Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Ministerul Muncii modifica Legea Inspectiei Muncii

Legea nr. 108/1999legea 108lega inspectiei munciiinspectia munciilege inspectia muncii modificata

PROIECT LEGE

pentru modificarea si completarea

Legii nr. 108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. I - Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din data de 21 iunie 1999 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 740 din data de 10 octombrie 2002, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (2) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


„(2) Inspectia Muncii are personalitate juridica si este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale”.

2. Dupa alineatul (2) al articolului 1 se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) si (5), care vor avea urmatorul cuprins:

„(3) Inspectia Muncii indeplineste functia de autoritate de stat, prin care asigura exercitarea controlului in domeniile relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca, precum si al supravegherii pietei produselor pentru care a fost desemnata.
(4) Inspectia Muncii actioneaza pentru asigurarea protectiei sociale a muncii, in baza prevederilor art. 41 din Constitutia Romaniei si, respectiv, a prevederilor Conventiei nr. 81 si Conventiei nr. 129 ale Organizatiei Internationale a Muncii ratificate.
(5) Pe langa Inspectia Muncii functioneaza „Revista Obiectiv” publicatie de specialitate finantata integral din veniturile proprii ale acesteia, ale carei atributii se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii, aprobat prin hotarare de Guvern, denumit in continuare Regulament”.

3. La articolul 2 sintagma „unitati” se va inlocui cu sintagma „institutii”.

4. Alineatul (1) al articolului 4 se completeaza dupa cum urmeaza:
„(1) Organizarea si functionarea Inspectiei Muncii se reglementeaza prin Regulament, cu respectarea prevederilor prezentei legi”.

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 5 - Inspectia Muncii indeplineste urmatoarele functii generale:

a) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii prevederilor legale in domeniile sale de competenta;
b) de comunicare, prin care se asigura schimbul de informatii cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si cu persoanele fizice si juridice supuse activitatii de control, informarea acestora si a cetatenilor asupra modului cum se respecta si se aplica prevederile legislatiei din domeniile de competenta;
c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniile sale de competenta;
d) de formare, prin care se realizeaza pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului propriu, in conditiile legii;
e) de cooperare, prin care se asigura desfasurarea de actiuni in comun, pe plan intern si international, in domeniile de competenta;
f) de administrare, prin care se asigura gestionarea bunurilor din domeniul public, respectiv, privat al statului, ori, dupa caz, al unitatilor administrativ teritoriale pe care le are in administrare sau in folosinta, a fondurilor alocate in scopul functionarii in conditiile legii, precum si organizarea si gestionarea sistemelor informatice necesare activitatilor proprii”.

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 6 – (1) Inspectia Muncii are urmatoarele atributii generale:
a) controlul aplicarii prevederilor legale, generale si speciale, in domeniul relatiilor de munca, al securitatii si sanatatii in munca, precum si al supravegherii pietei produselor pentru care a fost desemnata;
b) furnizarea de informatii angajatorilor si salariatilor cu privire la mijloacele de aplicare a prevederilor legale in domeniile de competenta;
c) informarea autoritatilor competente despre deficientele sau abuzurile legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale in vigoare;
d) prestarea de servicii specifice domeniului sau de activitate.
e) initierea de propuneri pentru imbunatatirea cadrului legislativ din domeniile sale de activitate, pe care le inainteaza Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2) Inspectia Muncii are urmatoarele atributii specifice:

A. In domeniul relatiilor de munca:
a) controleaza aplicarea reglementarilor legale, generale si speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
b) controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
c) controleaza aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
d) asigura la nivel national evidenta muncii prestate in baza contractelor individuale de munca prin registrul general de evidenta al salariatilor;
e) controleaza folosirea fortei de munca in scopul identificarii cazurilor de munca nedeclarata;
f) asigura inregistrarea contractelor colective de munca la nivel de unitati si verifica prevederile acestora, potrivit procedurii aprobate de inspectorul general de stat.

B. In domeniul securitatii si sanatatii in munca:
a) controleaza, coordoneaza si indruma metodologic aplicarea prevederilor referitoare la securitatea si sanatatea in munca ce decurg din legislatia nationala, europeana si din conventiile Organizatiei Internationale a Muncii;
b) cerceteaza evenimentele conform competentelor, avizeaza cercetarea, stabileste sau confirma caracterul accidentelor, colaboreaza cu institutiile implicate in ceea ce priveste evidenta si raportarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
c) controleaza activitatea de instruire, informare si consultare a salariatilor si furnizeaza informatii in vederea imbunatatirii acesteia;
d) autorizeaza functionarea din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca a persoanelor juridice si fizice si retrage sau poate propune retragerea autorizarii, in conditiile legii;
e) analizeaza activitatea serviciilor externe de prevenire si protectie si propune, dupa caz, Comisiei de abilitare a serviciilor de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, retragerea abilitarii;
f) elibereaza avize si autorizatii conform competentelor stabilite prin actele normative aplicabile;
g) dispune sistarea activitatii sau oprirea din functiune a echipamentelor de munca, in cazul in care se constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;
h) dispune angajatorului efectuarea de masuratori, determinari si expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum si verificarea, prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale in limite admisibile la locurile de munca, cheltuielile fiind suportate de catre angajator.

C. In domeniul supravegherii pietei:
a) controleaza respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor pentru care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei, conform competentelor;
b) restrictioneaza, prin masurile legale stabilite de legislatia in vigoare, comercializarea produselor neconforme si dispune masuri de eliminare a neconformitatilor constatate;
c) preleveaza probe si efectueaza testari in vederea identificarii produselor care prezinta suspiciuni de neconformitate;
d) colaboreaza cu autoritatile vamale si alte organisme responsabile cu controalele la frontiere in vederea schimbului de informatii cu privire la produsele ce prezinta riscuri in utilizare;
e) colaboreaza cu autoritatile competente nationale si din cadrul Uniunii Europene in toate problemele de supravegherea pietei, inclusiv in ceea ce priveste notificarea clauzei de salvgardare in cazul produselor neconforme.
(3) Inspectia Muncii indeplineste si alte atributii stabilite in responsabilitatea sa potrivit legislatiei in vigoare.
(4) Pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin lege, autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, au obligatia de a pune la dispozitia Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca, la solicitarea acestora, informatiile si documentele necesare, in mod operativ si gratuit.”

7. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 7 - (1) Inspectia Muncii poate sa presteze servicii, si sa furnizeze date/informatii, contra cost, in conditiile legii.
(2) Contravaloarea serviciilor prestate se suporta de catre beneficiarii acestora si constituie venituri la bugetul de stat.
(3) Serviciile pentru care se percep tarife, precum si cuantumul acestora, se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.”

8. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 8 - In realizarea atributiilor sale, Inspectia Muncii coopereaza, pe plan national si international, pe baza de protocoale, acorduri si memorandumuri, cu institutii similare, cu inspectii din alte domenii, institutii publice sau private, cu organizatii ale partenerilor sociali si cu orice alte organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legii.”

9. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 9 - Ministerul Apararii Nationale, structurile militare si structurile in care isi desfasoara activitatea functionari publici cu statut special din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Administratia Nationala a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, precum si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare organizeaza activitatile de inspectie a muncii prin servicii proprii de specialitate, care au competenta exclusiva numai pentru structurile respective.”

10. Articolul 10 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 10 - (1) Inspectia Muncii este condusa de un inspector general de stat.
(2) In exercitarea atributiilor de conducere, inspectorul general de stat are in subordine 2 inspectori generali de stat adjuncti.
(3) Inspectorul general de stat si inspectorii generali de stat adjuncti sunt numiti prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in conditiile legii.
(4) Functiile de inspector general de stat si inspector general de stat adjunct sunt functii publice de conducere specifice, asimilate din punct de vedere al drepturilor salariale cu directorul general, respectiv, directorul general adjunct din minister.
(5) Inspectorul general de stat si inspectorii generali de stat adjuncti au calitatea de inspector de munca si pot exercita activitati de control pe intreg teritoriul tarii.
(6) Inspectorul general de stat este ordonator secundar de credite.
(7) In exercitarea atributiilor sale, inspectorul general de stat emite decizii si aproba metodologii, proceduri si instructiuni in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii.
(8) Atributiile inspectorului general de stat si ale inspectorilor generali de stat adjuncti sunt stabilite prin Regulament.
(9) La nivelul Inspectiei Muncii se constituie Consiliul Consultativ Tripartit, cu rol de dialog social, format din reprezentantii desemnati ai institutiei, ai confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national”.

11. Articolul 11 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 11 – (1) Inspectoratele teritoriale de munca sunt conduse de cate un inspector sef, numit prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in conditiile legii.
(2) Inspectorul sef este ordonator tertiar de credite.
(3) In exercitarea atributiilor de conducere inspectorul sef are in subordine doi inspectori sefi adjuncti, numiti prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in conditiile legii.
(4) Inspectorul sef si inspectorii sefi adjuncti au calitatea de inspector de munca si pot exercita activitati de control.
(5) Functiile de inspector sef si inspector sef adjunct sunt functii publice de conducere specifice, asimilate din punct de vedere al drepturilor salariale cu directorul si directorul adjunct din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor.
(6) La nivelul inspectoratelor teritoriale de munca se constituie cate un Consiliu Consultativ Tripartit, cu rol de dialog social, format din reprezentantii desemnati ai institutiei, ai organizatiilor sindicale si patronale, reprezentative la nivel national”.

12. Articolul 12 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 12 - (1) Personalul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca este alcatuit din inspectori de munca - functionari publici cu statut special, functionari publici si personal contractual.
(2) In exercitarea atributiilor de serviciu, inspectorii de munca exercita atributii de autoritate de stat.
(3) Inspectia Muncii asigura, participarea personalului propriu si al inspectoratelor teritoriale de munca la programe de perfectionare profesionala, specifice domeniului de activitate, aprobate anual prin decizie a inspectorului general de stat
(4) Functiile publice de conducere a directiilor/serviciilor/birourilor cu atributii de control si de evidenta a relatiilor de munca sunt functii publice de conducere specifice.
(5) Functionarii publici de conducere ai directiilor/serviciilor/birourilor cu atributii de control si de evidenta a relatiilor de munca, au calitatea de inspector de munca.
(6) Inspectorii de munca, functionarii publici si celelalte categorii de personal din cadrul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca beneficiaza de masuri speciale de protectie impotriva amenintarilor, violentelor sau a oricaror fapte care ii pun in pericol pe ei, familiile si/sau bunurile lor, precum si de rambursarea tuturor cheltuielilor pentru daunele suferite in exercitarea atributiilor.
(7) Masurile speciale de protectie, conditiile si modul de realizare al acestora se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(8) Personalul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca beneficiaza de sprijin financiar din partea institutiei, prin suportarea sumelor necesare asigurarii asistentei juridice in conditiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in cazurile in care actele si faptele indeplinite in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, in limitele si cu respectarea prevederilor legale, fac obiectul unor proceduri judiciare.”
13. Articolul 13 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 13 - (1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca se stabileste prin Regulament.
(2) Structura organizatorica si statul de functii ale aparatului propriu al Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca, precum si repartizarea numarului de posturi la inspectoratele teritoriale de munca se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale”.

14. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 14 - Drepturile salariale ale personalului incadrat la Inspectia Muncii se acorda astfel:
a) pentru Inspectia Muncii, potrivit prevederilor legale aplicabile aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
b) pentru inspectoratele teritoriale de munca, potrivit prevederilor legale aplicabile serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor.”
15. Articolul 15 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 15 – (1) Inspectia Muncii intocmeste si publica anual un raport asupra activitatii sale, cu respectarea prevederilor Conventiei nr. 81 a Organizatiei Internationale a Muncii.
(2) Raportul prevazut la alin. (1) se inainteaza ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si Organizatiei Internationale a Muncii”.
16. Articolul 16 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16 - (1) Inspectorii de munca sunt functionari publici, in cadrul functiilor publice specifice cu statut special.
(2) Statutul inspectorului de munca, va fi reglementat prin lege.
(3) Legea privind Statutul inspectorului de munca, denumit in continuare Statut, va fi adoptata in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Inspectorii de munca beneficiaza de stabilitate in functie si independenta fata de orice schimbare guvernamentala si influenta neprevazuta din afara.
(5) Functia de inspector de munca poate fi ocupata de persoane cu studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, stiinte juridice, stiinte economice, sau in specializarile: sociologie, psihologie, medicina, administratie publica si stiinte politice”.

17. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Recrutarea si numirea in functie a inspectorilor de munca se fac potrivit legislatiei din domeniul functiei publice si prevederilor din Statut.
(2) Inspectia Muncii asigura, potrivit prevederilor Statutului, participarea inspectorilor de munca la programe de perfectionare profesionala, specifice domeniului de activitate, aprobate anual prin decizie a inspectorului general de stat”.

18. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 18 - Inspectorii de munca sunt obligati:
a) sa nu aiba vreun interes, direct sau indirect, de orice natura ar fi acesta, in entitatile care se afla sub incidenta controlului lor;
b) sa nu dezvaluie secretele de fabricatie si, in general, procedurile de exploatare, de care ar putea lua cunostinta in exercitarea functiilor lor, atat pe durata existentei raporturilor de serviciu, cat si timp de 2 ani dupa data incetarii acestora;
c) sa pastreze confidentialitatea asupra identitatii persoanei care semnaleaza nerespectarea prevederilor legale in domeniul reglementat de prezenta lege si sa nu dezvaluie angajatorului prepusilor sai sau altor persoane faptul ca efectueaza controlul ca urmare a unei sesizari.”

19. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 19 - Inspectorii de munca, purtand asupra lor legitimatia si insigna care atesta functia pe care o indeplinesc in exercitarea atributiilor stabilite prin lege, au urmatoarele drepturi:
a) sa aiba acces liber, permanent si fara instiintare prealabila, la orice ora din zi si din noapte, in sediul oricarui angajator, persoana fizica sau juridica, si in orice loc unde are motive sa efectueze controlul sau cercetarea de evenimente;
b) sa identifice, pe baza actelor care dovedesc identitatea sau pe baza altor documente, persoanele aflate in locurile de munca sau in alte locuri supuse controlului sau cercetarii evenimentelor si sa impuna completarea fisei de identificare;
c) sa solicite angajatorului sau reprezentantului legal al acestuia, precum si salariatilor, singuri sau in prezenta martorilor, documentele si informatiile necesare pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetarii evenimentelor;
d) sa ridice, temporar pe perioada verificarilor, de la entitatea controlata, orice document, pe hartie sau pe suport magnetic de inregistrare audio-video sau suport electronic de stocare a datelor care au legatura cu controlul efectuat sau cu cercetarea evenimentului, eliberand o dovada in acest sens;
e) sa faca fotografii, sa inregistreze audio-video, sa ia declaratii scrise, singuri sau in prezenta martorilor, salariatilor, angajatorilor si/sau, dupa caz, reprezentantilor legali ai acestora, precum si altor persoane care pot da informatii cu privire la obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat;
f) sa preleveze si sa ridice, in vederea efectuarii de analize in laboratoare specializate sau in vederea administrarii de probe, mostre de produse, materiale ori substante fabricate, utilizate, depozitate, manipulate si sa instiinteze detinatorul sau angajatorul despre aceasta;
g) sa dispuna angajatorului efectuarea de masuratori, determinari si expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum si verificarea, prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale in limite admisibile la locurile de munca;
h) sa preleveze mostrele necesare din produse pentru care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei, iar in cazul in care considera necesar, sa dispuna distrugerea sau scoaterea din uz a produselor care prezinta un risc grav;
i) sa dispuna angajatorului masuri in vederea remedierii intr-un timp determinat a neconformitatilor constatate;
j) sa dispuna interzicerea, restrictionarea, retragerea unui produs de pe piata sau rechemarea acestuia, cu precizarea motivelor care stau la baza acestei decizii;
k) sa dispuna sistarea activitatii sau oprirea din functiune a echipamentelor de munca, in cazul in care constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala si sa sesizeze, dupa caz, organele de urmarire penala;
l) sa dispuna suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare;
m) sa aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, in conditiile prevazute de lege, in virtutea autoritatii de stat cu care este investit, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu;
n) sa sesizeze organele de urmarire penala cu privire la cazurile sau la situatiile de incalcare a dispozitiilor legale in domeniu, cand exista indicii de savarsire a unei infractiuni;
o) sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni prevazute de legislatia in vigoare;
p) sa solicite si sa primeasca neconditionat sprijin de la autoritati si institutii de ordine publica si protectie, dupa caz, in desfasurarea controlului”.

20. Dupa articolul 19 se introduc trei noi articole, articolele 191 – 193, cu urmatorul cuprins:

„Art. 191 (1) Constatarile rezultate in urma controalelor si a cercetarii evenimentelor, masurile, precum si sanctiunile dispuse de catre inspectorii de munca sunt consemnate de catre acestia in procese verbale al caror model se aproba prin decizie a inspectorului general de stat.
(2) Prin derogare de la Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei poate fi incheiat de un alt inspector de munca fata de cel care a constatat fapta, in situatia in care angajatorul are sediul in alt judet decat cel pe teritoriul caruia a fost savarsita fapta.
(3) Contestatiile formulate impotriva actelor cu caracter administrativ incheiate de inspectorii de munca sunt solutionate potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Contestatiile formulate impotriva proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor incheiate de inspectorii de munca sunt solutionate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 192 – Persoanele fizice sau juridice, publice ori private, controlate au obligatia de a pune la dispozitia inspectorilor de munca documentele si informatiile solicitate de catre acestia, necesare controlului sau cercetarii evenimentului.
Art. 193 - Inspectorii de munca isi pot desfasura activitatea de control pe tot teritoriul tarii, indiferent de locul de munca in care isi desfasoara activitatea in mod curent, in baza deciziei emise de inspectorul general de stat.”

21. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 20 - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza entitatea controlata, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, savarsirea urmatoarele fapte:
a) impiedicarea in orice mod a inspectorilor de munca sa exercite, total sau partial, controlul sau sa efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice actiune sau inactiune a conducatorului unitatii, reprezentantului legal, a unui
angajat, prepus sau a altei persoane aflata in locatiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei gasite la locul de munca de a completa fisa de identificare
b) neindeplinirea sau indeplinirea partiala de catre entitatea controlata a masurilor obligatorii dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta;
c) nerespectarea de catre conducatorul unitatii, reprezentantul legal al acesteia, angajati, prepusi sau alte persoane aflate in locatiile supuse controlului a obligatiei de a pune la dispozitia inspectorilor de munca, in termenul stabilit de inspectorii de munca, documentele si informatiile solicitate de catre acestia, necesare controlului sau cercetarii evenimentelor.
(2) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la alin. (1) se fac de catre inspectorii de munca”.

22. Articolul 21 se abroga.

23. Articolul 22 se abroga.

24. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu urmatorul cuprins:

„Art. 221 (1) Prevederile referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, corespunzator faptei pentru care a fost sanctionat, inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal”.

25. Articolul 26 se abroga.

26. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 28 - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Art. 8 din Legea nr.130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, republicata;
b) Art. 39 alin. (3) din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
c) Art. 62 alin.(3) si alin. (4) din Legea nr.346/2002, republicata, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.
d) orice alte dispozitii contrare prezentei legi”.

CLICK AICI PENTRU PROIECTUL DE LEGE


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Legea nr. 108/1999legea 108lega inspectiei munciiinspectia munciilege inspectia muncii modificata

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 12 Noiembrie 2010
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Ministerul Muncii modifica Legea Inspectiei Muncii Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Pot Iesii La Pensie Anticipata,, Sau La Pensie De Drept?Intrebare: Buna ziua, am stagiul comple de cotizare realizat de 30 ani 10 luni si 13 zileâ?? stagiul potential acordat 4 ani 11 luni 17 zile,,,,puncta realizate 2.78716, punctaj mediu annual 0.66761.si din si din 2000 sunt la pensie de boala.gradul 2, si din 2012 pensie de handicap gradul 1 cu insotitor,Intrebare mea este , de ce am pensia de boala de 735 ron.. si daca pot cumula dupa ultima lege a pensiilor pensia de bioala cu cea de handicap, sa pot iesii la pensie de drept ,,,Va multumesc!
 

Raspuns: <br />Nu, nu se pot cumula pentru a indeplini mai devreme conditiile de pensie la limita de va... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!

Cazuri practice si mod de calcul
 
Descarcati gratuit Raportul Special
"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"
SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 

 
 
  
Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!
Cazuri practice si mod de calcul

Descarcati gratuit Raportul Special

"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]