca persoana ar fi fost angajat legal, inclusiv penalitatile de intarziere si amenzile administrative corespunzatoare;

c) cheltuielile determinate de transferul platilor restante in tara in care persoana angajata ilegal s-a intors de bunavoie sau a fost returnata in conditiile legii.

(6) in cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la alin. (2) (3) si la art. 280 alin. (3) de catre un subcontractant, atat contractantul principal cat si orice subcontractant intermediar, daca au avut cunostinta de faptul ca subcontractantul angajator angaja straini aflati in situatie de sedere ilegala, pot fi obligati de catre instanta, in solidar cu angajatorul sau in locul subcontractantului angajator ori al contractantului al carui subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor de bani prevazute la alin.(5) lit. a) si c).


104. Articolul 290 se abroga.


105. Articolul 293 se abroga.


106. Dupa alineatul (4) al articolului 296 se introduce un nou alineat, alin. (5) care va avea urmatorul cuprins:

Anuntul privind pierderea carnetelor de munca emise in temeiul Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.


107. Articolul 294 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

in sensul prezentului cod, functiile de conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglementari interne ale angajatorului.

Prezenta lege transpune art. 16 lit. b), art. 18, art. 19 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 299 din 18 noiembrie 2003 si art. 3, art. 4, art. 10 din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 327 din 5 decembrie 2008 privind munca prin agent de munca temporara.


108. Ultima liniuta de la alineatul (2) al articolului 298 se abroga.


Art. II. (1) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi pot fi negociate, la orice nivel, contracte colective de munca si actele aditionale pentru termene ce nu depasesc data de 31 decembrie 2011.

(2) Contractele colective de munca in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate.


Art. III. La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

- art. 72 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 23 alin. (1) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998.


Art. IV. Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. V. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
codul muncii 2011codul munciinoul cod al muncii

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 28 Februarie 2011
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Codul Muncii 2011 aprobat de Guvern - Continuare Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Telemunca. Locul muncii in alt statIntrebare: Unul din angajatii unei societati comerciale doreste sa plece in Canada, pentru o perioada de timp, iar angajatorul doreste sa ii incheie un act aditional cu clauza de telemunca (salariatul sa isi desfasoare activitatea din Canada, prin intermediul tehnologiei informatice). In acord cu prevederile Legii 81/2018,contractul individual de munca se incheie si se modifica, dupa caz, pentru salariaii care desfoara activitatea de telemunca, in condiiile prevzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Radiere contract si salariatIntrebare: Am inregistrat in Revisal din greseala o persoana care nu are legatura cu firma si am procedat in felul urmator: am radiat contractul dupa care am radiat si salariatul si am transmis registrul nou in regespe portalul inspectia muncii. In registrul salariati din Revisal numai apare contractul si salaritul radiat insa cand verific pe portal apare persoana si contractul ca fiind activ . Se mai fac alte operatiuni ca pe platforma ITM sa nu mai aparasau sa apara radiat salariatul si contractul?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

Aflati totul despre modificarile din contractele part-time
in 2020!

Descarcati gratuit Raportul Special
"CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii"
CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 

 
 
  
Aflati totul despre modificarile din contractele part-time in 2020!
Descarcati gratuit Raportul Special

"CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]