legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Contract de training si clauze de formare profesionala - Ghid complet 2016

contract de formare profesionalaformare profesionalacontract de ucenicieuceniciecontract de adaptare profesionala
 De la bun inceput va amintim ca in lege nu exista o amenda propriu-zisa, specifica, pentru nerespectarea obligatiei de trimitere la formare profesionala a salariatilor. Cu toate acestea, salariatul care nu beneficiaza de concediu de formare profesionala poate sesiza ITM. In acest caz, discutam despre o amenda de nu mai putin de 10.000 de lei, pentru nerespectarea legislatiei in vigoare.
 
Atentie si la faptul ca toate cheltuielile prilejuite de formarea profesionala a salariatilor sunt deductibile fiscal.
 
Formarea profesionala devine decizie oficiala, concreta, doar in prezenta unui act aditional la contractul individual de munca al salariatului.
 

Aveti aici atasat un model de act aditional cu clauza de formare profesionala.

 
Haideti sa vedem si care sunt cele mai importante aspecte pe care trebuie sa le cunoastem cu privire la formarea profesionala a salariatilor.
 
Sa incepem cu inceputul. In textul Codului Muncii sunt nu mai putin de 19 articole care detaliaza subiectul formarii profesionale a salariatilor. De la art. 192 si pana la art. 210, discutam despre formare profesionala, contractul de formare profesionala si contractul de ucenicie.
 

De ce se impune asigurarea de programe de formare profesionala? La ce bun si care sunt obiectivele principale ale unei astfel de decizii?
 
a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;

b) obtinerea unei calificari profesionale;

c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;

d) reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice;

e) dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale;

f) prevenirea riscului somajului;

g) promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.
 
 
Cum se realizeaza formarea profesionala a salariatilor? Un curs, ucenicie, stagiu?

Da, toate acestea sunt moduri prin care formarea profesionala a salariatilor se poate realiza!
 
Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme, conform art. 193 din Codul Muncii:
 
a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara ori din strainatate;
b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;
c) stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;
d) ucenicie organizata la locul de munca;
e) formare individualizata;
f) alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.
 

Se tot discuta despre obligatia angajatorilor de a asigura participare la programe de formare profesionala. Care sunt datele concrete ale problemei?
 
Art. 194 din Codul Muncii spune in mod clar ca angajatorii sunt obligati sa asigure participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, dupa cum urmeaza:
 
a) cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati;
b) cel putin o data la 3 ani, daca au sub 21 de salariati.
 

Cine suporta cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala?

- Legea spune ca toate cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala sunt asigurate si se suporta de catre angajator, daca initiativa ii apartine lui!
 
- Daca initiativa apartine angajatului, angajatorul are dreptul de a analiza situatia, costurile, de a discuta totul cu membrii sindicatului si de a decide masura in care programul poate fi urmat si daca respectivele costuri vor fi acoperite total sau partial.
 
Atentie! Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala sunt deductibile fiscal.

 
Daca angajatorul are doar 5 angajati, spre exemplu, mai este el obligat sa isi trimita angajatii la formare profesionala?

Oricare ar fi numarul angajatilor, angajatorii au obligatia de a asigura programe de formare profesionala pentru toti angajatii!

 
Art. 195 prevede si obligatia angajatorului care detine mai mult de 20 de salariati!

Acesta are obligatia de a elabora anual si de a aplica planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
 
Acest plan de formare profesionala se va anexa la contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate.  Evident, continutul planului de formare profesionala trebuie sa fie facut cunoscut tuturor salariatilor.

 
Dar cine decide participarea la formarea profesionala? Se intampla din initiativa angajatorului sau la cererea angajatului?

Participarea la formarea profesionala poate avea loc la initiativa angajatorului, dar si la initiativa salariatului. Trebuie sa fie un lucru de comun acord, o decizie gandita obiectiv de ambele parti.
 
NU, un angajat nu poate fi obligat sa participe la un program de formare profesionala pe care nu doreste sa il urmeze. Angajatul nu reprezinta posesia angajatorului si deciziile sale nu pot fi ingradite de dorintele acestuia.
 
 
Art. 196 spune clar la alineatul (2): Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, se stabilesc prin acordul partilor si fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.

 
Ce se intampla cu vechimea de munca in timpul programului de formare profesionala?
 
“Art. 197. – (1) In cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta.
(2) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute.
(3) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul beneficiaza de vechime la acel loc de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.”
 
 
Atentie la faptul ca in cazul in care angajatul participa la un curs de formare profesionala, conform prevederilor de la alineatul (1), atunci el nu poate avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.

 
 
“Art. 198. – (1) Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala, in conditiile art. 197 alin. (1), nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.
(2) Durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca.
(3) Nerespectarea de catre salariat a dispozitiei prevazute la alin. (1) determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca.
(4) Obligatia prevazuta la alin. (3) revine si salariatilor care au fost concediati in perioada stabilita prin actul aditional, pentru motive disciplinare, sau al caror contract individual de munca a incetat ca urmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 60 de zile, a condamnarii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca lor, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.”
 


Ce se intampla in situatia in care salariatul solicita participarea la o forma de pregatire profesionala cu scoaterea din activitate?

In aceasta situatie, angajatorul va analiza solicitarea salariatului impreuna cu sindicatul sau cu reprezentantii salariatilor.
 
In termen de 15 zile de la primirea solicitarii, angajatorul va lua o decizie! Angajatorul va decide si care sunt conditiile in care va permite salariatului sa participe la acest program de pregatire profesionala, inclusiv daca va suporta in totalitate sau in parte costul ocazionat de aceasta.
 
Art. 200. din Codul Muncii prevede si faptul ca salariatii care au incheiat un act aditional la contractul individual de munca cu privire la formarea profesionala au posibilitatea de a beneficia, pe langa salariu, si de alte avantaje in natura pentru formarea profesionala.
 
 
Ce trebuie sa stim despre contractul de calificare profesionala?

 Art. 202 defineste contractul de calificare profesionala ca fiind contractul in baza caruia salariatul se obliga sa urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru a dobandi o anumita calificare profesionala.

 
Care sunt conditiile pentru a incheia un contract de calificare profesionala?

Contractul de calificare profesionala se va incheia de catre angajatii de minim 16 ani, care nu au dobandit o calificare sau au dobandit o calificare ce nu le permite mentinerea locului de munca la acel angajator.
 
Contractul de calificare profesionala se incheie pentru o durata cuprinsa intre 6 luni si 2 ani.
 

Ce conditie-cheie trebuie sa indeplineasca angajatorii care doresc sa incheie contracte de calificare profesionala?

 Doar angajatorii autorizati in acest sens de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pot incheia contracte de calificare profesionala.
 
 
Ce este contractul de adaptare profesionala? Ce presupune? In ce conditii se incheie un astfel de contract?

 Art. 204 din Codul Muncii prevede faptul ca un contract de adaptare profesionala se incheie atunci cand dorim sa facilitam adaptarea salariatilor debutanti la o functie noua, la un loc de munca nou sau in cadrul unui colectiv nou.
 
Contractul de adaptare profesionala va fi incheiat simultan cu incheierea contractului individual de munca sau atunci cand salariatul debuteaza in functia noua, la locul de munca nou sau in colectivul nou!
 
Orice contract de adaptare profesionala se incheie pe o perioada de maxim 1 an.
 

Ce se intampla in momentul in care contractul de adaptare profesionala se incheie, cand termenul expira?

Salariatul va fi supus unei evaluari pentru a se stabili daca angajatul poate face fata functiei noi, locului de munca nou sau colectivului nou in care ar urma sa presteze munca.
 

Cine realizeaza formarea profesionala a angajatilor?

Conform prevederilor art. 206 din Codul Muncii, formarea profesionala la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se realizeaza de catre un formator. Acesta este numit de catre angajator, in conditiile in care este un om calificat.
 
Atentie la faptul ca nu poate fi formator angajatul care nu detin cel putin 2 ani in domeniul in care va realiza formarea profesionala.
 
Formatorul poate asigura formare profesionala, in acelasi timp, pentru cel mult 3 salariati! Activitatea sa de formare profesionala se include in programul sau nomal de lucru.

 
Ce este ucenicul?

Ucenicul este angajatul incadrat in munca pe baza unui contract de ucenicie.

Art. 208 arata faptul ca ucenicia la locul de munca se organizeaza in baza contractului de ucenicie.

 
Ce presupune contractul de ucenicie?

Discutam despre contractul individual de munca cu urmatoarele reguli:
 
Angajatorul este obligat ca pe langa plata salariului, sa asigure formarea profesionala a ucenicului intr-o meserie conform domeniului acestuia de activitate.
 
Ucenicul este si el obligat sa se formeze profesional si sa munceasca in subordinea angajatorului respectiv.
 
NU, nu se poate incheia contract de ucenicie pe perioada nedeterminata.
 
Ucenicul beneficiaza de dispozitiile aplicabile celorlalti salariati, in masura in care ele nu sunt contrare celor specifice statutului sau.
 
Am descris mai sus doar varful iceberg-ului, ceea ce se intelege prin intermediul prevederilor inscrise in mod clar in Codul Muncii. Dar asta nu este tot. Discutam despre o serie impresionanta de inflexiuni ale legii, despre spete controversate, despre studii de caz in care sunt incluse exceptii de la regula, aspecte mai mult sau mai putin cunoscute de angajatori.
 
 

 Mult succes si cariere stralucite!de Maria Nicutar


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contract de formare profesionalaformare profesionalacontract de ucenicieuceniciecontract de adaptare profesionala

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 30 Martie 2016
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Contract de training si clauze de formare profesionala - Ghid complet 2016 Nota: 4.17 din 5 - 36 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Aplicare OUG 132 fara inregistrare in Revisal. Incetare CIMIntrebare: In cadrul companiei se aplica masura reducerii programului de lucru conform art. 1 din OUG 132/2020. La inceputul lunii octombrie au fost salariati care au incetat din diverse motive. Pentru ei nu am transmis modificarile in Revisal conform ghidului de completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor pentru inregistrarea reducerii timpului de munca a salariatilor in baza OUG nr. 132/2020 - art. 1 publicata de ANOFM pe site-ul inspeciei muncii pe data de 13.10.2020. Cum...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Restituire indemnizatii de casa de sanatate. TermenIntrebare: Care este termenul legal in care se da un raspuns de la CASMB referitor la recuperarea banilor de la CONCEDIILE MEDICALE si care este termenul maxim in care societatea ar trebui sa primeasca banii respectivi?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

eNews Resurse Umane

Regulamentul Intern - Ce verifica inspectorii veniti in control?
Descarcati GRATUIT raportul special

"Regulamentul Intern - Ce verifica inspectorii veniti in control?"
 

 


 
Angajarea - pasii catre o recrutare de succes
Cazuri practice, solutii si exemple

Descarcati acum GRATUIT Raportul Special

"Regulamentul Intern - Ce verifica inspectorii veniti in control?"

Da, vreau sa primesc revista de Resurse Umane
[x]