Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului. Ce acte sunt necesare?

cresterea copiluluiacte doveditoareindemnizatieingrijire copilConcediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se acorda persoanelor care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului Fiscal.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor reglementeaza drepturile care se acorda persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de 1 ianuarie 2011, pentru persoanele care au nascut pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, ramanand aplicabile drepturile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005. Cu toate acestea, incepand cu 1 ianuarie 2011, pentru persoanele care au nascut pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda in cuantum de 75% din media veniturilor nete lunare realizate in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului sau, dupa caz, anterioare adoptiei, incredintarii in vederea adoptiei, stabilirii masurii plasamentului sau a plasamentului in regim de urgenta sau a instituirii tutelei, dar nu mai putin de 600 lei si nu mai mult de 3.400 lei.

Veniturile care se iau in considerare pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru
cresterea copilului reprezinta, dupa caz:
     suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni si a deducerii personale acordate pentru luna respectiva si contributiile la fondurile de pensii facultative, precum si cotizatia sindicala platita in luna respectiva pentru veniturile din salarii, la locul unde se afla functia de baza;
     suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora, pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri;
     suma incasata de persoana indreptatita care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;
     suma rezultata dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activitati independente determinat in conditiile legii;
     suma rezultata dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activitati agricole determinat in conditiile legii.

Acordarea se face ca urmare a depunerii unei cereri, insotita in mod obligatoriu de:
    copia actului de identitate al solicitantului;
    copia certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, livretul de familie;
    certificate pentru conformitate cu originalul;
    copia legalizata a actului constatator al nasterii, daca nu a fost intocmit actul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul;
    certificatul sau extrasul de nastere tradus in limba romana si legalizat, pentru copiii cetateni straini, nascuti in strainatate.

Cererile pentru acordarea drepturilor se depun la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza careia/caruia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.
Pana la data de 10 a fiecarei luni, primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative, la agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale.
Va prezentam, in cele ce urmeaza, actele doveditoare pentru a beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului:

a) acte doveditoare privind filiatia copilului
Urmatoarele acte se prezinta in copie certificata sau, dupa caz, autentificata pentru conformitate cu originalul:
    certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006;
    hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
    hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
    hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
    decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
    hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii.
 
b) acte doveditoare privind veniturile realizate
    dovada eliberata de angajator sau alt platitor din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment sau lichidare judiciara a angajatorului;
    dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia dupa decizia de impunere, eliberate de Administratia fiscala in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole.
in situatia in care una din aceste dovezi nu poate fi eliberata, persoana indreptatita prezinta o declaratie pe propria raspundere privind realizarea acestor venituri, in conditiile prevazute de Codul penal;
    dovada eliberata de autoritatile competente in cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;
    dovada eliberata de Administratia fiscala in cazul asociatilor unici privind veniturile realizate de acestia;
    adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, de angajator sau, dupa caz, de Casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, pentru persoanele care au nascut al doilea copil pana la implinirea de catre primul copil a varstei de 2 ani;
    dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;
    copia contractului de munca sau/dupa caz dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, traduse si legalizate, care sa ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de munca in strainatate potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state sau, dupa caz, realizarea de venituri profesionale dobandite in urma activitatilor salariale sau independente totalizate in baza prevederilor Regulamentului CE nr. 883/2004 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii.
 


c) acte doveditoare ale stagiului de cotizare
    dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta in strainatate, pentru situatia in care mama si-a insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
    dovada eliberata de Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, pentru situatiile in care mama:
     a beneficiat de indemnizatie de somaj sau a realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
     a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
     a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru maternitate;
     a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
    dovada eliberata de casele teritoriale de pensii, pentru situatiile in care mama:
     a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
     a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
     a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru maternitate;
     a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
     a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii de risc maternal;
     a beneficiat de pensie de invaliditate;
    dovada eliberata de angajator ori, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate, in situatiile in care mama:
     a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
     a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
     a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru maternitate;
     a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
     a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii de risc maternal;
     a beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare;
     a beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;
     a lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state;
     se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
    diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior, daca:
     a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune;
     se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii sau, dupa caz, a trecerii in somaj, potrivit legii, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare absolvirii;
     se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenta organizat in prima sesiune, si inceperea primului rezidentiat dupa absolvire;
    livretul militar, certificatul, sau orice alta dovada eliberata dupa caz, de centrul militar in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana indreptatita, sau de structurile militare ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective, daca a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat ori, dupa caz, a efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat.

d) alte acte doveditoare
    declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc sau, dupa caz, o alta persoana (care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, precum si persoana care a fost numita tutor) nu beneficiaza de indemnizatie sau de stimulent;
    declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
    certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap;
    adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen;
    alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, la solicitarea directiilor teritoriale;
    documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, documentele eliberate de autoritatile romane, pentru cetatenii straini sau apatrizi pentru dovedirea componentei familiei, filiatiei sau situatiei juridice.

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
cresterea copiluluiacte doveditoareindemnizatieingrijire copil

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 31 August 2012
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului. Ce acte sunt necesare? Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Modificare Din Perioada Nedeterminata In DeterminataIntrebare: Am sus??inut examen pentru un post vacant pe perioada nedeterminata, intr-o institu??ie publica, l-am promovat, dar ast?zi m-am trezit in fata cu un contract pe perioada determinata de un an. Mi s-a spus ca aceasta a fost decizia directorului unit???ii. Este legal? o astfel de modificare?
 

Raspuns: Cu certitudine, nu.... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!

Cazuri practice si mod de calcul
 
Descarcati gratuit Raportul Special
"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"
SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 


 
Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!
Cazuri practice si mod de calcul

Descarcati gratuit Raportul Special

"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]