CIC de cel putin o luna solicitat de tata. Optiuni ale mamei

OUG 111/2010concediu crestere copilCIC
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Intrebare: 1) Ce se intampla cu mama aflata in CIC in luna in care tatal este obligat sa o inlocuiasca? Se intoarce la munca?
2) Daca da, cu cate zile inainte trebuie sa faca mama cererea de revenire?
3) Ce acte trebuie sa faca tatal la locul de munca pentru a i se acorda acea luna de CIC?

Raspuns: 1) Art. 11 din OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca dreptul la concediul pentru cresterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acorda pe baza netransferabila persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de 1 martie 2012, precum si celor aflate in situatiile prevazute la art. 8 alin. (2), incepand cu aceasta data, in situatia in care ambele persoane din familia respectiva indeplinesc conditiile de acordare a acestuia, dupa cum urmeaza:
a)cel putin o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului este alocata uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
b)in situatia in care persoana prevazuta la lit. a) nu solicita dreptul la concediul care ii revine, celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acesteia.

Conform art. 4 indice 1 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG 52/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare, in aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din ordonanta de urgenta, celalalt parinte sau cealalta persoana prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta care nu a solicitat dreptul la indemnizatie poate solicita acest drept, daca indeplineste conditiile de acordare, oricand pana la implinirea de catre copil a varstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap. Daca acest drept nu se solicita, concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se reduc cu o luna.

Alin. (2) din acelasi articol prevede ca in situatia prevazuta la alin. (1), persoana indreptatita care se afla in concediu pentru cresterea copilului poate opta pentru concediu fara plata sau, dupa caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.

In situatia in care persoana indreptatita opteaza potrivit alin. (2) la concediul fara plata, cererea pentru acordarea acestuia se depune si se inregistreaza la angajator, pe aceasta perioada aplicandu-se corespunzator prevederile art. 21 si 22 din ordonanta de urgenta, in conformitate cu alin. (5) din acelasi articol.

Prin urmare, in speta mama aflata in CIC poate opta pentru concediu fara plata sau, dupa caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.

2) Legislatia nu stabileste cu cat timp inainte de revenirea la locul de munca persoana din CIC trebuie sa adreseze angajatorului cererea de revenire la locul de munca. Apreciem ca respectarea unui anumit termen poate reiesi din prevederile cuprinse in actele juridice aplicabile la nivelul angajatorului (CCM sau regulament intern).

3) Potrivit art. 7 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 concediu crestere copil, prevazut la art. 2 alin. (1), art. 6, 10 si 11 din ordonanta de urgenta, se acorda pe baza de cerere aprobata de catre angajatorul la care isi desfasoara activitatea persoana indreptatita.
Asadar, ca si in cazul concediului pentru cresterea copilului acordat initial pentru mama, in speta tatal poate beneficia de concediu de cel putin o luna pe baza de cerere aprobata de catre angajatorul la care isi desfasoara activitatea acesta.

Conform art. 4 indice 1 alin. (7) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG 52/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarea concediului prevazut la alin. (1) se face pe baza de cerere si documente doveditoare, in conditiile prezentelor norme metodologice, cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea efectiva in acest concediu.

Pe perioada in care cealalta persoana beneficiaza de dreptul la concediul propriu de crestere a copilului de cel putin o luna, dreptul celuilalt parinte la indemnizatia pentru cresterea copilului se suspenda in conditiile art. 16 alin. (2) din ordonanta de urgent (art. 4 indice 1 alin. 4 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG 52/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare).

Celalalt parinte sau cealalta persoana prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta care nu a solicitat dreptul la indemnizatie poate solicita acest drept, daca indeplineste conditiile de acordare, oricand pana la implinirea de catre copil a varstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

Potrivit art. 6 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG 52/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare, drepturile reprezentand indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 11, art. 31 alin. (1) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, si, dupa caz, de actele doveditoare prevazute la alin. (4)-(7), care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.

Actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul se prezinta in copie certificata sau, dupa caz, autentificata pentru conformitate cu originalul si sunt, dupa caz, urmatoarele:
a)certificatele de nastere ale copiilor pentru care se solicita drepturile prevazute de ordonanta de urgenta, precum si ale celorlalti copii aflati in intretinere;
b)hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
c)hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
d)hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
e)decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
f)hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii;
g)actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, indreptatita sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca.

Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum si nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, dupa caz, urmatoarele:
a)dovada eliberata de angajator sau de entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri supuse impozitului, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului;
b)dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau, dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere, eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole;
c)dovada eliberata de organele competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;
d)dovada eliberata de organele competente, in cazul asociatilor unici, privind veniturile realizate de acestia;
e)adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca;
f)dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;
g)copia contractului de munca sau, dupa caz, dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste perioadele in care au fost realizate activitati profesionale si care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, denumit in continuare Regulamentul nr. 883/2004 si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si veniturile aferente acestor activitati, inclusiv cele provenite din perioadele de somaj si concedii medicale. Aceste prevederi se aplica si persoanelor care au realizat activitati salariale ori independente in statele care aplica prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora, care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, pentru situatiile prevazute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004.

Actele doveditoare privind atestarea situatiilor prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta si, dupa caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritatile competente, sunt urmatoarele:
a)dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta in strainatate, pentru situatia prevazuta la lit. k);
b)dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, pentru situatiile prevazute la lit. a), b), c), t);
c)dovada eliberata de casele teritoriale de pensii, pentru situatia prevazuta la lit. d) si e);
d)dovada eliberata de angajator pentru situatiile prevazute la lit. c), d), f), i), j), u);
e)dovada eliberata de casa teritoriala de asigurari de sanatate, pentru situatia prevazuta la lit. c);
f)adeverinta eliberata de institutia de invatamant, care sa ateste frecventarea cursurilor fara intrerupere, pana la data solicitarii acesteia, pentru situatiile prevazute la lit. m)- s);
g)diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior, pentru situatiile prevazute la lit. t) si v);
h)livretul militar, certificatul sau orice alta dovada eliberata, dupa caz, de centrul militar in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana indreptatita sau de structurile militare ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective, pentru situatia prevazuta la lit. l).
i)dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de invatamant, recunoscuta pe teritoriul statului respectiv, eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, ori de catre institutiile de invatamant abilitate pentru recunoasterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate in strainatate, in baza procedurilor legale in vigoare, pentru situatia prevazuta la lit. m).

In cazul prevazut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita prezinta dovada eliberata de angajator, din care sa reiasa ca aceasta s-a aflat in perioada de maximum 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe perioada determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata la acelasi angajator, considerate contracte succesive, conform art. 80 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii , cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazurile prevazute la art. 2 alin. (5) lit. g) si h) din ordonanta de urgenta, nu este necesar ca persoana indreptatita sa prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situatii, drepturile respective fiind acordate de agentiile teritoriale.

Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta sunt, dupa caz, urmatoarele:
a)declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta nu beneficiaza de indemnizatie sau de stimulent;
b)declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite din care sa reiasa ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
c)certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap;
c1)certificatul de incadrare in grad de handicap a persoanei indreptatite;
d)adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen;
e)alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, la solicitarea agentiilor teritoriale.

Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente prevazute la alin. (4).

Asadar, tatal va beneficia de concediu si indemnizatie de concediu pentru luna cat se afla in CIC pe baza cererii si a actelor doveditoare care sa ateste indeplinirea conditiilor necesare pentru acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului.

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
OUG 111/2010concediu crestere copilCIC

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 30 Iulie 2012
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


CIC de cel putin o luna solicitat de tata. Optiuni ale mamei Nota: 4.11 din 5 - 9 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (2)


28-Nov-2013
Buna ziua, Ce se intampla daca tatal nu poate intra o luna de zile in concediu intretinere copil din motive medicale? Sotul meu sa operat la ambele maini si nu poate tine un copil in brate ca nu are voie iar baietelul nu merge.Si daca voi pierde stimulentul in cazul in care nu ma voi intoace la 11 luni. Astept raspuns urgent. Multumesc. Am nevoie de ajutor

Buna ziua, Ce se intampla daca tatal nu poate intra o luna de zile in concediu intretinere copil din motive medicale? Sotul meu sa operat la ambele maini si nu poate tine un copil in brate ca nu are voie iar baietelul nu merge.Si daca voi pierde stimulentul in cazul in care nu ma voi intoace la 11 luni. Astept raspuns urgent. Multumesc. Am nevoie de ajutor

24-Feb-2013
asta inseamna ca sint obligata sa imi intarc copilul la 11 luni. Astfel este discriminat fata de copiii care sint doar in custodia mamei din familii monoparentale. In plus, s-a tot vehiculat cu surle si trimbite ideea ca s-a revenit la concediul cu 85% salariu. Fals. Legea la care se facea referire iti dadea dreptul sa stai cu copilul 2 ani cu 85% si nu 1 an cu 85% si un an fara nimic. Sa se faca crese in care sa ai incredere sa iti lasi copilul, nu sa fim obligate sa ii lasam incuiati in casa, nesupravegheati, de la virsta de 1 an, numa ca sa mai cotizam din salariile noastre la averile tilharilor care au pus mina pe tara si destinele noastre.

asta inseamna ca sint obligata sa imi intarc copilul la 11 luni. Astfel este discriminat fata de copiii care sint doar in custodia mamei din familii monoparentale. In plus, s-a tot vehiculat cu surle si trimbite ideea ca s-a revenit la concediul cu 85% salariu. Fals. Legea la care se facea referire iti dadea dreptul sa stai cu copilul 2 ani cu 85% si nu 1 an cu 85% si un an fara nimic. Sa se faca crese in care sa ai incredere sa iti lasi copilul, nu sa fim obligate sa ii lasam incuiati in casa, nesupravegheati, de la virsta de 1 an, numa ca sa mai cotizam din salariile noastre la averile tilharilor care au pus mina pe tara si destinele noastre.

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Vanzare autorizatie farmacie. Concedierea salariatilorIntrebare: In cazul unei societati comerciale care desfasoara activitate in domeniul comertului cu amanuntul in farmacii, care detine mai multe puncte de lucru in Bucuresti si Ilfov si care decide vanzarea caenului (autorizatiei de farmacie) unui punct de lucru. Ce obligatii are fata de salariati? Poate sa pastreze o parte dintre ei , pe care o poate reloca in celelalte puncte de lucru? E obligata sa-i relocheze pe toti? Daca ptr farmacistul sef nu mai are post disponibil in celelalte puncte de lucru si...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Kurzarbeit. Declaratia 112 in luna septembrie 2020Intrebare: In luna Septembrie 2020 am avut 35 de salariati care au lucrat 4h/zi intreaga luna sau mai putin, s-a aplicat OUG132/2020 (publicat in 10 august in MO, in vigoare de la 10 august). Atat programul SAGA cat si D112 nu ofereau posibilitatea de a inregistra in statul de plata Reducere timp de lucru 50%, astfel incat am calculat manual taxele pentru bugetul de stat datorate pentru sumele din indemnizatiile cuvenite, si le-am platit impreuna cu sumele de taxe datorate pentru celelalte zile si ceilalti...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"
Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]