Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Agent de munca temporara: conditii de autorizare si functionare. Drepturi ale salariatilor temporari

Codul munciimunca temporaraagent de munca temporaracontract de munca temporara
Autor: Rodica Mantescu, valabil la 29-Dec-2010

Intrebare:
Care sunt obligatiile unei firme din Romania care pune la dispozitie muncitori pentru o firma din Ungaria. Modalitatea de lucru ar fi in modul urmator: Program 8 ore zilnic, 5 zile pe saptamana, cu plecari zilnice, dimineata si intoarcere dupa masa. Care sunt formalitatile de constituire, dar mai mult obligatiile firmei privind angajatii: contractul de munca, salariu minim daca vor lucra in Ungaria, formularele E pentru sanatate si pensii, protectia muncii etc.?

Raspuns:
Munca temporara, potrivit art. 87 alin. (1) din Codul muncii, este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara, presteaza munca in favoarea unui utilizator.

Agentul de munca temporara este societatea comerciala autorizata de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, care pune provizoriu la dispozitie utilizatorului personal calificat si/sau necalificat pe care il angajeaza si il salarizeaza in acest scop. Conditiile de infiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Conditiile de infiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a societatilor comerciale care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca agent de munca temporara sunt reglementate de Hotararea Guvernului nr. 938/2004 privind conditiile de infiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara.

Potrivit dispozitiilor art. 3 din acest act normativ, in vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca agenti de munca temporara, societatile comerciale trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie constituite potrivit legii si sa aiba prevazut in actul constitutiv, ca obiect de activitate, "Selectia si plasarea fortei de munca";
b) sa nu inregistreze debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, contributiilor de asigurari pentru somaj, contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate;
c) sa nu figureze in evidentele cazierului fiscal cu fapte sanctionate de reglementarile financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara;
d) sa nu aiba aplicate sanctiuni pentru incalcarea prevederilor legislatiei muncii, comerciale si fiscale;
e) sa constituie o garantie financiara.

Autorizarea societatilor comerciale se face de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene sau a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul, denumite in continuare directii pentru dialog, familie si solidaritate sociala.

In scopul obtinerii autorizatiei de functionare, societatile comerciale depun la directiile de munca, solidaritate sociala si familie o cerere insotita de un dosar de autorizare care trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) actul constitutiv sau actul aditional la actul constitutiv, dupa caz, in care sa fie mentionat obiectul de activitate, prevazut la art. 3 lit. a)( Selectia si plasarea fortei de munca), in copie legalizata;
b) certificatul de inmatriculare in registrul comertului, emis de oficiul registrului comertului, in copie legalizata;
c) cazierul fiscal;
d) certificate eliberate de institutiile competente, care sa ateste indeplinirea conditiei prevazute la art. 3 lit. b);
e) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, care trebuie sa cuprinda mentiuni din care sa rezulte ca societatile comerciale nu se afla in procedura de reorganizare sau faliment, potrivit legii;
f) dovada constituirii garantiei financiare;
g) dovada achitarii sumelor corespunzatoare tarifului de autorizare sau de prelungire a autorizatiei, dupa caz.

Garantia financiara se constituie prin depunerea unei sume intr-un cont distinct deschis la o banca din Romania, care sa acopere contravaloarea a 25 de salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata, la care se adauga contributiile datorate de catre angajator bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.

Garantia financiara se poate utiliza numai pentru plata de catre agentul de munca temporara a drepturilor de natura salariala, a celorlalte drepturi banesti negociate cu ocazia incheierii contractului colectiv de munca, respectiv a contractului individual de munca, precum si a contributiilor datorate de catre angajator bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. La data scadentei acestor obligatii agentul de munca temporara este obligat sa le execute, iar in cazul in care fondurile proprii nu acopera aceste obligatii, se va utiliza garantia financiara

In cazul in care in termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligatiile privind plata salariului si cele privind contributiile si impozitele au devenit scadente si exigibile, iar agentul de munca temporara nu detine fondurile necesare sau garantia nu este suficienta pentru acoperirea acestora, ele vor fi platite de utilizator, in baza solicitarii salariatului temporar sau a inspectorului de munca.

Solicitarea salariatului temporar se formuleaza in scris, insotita de dovada neplatii drepturilor salariale.

Dovada neplatii drepturilor salariale se poate face prin orice mijloc de proba, respectiv prin copie a statului de plata, extras de cont etc.

Agentul de munca temporara este obligat sa mentina suma reprezentand garantia prin completarea acesteia in termen de 5 zile de la data micsorarii acesteia.

Tariful de autorizare sau de prelungire a autorizatiei, se calculeaza la nivelul a trei salarii medii brute pe economie realizate in anul anterior si comunicate de Institutul National de Statistica.

Persoanele juridice care solicita autorizarea sau prelungirea autorizatiei vireaza contravaloarea tarifului in contul directiilor de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale si se constituie venituri la bugetul de stat, potrivit legii.

Pe baza documentatiei mai sus prevazute, directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala va evalua indeplinirea conditiilor de autorizare si va solutiona cererea de autorizare in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.

In situatia in care se constata ca documentele depuse la dosarul de autorizare nu sunt complete sau conform celor mai sus prevazute directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala procedeaza la respingerea motivata a cererii de autorizare, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.In cazul respingerii dosarului de autorizare, suma corespunzatoare tarifului, depusa initial pentru obtinerea autorizatiei, nu se restituie.

Daca se constata ca societatea comerciala indeplineste conditiile de autorizare, directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala elibereaza autorizatia de functionare in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii.

Conform dispozitiilor art. 14 alin.(1) din Hotararea Guvernului nr.938/2004, agentul de munca temporara incheie cu salariatul un contract de munca temporara, in scris, care trebuie sa cuprinda elementele prevazute la art. 93 din Legea nr. 53/2003, dupa cum urmeaza:
a) datele de identificare a partilor;
b) misiunea de munca temporara pentru care a fost angajat salariatul temporar, atunci cand contractul de munca temporara se incheie pe durata unei singure misiuni de munca temporara;
c) tipul de activitate pentru care este angajat salariatul temporar, atunci cand contractul de munca temporara se incheie pentru mai multe misiuni de munca temporara;
d) identitatea si sediul utilizatorului;
e) locul executarii misiunii de munca temporara sau posibilitatea ca salariatul temporar sa-si desfasoare activitatea, succesiv, la diversi utilizatori;
f) pregatirea profesionala si abilitatile salariatului temporar;
g) data de la care contractul de munca temporara urmeaza sa-si produca efectele;
h) durata misiunii de munca temporara si conditiile in care aceasta poate fi prelungita;
i) conditiile concrete in care urmeaza sa se desfasoare munca in cadrul misiunii de munca temporara, respectiv riscurile specifice postului;
j) concediul de odihna la care salariatul temporar are dreptul;
k) eventuala perioada de proba, stabilita in conditiile legii;
l) conditii de acordare a preavizului;
m) drepturile salariale si modalitatile de remunerare a salariatului temporar, precum si periodicitatea platii;
n) durata normala a muncii;
o) informatiile necesare in cazul in care salariatul temporar urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003;
p) clauze privind incetarea raporturilor de munca din initiativa agentului de munca temporara, la sesizarea utilizatorului.

(2) Contractul de munca temporara se incheie, in conditiile legii, de regula, pe durata unei singure misiuni de munca temporara.
(3) Contractul de munca temporara se poate incheia si pentru mai multe misiuni de munca temporara, fara ca durata acestuia sa depaseasca 18 luni.
(4) Pentru fiecare noua misiune de munca temporara, intre parti se incheie un act aditional la contractul de munca temporara, in care vor fi precizate toate elementele prevazute la alin. (1).
(5) Contractul de munca temporara incheiat pentru mai multe misiuni de munca temporara inceteaza la terminarea ultimei misiuni de munca temporara pentru care a fost incheiat.

La art. 95 din Codul muncii sunt statornicite regulile privind salarizarea angajatului temporar astfel:
(1) Pe toata durata misiunii salariatul temporar beneficiaza de salariul platit de agentul de munca temporara.
(2) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care il primeste salariatul utilizatorului, care presteaza aceeasi munca sau una similara cu cea a salariatului temporar.
(3) In masura in care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luandu-se in considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de munca si care presteaza aceeasi munca sau una similara, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil utilizatorului.
(4) Agentul de munca temporara este cel care retine si vireaza toate contributiile si impozitele datorate de salariatul temporar catre bugetele statului si plateste pentru acesta toate contributiile datorate in conditiile legii.
(5) In cazul in care in termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligatiile privind plata salariului si cele privind contributiile si impozitele au devenit scadente si exigibile, iar agentul de munca temporara nu le executa, ele vor fi platite de utilizator, in baza solicitarii salariatului temporar.
(6) Utilizatorul care a platit sumele datorate potrivit alin. (5) se subroga, pentru sumele platite, in drepturile salariatului temporar impotriva agentului de munca temporara.

Asadar, agentului de munca temporara ii revine obligatia de a acorda salariatului temporar acelasi salariu cu cel pe care utilizatorul il plateste salariatului sau care presteaza aceeasi munca sau una similara. In situatia in care nu exista un astfel de salariat, se va lua in calcul salariul unei persoane angajate cu contract individual de munca care presteaza aceeasi munca sau una similara, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil utilizatorului.

Agentul de munca temporara pune la dispozitia utilizatorului un salariat temporar, in baza unui contract de punere la dispozitie incheiat in forma scrisa.

Contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda, potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, urmatoarele:
a) motivul si scopul pentru care este necesara utilizarea unui salariat temporar;
b) termenul misiunii de munca temporara si, daca este cazul, posibilitatea modificarii acestuia;
c) caracteristicile specifice postului, in special calificarea necesara, locul executarii misiunii de munca temporara si programul de lucru;
d) conditiile concrete de munca;
e) echipamentele individuale de protectie si de munca pe care salariatul temporar trebuie sa le utilizeze;
f) orice alte servicii si facilitati in favoarea salariatului temporar;
g) valoarea contractului de care beneficiaza agentul de munca temporara, precum si remuneratia la care are dreptul salariatul;
h) obligatia utilizatorului de a efectua instructajul de sanatate si securitate a muncii.
In cazul in care misiunea de munca temporara oferita de agentul de munca temporara poate pune in pericol viata, integritatea fizica si psihica a salariatului temporar, acesta este indreptatit sa refuze misiunea de munca temporara.

(4) Refuzul salariatului se face in forma scrisa si nu poate constitui motiv de sanctiune sau concediere

Agentii de munca temporara au obligatia de a tine evidenta contractelor de munca temporara si de a le inregistra, in termenul prevazut de legislatia in vigoare, la inspectoratele teritoriale de munca in a caror raza teritoriala sunt autorizati. Contractele de munca temporara se inregistreaza in Registrul general de evidenta a salariatilor, la rubrica "Durata contractului individual de munca" inscriindu-se durata contractului, urmata de mentiunea "CMT".

Conform art. 91 din Codul muncii, salariatii temporari au acces la toate serviciile si facilitatile acordate de utilizator, in aceleasi conditii ca si ceilalti salariati ai acestuia. Utilizatorul este obligat sa asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protectie si de munca, cu exceptia situatiei in care prin contractul de punere la dispozitie dotarea este in sarcina agentului de munca temporara.

Formularul E 101 emis pana la data de 1 mai 2010, respectiv documentul portabil A1, emis ulterior acestei date, de catre o institutie competenta dintr-un stat membru, atesta faptul ca, pe perioada inscrisa in formular, legislatia de securitate sociala aplicabila titularului acestuia este legislatia in vigoare pe care o aplica acea institutie.

In perioada inscrisa in formular angajatorul lucratorului detasat achita contributiile sociale in statul de trimitere (statul in care a fost emis documentul A1), iar lucratorul respectiv justifica neplata acestor contributii in statul in care lucreaza temporar sau partial prin prezentarea, la solicitarea organelor de control din acel stat, a formularului mentionat.

In vederea emiterii certificatului de atestare a legislatiei aplicabile (documentul A1), angajatorul trebuie sa prezinte documente din care sa reiasa ca desfasoara activitati semnificative in Romania specifice domeniului sau profesional, ca cifra sa de afaceri in Romania constituie cel putin 25% din cifra totala de afaceri inregistrata in cursul ultimilor 2 ani, ca ponderea personalului ramas in tara in perioada de detasare a unora dintre salariatii societatii este de circa 50% din numarul total de angajati ai firmei, ca angajatorul nu are datorii la bugetul consolidat de stat, la data solicitarii formularului, fapt demonstrat prin prezentarea certificatului de atestare fiscala, eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (original), etc.

Daca intruniti conditiile mentionate mai sus, va puteti adresa CNPAS in vederea emiterii documentului portabil A1.

In situatia in care nu indepliniti conditiile pentru a obtine acest formular su nu il solicitati va vor fi aplicabile dispozitiile art. 11(3) din Regulamentul 883/2004, potrivit regulii generale a asigurarii conform legislatiei statului in care se desfasoara activitatea.


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Codul munciimunca temporaraagent de munca temporaracontract de munca temporara

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 03 Ianuarie 2011
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Agent de munca temporara: conditii de autorizare si functionare. Drepturi ale salariatilor temporari Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Cu Cat Timp Inainte De Implinirea Varstei De 65 Ani Trebuie Depus Dosarul?Intrebare: Tatal meu implineste pe 10 noiembrie 65 ani.Cu cat timp inainte de aceasta data trebuie sa depuna dosarul de pensionare?Tin sa precizez ca el ar vrea sa mai ramana o perioada in campul muncii,dar nu stie sigur daca angajatorul vrea sa il mai tina la locul de munca.Pt ce perioada ar mai putea muncii dupa implinirea varstei de 65 ani si ce demersuri trebuie sa faca? Multumesc anticipat.
 

Raspuns: Contractul individual de munca al tatalui va inceta de drept pe data de 10 noiembrie, conform Codulu... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!

Cazuri practice si mod de calcul
 
Descarcati gratuit Raportul Special
"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"
SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 

 
 
  
Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!
Cazuri practice si mod de calcul

Descarcati gratuit Raportul Special

"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]