HG 536/2021: Noile norme de aplicare OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului

hg 536/2021norme oug 111/2010concediu crestere copilindemnizatie crestere copil
HG 536/2021: Noile norme de aplicare OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

In Monitorul Oficial nr. 510 din 17 mai 2021 a fost publicata Hotararea nr. 536 din 13 mai 2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011.
 
Conform Notei de fundamentare, printre altele, noile prevederi au vizat:
 
 • eliminarea din cuprinsul acestora a prevederilor referitoare la plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate persoanelor care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului; 
   
 • reglementarea perioadei care se ia in calcul in vederea stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie in situatia prevazuta la art. 91 din ordonanta de urgenta;
   
 • corelarea prevederilor referitoare la efectuarea perioadei de cel putin o luna din concediul pentru cresterea copilului de catre parintele care nu a solicitat initial dreptul, respectiv „luna tatalui”, cu cele prevazute in OUG 111/2010 modificata si completata cu OUG nr. 26/2021; 
   
 •  reglementarea acordarii stimulentului de insertie in cuantumurile prevazute de ordonanta de urgenta, respectiv 1500 si 650 de lei, in functie de momentul la care se solicita dreptul la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, in perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu dizabilitati; 
   
 • corelarea unor prevederi ale normelor metodologice cu reglementarile OUG nr. 111/2010 modificata si completata de actele normative aprobate in perioada 2018 – 2021.
   
 •  posibilitatea de a folosi si posta electronica drept mijloc de comunicare a deciziilor pe langa cea directa (la oficiu) si cea prin serviciile postale.
 
 
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
 
Articolul I
 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 1, alineatul (2^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
(2^1) In situatiile prevazute la art. 12 alin. (5)-(7) din ordonanta de urgenta, conditiile prevazute la alin. (2) lit. c) si d) se considera indeplinite.
 
2. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
Articolul 2
 
(1) Drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5,art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru fiecare situatie prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
 
3. La articolul 4^1, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
(5) In situatia in care persoana indreptatita opteaza pentru concediu fara plata potrivit alin. (2), cererea pentru acordarea acestuia se depune si se inregistreaza la angajator, pe aceasta perioada aplicandu-se corespunzator prevederile art. 21 si 22 din ordonanta de urgenta.
 
4. La articolul 4^1, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
 
(6^1) Perioada prevazuta la alin. (6) reprezinta perioada de dinainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati si nu poate fi constituita fractionat sau din perioade anterioare in care persoana indreptatita a realizat venituri supuse impozitului.
 
5. La articolul 6 alineatul (5), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
b) dovada privind veniturile realizate in anii fiscali anteriori celui in care s-a nascut copilul, corespunzatori perioadei prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, sau, dupa caz, dovada privind veniturile realizate, eliberata de angajator/platitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declaratia fiscala, prevazuta de lege, pentru categoriile de venituri prevazute la art. 3 din ordonanta de urgenta, pentru care Codul fiscal nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;
 
6. La articolul 6 alineatul (6), literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
a) dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta in strainatate, pentru situatiile prevazute la lit. k) si x);
...............................................................................................
d) dovada eliberata de angajator pentru situatiile prevazute la lit. c), d), f), i), j), u), precum si in cazul indemnizatiei acordate in baza art. XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, pentru situatia prevazuta la lit. y);
 
7. La articolul 6, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
(8) In cazurile prevazute la art. 2 alin. (5) lit. g) sau h) din ordonanta de urgenta, precum si in cazul indemnizatiei acordate in baza art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, si/sau de prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta la art. 2 alin. (5) lit. y) din ordonanta de urgenta, nu este necesar ca persoana indreptatita sa prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situatii, drepturile respective fiind acordate de agentiile teritoriale.
 
8. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
(3) In situatia persoanelor indreptatite care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura si care nu lucreaza in baza unui contract individual de munca, concediul reprezinta intreruperea/suspendarea activitatii pe perioada de pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in situatia solicitarii drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
 
9. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:
 
Articolul 8^1
 
(1) In aplicarea prevederilor art. 9^1 din ordonanta de urgenta, perioada luata in calcul este cea cuprinsa intre luna calendaristica in care copilul anterior implineste varsta de 2 ani sau 3 ani in cazul copilului cu handicap si luna calendaristica in care se naste sau se inregistreaza o noua situatie dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, fara a se depasi 12 luni.
 
(2) In situatia prevazuta la art. 9^1 din ordonanta de urgenta, pentru stabilirea dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copiilor, se iau in calcul perioadele prevazute la art. 4 alin. (2) si (4).
 
(3) Pentru calculul indemnizatiei pentru cresterea copiilor, in situatia prevazuta la art. 9^1 din ordonanta de urgenta, se procedeaza dupa cum urmeaza:
 
a) daca perioada de eligibilitate este acoperita in totalitate de perioada de concediu si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, se acorda aceeasi valoare cu indemnizatia primita pentru copilul anterior;
 
b) daca perioada de eligibilitate este constituita si din perioade in care persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit prevazute la art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgenta, atunci indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe aceasta perioada, inclusiv pe baza celor realizate in perioadele prevazute la art. 2 alin. (5) si (6) si a celor realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta. Daca din calcul rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit pentru copilul anterior, atunci se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita pentru copilul anterior.
 
10. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
(2) In situatia in care persoana indreptatita beneficiara a stimulentului de insertie in cuantumul prevazut la art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului dupa implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati, reluarea platii stimulentului de insertie se realizeaza in cuantumul prevazut la art. 7 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta.
 
11. La articolul 13, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
 
(2) Pentru persoanele care solicita acordarea stimulentului de insertie dupa implinirea de catre copil a varstei de 2, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu dizabilitati, prevazut la art. 7 alin. (2) din ordonanta de urgenta, acesta se acorda dupa cum urmeaza:
 
a) incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului, cu respectarea termenului prevazut la art. 15 alin. (1) lit. c^1) din ordonanta de urgenta;
 
b) incepand cu data depunerii cererii in cazul in care cererea este depusa peste termenul prevazut la art. 15 alin. (1) lit. c^1) din ordonanta de urgenta.
 
(3) Stimulentul de insertie prevazut la art. 7 alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda oricaruia dintre parinti sau oricareia dintre persoanele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, care a efectuat cel putin o luna de concediu pentru cresterea copiilor.
 
12. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
Articolul 18
 
(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11,art. 31 alin. (1), (2) si (7) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d),alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta se completeaza de catre persoanele indreptatite, reprezentantii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1. Modelul de cerere se publica si este disponibil pe site-urile autoritatilor administratiei publice locale, ale agentiilor teritoriale, pe site-ul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, precum si pe punctul de contact unic electronic in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic.

13. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu urmatorul cuprins:
 
Articolul 19^1
 
(1) In situatia in care autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, agentiile teritoriale dezvolta sisteme informatice de primire si inregistrare a solicitarilor, cererea si documentele doveditoare pentru drepturile prevazute de ordonanta de urgenta pot fi depuse electronic.
(2) Depunerea prin posta electronica a cererilor, declaratiilor si documentelor justificative este optionala si se realizeaza cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
 
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 19, in situatia prevazuta la alin. (1), daca cererea si documentele justificative sunt depuse electronic la agentia teritoriala, certificarea de catre primar sau persoana imputernicita de acesta nu este necesara.
 
14. La articolul 20, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Articolul 20
 
(1) Solicitarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11,art. 31 alin. (1), (2) si (7) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d),alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta se solutioneaza prin decizie scrisa emisa de directorul executiv al agentiei teritoriale, in termenul prevazut la art. 14 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
 
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta, inclusiv posta electronica sau orice alt mijloc de comunicare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

15. La articolul 21, alineatul (5) se abroga.
 
16. La articolul 22, alineatele (1), (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
Articolul 22
 
(1) In situatia persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se recalculeaza in baza dovezilor eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate in perioada pentru care s-a luat in calcul venitul estimat in vederea platii anticipate a impozitului sau, dupa caz, pentru care s-a completat declaratia pe propria raspundere.
...............................................................................................
(5) In vederea verificarii veniturilor din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, agentia teritoriala poate solicita organului fiscal central competent cu administrarea situatia privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizatiei prevazute la art. 2 din ordonanta de urgenta.
...............................................................................................
(7) In situatia veniturilor din salarii si asimilate acestora, recalcularea cuantumului indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se aplica numai in situatiile prevazute la art. 16 alin. (4) din ordonanta de urgenta. Recalcularea se face fie la solicitarea persoanei indreptatite, fie din oficiu aplicandu-se corespunzator prevederile alin. (3) si (4), precum si prevederile art. 18 alin. (5) din ordonanta de urgenta.
17. La articolul 23, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
(3) Drepturile prevazute la art. 31 alin. (1) si (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda cu respectarea termenelor prevazute la art. 35 alin. (1) lit. a)-d) si e) si alin. (2) din ordonanta de urgenta.
 
18. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
Articolul 24
 
Dreptul reprezentand stimulentul de insertie se cuvine dupa cum urmeaza:
 
a) de la data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
 
b) de la data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
 
c) incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul indemnizatiei prevazute la art. 2 alin. (2) si art. 31 alin. (2) din ordonanta de urgenta realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acesteia se suspenda, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data;
 
d) incepand cu ziua urmatoare celei in care persoanele prevazute la art. 7 alin. (2) din ordonanta de urgenta realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data;
 
e) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a)-d).
19. La articolul 29 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a) primaria, pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. g), precum si la art. 17 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta, precum si pentru orice modificari cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri supuse impozitului pe venit de catre beneficiari, de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta;
 
20. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
Articolul 32
 
(1) Suspendarea platii/Incetarea drepturilor/ Reluarea platii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7,31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d),alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta se face prin decizie scrisa a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare de la data emiterii direct sau prin posta, inclusiv posta electronica sau orice alt mijloc de comunicare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). Modelele deciziilor se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.
 
21. Articolul 33 se abroga.
 
22. Articolul 35 se abroga.
 
23. La articolul 36, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
Articolul 36
 
(1) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5,art. 9 alin. (4) si art. 31 din ordonanta de urgenta constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public de pensii.
(2) Pentru perioadele asimilate prevazute la alin. (1), in care persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5,art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta, punctajul lunar al asiguratului se determina conform art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(3) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5,art. 9 alin. (4) si art. 31 din ordonanta de urgenta constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj si se are in vedere la stabilirea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj si a cotelor procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj conform art. 39 alin. (1) si (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea stagiului minim de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj prevazut la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
24. Anexa „Perioade asimilate“ la anexa nr. 1 la normele metodologice se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
25. Anexa nr. 2 la normele metodologice se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
 
Articolul II
 
In situatia persoanelor care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari a Guvernului se afla in plata stimulentului de insertie prevazut de art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, iar copilul nu a implinit varsta de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati, stimulentul de insertie se acorda, din oficiu, in cuantumul prevazut la art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2021.
 
Articolul III
 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
 

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Impozitarea contractelor part-time de la 1 august 2022


Contracte part-time sau cu norma intreaga de timp?
Cand alegeti, ce alegeti pentru profitabilitate maxima?


- lamuri contextul legislativ
- face cunoscute exceptiile de la aplicarea legii
- ajuta sa intelegeti ca renuntarea la contractele part time nu este o solutie buna intotdeauna
- arata aspectele avantajoase ale legii
- economisi timpul pentru cunoasterea si aplicarea corecta a legii!

Economisiti timp, energie si bani! Comandati acum exemplarul dvs. din lucrarea Impozitarea contractelor part-time de la 1 august 2022!

...Vezi AICI detalii complete <<

de Isabela Alexe

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
hg 536/2021norme oug 111/2010concediu crestere copilindemnizatie crestere copil

Data aparitiei: 18 Mai 2021
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Urmareste-ne pe Google News
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


HG 536/2021: Noile norme de aplicare OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului Nota: 3.6 din 5 - 5 voturi.
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Vechimea in munca pentru pensie. Alte ajutoareIntrebare: 1. Cat trebuie sa ai vechime minima in munca pentru a beneficia de pensie si care este cuantumul pensiei cu stagiu minim ani si minim cotizatie (salariu minim, norma 2h/zi)? 2. O persoana care nu lucrat niciodata beneficiaza de ajutor de somaj sau alta forma de ajutor cand implineste varsta de pensie? In ce cuantum?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Acordare zi libera pentru analize medicaleIntrebare: O salariata ne-a cerut o zi libera pt efectuarea unor analize/investigatii pt discopatie lombara. Exista o baza legala pt acordarea acestei zile libere?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“DIURNA. Noile modificari legislative transpuse in 13 STUDII de CAZ”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"DIURNA. Noile modificari legislative transpuse in 13 STUDII de CAZ"
DIURNA. Noile modificari legislative transpuse in 13 STUDII de CAZ

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"DIURNA. Noile modificari legislative transpuse in 13 STUDII de CAZ"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]