Legea 142/1998 - Legea tichetelor de masa actualizata decembrie 2016

legea 142legea tichetelor de masabonuri de masatichete de masa
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Legea nr. 142 din 8 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

UPDATE:
 Legea pentru modificarea art. (3) alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa prevede ca valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 15 lei la data aplicarii prevederilor prezentei legi.

Valoarea nominala maxima a unui tichet de masa a fost stabilita la suma de 15 lei. Trebuie mentionat ca angajatorii nu sunt obligati sa acorde tichete cu aceasta valoare maxima, ci doar sa aiba acest aspect in vedere

Legea nr. 218/2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa majorate a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis si publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 931 din 18 noiembrie 2016 si se aplica incepand de la 1 decembrie 2016.

In prezenta lege, la articolul nr.1, alin (2) este prevazut faptul ca tichetele de masa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar, si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

De asemenea, conform art. 2, alin. (4) tichetele de masa pe suport hartie sunt valabile daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si daca cuprinde , cel putin, urmatoarele mentiuni:
 
a) numele si adresa emitentului;
b) valoarea nominala a tichetului de masa;
c) date referitoare la perioada de valabilitate;
d) interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice;
e) spatiu pentru inscrierea numelui si a prenumelui salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de masa;
f) spatiu destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul de masa a fost utilizat.
 
 
Mai mult, la art. 9 se prevede faptul ca salariatul este obligat sa restituie angajatorului, la finele fiecarei luni, precum si la incetarea contractului individual de munca, tichetele de masa neutilizate, in cazul tichetelor de masa pe suport hartie, sau valoarea corespunzatoare tichetelor de masa neutilizate, in cazul tichetelor de masa pe suport electronic.

Redam in continuare textul complet al legii nr. 142 din 8 iulie 1998, privind acordarea tichetelor de masa, lege actualizata in 2014!
 
 
Legea nr. 142 din 8 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificarile și completarile ulterioare.
 
 
            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:
 
            Art. 1. - (1) Salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, denumite in continuare angajator, pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa. Tichetele de masa sunt emise fie pe suport hartie, fie pe suport electronic, sunt destinate exclusiv alocatiei individuale de hrana reglementate de prezenta lege si sunt suportate integral pe costuri de angajator.
(2) Tichetele de masa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar, si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.
(3) In intelesul prezentei legi, cu exceptia cazurilor in care se prevede in mod expres altfel, termenul «tichet de masa» va fi interpretat ca facand referire atat la tichetele de masa pe suport hartie, cat si la tichetele de masa pe suport electronic.
(4) Tichetele de masa in format electronic sunt bonuri de valoare pe suport electronic reglementate exclusiv de prevederile prezentei legi si destinate exclusiv acordarii alocatiei individuale de hrana a salariatilor in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(5) Tichetele de masa pe suport hartie si pe suport electronic sunt emise in mod exclusiv pentru a fi folosite in limitele prezentei legi.
(6) Angajatorul are libertatea de a decide daca acorda tichete de masa si sub ce forma, in urma consultarii cu salariatii, prin organizatiile sindicale legal constituite sau prin reprezentantii salariatilor, dupa caz.
Art. 2. – (1) Tichetele de masa, pe suport hartie sau pe suport electronic, se emit numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare unitati emitente, sau de catre angajatorii care au organizate cantine-restaurant ori bufete.
(2) Unitatile emitente de tichete masa pe suport hartie si/sau pe suport electronic desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor Publice, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta lege.
(3) Unitatile care emit tichete de masa sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei acestora in conditii de siguranta.
(4) Fiecare tichet de masa pe suport hartie este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si daca cuprinde, cel putin, urmatoarele mentiuni:
a) numele si adresa emitentului;
b) valoarea nominala a tichetului de masa;
c) date referitoare la perioada de valabilitate;
d) interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice;
e) spatiu pentru inscrierea numelui si a prenumelui salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de masa;
f) spatiu destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul de masa a fost utilizat.
(5) Fiecare tichet de masa pe suport electronic este valabil numai daca mentiunile prevazute la alin. (4) lit. a), c) si d), precum si numele si prenumele salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de masa sunt inscrise pe tichetul de masa pe suport electronic sau stocate intr-un alt mod in acesta.
(6) Tichetele de masa emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominala a tichetelor de masa acordate de catre angajator si pot fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare in unitatile mentionate la art. 6 alin. (4).
(7) Tichetele de masa emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operatiuni de retragere de numerar.
(8) Unitatile emitente de tichete de masa pe suport hartie si/sau pe suport electronic sunt obligate sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a tichetelor de masa, astfel incat sa permita o evidenta clara a sumelor utilizate in temeiul contractelor incheiate cu angajatorii si unitatile de alimentatie publica, magazinele alimentare, cantinele-restaurant si bufetele.
(9) Unitatile emitente de tichete de masa pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea tichetelor de masa sau pot incheia contracte cu organizatii care administreaza scheme/aranjamente de plata ori alte organizatii specializate, dupa caz.
Art. 3. - (1) Valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 15.000 lei la data aplicarii prederilor prevederilor prezentei legi.
(2) Valoarea nominala a unui tichet de masa, prevazuta la alin. (1), poate fi indexata semestrial cu indicele preturilor de consum, inregistrat la marfurile alimentare, comunicat de Institutul National de Statistica.
(3) In cazul in care din aplicarea prevederilor alin. (2) rezulta o valoare nominala indexata a unui tichet de masa mai mica decat ultima valoare nominala indexata, pentru perioadele urmatoare valoarea nominala a tichetului de masa ramane nemodificata.
Art. 4. - (1) Angajatorul care achizitioneaza direct de la o unitate emitenta de tichete de masa pe suport hartie necesarul de tichete de masa pe suport hartie achita atat contravaloarea nominala a tichetelor de masa, cat si costul imprimatului reprezentand tichetul de masa.
(2) Angajatorul care contracteaza cu o unitate emitenta de tichete de masa serviciul de emitere a tichetelor de masa pe suport electronic achita contravaloarea nominala a tichetelor de masa distribuite angajatilor, precum si costul emiterii tichetelor de masa pe suport electronic.
(3) Valoarea nominala a tichetelor de masa acordata angajatilor, fie pe suport hartie, fie pe suport electronic, nu poate sa fie diminuata in niciun mod.
Art. 5. - (1) Tichetele de masa pe suport hartie se distribuie lunar, in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare, de catre angajator.
(2) In conditiile prevazute la alin. (1) angajatorul distribuie, pe salariat, un numar de tichete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea.
(3) Valoarea tichetelor de masa pe suport electronic este transferata lunar salariatilor, in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare, de catre unitatea emitenta de tichete de masa pe suport electronic, corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului incheiat de unitatea emitenta cu angajatorul.
(4) Tichetele de masa pe suport hartie nu pot fi distribuite de angajatori daca acestia, la data stabilita pentru distribuire, nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a tichetelor de masa achizitionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentand tichetele de masa.
(5) Valoarea tichetelor de masa pe suport electronic nu poate fi transferata salariatilor pe suportul electronic daca, la data stabilita pentru transfer, angajatorii nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a tichetelor de masa in format electronic achizitionate, inclusiv costurile aferente emiterii tichetelor de masa pe suport electronic achizitionate.
Art. 6. - (1) Salariatul poate utiliza, lunar, un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile in care este prezent la lucru in unitate.
(2) Tichetele de masa pe suport hartie si pe suport electronic pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare.
(3) Tichetele de masa pe suport hartie pot fi utilizate in unitati de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, cu care unitatile emitente de tichete de masa pe suport hartie au contractat prestarea serviciilor respective.
(4) Tichetele de masa pe suport electronic pot fi utilizate doar in unitati de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, care au incheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unitatile emitente de tichete de masa pe suport electronic, si trebuie sa permita utilizarea, in mod exclusiv, in scopul folosirii alocatiei individuale de hrana.
(5) In cazul in care suma corespunzatoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mica decat valoarea nominala a tichetelor de masa pe suport hartie, utilizarea acestora este considerata integrala. Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masa pe suport hartie.
(6) Debitarea sumelor corespunzatoare produselor alimentare solicitate de salariat, in cazul tichetelor de masa pe suport electronic, se realizeaza la valoarea respectivelor produse alimentare.
Art. 7. - (1) Angajatorul, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariatilor, stabilesc de comun acord unitatea emitenta a tichetelor de masa cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzatoare.
(2) Unitatile emitente au obligatia de a transmite angajatorilor lista unitatilor de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, corespunzatoare retelei utilizate, la care salariatii pot folosi tichete de masa. La stabilirea acestor unitati vor fi avute in vedere calitatea serviciilor si un nivel cat mai redus al preturilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.
            (3) Decontarea tichetelor de masa intre unitatile de alimentatie publica si unitatile emitente ale tichetelor de masa se face numai prin intermediul unitatilor bancare. Acelasi regim de decontare se va aplica si in cazul relatiei dintre angajator si unitatea emitenta.
(4) Sumele derulate prin operatiunile cu tichetele de masa pe suport hartie si/sau pe suport electronic de catre unitatile emitente de tichete de masa pe suport hartie si/sau pe suport electronic nu pot fi utilizate pentru reinvestirea in alte scopuri.
Art. 8. - (1) Sumele corespunzatoare tichetelor de masa acordate de angajator, in limitele nominale prevazute la art. 3, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub forma de salariu.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) nu se iau in calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturile si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.
*) Incepand cu 1 iulie 2010 se abroga prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile privind scutirea de la plata contributiilor sociale obligatorii stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, raman in vigoare.
Art. 9. – Salariatul are obligatia sa restituie angajatorului, la finele fiecarei luni, precum si la incetarea contractului individual de munca, tichetele de masa neutilizate, in cazul tichetelor de masa pe suport hartie, sau valoarea corespunzatoare tichetelor de masa neutilizate, in cazul tichetelor de masa pe suport electronic.
Art. 10. - (1) Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) comercializarea de catre salariati si de catre unitati le de alimentatie publica a tichetelor de masa contra unei fractiuni de pret sau a altor produse decat cele alimentare;
b) utilizarea de catre salariati a unui numar de tichete de masa mai mare decat numarul de zile in care sunt prezenti la lucru in unitate.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevazute la alin. (1) lit. b), cu amenda de la 200.000 lei la 500.000 lei.
Art. 11. - Constatarea contraventiilor prevazute la art. 10 precum si aplicarea amenzilor contraventionale se fac de catre personalul imputernicit al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al directiei generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti.
Art. 12. - Prevederile art. 10 si 11 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
            Art. 13. - In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va elabora norme de aplicare, aprobate prin hotarare a Guvernului.
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 5 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
PAULA MARIA IVANESCU
 
PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU QUINTUS
 
Nota:
______________
Pentru semestrul I 1999 valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 16.000 lei (Ordinul nr. 137/1999).
Pentru semestrul II 1999 valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 19.000 lei (Ordinul nr. 455/1999).
Pentru semestrul I 2000, incepand cu luna martie valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 22.000 lei Ordinul nr. 85/2000).
Pentru semestrul II 2000, incepand cu luna septembrie 2000 valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 28.000 lei Ordinul nr. 540/2000).
Pentru semestrul I 2001, incepand cu luna martie valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 34.000 lei Ordinul nr. 25/2001).
Pentru semestrul II 2001, incepand cu luna septembrie 2001 valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 41.000 lei Ordinul nr. 500/2001).
Pentru semestrul I 2002, incepand cu luna martie valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 45.000 lei (Ordinul nr. 46/2002).
Pentru semestrul II al anului 2002, incepand cu luna septembrie, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 50.000 lei (Ordinul nr. 344/2002).
Pentru semestrul I 2003, incepand cu luna martie valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 53.000 lei (Ordinul nr. 42/2003).
Pentru semestrul II 2003, incepand cu luna septembrie valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 58.000 lei (Ordinul nr. 346/2003).
Pentru semestrul I 2004, incepand cu luna martie valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 61.000 lei (Ordinul nr. 52/2004).
Pentru semestrul II 2004, incepand cu luna septembrie, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 65.000 lei (Ordinul nr. 408/2004).
Pentru semestrul I 2005, incepand cu luna martie, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 68.000 lei (Ordinul nr. 33/2005).
Pentru semestrul II 2005, incepand cu luna septembrie valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 7 lei (Ordinul nr. 542/2005).
Pentru semestrul I 2006, incepand cu luna martie, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 7 lei (RON) (Ordinul nr. 89/2006).
In perioada semestrului I 2006, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 7,15 lei (Ordinul nr. 145/2006).
Pentru semestrul II 2006, incepand cu luna septembrie, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 7,41 lei (Ordinul nr. 586/2006).
Pentru semestrul al II-lea 2007, incepand cu luna septembrie, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 7,56 lei (Ordinul nr. 651/2007).
Pentru semestrul I 2008, incepand cu luna martie, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 7,88 lei (Ordinul nr. 64/2008).
Pentru semestrul II 2008, incepand cu luna septembrie, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 8,31 lei (Ordinul nr. 464/2008).
Pentru semestrul I 2009, incepand cu luna martie, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 8,48 lei (Ordinul nr. 161/2009).
Pentru semestrul II al anului 2009, incepand cu luna septembrie, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 8,72 lei (Ordinul nr. 1.444/2009).
Pentru semestrul I al anului 2010, incepand cu luna martie, valoarea nominala a unui tichet de masa se mentine la nivelul ultimei valori nominale indexate de 8,72 lei (Ordinul nr. 135/2010).
Pentru semestrul I al anului 2011, incepand cu luna martie, este de 9 lei (Ordinul nr. 959/2011).
Pentru semestrul II al anului 2011, incepand cu luna octombrie, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9 lei (Ordinul nr. 2.205/2011).
Pentru semestrul I al anului 2012, incepand cu luna mai, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9 lei (Ordinul nr. 820/2012).
Pentru semestrul II al anului 2012, incepand cu luna noiembrie, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9 lei (Ordinul nr. 2722/2012).
Pentru semestrul I al anului 2013, incepand cu luna mai, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9,35 lei (Ordinul nr. 882/2013).
Pentru semestrul II al anului 2013, incepand cu luna noiembrie, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9,35 lei (Ordinul nr. 2.209/2013).
Pentru semestrul I al anului 2014, incepand cu luna mai, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9,35 lei (Ordinul nr. 698/2014).
Pentru semestrul II al anului 2014, incepand cu luna noiembrie, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9,35 lei (Ordinul nr. 2.207/2014).
Pentru semestrul I al anului 2015, incepand cu luna mai, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9,41 lei (Ordinul nr. 1.069/2015).

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
legea 142legea tichetelor de masabonuri de masatichete de masa

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 02 Martie 2015
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Legea 142/1998 - Legea tichetelor de masa actualizata decembrie 2016 Nota: 3.97 din 5 - 49 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (6)


jeno ferencz
26-Ian-2018

Unde sunt angajat la unii angajati se dau Tichete de Masa la altii nu sa u sunt conditionate de unele aspecte ca daca sambata nu vi la lucru se taie toate tichetele din saptamina anterioara, daca ai Concediu Medical 1-2-3 ti se taie toate Tichetele.

Stratulat Ion
14-Ian-2017

Cine trebuie sa achite taxa de regenerare PIN al suportului electronic pe care este incasata contravaloarea tichetelor de masa? Imi indicati, va rog, si unde scrie cine trebuie sa o achite? Nu am gasit aceasta informatie in legea 142/1998 actualizata.

elena
28-Dec-2016

Buna ziua. Lucrez la o firma privata care acorda sporadic bonuri de masa, ele figurand, desigur, si pe statul de plata. Insa aceste bonuri de masa nu ajung la salariati. Ce risca angajatorul in cazul de fata? In legea 142/1998 nu se specifica nimic, sau cel putin eu nu am gasit.

Admin LegislatiaMuncii.ro
03-Mai-2016

Tichetele de masa nu se retin din salariu niciodata! Nu este legal ca angajatorul sa ia o asemenea decizie.

Ciocazan Elena
02-Mai-2016

Lucrez la o societate comerciala, primesc tichete de masa, dar mi se opresc din salariu. Este corect?

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Imposibilitate majorare salariu pe durata suspendarii CIMIntrebare: Avem un salariat care a avut contractul suspendat pentru concediu paternal, in conditiile Legii 210/1999. Suspendarea se suprapune cu o majorare de salariu, majorare pe care aplicatia Revisal nu imi permite sa o inregistrez cu intrare in vigoare de la 01.04, pentru ca este in interiorul perioadei de suspendare. Salariatul va primi totusi cu 01.04 marirea, dar cum ma sfatuiti sa procedez cu Revisalul? Inregistrez marirea cu intrare in vigoare la data la care a incetat suspendarea?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Actele aditionale. Adeverinta vechimeIntrebare: Actele aditionalele de telemunca ce apar in raportul REVISAL trebuie sa se regaseasca si in adeverinta de vechime (daca nu s-a modificat salariul)?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"
Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]