Proiect OUG: Contract electronic, semnatura electronica si modificari pentru telemunca

contract de munca electroniccontract electronicsemnatura electronicaactivitate telemuncalocul de munca telesalariat
Proiect OUG: Contract electronic, semnatura electronica si modificari pentru telemunca
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Ministerul Muncii a publicat, spre dezbatere publica, proiectul de ordonanta de urgenta care propune mai multe modificari asupra Codului Muncii (telemunca si accidentele de munca), fiind aduse si noi propuneri in ce priveste contractul de munca electronic si semnatura electronica.
 
Din Nota de fundamentare amintim urmatoarele schimbari preconizate:
 
 Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare prevede  obligativitatea incheierii contractului individual de munca in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.
 
Avand in vedere nevoia de eficientizare si imbunatatire continua a relatiilor de munca, precum si necesitatea simplificarii procedurilor specifice activitatii de resurse umane, prin prezentul proiect de act normativ se propune reglementarea posibilitatii angajatorului de a utiliza semnatura electronica calificata la incheierea contractului individual de munca/actului aditional la contract, iar contractele individuale de munca si actele aditionale incheiate prin utilizarea semnaturii electronice calificate sa fie arhivate de catre angajator in arhive electronice care vor fi puse la dispozitia inspectorilor de munca la solicitarea acestora.
 
De asemenea s-a introdus posibilitatea ca partile sa poata opta pentru utilizarea semnaturii electronice calificate pentru intocmirea tuturor inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca, regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, potrivit legii, iar in raporturile angajatorului cu institutiile publice, la intocmirea inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca, acesta poate utiliza semnatura electronica calificata.
 
Se completeaza dispozitiile art.161 alin (2) din Codul muncii cu obligatia de a pune la dispozitia inspectorilor de munca, la solicitarea acestora, a copiei contractului individual de munca/actului aditional.
 
Prin prezentul act normativ s-a introdus obligatia salariatilor care isi desfasoara activitatea la domiciliu de a respecta secretul de serviciu si confidentialitatea documentelor utilizate.
 
Intrucat este dificil de precizat/stabilit a priori locul de munca al telesariatului iar raspunderea angajatorului cu privire la instruirea salariatilor trebuie sa fie rezonabila, raportata la caracterul deosebit al activitatii de telemunca, care presupune ca salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor, proiectul de act normativ isi propune modificarea art.7 lit.c) din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca in sensul eliminarii sintagmei "specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca".
 
Prin prezentul act normativ se reglementeaza faptul ca angajatorul verifica activitatea telesalariatului prin utilizarea tehnologiei informatiilor si a comunicatiilor, in conditiile stabilite prin contractual individual de munca, regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, in conditiile legii, precum si posibilitatea utilizarii echipamentelor proprii ale telesalariatului daca partile convin astfel.
 
Avand in vedere specificul acestei forme de organizare a muncii, a fost eliminata sintagma ,,cel putin o zi pe luna” din cuprinsul definitiei telemuncii.
 
Prezentul proiect de act normativ are ca scop eliminarea accidentelor de traseu din categoria accidentelor de munca si instituie ca alternativa dovada efectuarii instruirii lucratorilor in format electronic.
 
Astfel, din definitia ”evenimentului” prevazuta la articolul 5 litera f) din Legea nr.319/2006 se elimina referirea la accidentul de traseu, iar articolul 30 alineatul (1) litera g) se abroga.
 
Pentru prevederea legala referitoare la dovada instruirii in format electronic, dupa alineatul (3) al articolului 21 din Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile ulterioare, se introduc doua noi alineate, alineatul (4) si alineatul (5).
 
 
ART. I Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
 
 
1. Dupa alineatul (1) al articolului 16 se introduc opt noi alineate, alin. (1^1) - (1^8) cu urmatorul cuprins:
 
„(1^1) Partile pot opta sa utilizeze la incheierea contractului individual de munca/actului aditional la contract, dupa caz, semnatura electronica calificata, insotita de marca temporala si emisa de un furnizor de servicii de incredere calificat potrivit Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE si acreditat de catre autoritatea competenta la nivel national. 
 
(1^2) Angajatul poate obtine semnatura electronica calificata prin solicitare directa la furnizorul de servicii acreditat sau prin intermediul angajatorului. 
 
(1^3) Pentru institutiile si autoritatile publice si angajatii acestora semnatura electronica calificata poate fi obtinuta prin Serviciul de Telecomunicatii Speciale, in conditiile si termenele stabilite prin hotarare a Guvernului, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, cu completarile ulterioare. 
 
(1^4) Pentru angajatii/angajatorii din mediul privat semnatura electronica calificata poate fi obtinuta prin furnizori de servicii acreditati. 
 
(1^5) Contractele individuale de munca si actele aditionale incheiate prin utilizarea semnaturii electronice calificate se arhiveaza de catre angajator in arhive electronice care vor fi puse la dispozitia organelor de control competente la solicitarea acestora. 
 
(1^6) Partile pot opta pentru utilizarea semnaturii electronice calificate pentru intocmirea tuturor inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca, regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, potrivit legii. 
 
(1^7) In raporturile angajatorului cu institutiile publice, la intocmirea inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca, acesta poate utiliza semnatura electronica calificata. 
 
(1^8) Forma scrisa a inscrisurilor ceruta de prezenta lege se considera indeplinita si daca inscrisul este intocmit in forma electronica si este semnat cu semnatura electronica calificata insotita de marca temporala emisa de un prestator de servicii autorizat de autoritatea competenta la nivel national. 
 
 
 
2. Alineatul (2) al articolului 16^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
(2) Copia contractului individual de munca/actului aditional se pastreaza la locul de munca definit conform alin. (1) pe suport electronic sau pe suport hartie, de catre persoana desemnata de angajator in acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidentialitatea datelor cu caracter personal si se pune la dispozitia organelor de control competente, la solicitarea acestora. 
 
 
 
3. Dupa alineatul (2) al art. 110 se introduce un nou alineat, alin. (3) cu urmatorul cuprins: 
 
(3) Salariatii care isi desfasoara activitatea la domiciliul au obligatia de a respecta secretul de serviciu si confidentialitatea informatiilor si a documentelor utilizate.
 
 
 
ART. II Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 2 aprilie 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
 
 
 
1. Litera a) a articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
a) telemunca - forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor; – [s-a eliminat "cel puÅ£in o zi pe luna"]
 
 
 
2. Alineatul (3) al articolului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
3) Angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului prin utilizarea tehnologiei informatiilor si a comunicatiilor, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca, regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, in conditiile legii.
 
 
 
3. Articolul 5 alineatul (2) litera c) se abroga. 
 
[Art.  5 (2) In cazul activitaÅ£ii de telemunca, contractul individual de munca conÅ£ine, in afara elementelor prevazute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele: b) perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca organizat de angajator;]
 
 
 
4. Litera a) a articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
a) sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor si/sau echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, cu exceptia cazului in care partile convin printr-un acord scris sa fie utilizate cele proprii ale telesalariatului, cu specificarea conditiilor de utilizare; 
 
 
 
5. Litera c) a articolului 7, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
 
"c) sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru." 
 
 
 
6. Dupa litera e) a alineatului (2) a articolului 8 se introduce o litera noua, litera f), cu urmatorul cuprins:
 
f) sa respecte secretul de serviciu si confidentialitatea informatiilor si a documentelor utilizate.
 
 
 
ART. III Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 14 iulie 2006, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
 
 
 1. Litera f) a articolului 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
„f) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune;
 
 
 
"2. Dupa alineatul (3) al articolului 21 se introduc doua noi alineate, alineatul (4) si (5), cu urmatorul cuprins: 
 
"(4) Dovada instruirii prevazuta la art. 20 poate fi intocmita in format electronic sau pe suport hartie in conformitate cu modalitatea stabilita prin regulamentul intern. 
 
(5) In cazul folosirii variantei in format electronic prevazuta la alin. (4), dovada instruirii trebuie sa fie semnata cu semnatura electronica calificata insotita de marca temporala si emisa de un furnizor de servicii de incredere calificat potrivit Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE si acreditat de catre autoritatea competenta la nivel national." 
 
 
 
3. Litera g) a alineatului (1) a articolului 30 se abroga.
 
[Art. 30 (1) In sensul prevederilor art. 5 lit. g), este, de asemenea, accident de munca: g) accidentul de traseu, daca deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul lucratorului la locul de munca organizat de angajator si invers;]
 
 

NOUTATI din Legislatia muncii

Atentie: Trebuie sa va actualizati Regulamentul intern!


Legea nr. 283, intrata in vigoare in 22 octombrie 2022, a modificat radical art. 243 din Codul muncii!

Astfel, conform noilor prevederi, sunteti obligat sa aduceti la cunostinta fiecarui salariat prevederile regulamentului intern, in prima zi de lucru, si sa faceti dovada indeplinirii acestei obligatii.

Regulamentul intern poate fi transmis pe suport de hartie sau in format electronic si isi produce efectele fata de salariat de la momentul luarii la cunostinta....Vezi AICI detaliile complete <<

de Ioana Pavel


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contract de munca electroniccontract electronicsemnatura electronicaactivitate telemuncalocul de munca telesalariat

Data aparitiei: 15 Octombrie 2020
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:

Proiect OUG: Contract electronic, semnatura electronica si modificari pentru telemunca Nota: 4.83 din 5 - 3 voturi.
Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Societate cooperativa. Conventie de munca. CIMIntrebare: Societatea Cooperativa Mestesugareasca X, are in totalitate 12 angajati: Un nr de 11 angajati au contract individual de munca (CIM) si 1 angajat are conventie individuala de munca (CIV specifica cooperatiei) Angajatul cu CIV are functia de administrator dar este si unul din cei 5 asociati aii Societatii Cooperative Mestesugaresti X Intrebare: Poate angajatul sa ramana asociat la SCM X dar sa treaca de la la CIV la CIM cu transmitere in Revisal? Cum trebuie procedat?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Concediu fara plata dupa CCCIntrebare: Avem o salariata care are contractul de munca suspendat pentru Concediu crestere si ingrijire copil pana la varsta de 2 ani - pentru al 2-lea copil, suspendare care expira la data de 07.07.2023. Salariata ne anunta ca ar fi insarcinata cu al 3 -lea copil si ne intreba daca putem sa o trecem in concediu fara salariu pana la data cand va naste copilul al 3 lea? Mentionam ca NU a prezentat pana in prezent un document de la medicul de familie ca ar fi insarcinata. Va rugam sa ne spuneti, cum ar...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“MODIFICARILE aparute in Codul Muncii. TOP 10 Studii de caz”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"MODIFICARILE aparute in Codul Muncii. TOP 10 Studii de caz"
MODIFICARILE aparute in Codul Muncii. TOP 10 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la Controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"MODIFICARILE aparute in Codul Muncii. TOP 10 Studii de caz"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]