legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Contribuabili: baza de calcul, declararea, definitivarea si plata contributiilor sociale

contributiicontributii socialevenituricontributia de asigurari sociale

Contribuabili

Art. 296^21 (1) Urmatoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, dupa caz:

a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;

b) membrii intreprinderii familiale;

c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;

d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;

e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;

f) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e);

g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. a)-c);

h) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d).

(2) Persoanele care sunt asigurate in sistemul public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a)-c), pct. II, III si V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, precum si cele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. (1).
 

Baza de calcul

Art. 296^22 (1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig; contribuabilii al caror venit ramas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestui venit, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim mentionat, nu datoreaza contributie de asigurari sociale.

(2) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) este diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului, si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

(3) Pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. g), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezinta venitul net determinat potrivit prevederilor art. 72 si, respectiv, art. 73 coroborat cu art. 48, raportata la cele 12 luni ale anului.

(4) Pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) si h), baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti, diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila prevazuta la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii in cazul expertizelor tehnice judiciare si extrajudiciare.

(5) Pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

(6) In cazul persoanelor care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 71 lit. a)-d) sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara lunar si nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta o treime din salariul de baza minim brut pe tara.

(7) Pentru persoanele prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut in legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
 

Exceptii specifice

Art. 296^23 (1) Persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. g), art. 52 alin. (1) lit. d), art. 71 lit. d), precum si cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) nu datoreaza contributie de asigurari sociale.

(2) Persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri, daca realizeaza venituri de natura celor mentionate la cap. I, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum si venituri de natura celor mentionate la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-d), g) si h), art. 52 alin. (1) lit. b)-d) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e).

(3) Pentru persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor mentionate la cap. I, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum si venituri de natura celor mentionate la art. 29621 alin (1) lit. a)-d), g) si h), art. 52 alin. (1) lit. b)-d) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e), se calculeaza si se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate asupra tuturor acestor venituri.
 

Plati anticipate cu titlu de contributii sociale

Art. 296^24 (1) Contribuabilii prevazuti la art. 29621 alin. (1) lit. a)-e) si lit. g) sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii sociale
(2) In cazul contributiei de asigurari sociale de sanatate, platile anticipate prevazute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei de venit estimat/declaratiei privind venitul realizat, potrivit regulilor prevazute la art. 82, sau pe baza normelor de venit, potrivit prevederilor prevazute la art. 83. In cazul contributiei de asigurari.

sociale, obligatiile lunare de plata se stabilesc pe baza venitului declarat, prevazut la art. 296^22 alin. (1).

(3) In decizia de impunere, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) se evidentiaza lunar, iar plata acestei contributii se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

(4) In decizia de impunere, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) si g) se evidentiaza lunar, iar plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, pentru cei de la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) si, respectiv, semestrial, in doua rate egale, pana la data de 25 septembrie inclusiv si 25 noiembrie inclusiv, pentru contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. g).

(5) Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. f) si h) datoreaza contributii sociale individuale in cursul anului, sub forma platilor anticipate, platitorii de venituri avand obligatia calcularii, retinerii si virarii sumelor respective in conformitate cu prevederile art. 52 si art. 74 alin. (4), dupa caz.

(51) Platitorii de venit calculeaza, retin si vireaza contributiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) si h), altele decat cele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrate fiscal potrivit legislatiei in materie.

(52) Prin exceptie de la prevederile alin. (51), platitorii de venit calculeaza, retin si vireaza contributiile sociale pentru persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de agent.

(6) Contributiile retinute potrivit alin. (5) se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, respectiv a lunii urmatoare trimestrului in care s-a platit venitul, in functie de perioada fiscala aleasa de platitorul de venit.

(7) Pentru contribuabilii prevazuti la art. 52 alin. (1) lit. a)-c), obligatiile reprezentand contributia individuala de asigurari sociale se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie asupra veniturilor prevazute la art. 296^22, se retin si se vireaza de catre platitorul de venit, acestea fiind obligatii finale.

(8) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) si h), obligatiile reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie asupra veniturilor prevazute la art. 296^22, se retin si se vireaza de catre platitorul de venit, iar incadrarea in plafoanele prevazute la art. 29622 alin. (5) si (6) se face de catre organul fiscal, anual, dupa depunerea declaratiilor informative de catre platitorii de venit.
 

Declararea, definitivarea si plata contributiilor sociale

Art. 296^25 (1) Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum si a declaratiei de venit estimat prevazute la art. 81 si a declaratiei privind venitul realizat prevazute la art. 83, pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.

(2) In cazul impunerii in sistem real, obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se determina pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotelor prevazute la art. 296^18 alin. (3) asupra bazelor de calcul prevazute la art. 296^22 alin. (2) si (3).

(3) La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. 80.

(4) Stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin decizia de impunere anuala, pe baza careia se regularizeaza sumele datorate cu titlu de plati anticipate.

(5) Obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale sunt cele stabilite prin decizia de impunere prevazuta la art. 296^24 alin. (3).

(6) Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate in plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

(7) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii prevazuta la alin. (1) se aproba prin ordin comun al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice.
 

Cotele de contributie

Art. 296^26 (1) Cotele de contributie pentru contribuabilii prevazuti la art. 296^21 sunt cele prevazute la art. 296^18 alin. (3), respectiv:

a) cota integrala, pentru contributia de asigurari sociale, corespunzatoare conditiilor normale de munca, potrivit legii;

b) cota individuala, pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.

(2) Contribuabilii cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit datoreaza contributia individuala de asigurari sociale.

(Ordonanta Guvernului nr.  15 din 23 august 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 621 din 29 august 2012)

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contributiicontributii socialevenituricontributia de asigurari sociale

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 13 Septembrie 2012
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Contribuabili: baza de calcul, declararea, definitivarea si plata contributiilor sociale Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Fisa postului pentru stivuitoristIntrebare: Firma de construcii, dorim fisa post pentru stivuitorist cod 834403 in format word.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Munca in folosul comunitatiiIntrebare: Am o situatie cu un angajat care a primit munca in folosul comunitatii. Cum se procedeaza in acest caz cu zilele care le va folosi (pontaj, plata) in cazul "munca in folosul comunitatii"?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]