Noi masuri privind protectia salariatilor in caz de concediere colectiva

Angajare si Concediereconcediere colectivaindemnizatie de somajproiectOUG nr. 36/2013
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X


Va prezentam mai jos proiectul de HG publicat de Ministerul Muncii privind aprobarea NM de aplicare a OUG nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013 - 2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza baza planurilor de disponibilizare.

Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013 - 2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare

in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata si al art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2013

GUVERNUL Romaniei , adopta prezenta hotarare:

Art. 1 Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013 - 2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM- MINISTRU
Victor -Viorel PONTA


ANEXA nr. 1
NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare

Art. 1 - Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme, contin prevederi cu caracter tehnico-organizatoric privind punerea in aplicare a masurilor de protectie sociala prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate de la societati nationale, regii autonome,
companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si societati comerciale si regii autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, denumiti in continuare operatori economici, prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare.

Art. 2 - (1) in vederea realizarii serviciilor de preconcediere prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2013, denumita in continuare ordonanta de urgenta, societatile nationale, regiile autonome, companiile nationale si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, precum si societatile comerciale si regiile autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, care efectueaza concedieri
colective in conditiile ordonantei de urgenta, denumite in continuare operatori economici, intocmesc liste nominale cu persoanele care urmeaza sa fie disponibilizate prin concedieri colective, la nivelul judetelor sau, dupa caz, in functie de filialele si/sau sucursalele din care provin aceste persoane.

(2) Listele nominale prevazute la alin.(1) se intocmesc potrivit tabelului prevazut in anexa nr. 1.1 la Procedurile privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 278/2002 si se transmit agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii, in a caror raza teritoriala isi au locul de munca persoanele care
urmeaza sa fie disponibilizate.

Art. 3 - (1) Planurile de disponibilizare prevazute la art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta se depun, in original, la agentiile in a caror raza teritoriala isi au sediul operatorii economici ori, dupa caz, in copie, la agentiile in a caror raza teritoriala isi au sediul filialele si/sau sucursalele acestor societati.
 
(2) Operatorii economici depun odata cu planul de disponibilizare prevazut la alin.(1) tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv prevazute la art.24 alin.(3) din ordonanta de urgenta, in original.
 
(3) Tabelele nominale prevazute la alin. (2) se intocmesc de catre operatorii economici ori, dupa caz, de catre filialele si/sau sucursalele acestora, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme, prin gruparea, pe judete, a persoanelor care beneficiaza de prevederile art. 7 lit. b) din ordonanta de urgenta, in functie de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta acestora, si se depun in original la agentiile in a caror raza teritoriala isi au sediul operatorii economici ori, dupa
caz, filialele si/sau sucursalele acestora.

(4) Planul de disponibilizare intocmit de catre operatorii economici cuprinde in mod obligatoriu prevederile alin. (3) al art. 1 din ordonanta de urgenta

(5) Planul de disponibilizare se aproba de organele de conducere ale operatorului, respectiv se avizeaza de consiliul de administratie si se aproba de catre adunarea generala a actionarilor.
 
(6) Planul de disponibilizare, insotit de hotararea Consiliului de administratie si hotararea adunarii generale a actionarilor, se transmite directiei de specialitate din ministerul de resort, in vederea verificarii si elaborarii, in cazul in care acestea indeplinesc prevederile alin. (3) art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2013, a proiectului de act normativ, care va fi supus avizarii
interministeriale.

Art. 4 - (1) Calculul castigului salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, utilizat la determinarea venitului de completare prevazut la art. 8 din ordonanta de urgenta, se efectueaza de catre operatorii economici ori, dupa caz, de catre filialele si/sau sucursalele acestora.
(2) Pentru calculul cuantumului castigului salarial prevazut la alin. (1) se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) se determina castigul salarial individual brut pe fiecare dintre cele 3 luni inainte de concediere, prin insumarea salariului de baza lunar cu sporurile, indemnizatiile si alte adaosuri prevazute in contractul individual de munca. La stabilirea castigului salarial individual brut nu se iau in calcul sumele acordate ocazional sau cu caracter nepermanent, precum si sporul platit pentru ore
suplimentare, prestate potrivit legii;
b) se calculeaza impozitul lunar pe venitul din salarii, prin aplicarea cotei de impozit prevazute de lege asupra bazei de calcul stabilite ca diferenta intre castigul salarial prevazut la lit. a), din care au fost deduse contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, si deducerea personala acordata pentru luna respectiva si/sau, dupa caz, alte elemente prevazute de lege;
c) se determina castigul salarial individual net pe fiecare dintre cele 3 luni inainte de concediere, prin deducerea din castigul salarial prevazut la lit. a) a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, precum si a impozitului lunar pe venitul din salarii, calculat conform lit. b);

d) se calculeaza media aritmetica a castigurilor salariale individuale nete pe ultimele 3 luni inainte de concediere, determinate conform lit. c).

(3) in situatia in care persoana concediata in conditiile ordonantei de urgenta a avut contractul individual de munca suspendat sau a efectuat concediul de odihna in cursul unei luni din ultimele 3 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca, ca urmare a concedierii colective, la determinarea cuantumului castigului salarial prevazut la alin. (1) se ia in considerare castigul
salarial la care aceasta persoana ar fi avut dreptul daca ar fi desfasurat activitate pe o luna intreaga, in program normal de lucru.

Art. 5 - (1) Calculul castigului salarial prevazut la art. 4 alin. (1) se evidentiaza in situatiile intocmite de catre operatorii economici ori, dupa caz, de catre filialele si/sau sucursalele acestora, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme.

(2) Situatiile prevazute la alin. (1) se intocmesc prin gruparea persoanelor care beneficiaza de prevederile art. 7 lit. b) din ordonanta de urgenta pe judete, in functie de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta acestora, si se depun la agentiile in a caror raza teritoriala isi au sediul operatorii economici ori, dupa caz, filialele si/sau sucursalele acestora.

(3) In vederea certificarii datelor prezentate in situatiile prevazute la alin. (1), agentiile in a caror raza teritoriala isi au sediul operatorii economici ori, dupa caz, filialele si/sau sucursalele acestora verifica, prin sondaj, calculul castigului salarial prevazut la art. 4 alin. (1), pentru cel putin 10% din numarul persoanelor cuprinse in aceste situatii.

(4) Dupa verificare conform alin. (3), situatiile prevazute la alin. (1) se semneaza de directorii executivi ai agentiilor la care au fost depuse si se transmit impreuna cu tabelele nominale prevazute la art.3 alin.(2) si (3) catre agentiile in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta persoanele cuprinse in aceste situatii.

Art. 6 -(1) Solicitarea de acordare a dreptului la venitul lunar de completare prevazut la art. 7 lit. b) din ordonanta de urgenta se aproba sau, dupa caz, se respinge prin decizie a directorilor executivi ai agentiilor in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta persoanele solicitante.

(2) Persoanelor care, potrivit art. 9 din ordonanta de urgenta, nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru stabilirea indemnizatiei de somaj, li se comunica, potrivit legii, decizia directorilor executivi ai agentiilor in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, privind respingerea acordarii dreptului la venitul lunar de completare.

(3) Deciziile prevazute la alin. (1) se intocmesc potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3a sau anexa nr. 3b la prezentele norme.

(4) Indemnizatia de somaj stabilita potrivit reglementarilor legale in vigoare se acorda si pe perioada in care persoanele concediate in conditiile ordonantei de urgenta beneficiaza, dupa caz, de plati compensatorii acordate de catre operatorii economici din bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, in conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de munca aplicabile, respectiv incheiate la nivelul fiecarui operator economic, conform art 7 lit.c) din ordonanta
de urgenta.

Art. 7 - (1) Venitul lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) din ordonanta de urgenta se stabileste si se plateste odata cu indemnizatia de somaj de catre agentiile in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta persoanele beneficiare.

(2) in cazul in care cuantumul castigului salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, prevazut in situatia intocmita potrivit art. 5 alin. (1), este mai mic decat castigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica, la determinarea venitului lunar de completare se ia in considerare
cuantumul castigului salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, prevazut in situatia intocmita potrivit art. 5 alin. (1).

(3) in cazul in care cuantumul castigului salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, prevazut in situatia intocmita potrivit art. 5 alin. (1), este mai mare decat castigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica, la determinarea venitului lunar de completare se ia in considerare castigul salarial mediu net pe economie comunicat in luna ianuarie a anului in care
s-a efectuat concedierea.
 
(4) In situatia in care, pana la data stabilirii venitului lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) din ordonanta de urgenta, Institutul National de Statistica nu a comunicat castigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, se ia in considerare castigul salarial mediu net pe economie comunicat in luna ianuarie a anului precedent.

(5) Regularizarea diferentelor, in cazul prevazut la alin. (4), se efectueaza de catre agentii in luna urmatoare celei in care Institutul National de Statistica a comunicat castigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea.

Art.8 - Perioada pentru care se poate acorda venit lunar de completare in conditiile ordonantei de urgenta nu poate depasi duratele maxime stabilite potrivit art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

Art.9 - Prevederile art.11 din ordonanta de urgenta, se aplica in situatia in care persoanele beneficiare de venit lunar de completare se afla in plata indemnizatiei de somaj, precum si in situatia in care plata indemnizatiei de somaj este suspendata, in conditiile legii, si persoanele beneficiaza de venit lunar completare.

Art.10 - (1) in situatia in care beneficiarii de venit lunar de completare se reincadreaza in munca la operatorii economici prevazuti la art.12 alin.(1) si alin.(4) din ordonanta de urgenta si, ca urmare, plata indemnizatiei de somaj se suspenda conform art.45 alin.(1) lit. c) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, venitul lunar de completare care se acorda potrivit art.12 alin.(1), alin.(2), alin.(4) si alin.(5) din ordonanta de urgenta pe perioada lucrata este egal cu jumatate din venitul lunar de completare prevazut la art.8 alin.(1) din ordonanta de urgenta, modificat, dupa caz, conform art.11 din ordonanta de urgenta.

(2) In situatia in care beneficiarii de venit lunar de completare se reincadreaza in munca la operatorii economici prevazuti la art. 12 alin. (1) si alin. (4) din ordonanta de urgenta si plata indemnizatiei de somaj a incetat in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, venitul lunar de completare care se acorda potrivit art. 12 alin. (1), alin. (2), alin. (4) si alin. (5) din ordonanta de urgenta pe perioada lucrata este egal cu jumatate din venitul lunar de
completare prevazut la art.8 alin.(3) din ordonanta de urgenta.

(3) Conform art.12 alin.(2) si alin.(5) din ordonanta de urgenta, venitul lunar de completare prevazut la alin.(1) si alin.(2) se acorda, in situatiile in care beneficiarii de venit lunar de completare se reincadreaza in munca la operatorii economici prevazuti la art.12 alin.(1) si alin.(4) din ordonanta de urgenta, numai pe perioada lucrata, iar ulterior acestei perioade se reia in plata, dupa caz, in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) si dupa caz art.11 sau la art. 8 alin. (3) din ordonanta de
urgenta, pana la expirarea perioadei prevazute la art. 8 alin. (2).

Art.11 - Pentru fractiuni de luna, venitul lunar de completare se calculeaza prin raportarea cuantumului acestuia, stabilit conform art. 8 sau, dupa caz, conform art. 11 sau art.12 din ordonanta de urgenta, la numarul de zile calendaristice din luna respectiva, iar rezultatul se inmulteste cu numarul de zile din luna respectiva pentru care persoana beneficiaza de venit lunar de completare.
Art.12 - (1) in situatia prevazuta la art. 13 din ordonanta de urgenta, sumele cuvenite si neachitate pana la data decesului beneficiarului se achita la cererea scrisa a persoanelor indreptatite, care pot fi sotul supravietuitor, copiii, parintii sau, in lipsa acestora, ceilalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.

(2) Cererea va fi insotita de documente care sa ateste calitatea detinuta de persoanele prevazute la alin. (1) fata de beneficiarii defuncti.

(3) Sumele cuvenite si neachitate pana la data decesului beneficiarului se achita in urma aprobarii cererii prevazute la alin. (1) de catre directorul executiv al agentiei in a carei raza teritoriala si-a avut domiciliul sau, dupa caz, resedinta beneficiarul.

Art.13 - in aplicarea prevederilor art.14 alin.(4) din ordonanta de urgenta, persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare depun la agentie, dupa caz:

a) certificatul medical cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul;
b) adeverinta eliberata de agentiile de plati si inspectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti, dar nu mai tarziu de 90 de zile calendaristice de la data de la care se acorda indemnizatia pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap.
Art.14 - (1) Masura suspendarii platii venitului lunar de completare, prevazuta la art. 15 alin. (1) din ordonanta de urgenta, pentru neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta, se revoca prin decizie a directorului executiv al agentiei in a carei raza teritoriala beneficiarul are domiciliul sau, dupa caz, resedinta, la cererea beneficiarului:
a) in situatia in care documentele prevazute la art.13 prin care se probeaza existenta situatiilor prevazute la art.14 alin.(4) din ordonanta de urgenta se depun la agentie ulterior suspendarii platii venitului lunar de completare.
b) in situatia in care se probeaza cu acte justificative ca nu si-a indeplinit aceasta obligatie, din motivele prevazute la art. 15 alin. (3) din ordonanta de urgenta.

(2) Cererea si documentele prevazute la alin. (1), trebuie sa fie prezentate la agentie, dupa caz:

a) cel mai tarziu pana la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul de maternitate sau concediul prevazut la art.15 alin.(3) lit. b) din ordonanta de urgenta;
b) cel mai tarziu pana la data expirarii perioadei de 90 de zile calendaristice de la data de la care se acorda indemnizatia pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap, prevazuta la art.13 lit. b).
c) in termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului justificativ prin care se atesta ca obligatia nu a fost indeplinita din motivele prevazute la art. 15 alin. (3) lit. a) si c) din ordonanta de urgenta.
(3) Revocarea masurii suspendarii platii venitului lunar de completare prevazuta la alin.(1) se face incepand cu data de 1 a lunii urmatoare aprobarii cererii beneficiarului.
(4) Plata venitului lunar de completare pentru perioada de la data suspendarii platii acestuia si pana la data repunerii in plata ca urmare a revocarii masurii suspendarii platii venitului lunar de completare prevazuta la alin.(1), se face odata cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentand venituri de completare pentru luna urmatoare aprobarii cererii.

(5) Prevederile alin.(3) si (4) se aplica si in situatia in care cererea si documentele prevazute la alin. (1) se prezinta ulterior termenelor prevazute la alin.(2) dar nu mai tarziu, dupa caz, de:

a) 90 de zile de la data de la care beneficiarul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate aferente concediului de maternitate sau concediului prevazut la art.15 alin.(3) lit. b) din ordonanta de urgenta este in drept sa solicite acordarea acestei indemnizatii, potrivit art.40 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) 90 de zile calendaristice de la data suspendarii platii venitului lunar de completare, prevazuta la art. 15 alin.(1) din ordonanta de urgenta.

Art.15 - (1) in situatia in care plata venitului lunar de completare se suspenda in conditiile art.15 alin.(1) din ordonanta de urgenta si persoanele beneficiare nu se afla in una din situatiile prevazute la art.14 alin.(4) sau art.15 alin.(3) din ordonanta de urgenta, ori cererea si documentele prevazute la art.14 alin.(1) se prezinta, de persoanele beneficiare care se afla in una din situatiile prevazute la art.14 alin.(4) sau art.15 alin.(3) din ordonanta de urgenta, ulterior  termenelor prevazute la art.14 alin.(5), repunerea in plata a venitului lunar de completare, dupa suspendarea in conditiile art.15 alin. (1) din ordonanta de urgenta, se face de la data de intai a lunii urmatoare aprobarii cererii beneficiarului.

(2) Aprobarea cererii beneficiarului prevazuta la alin.(1), art.14 alin.(3) si alin.(4), precum si la art.15 alin.(4) din ordonanta de urgenta se face la data depunerii cererii de catre beneficiar.

(3) Perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, potrivit art.15 alin.(2) din ordonanta de urgenta.

Art.16 - (1) Repunerea in plata a venitului lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) din ordonanta de urgenta dupa suspendarea in conditiile art. 16 alin.  (1) din ordonanta de urgenta, se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de data expirarii perioadei pentru care exista aprobarea din partea agentiei pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj prevazute la art.16 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

(2) Plata venitului lunar de completare pentru perioada de la data suspendarii platii acestuia in conditiile art. 16 alin. (1) din ordonanta de urgenta si pana la data repunerii in plata a venitului lunar de completare prevazuta la alin.(1), in situatia reglementata la art.16 alin.(3) din ordonanta de urgenta, se face odata cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentand venituri de completare pentru luna urmatoare depunerii cererii prevazute la alin. (1), respectiv expirarii perioadei pentru care exista aprobarea din partea agentiei pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj prevazute la art.16 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

Art.17 - Pentru repunerea in plata a venitului lunar de completare conform art. 15 alin. (4) si art. 16 alin. (4) din ordonanta de urgenta, precum si pentru revocarea masurii suspendarii platii venitului lunar de completare prevazuta la 14 alin. (1), persoanele beneficiare depun la agentiile in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta o cerere intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme.

Art. 18 - Deciziile directorilor executivi ai agentiilor in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta beneficiarii, cu privire la masurile prevazute la art. 18 alin. (3) din ordonanta de urgenta si art.15 alin.(1), se intocmesc potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la prezentele norme.

Art. 19 - Conform art. 30 din ordonanta de urgenta, impotriva deciziilor prevazute la art. 6 alin.(3) si art. 18 persoanele nemultumite pot introduce contestatie la instantele judecatoresti competente, potrivit legii.

Art. 20 - Drepturile banesti acordate cu titlu de venit lunar de completare in conditiile prevazute de ordonanta de urgenta se achita prin sistemul de plata general utilizat pentru plata drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj.

Art. 21 - in vederea stabilirii de catre casele teritoriale de pensii a drepturilor de pensie prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in vederea acordarii concediilor medicale prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu
modificarile si completarile ulterioare, si dupa caz stabilirii de catre angajatori sau casa de asigurari de sanatate, a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale respective, agentiile vor elibera persoanelor solicitante adeverinte care sa ateste, de la data inregistrarii in evidenta acestora si pana la data incetarii platii drepturilor banesti de care beneficiaza sau data eliberarii adeverintei, urmatoarele, dupa caz:

a) perioadele in care au beneficiat de indemnizatie de somaj in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si cuantumul indemnizatiei de somaj;
b) perioadele in care au beneficiat de venit lunar de completare in conditiile ordonantei de urgenta, cuantumul venitului lunar de completare si veniturile utilizate la stabilirea drepturilor prevazute la art.20 alin.(3) sau art.21 alin.(2) din ordonanta de urgenta;
c) perioadele in care au beneficiat de concedii medicale prezentate la plata, respectiv cel putin urmatoarele informatii: De la (zi/luna/an), Pana la (zi/luna/an), Numar zile concediu medical, Cod Diagnostic, Cod indemnizatie.

Art. 22 - (1) Prin hotararea Guvernului prevazuta la art.2 din ordonanta de urgenta se vor aproba, anual, pentru perioadele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, la propunerea ministerelor de resort, sumele necesare pentru plata drepturilor prevazute la art.7 lit. b) din ordonanta de urgenta.

(2) in situatia neadoptarii legii bugetului asigurarilor sociale de stat pana la sfarsitul exercitiului bugetar, finantarea drepturilor prevazute la art.7 lit. b) din ordonanta de urgenta se asigura in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la procesul bugetar in cazul neaprobarii bugetului de catre Parlament.

Art. 23 - Anexele nr. 1- 5 fac parte integranta din prezentele norme.de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Angajare si Concediereconcediere colectivaindemnizatie de somajproiectOUG nr. 36/2013

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 27 Iunie 2013
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Noi masuri privind protectia salariatilor in caz de concediere colectiva Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Concediul de odihna pentru CIM cu timp partial in afara functiei de bazaIntrebare: Avem mai multi angajati cu norma de 2 ore/saptamana. Pentru acestia trebuie sa adaugam concediul de odihna sau nu ? Neavand locul de munca de baza la noi, am inteles ca noi nu suntem obligati sa le notam concediul.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Revisal. Inregistrare sanctiune disciplinara cu reducere salariu cu 7%Intrebare: In urma ceretarii disciplinare s-a stabilit sanctionarea unui salariat cu penalizare de 7 la suta din salariul de incadrare pentru o perioada de 3 luni de zile. Aceasta penalizare se inregistreaza in Revisal sau nu si daca da se face in baza deciziei?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"
Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]