Proiect HG: Noile norme ale OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

proiect norme oug 111/2010norme metodologice indemnizatie crestere copilhg 52/2011
Proiect HG: Noile norme ale OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Ministerul Muncii a publicat proiectul de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011.
 
PROIECT  de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011  In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
 
Art. I - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.78 din 31 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 1, alineatul (21) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
”(21) In situatiile prevazute la art. 12 alin. (5) – (7) din ordonanta de urgenta, conditiile prevazute la alin. (2) lit. c) si d) se considera indeplinite.”
 
2. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
”Art. 2 - (1) Drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru fiecare situatie prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.”
 
3. La articolul 4, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
”(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele care au realizat in perioada de referinta avuta in vedere venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora. Prin perioada de referinta se intelege perioada de 2 ani inainte de nasterea  copilului si cuprinde 24 luni calculate incepand cu luna calendaristica a nasterii copilului care face parte integranta din aceasta perioada.
 
(4) Perioada prevazuta la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta constituie perioada de eligibilitate si se stabileste, dupa cum urmeaza:
a) din 12 luni consecutive, in cazul in care in aceasta perioada se realizeaza fara intrerupere venituri supuse impozitului si/sau se inregistreaza una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta;
 
b) din 12 luni succesive, in care sunt indeplinite conditiile de acordare, in cazul in care in perioada de 2 ani realizarea veniturilor supuse impozitului si/sau inregistrarea uneia sau mai multora dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta s-au produs cu intreruperi.”
 
4. La articolul 41, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
”(5) In situatia in care persoana indreptatita opteaza pentru concediu fara plata potrivit alin. (2), cererea pentru acordarea acestuia se depune si se inregistreaza la angajator, pe aceasta perioada aplicandu-se corespunzator prevederile art. 21 si art. 22 din ordonanta de urgenta.
 
(6) Prevederile alin. (1) - (5) nu se aplica in urmatoarele situatii:
 
a) persoana indreptatita solicita numai acordarea stimulentului de insertie pentru toata perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati
 
b) persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului pe venit cu cel putin 3 luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati.”
 
5. La articolul 41, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61) cu urmatorul cuprins:
 
(61) Perioada prevazuta la art. 6 lit. b) reprezinta strict perioada de dinainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati si nu poate fi constituita fractionat sau din perioade anterioare in care persoana indreptatita a realizat venituri supuse impozitului.”
 
6. La articolul 6, alineatul (5) litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
”b) dovada privind veniturile realizate in anii fiscali anteriori celui in care s-a nascut copilul, corespunzatori perioadei prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta sau, dupa caz, dovada privind veniturile realizate, eliberata de angajator/platitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declaratia fiscala, prevazuta de lege, pentru categoriile de venituri  prevazute la art. 3 din ordonanta de urgenta, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;”.
 
7. La articolul 6, alineatul (6), literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
a) dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta in strainatate, pentru situatilea prevazute la lit. k) si x);
……..
d) dovada eliberata de angajator pentru situatiile prevazute la lit. c), d), f), i), j), u), precum si in cazul indemnizatiei acordata in baza art. XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020 pentru situatia prevazuta la lit.y); ”
 
8. La articolul 6, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
”(8) In cazurile prevazute la art. 2 alin. (5) lit. g), h), precum si in cazul indemnizatiei acordata in baza art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, si/sau de prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta la art. 2 alin. (5) lit. y) din ordonanta de urgenta, nu este necesar ca persoana indreptatita sa prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situatii, drepturile respective fiind acordate de agentiile teritoriale.”
 
9. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
”(3) In situatia persoanelor indreptatite care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura si care nu lucreaza in baza unui contract individual de munca concediul reprezinta intreruperea/suspendarea activitatii pe perioada de pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in situatia solicitarii drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanta de urgenta.”
 
10. Dupa articolul 8, se introduce un nou articol, articolul 81, cu urmatorul cuprins:
 
”Art. 81 – (1) In aplicarea prevederilor art. 91 din ordonanta de urgenta, perioada luata in calcul este cea cuprinsa intre luna calendaristica in care copilul anterior implineste varsta de 2 ani sau 3 ani in cazul copilului cu handicap si luna calendaristica in care se naste sau se inregistreaza o noua situatie dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, fara a se depasi 12 luni.
 
 (2) In situatia prevazuta la art. 91 din ordonanta de urgenta, pentru stabilirea dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copiilor, se iau in calcul perioadele de referinta si de eligibilitate prevazute la art. 4 alin.(2) si (4).
 
 (3) Pentru calculul indemnizatiei pentru cresterea copiilor, in situatia prevazuta la art. 91 din ordonanta de urgenta, se procedeaza dupa cum urmeaza:
 
a) daca perioada de eligibilitate este acoperita in totalitate de perioada de concediu si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, se acorda aceeasi valoare cu indemnizatia primita pentru copilul anterior;
 
b) daca perioada de eligibilitate este constituita si din perioade in care persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit prevazute la art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgenta, atunci indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe aceasta perioada, inclusiv pe baza celor realizate in perioadele prevazute la art. 2 alin. (5) si (6) si a celor realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta. Daca din calcul rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit pentru copiluil anterior, atunci se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita pentru copilul anterior.”
 
11. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
”(2) Stimulentul de insertie se acorda in cuantumul prevazut la art.7 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta, numai in situatia in care dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului nu este solicitat in perioada cuprinsa intre 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati si 2 ani, respectiv 3 ani cu dizabilitati. In cazul in cazul se solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului in aceasta perioada, reluarea platii stimulentului de insertie se realizeaza in cuantumul prevazut la art.7 alin.(1) lit. b) din ordonanta de urgenta.”
12. Articolul 13 se completeaza cu doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
”(2) Pentru persoanele care solicita acordarea stimulentului de insertie dupa implinirea de catre copil a varstei de 2, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu dizabilitati, prevazut la art. 7  alin.(2) din ordonanta de urgenta, acesta se acorda dupa cum urmeaza:
 
a) incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului, cu respectarea termenului prevazut la art. 15 alin.(1) lit. c1) din ordonanta de urgenta.
 
b) incepand cu data depunerii cererii in cazul in care cererea este depusa peste termenul prevazut la art. 15 alin.(1) lit. c1) din ordonanta de urgenta.
 
(3) Stimulentul de insertie prevazut la art. 7 alin.(2) din ordonanta de urgenta se acorda oricaruia dintre parinti sau oricareia dintre persoanele prevazute la art. 8 alin.(2) din ordonanta de urgenta, care a efectuat cel putin o luna de concediu pentru cresterea copiilor. „
13. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
”Art. 18 – (1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1), (2) si (7) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta se completeaza de catre persoanele indreptatite, reprezentantii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1. Modelul de cerere se publica si este disponibil pe site-urile autoritatilor administratiei publice locale, ale agentiilor teritoriale, pe site-ul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, precum si pe punctul de contact unic electronic in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic.”
14. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu urmatorul cuprins:
”Art. 191 – (1) In situatia in care autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, agentiile teritoriale dezvolta sisteme informatice de primire si inregistrare a solicitarilor, cererea si documentele doveditoare pentru drepturile prevazute de ordonanta de urgenta pot fi depuse electronic.
(2) Depunerea prin posta electronica a cererilor, declaratiilor si documentelor justificative este optionala si se realizeaza cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice  in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
 
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 18, in situatia prevazuta la alin.(1), daca cererea si documentele justificative sunt depuse electronic direct la agentia teritoriala, certificarea de catre primar sau persoana imputernicita de acesta nu este necesara.
 
15. La articolul 20, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
” (1) Solicitarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1), (2) si (7) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta se solutioneaza prin decizie scrisa emisa de directorul executiv al agentiei teritoriale, in termenul prevazut la art. 14 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
 
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta, inclusiv posta electronica sau orice alt mijloc de comunicare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).”
16. La articolul 21, alineatul (5) se abroga.
 
17. La articolul 22, alineatele (1), (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
”Art. 22 - (1) In situatia persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, agricole, silvicultura si piscicultura, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se recalculeaza in baza dovezilor eliberate de organelle competente privind veniturile efectiv realizate in perioada pentru care s-a luat in calcul venitul estimat in vederea platii anticipate a impozitului sau, dupa caz, pentru care s-a completat
declaratia pe propria raspundere.
(5) In vederea verificarii veniturilor din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, agricole, silvicultura si piscicultura, agentia teritoriala poate solicita organului fiscal central competent cu administrarea situatia privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizatiei prevazute la art. 2 din ordonanta de urgenta.
 
(7) In situatia veniturilor din salarii si asimilate salariilor, recalcularea cuantumului indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se aplica numai in situatiile prevazute la art.16 alin.(4) lit. a) si b). Recalcularea se face fie la solicitarea persoanei indreptatite, fie din oficiu  aplicandu-se corespunzator prevederile alin.(3) si (4), precum si prevederile art.18 alin.(5) din ordonanta de urgenta.”
 
18. La articolul 23, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
”(3) Drepturile prevazute la art. 31 alin.(1) si (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda cu respectarea termenelor prevazute la art. 35 alin.(1) lit. a)-d) si e) si alin.(2) din ordonanta de urgenta.”
 
19. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
”Art. 24 - Dreptul reprezentand stimulentul de insertie se cuvine dupa cum urmeaza:
 
a) de la data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente,
 
b) de la data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
 
c) incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul indemnizatiei prevazute la art. 2 alin.(2) si art. 31 alin.(2) din ordonanta de urgenta realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acesteia se suspenda, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.

d) incepand cu ziua urmatoare celei in care persoanele prevazute la art. 7 alin.(2) din ordonanta de urgenta realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.
e) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) c) si d). ”
 
20. La articolul 29, alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
”(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:
 
a) primaria, pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. g), precum si la art. 17 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta, precum si pentru orice modificari cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri supuse impozitului pe venit de catre beneficiari, de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta;”
 
21. La articolul 32, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
”Art. 32 - (1) Suspendarea platii/Incetarea drepturilor/Reluarea platii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta se face prin decizie scrisa a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare direct sau prin posta, inclusiv posta electronica sau orice alt mijloc de comunicare. Modelele deciziilor se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.”
 
22. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
”Art. 33 - (1) Persoanele beneficiare ale drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, sunt asigurate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prevazute de art. 154 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(2) Calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la alin.(1) se dovedeste conform prevederilor art. 12 alin.(1) lit. j) din Ordinul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat.”
 
23. Articolul 35 se abroga.
 
24. La articolul 36 alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
”Art. 36 - (1) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) si art. 31 din ordonanta de urgenta constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public de pensii.
(2) Pentru perioadele asimilate prevazute la alin. (1), in care persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta, punctajul lunar al asiguratului se determina conform art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(3) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) si art. 31 din ordonanta de urgenta constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj si se are in vedere la stabilirea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj si a cotelor procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj conform art. 39 alin. (1) si (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu  modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea stagiului minim de cotizare in sistemul  asigurarilor pentru somaj prevazut la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.”
 
25. Anexa-perioade asimilate la anexa 1 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr.1 la prezenta hotarare.
 
26. Anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr.2 la prezenta hotarare.
 
Art. II - Cuantumul stimulentului de insertie prevazut de art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010, aprobata prin Legea nr.132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia persoanelor care la data intrarii in vigoare a prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.26/2021 se afla in plata acestuia, iar copilul nu a implinit varsta de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati, se actualizeaza din oficiu.
 
Art. III - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare a Guvernului, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
 
PRIM - MINISTRU
FLORIN - VASILE CITU
 

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
proiect norme oug 111/2010norme metodologice indemnizatie crestere copilhg 52/2011

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 23 Aprilie 2021
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Proiect HG: Noile norme ale OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Tichete de masa. Regim acordareIntrebare: O intrebare daca luna are 21 de zile lucratoare si un angajat lucreaza 20 de zile lucratoare are o zi de concediu de odihna si mai lucreaza si o sambata si o duminica pentru aceste zile nu se ia recuperare cum se pot acorda tichete pt zilele de weekend sub ce forma si ce contributii trebuiesc platite pt ele?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Venituri primite de la un angajator din Olanda. Impozit pe venit. Contributii sociale. Modalitate de declarare.Intrebare: O companie din Olanda care nu are sediu social/permanent/reprezentanta in Romania si nu este inregistrata fiscal in Romania, angajeaza cu contract de munca cetateni romani care isi vor desfasura activitatea pe teritoriul Romaniei si vor obtine venituri sub forma de salariu. Optiunea angajatorului este ca salariatii sa fie inregistrati fiscal in Romania pentru declararea si plata contributiilor sociale, in baza unui acord in acest sens. Va rugam sa ne comunicati ce documente trebuie sa depunem la...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"
Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]