Ghid pensionare anticipata si pensionare anticipata partiala 2021

pensionare anticipatapensionare anticipata partialalegea pensiilorpensie anticipata 2021pensionare anticipata 2021
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 

Pensia anticipata partiala in 2021 se acorda cu cel mult 5 ani inainte de implinirea varstei standard de pensionare, persoanelor asigurate care au realizat stagiile complete de cotizare prevazute de lege, precum si celor care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani, potrivit Casei Nationale de Pensii Publice.
 
Varsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare si stagiul minim de  pentru femei si barbati sunt  stabilite in raport de luna si anul nasterii (anexa nr. 5  la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice).
 
Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta, prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2¹:
 
 
Perioada de cotizare realizata peste stagiul standard complet de cotizare prevazut in anexa nr.5 - Procentul de diminuare pentru fiecare luna de anticipare (%)
 
Pana la 1 an - 0,50
 
Peste 1 an - 0,45
 
Peste 2 ani  - 0,40
 
Peste 3 ani -  0,35
 
Peste 4 ani - 0,30
 
Peste 5 ani - 0,25
 
Peste 6 ani - 0,20
 
intre 7 si 8 ani - 0,15
 
 
!!! Reducerea varstei standard de pensionare prevazuta la aceasta categorie de pensie NU se cumuleaza cu nicio alta reducere reglementata de legea cadru sau de alte acte normative cu caracter special.
 
!!! La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate partiale NU se iau in considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare in care asiguratul:
 
    a. a beneficiat de pensie de invaliditate;
 
   b. a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;
 
    c. a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
 
!!! Perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfasurata in grupele I si a II-a de munca, respectiv in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii de munca se au in vedere la stabilirea stagiului de cotizare realizat.
 
Actele necesare solicitarii pensiei anticipate partiale, dupa caz:
 
    * cerere pentru inscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);
 
    * carnetul de munca (original si copie);
 
    * carnetul de munca pentru membrii CAP (original si copie);
 
    * carnetul de asigurari sociale pentru agricultori (original si copie);
 
    * alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca realizata;
 
    * actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorie (original si copie);
 
    * livretul militar (original si copie);
 
    * diploma de absolvire a invatamantului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;
 
    * dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate;
 
    * adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);
 
    * adeverinta privind incadrarea activitatii in fostele grupe I si/sau II de munca, in conditii deosebite si speciale , in original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 
    * procura speciala, pentru mandatar (original si copie);
 
    * acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
    * dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata partiala pentru persoanele care, la data solicitarii, nu mai au calitatea de asigurat (original) cu exceptia celor care, potrivit legii, au dreptul sa cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 
    * alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
 
Stabilirea pensiei anticipate partiale
 
Pensia anticipata partiala se cuvine de la data indeplinirii conditiilor prevazute de lege, se acorda de la data inregistrarii cererii si se plateste de la data incetarii calitatii de asigurat, dupa caz. (vezi art. 118 alin. (11) lit.c), (12) si art. 105 alin. (2) din lege).
 
Cererea de pensionare impreuna cu actele doveditoare se depun de catre solicitant, la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu a acestuia (persoanei indreptatite la acordarea pensiei), incepand cu data indeplinirii conditiilor de pensionare.
 
Modalitati de plata a drepturilor de pensie anticipata partiala
 
Drepturile de pensie se platesc lunar, in functie de optiunea pensionarului:
 
    * prin mandat postal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie;
 
    * in cont curent sau cont de card la una din bancile cu care Casa Nationala de Pensii Publice a incheiat conventii pentru plata drepturilor de pensie (lista banci).
 
Recalcularea si revizuirea pensiei anticipate partiale
 
Pensia anticipata partiala se poate recalcula:
 
    * prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare realizate anterior inscrierii la pensie, dar care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia;
 
    * in cazul depunerii unor declaratii rectificative, de natura a modifica veniturile si/sau stagiile de cotizare valorificate initial la stabilirea acesteia.
 
Noile drepturi recalculate se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea.
 
Documente necesare:
 
    * cerere de recalculare;
 
    * talon de pensie;
 
    * actul de identitate al solicitantului: BI/CI
 
    * adeverinte pentru valorificarea eventualelor venituri/sporuri cu caracter permanent/stagii de cotizare realizate anterior perioadei de 01.04.2001 si nevalorificate la stabilirea drepturilor initiale.
 
!!! Stagiile de cotizare realizate dupa data acordarii drepturilor de pensie anticipata partiala, in conditiile suspendarii, dupa caz, a platii acestora, se valorifica doar la momentul trecerii la pensia pentru limita de varsta. (vezi art. 118 alin. (11) lit.c), (12) si art. 105 alin. (2) din lege).
 
Revizuirea pensiei anticipate partiale se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului in situatia in care, ulterior stabilirii/platii pensiei se constata diferente intre sumele stabilite si /sau platite si cele legal cuvenite. Sumele rezultate in urma revizuirii drepturilor de pensie se acorda sau se recupereaza, dupa caz, in cadrul termenului general de prescriptie  de 3 ani, calculat de la data constatarii acestor diferente.
 
Suspendarea platii pensiei anticipate partiale se face incepand cu luna urmatoare celei in care:
 
    * pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care Romania a incheiat conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale, daca potrivit prevederilor acesteia pensia se plateste de catre celalalt stat;
 
    * pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate partiale, realizeaza venituri lunare:
 
       a. in baza unui contract individual de munca;
 
       b. in baza unui raport de serviciu;
 
       c. din activitati in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si ca membri cooperatori intr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate in conditiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevazute la art. I din lege. 
 
    * la cererea pensionarului.
 
incetarea platii pensiei anticipate partiale
 
Plata pensiei anticipate partiale inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care:
 
    * pensionarul a decedat;
 
    * pensionarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia.
 
Reluarea platii pensiei anticipate partiale se face la cerere
 
    * incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inlaturata cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea platii pensiei, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendarii a fost inlaturata;
 
    * incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea, daca depunerea acesteia  s-a facut dupa expirarea termenului de 30 de zile.
 
    * de la data suspendarii la cerere, numai daca , intre data suspendarii si data reluarii platii nu a intervenit, conform legii, o alta cauza de suspendare sau de incetare a platii, cu respectarea termenului general de prescriptie.
 
Retragerea cererii de pensionare si anularea deciziei de pensie anticipata partiala
 
Cererea privind acordarea drepturilor de pensie poate fi retrasa de persoana care a depus-o, oricand pana la emiterea deciziei de pensie.
 
Decizia de pensie poate fi anulata la cererea titularului, in termen de 30 de zile de la comunicare.
 
Trecerea de la pensia anticipata partiala la pensia pentru limita de varsta
 
La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata partiala se transforma in pensie pentru limita de varsta, din oficiu, si se recalculeaza prin eliminarea diminuarii si prin valorificarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare, dupa caz, a platii pensiei. (vezi art. 118 alin. (11) lit.c), (12) si art. 105 alin. (2) din lege).
Reglementari vechi:Update
: Legea nr.142/2016 modifica prevederile privind pensia anticipata partiala.

Cuantumul pensiei anticipate partiale va fi stabilit in functie de numarul de ani munciti in plus fata de stagiul complet, prevazut de lege. In plus, se extinde aria geografica ce include localitatile poluate ai caror locuitori beneficiaza de reducerea varstei de pensionare cu 2 ani.


Pensia anticipata si pensia anticipata partiala reprezinta doua dintre cele mai interesante subiecte dezbatute intens de specialistii de legislatia muncii. In materialul de fata vom stabili toate informatiile referitoare la aceste doua notiuni importante, precum si conditiile ce trebuie indeplinite pentru a putea beneficia de pensie anticipata, alaturi de actele obligatorii pe care le vom depune in vederea inscrierii la pensia anticipata.


Ce trebuie sa stim despre pensia anticipata? Dar despre pensia anticipata partiala?

De la bun inceput vom nota faptul ca aceste doua notiuni sunt reglementate in urmatoarele 2 acte normative:

- Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- H.G. nr. 257 din 2011 Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 263 din 2010

In materialul prezent voi folosi prescurtari precum:

PA pentru pensie anticipata
PAP pentru pensie anticipata partiala
PLV pentru pensie pentru limita de varsta
CIM pentru contract individual de munca

 


Pensia anticipata (PA)

 
Pensia anticipata se cuvine in urmatoarele conditii indeplinite cumulativ:
 
- cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare,
- persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare

 
La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate nu se iau in considerare perioadele asimilate.

Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii in care se stabileste cel al PLV.

La data indeplinirii conditiilor pentru limita de varsta, pensia anticipata se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate.

Stagiul de cotizare realizat in perioadele in care titularul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale contribuie la sistemul public de pensii, avand plata pensiei suspendata, potrivit legii, poate fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limita de varsta, conform art. 51 din H.G. nr. 257 din 2011.

Transformarea PA in PLV se face din oficiu.


La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii PA nu se iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a)- c) si g).


Art. 49. - (1) In sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:
a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;
c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
d) a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurari sociale, acordate potrivit legii;
e) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale;
f) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;
g) a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar.


 

Care sunt actele necesare pentru inscrierea la pensie anticipata:

 
- cerere pentru inscrierea la pensie anticipata;
- carnetul de munca (original si copie);
- alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca;
- adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001, in situatia in care acestea nu sunt inregistrate in carnetul de munca;
- adeverinta privind incadrarea activitatii in fostele grupe I si/sau II de munca (unde este cazul);
- procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);
- alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.
 
Cererea de pensionare impreuna cu actele doveditoare se depune de catre solicitant, la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu a acestuia, incepand cu data indeplinirii conditiilor de pensionare, iar pensia se acorda de la data incetarii calitatii de asigurat.
 
 

Pensia anticipata partial (PAP)

 
Pensia anticipata partiala se cuvine in urmatoarele conditii, indeplinite cumulativ
 
- cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare,
- persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani.
 
 La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii PAP nu se iau in calcul perioadele asimilate.

Cuantumul PAP se stabileste din cuantumul PLV care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare luna de anticipare, pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea PLV.

La data de 17 iulie 2016 intra in vigoare Legea nr.142/2016, care modifica Articolul 65 din Legea Pensiilor. Incepand cu aceasta data, diminuarea cuantumului nu se mai realizeaza cu procentul fix de 0,75 pentru fiecare luna, ci diferentiat, in functie de durata stagiului de cotizare relizat in plus fata de stagiul complet.

La acordarea PAP, reducerea varstei standard de pensionare nu poate fi cumulara cu nicio alta reducere reglementata de prezenta lege sau de alte acte normative.

La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea PLV, PAP se transforma in PLV si se recalculeaza prin eliminarea diminuarii si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate partiale.

Stagiul de cotizare realizat in perioadele in care titularul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale contribuie la sistemul public de pensii, avand plata pensiei suspendata, potrivit legii, poate fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limita de varsta, conform art. 51 din H.G. nr. 257 din 2011.

Transformarea PAP in PLV se realizeaza din oficiu, la fel ca transformarea PA in PLV.

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii PAP nu se iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a)- c) si g).


Art. 49. - (1) In sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:
a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;
c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
d) a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurari sociale, acordate potrivit legii;
e) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale;
f) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;
g) a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar.
Atentie mare la persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta datorita extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copsa Mica si Zlatna, pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea prevazuta la alin. (4).
Important! Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr.142/2016, aceste prevederi se aplica si pentru persoanele care au locuit in Targu Mures.

Aceste prevederi se aplica pana la data de 31 decembrie 2030.


(4) Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare luna de anticipare, pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.Perioada pentru care se datoreaza contributie de asigurari sociale in sistemul public de pensii se inregistreaza in zile lucrate dintre cele lucratoare, corespunzatoare conditiilor de munca in care asiguratul isi desfasoara activitatea, sau, dupa caz, in zile lucratoare din numarul zilelor calendaristice, in cazul perioadelor de concedii medicale, conform art. 33 din HG. 257 din 2011.

 Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor, din oficiu, o data la 2 ani, de catre CNPP si casele de pensii sectoriale. Certificarea se face prin emiterea si comunicarea catre asigurati a Certificatului privind stagiul de cotizare in sistemul public de pensii.


 ART. 50 din H.G. nr. 257 din 2011 prevede urmatoarele reguli cu privire la PA si PAP:

    (1) In vederea deschiderii dreptului la pensia anticipata si la pensia anticipata partiala, stagiul de cotizare cuprinde si perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfasurata in grupele I si a II-a de munca, respectiv in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii de munca.
    (2) Stagiul minim de cotizare in specialitate nu cuprinde perioadele suplimentare mentionate la alin. (1).


 

Care sunt actele necesare pentru inscrierea la pensie anticipata partial:

 
- cerere pentru inscrierea la pensie anticipata partiala;
- carnetul de munca (original si copie);
- alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de activitate;
- adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca;
- adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
- procura speciala pentru mandatar, daca este cazul;
- acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004 etc.
 
"Cererea de pensionare impreuna cu actele doveditoare se depune de catre solicitant, la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu a acestuia, incepand cu data indeplinirii conditiilor de pensionare, iar pensia se acorda de la data incetarii calitatii de asigurat.
 
Spre deosebire de pensionarii pentru limita de varsta, beneficiarii pensiei anticipate, respectiv anticipate partiale, nu pot sa presteze activitate profesionala nici in situatia in care angajatorul lor doreste acest lucru, neputand sa cumuleze pensia cu salariul.
 
Prin exceptie pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective, beneficiarii unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate partiale care exercita functia de consilier local sau consilier judetean.
 
Persoanele care au depus dosarul in vederea acordarii pensiei anticipate, respectiv a pensiei anticipate partiale, au obligatia ca ulterior primirii deciziei de admitere a cererii de pensionare sa depuna la casa teritoriala de pensii de care apartin o adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat in sistemul public de pensii.
 
Numai dupa prezentarea acestei adeverinte casele de pensii vor pune in plata drepturile stabilite prin decizia de pensionare."
, precizeaza specialistii PortalCodulMuncii.ro.
 
 
 Persoanele care detin PA si PAP pot cumula pensia cu venituri?

Conform art. 118 alin. (1) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, in sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, in conditiile legii, urmatoarele categorii de pensionari:

a) pensionarii pentru limita de varsta;
b) nevazatorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul III de invaliditate;
d) copiii, pensionari de urmas, prevazuti la art. 84 lit. a) si b).


Toate veniturile de natura salariala sau veniturile profesionale sau din drepturi de autor sau conexe, inclusiv veniturile incasate in temeiul unor contracte/conventii civile incheiate in temeiul Codului civil vor suspenda plata pensiei anticipata si anticipata partiala, in baza art. 118 coroborat cu art. 114 din Legea 263/2010 .

"Din dispozitiile Legii 263/2010 rezulta ca, persoanele autorizate sa desfasoare activitati economice pot cumula pensia anticipata cu veniturile obtinute in aceasta calitate daca realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent mai mic decat suma reprezentand de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Venitul brut pe an calendaristic obtinut in calitate de persoana fizica autorizata, egal sau mai mare cu de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat nu poate fi cumulat cu pensia anticipata.

Pentru 2015, castigul salarial mediu brut prevazut in Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2015 nr.186/2014 este de 2.415 lei. ", precizeaza specialistii PortalCodulMuncii.ro.


In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I.
a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;
b) functionarii publici;
c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
d) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil.

II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I;

III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;

IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;

V. cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;

(2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa isi completeze venitul asigurat.Care este data incetarii CIM in cazul pensiei anticipate si in cazul pensiei anticipate partiale?

Conform art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, contractul individual de munca existent inceteaza de drept:

- la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;

- la data comunicarii deciziei de pensie in cazul:

1. pensiei de invaliditate de gradul III,
2. pensiei anticipate partiale
3. pensiei anticipate
4. pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare;

- la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II.

Asadar, in cazul PA si a PAP, CIM inceteaza de drept la data comunicarii deciziei de pensie.
Surse: Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

            HOTARARE nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

            Memorator de legislatia Muncii, editura Rentrop&Straton, Autor: Consilier Juridic Gabriela Dita

            PortalCodulMuncii.ro

 
 

NOUTATI din Legislatia muncii

Aplicati corect modificarile recente aduse de Legea nr. 72/2022?


Atentie, Legea nr. 72/2022 a adus schimbari majore privind diurna!

Principalele modificari introduse de Legea nr. 22/2022 vizeaza:

1) modalitatea de calcul al diurnei neimpozabile
2) diurna acordata administratorilor
3) indemnizatia de mobilitate

Aflati care este noul regim al diurnei din lucrarea “Totul despre Diurna. Legislatie actualizata la zi. Cazuri practice explicate”!
...Vezi AICI detalii complete <<

de Maria Nicutar

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
pensionare anticipatapensionare anticipata partialalegea pensiilorpensie anticipata 2021pensionare anticipata 2021

Data aparitiei: 22 Ianuarie 2020
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Urmareste-ne pe Google News
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Ghid pensionare anticipata si pensionare anticipata partiala 2021 Nota: 3.77 din 5 - 216 voturi.
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Deducerea suplimentara pentru copiii minoriIntrebare: Cf .Ordin 16/2022 art. 40 alin. 12 si 13, exista un model de declaratie? Iar cf.art. 6. ac. Ordin 16/ 2022, ambii parinti beneficiaza de deducerea personala de baza ptr copiii minori.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
CIM cu norma intreaga. Modificare in CIM cu timp partialIntrebare: In cadrul companiei avem o salariata in functia de consilier juridic cu program de 8 ore.cim pe perioada nedeterminata. Salariata doreste sa plece la o alta companie tot cu program de 8 ore dar vrea sa mentina colaborarea si cu societatea noastra neavand personal calificat pentru aceasta functie. Va rugam sa ne precizati care este modalitatea de a o mentine in continuare. Este corect intocmirea unui contract de munca cu timp partial de 1 ora/zi specificand de exmplu timpul cat sta la societatea...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“CONTRACTELE PART-TIME - modificari privind Impozitarea. Noutati legislative si Studii de caz”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"CONTRACTELE PART-TIME - modificari privind Impozitarea. Noutati legislative si Studii de caz"
CONTRACTELE PART-TIME - modificari privind Impozitarea. Noutati legislative si Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"CONTRACTELE PART-TIME - modificari privind Impozitarea. Noutati legislative si Studii de caz"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]