legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Pensii private facultative Ė Pensii Pilonul III 2014

legea pensiilorpensii privatepensii private facultativepensii private 2014


Pensia facultativa reprezinta suma de bani primita de catre un participant, care a contribuit la un fond de pensii facultative, sau de catre beneficiarul acestuia, in mod suplimentar si distinct de pensia furnizata de sistemul public (art. 2 punctul 22 din Legea nr. 204/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006).

Pensii obligatorii administrate privat - Pilonul II

Ghid Pensii 2015: Asigurarile obligatorii si asigurarile facultative

Legea Pensiilor 2015
 

Cine poate beneficia de pensie facultativa?
 
            Beneficiaza de pensie facultativa orice persoana care adera si contribuie, personal sau prin angajator, la un fond de pensii facultative, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
            a) a implinit varsta de 60 de ani;
            b) a achitat minimum 90 de contributii lunare;
            c) activul personal este cel putin egal cu suma necesara obtinerii pensiei facultative minime prevazute prin normele adoptate de Comisie (art. 93 din Legea nr. 204/2006).

            Activul personal este folosit numai pentru obtinerea unei pensii facultative. Numai participantul poate solicita deschiderea dreptului la pensia facultativa, daca indeplineste aceste conditii.
 
Participantul la un fond de pensii facultative este persoana care:
a) indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in Legea nr. 204/2006;
b) indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in Norma nr. 12/2006 aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 24/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006);
c) adera la un fond de pensii facultative;
d) contribuie sau/si in numele careia se platesc contributii la un fond de pensii facultative;
e) are un drept viitor la o pensie facultativa (art. 4 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 24/2006).
 

Conditii de eligibilitate a participantilor

 
Sunt eligibile pentru a fi participanti la un fond de pensii facultative urmatoarele persoane:

a) persoanele angajate potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) functionarii publici, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte categorii de functionari care presteaza activitati in baza unui raport de serviciu;
c) persoanele care obtin venituri din salarii sau venituri asimilate acestora potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) persoanele autorizate sa desfasoare si sa obtina venituri din activitati independente potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) membrii societatilor cooperative aflate sub incidenta Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) persoanele care realizeaza venituri din activitati profesionale, astfel cum sunt definite in Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) persoanele care realizeaza venituri din activitati agricole potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dovada indeplinirii conditiilor de eligibilitate se face prin declaratia pe propria raspundere a potentialului participant, data la momentul completarii actului individual de aderare la un fond de pensii facultative.
 
Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuala, oferirea oricarui fel de beneficii colaterale fiind interzisa (art. 97 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006).
 
Principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt garantate si orice persoana fizica sau juridica are obligatia sa respecte (Ordonanta Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007).
 
            Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la Fondul de pensii facultative.
 
Cum poate fi dobandit dreptul de participare la un fond de pensii facultative?
 
            Persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate mentionate va dobandi calitatea de participant la un fond de pensii facultative astfel:
1). prin semnarea actului individual de aderare;
 
Actul de aderare este contractul incheiat intre participant si administrator in vederea inscrierii la un fond de pensii administrat privat, care contine principalele prevederi ale contractului de societate civila, ale celui de administrare si de depozitare (art. 2 punctul 4 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare).
 

Exemplu
E.V. este informat de catre administrator ‚Äď societatea de pensii facultative, prin intermediul agentului de marketing despre:
- continutul si termenii prospectului schemei de pensii facultative;
- drepturile si obligatiile partilor implicate in schema de pensii;
- riscurile financiare, tehnice si de alta natura;
- distributia acestor riscuri.

E.V. decide sa adere la un fond de pensii facultative. E.V. comunica reprezentantului administratorului (agentul de marketing) datele necesare completarii actului individual de aderare.
Agentul de marketing intocmeste actul individual de aderare.
Actul individual de aderare se semneaza in 3 exemplare si se distribuie astfel:
a) un exemplar va fi pastrat de participantul care a aderat la un fond de pensii facultative;
b) un exemplar va fi pastrat de catre administratorul fondului de pensii facultative la care participantul a aderat;
c) un exemplar va fi pastrat de catre angajator, in cazul in care acesta constituie si vireaza lunar contributia la un fond de pensii facultative datorata de angajat.
E.V. va inmana angajatorului sau un exemplar al actului individual de aderare, in vederea indeplinirii de catre angajator a obligatiilor care ii revin.
 
            2) prin plata in mod direct sau de catre angajator, in numele potentialului participant, a primei contributii la fondul de pensii facultative.
 

Poate o singura persoana sa participe la mai multe fonduri de pensii facultative?
            Da, cu conditia ca valoarea totala a contributiei lunare (platita din venituri proprii) sa fie de maximum 15% din venitul salarial brut sau din veniturile asimilate veniturilor salariale (art. 76 alin. (2) din Legea nr. 204/2006).
 

O persoana care nu obtine venituri (casnica) poate adera la un fond de pensii facultative?
            Persoana casnica nu indeplineste conditiile de eligibilitate pentru a fi participant la un fond de pensii facultative si pe cale de consecinta nu poate adera/beneficia la/de un fond de pensii facultative.
 

O persoana care lucreaza in strainatate poate adera la un fond de pensii facultative?
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Potrivit art. 5 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 24/2006 pot adera la un fond de pensii facultative persoanele angajate in temeiul Legii nr. 53/2003 ‚Äď Codul muncii. Aceste prevederi se aplica si cetatenilor romani incadrati cu contract individual de munca care presteaza activitatea in strainatate, in baza unor contracte incheiate cu un angajator roman.
 
            Totodata, participantul la un fond de pensii facultative din Romania, care a fost detasat intr-o alta tara, are dreptul la continuarea platii contributiilor la acel fond pe durata detasarii sale (art. 77 alin. (2) din Legea nr. 204/2006).
 
            La schimbarea locului de munca, domiciliului sau resedintei intr-o alta tara, stat membru al Uniunii Europene sau care apartine Spatiului Economic European, se pastreaza dreptul la pensia facultativa castigata in cadrul schemelor de pensii facultative din Romania. Va fi efectuata, plata pensiei, in acel stat, dupa scaderea taxelor si cheltuielilor aferente.
 

Salariatul disponibilizat mai poate contribui la plata pensiei facultative?
            Nemaifiind angajat nu mai indeplineste conditiile de eligibilitate si pe cale de consecinta nu mai poate contribui la plata pensiei facultative. Numai participantul care este o persoana fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta poate vira contributia direct catre administratorul pensiei (art. 76 alin. (1) din Legea nr. 204/2006).
 

De exemplu: nu mai indeplinesc conditiile de eligibilitate:
- persoanele care sunt concediate in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003;
- beneficiarii ajutorului de somaj in temeiul Legii nr. 76/2002;
            - persoanele aflate in concediu pentru incapacitate temporara de munca, concediu de maternitate, concediu de risc maternal in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
            - beneficiarii concediului pentru cresterea copilului in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 etc.
 
            Pe perioada de somaj, persoana in cauza nu poate achita contributiile la un fond de pensii facultative, insa daca a avut calitatea de participant anterior intrarii in somaj (s-au platit contributiile), persoana isi va pastra drepturile asupra contului individual detinut la fondul de pensii.
 
            Plata contributiei catre fondul de pensii facultative poate fi efectuata de catre:
            a) angajator odata cu contributiile obligatorii de asigurari sociale, in contul fondului de pensii facultative specificat in actul individual de aderare al fiecarui salariat;
            b) participant care este o persoana fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta, sau realizeaza venituri din activitati profesionale sau agricole.
 

Exista o contributie minima si o contributie maxima?
            Legea nu impune un nivel minim, insa fiecare administrator de fond impune un nivel minim pentru a putea adera la sistemul sau de pensii facultative.
            Referitor la nivelul maxim, potrivit art. 76 alin. (2) din Legea nr. 204/2006, contributia la un fond de pensii facultative poate fi de pana la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia.
Totodata, nu exista obligativitatea aderarii la un singur fond de pensii facultative. Astfel ca cei 15% din venitul salarial brut lunar reprezinta contributiile la toate fondurile la care participantul adera.
 
Exista o durata minima de plata a contributiei
 
            O persoana trebuie sa contribuie minimum 90 de contributii lunare pentru a putea solicita dreptul la plata pensiei facultative.
Dreptul la pensia facultativa se va deschide insa, la cererea participantului, numai cu indeplinirea urmatoarelor conditii cumulativ:
            a) participantul a implinit varsta de 60 de ani;
            b) au fost platite minimum 90 de contributii lunare;
            c) activul personal este cel putin egal cu suma necesara obtinerii pensiei facultative minime prevazute prin normele adoptate de Comisie (art. 93 din Legea nr. 204/2006).
 
Fac exceptie de la aceste prevederi:
            a) participantul nu indeplineste una dintre conditiile de varsta sau perioada contributiva, caz in care primeste suma existenta in contul sau ca plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, la alegerea sa;
 
b) participantul beneficiaza de pensie de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, caz in care poate obtine:
1. suma existenta in contul sau ca plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, daca activul personal este cel putin egal suma necesara obtinerii pensiei facultative minime;
2. o pensie facultativa ale carei conditii si termene sunt stabilite prin lege speciala privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie, daca activul personal este cel putin egal cu suma necesara obtinerii pensiei facultative minime;
 
c) decesul participantului a survenit inainte de depunerea cererii pentru obtinerea unei pensii facultative, caz in care suma din cont se plateste beneficiarilor, in conditiile si in cuantumul stabilite prin actul individual de aderare si prin actul de succesiune;
 
d) decesul participantului a survenit dupa deschiderea dreptului la pensia facultativa, caz in care sumele aferente se platesc catre persoana nominalizata;
 
e) decesul participantului a survenit dupa deschiderea dreptului la pensia facultativa si acesta nu a ales un tip de pensie facultativa cu componenta de supravietuitor, caz in care sumele aferente se platesc beneficiarilor.
 
Este posibil ca angajatul sa opteze pentru un fond iar angajatorul sa vireze contributia sa catre alt fond?
            Angajatorul nu poate vira contributia salariatului catre alt fond decat cel la care a aderat salariatul. Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune ce apartine salariatului. Angajatorul are obligatia ca, in baza actului de aderare pus la dispozitie de catre salariat, sa retina si sa vireze contributia la Fondul ale de catre salariat.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Insa, daca angajatorul doreste sa contribuie suplimentar la pensia facultativa a salariatului, adica pe langa suma cu care contribuie salariatul din venitul propriu angajatorul adauga o alta suma la un alt fond, atunci am presupune ca salariatul ar adera la fondul ‚Äúpreferat‚ÄĚ de angajator. Angajatorul insa nu-l poate obliga pe salariat sa adere la acel fond. In lipsa acordului salariatului, angajatorul nu poate vira contributia.
 

Se poate calcula nivelul pensiei facultative in functie de nivelul contributiei lunare?
            Nivelul exact nu poate fi calculat deoarece depinde de profitabilitate, respectiv de performanta investitiilor facute de administrator. Insa pot fi facute estimari folosind scenarii de performanta.
 

Exemplu
L.A. are 35 de ani si contribuie cu suma de 55 lei/luna pana la 60 de ani.
Perioada de contributie este de 25 de ani.
Total contributii                      = 32,131 lei
Pensie                                      = 132 lei
 
R.C. are tot 35 de ani insa contribuie cu o suma de 100 lei/luna tot pana la 60 de ani.
Perioada de contributie este de 25 de ani.
Total contributii                      = 58,420 lei
Pensie                                      = 243 lei
 

Ce se intampla daca o persoana, din diferite motive, nu mai poate contribui la fond?
            Plata contributiilor poate fi suspendata pe o anumita perioada si apoi reluata sau poate fi incetata definitiv pana in momentul pensionarii. Participantul isi pastreaza drepturile asupra contului personal, el ramane proprietarul activului personal acumulat in cont. Persoana va beneficia in momentul pensionarii (deschiderii dreptului la pensie) de o pensie calculata pe baza activului personal de la acea data.
 
Se pot transfera unitatile de fond catre o alta persoana, sot/sotie, rude pana la gradul IV?
            Unitatea de fond reprezinta raportul dintre valoarea activului net total al fondului de pensii facultative si valoarea la zi a unei unitati de fond.
 
            Participantul este proprietarul activului personal din contul sau.
Activul personal este insesizabil, neputand face obiectul niciunei masuri de executare silita. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sanctiunea nulitatii (art. 5 alin. (2) lit. k) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 18/2006 pentru aprobarea Normei nr. 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006).

 
Poate participantul sa faca retrageri din contul pensiei facultative?
 
            Participantului nu ii este permisa retragerea sumelor din cont. Valoarea contului/activului personal este numai pentru obtinerea unei pensii facultative. Faptul ca fondurile acumulate sunt destinate exclusiv economisirii in scopul constituirii unei pensii este unul dintre avantajele sistemului privat de pensii.
 
Poate participantul sa tina pasul cu inflatia?
 
            In cazul pensiilor facultative nu exista notiunea de actualizare automata cu inflatia. Totusi, participantul la un fond de pensii poate decide sa isi creasca nivelul contributiei in orice moment, astfel incat sa urmareasca eventualele cresteri salariale. Insa indiferent de situatie, cresterea contributiei nu trebuie sa depaseasca nivelul maxim de 15% din venitul lunar brut.
 

Ce inseamna transferul la un alt fond de pensii?
 
            Transferul de la un fond de pensii la altul este un transfer de lichiditati banesti efectuat de catre administratorul fondului anterior catre administratorul noului fond si transmiterea tuturor informatiilor referitoare la contributiile facute in contul persoanei care se transfera.
 
            Pentru fiecare transfer, participantul trebuie sa instiinteze administratorul fondului anterior de pensii facultative si sa ii transmita o copie a actului de aderare la noul fond. Transferul la un alt fond de pensii este o optiune individuala.
            Daca transferul se realizeaza mai devreme de 2 ani de la data aderarii la fondul anterior, administratorul acestui fond poate percepe penalitati de transfer.
 
            Daca transferul se realizeaza dupa 2 ani de la data aderarii la fondul anterior, administratorul fondului de pensii care transfera activul personal al participantului nu va mai percepe penalitati de transfer.
            Valoarea penalitatilor este stabilita in prospectul schemei de pensii facultative.
 
Penalitatea maxima de transfer de catre administrator este de 5% (art. 92 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 si art. 10 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 26/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006).
 
 
In cele ce urmeaza va prezentam modelul unei cereri de transfer:
 
 
CERERE de transfer nr. ........ din ..../..../..........
 
Subsemnatul ........................................................................... (numele si prenumele) , cod numeric personal ..................................................,
data nasterii: ........................................... (zz/ll/aaaa) , B.I./C.I. seria ........, nr. ....................., eliberat/eliberata de .................................. , la data de .........................,
adresa de domiciliu .........................................................................................................................,
adresa de corespondenta ...........................................................................................,
numarul de telefon ..........................................., numarul de fax ...............................................,
adresa de e-mail ..........................................................................................................,
Act individual de aderare nr. .........................din data ..............................................................,
participant la Fondul de pensii facultative ....................................... autorizat de Comisie prin Decizia nr. ............din data ....................., administrat de ...................................................., autorizat de Comisie prin Decizia nr. ............................din data .............................................,
Cont individual nr. .......................................................,
solicit transferul lichiditatilor banesti, calculate in conformitate cu dispozitiile legale, catre Fondul de pensii facultative......................................, autorizat de Comisie prin Decizia nr. ............din data ............................................, administrat de ................................................., autorizat de Comisie prin Decizia nr. ..........din data ...
Cont curent nr. ......................................., deschis la ...............................................
 
Administrator,                                                   Participant,
.............................                                           .............................
Reprezentant legal,                                            Nume in clar
...............................                                         ................................
Semnatura                                                        Semnatura
.................................                                       ................................
Stampila administratorului
...............................
 
 
            La schimbarea locului de munca, pot exista intreruperi in virarea contributiilor. Cine raspunde pentru nevirarea contributiilor catre fondul de pensii facultative? Cine urmareste? Cine plateste contributiile daca salariatului i s-au retinut contributiile dar angajatorul nu a virat banii?
            Participantul trebuie sa instiinteze administratorul ca are un alt angajator. Apoi trebuie sa inmaneze noului angajator actul individual de aderare in baza caruia noul angajator va retine si vira contributiile la fondul de pensii facultative.
            Pentru nevirarea contributiilor la termen, administratorul calculeaza angajatorului dobanzi si penalitati de intarziere in conformitate cu reglementarile art. 76 alin. (6) si alin. (7) din Legea nr. 204/2006 la sumele nevirate la termen pentru obligatiile bugetare.
            Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va verifica modul de calcul pentru aceste dobanzi si penalitati. Administratorul este obligat sa notifice angajatorului, CSSPP si participantului neindeplinirea obligatiei fata de Fondul de pensii facultative.
 
Pensiile facultative pot fi considerate un beneficiu?
            Daca pana acum angajatorul oferta un pachet salarial format din: salariu atragator, mediu de lucru bun, posibilitati de formare profesionala etc. si tichete de masa, odata cu intrarea in vigoare a sistemului de pensii administrat privat respectiv pensiile facultative angajatorii au posibilitatea imbunatatirii pachetului de beneficii.
 
            Conform pct. 77 din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, nu sunt considerate avantaje contributiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pe participant.

Totodata, art. 296 indice 15 lit. p) pct 5 din Codul fiscal exclude de la plata contributiilor sociale pensiile facultative suportate de angajatori in limita de deductibilitate.

Potrivit art. 21 alin. (3) lit.j) din Codul Fiscal, urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:
j) cheltuielile efectuate, in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;
Contributia la fondurile de pensii facultative suportata de angajator in limita a 400 euro anual pe fiecare participant nu reprezinta venit de natura salariala si nu se cuprinde in baza de calcul al impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii.
Sumele ce depasesc limita de 400 de euro anual reprezinta avantaj de natura salariala. Asupra acestora se vor calcula impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii aferente veniturilor salariale.
 

de Gabriela Dita


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
legea pensiilorpensii privatepensii private facultativepensii private 2014

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 01 Octombrie 2014
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Pensii private facultative Ė Pensii Pilonul III 2014 Nota: 3.5 din 5 - 7 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (1)


sanda radu
07-Mai-2015

buna ziua,va rog spuneti-mi la cele doua exemple pe cati ani se primeste pensia lunara reiasita din calcul?e indiferent cati ani traiesti dupa ce ai inceput sa beneficiezi de pensia pilon 3?multumesc

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Acordarea alimentatiei de protectie salariatilor care presteaza activitatea in regim de telemuncaIntrebare: Pentru cresterea rezistentei organismului, angajatorul poate acorda alimentatie de protectie salariatilor care desfasoara activitate in regim de telemunca?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Incetare detasare anterior termenului stabilit initial. ConditiiIntrebare: In ce conditii angajatorul cedent ii poate inceta detasarea unui salariat care a fost detasat pe o perioada de 1 an, inainte de expirarea acesteia?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]