Consultanta in afaceri | Manager
detalii aici

Cauti un loc de munca?


Stiati ca...
...... exista peste 40 de documente OBLIGATORII pe care inspectorii ITM le verifica atunci cand vor sa va amendeze cu orice pret >> Detalii aici <<
:: mai multe intrebari si raspunsuri

Conditii de acordare CCC si indemnizatie crestere copil


Concediu crestere copil. Indemnizatie crestere copil. Conditii de acordare


Conditiile pentru a beneficia de indemnizatie crestere copil sunt similare cu cele pentru acordarea stimulentului de care beneficiaza persoana indreptatita, dar care revine in activitate, realizand venituri impozabile.

Update: Concediu si Indemnizatie crestere copil. Actualizare aprilie 2014.Din acest punct de vedere, precizam ca atunci cand ne referim la conditiile de acordare indemnizatie pentru crestere copil avem in vedere si stimulentul cuvenit persoanei care realizeaza venituri.

Legea mamelor - modificata din nou! Afla totul despre legislatia referitoare la indemnizatie crestere copil CAS, CASS, concediu de maternitate din Consilier Asigurari Sociale! (click aici)

1. Realizarea de venituri in timp

Pot solicita acordare indemnizatie crestere copil persoanele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit o perioada de 12 luni in ultimul an anterior datei nasterii copilului.

IMPORTANT!

In masura in care CCC si indemnizatia cretere copil se solicita in cursul lunii, la calcularea celor 12 luni se includ si fractiunile de luna in care s-au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, acestea fiind considerate luna intreaga.


Diminuarea stagiului de cotizare in cazul nasterii premature

In situatia in care nasterea se produce inainte de termen, stagiul necesar deschiderii dreptului se diminueaza cu perioada cuprinsa intre data nasterii copilului si data prezumtiva a nasterii, certificata de medicul de specialitate.

Exemplu:

RC se angajeaza dupa terminarea liceului. Ramane insarcinata, urmand ca la sfarsitul celei de-a douasprezecea luna de munca sa nasca, asa cum rezulta din ecografia si consultul medical efectuat in acest scop de catre medicul care supravegheaza sarcina. Intrucat copilul se naste prematur, perioada de 12 luni se reduce cu perioada cuprinsa intre data nasterii si data prevazuta de medicul care a supravegheat sarcina.

Perioade asimilate

Sunt luate in calculul celor 12 luni necesare pentru solicitare indemnizatie crestere copil si urmatoarele perioade, in care solicitantii:

� si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;

� au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform Legii nr. 76/2002 modificata si completata;

� au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit O.U.G. nr. 158/2005;

Exemplu:

� concediul pentru incapacitate temporara de munca;
� concediul pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
� concediul pentru ingrijirea copilului bolnav;
� concediul de maternitate;
� concediul pentru carantina;
� concediul pentru risc maternal.

� au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;

Art. 38 din Legea nr. 19/2000, modificata si completata, reglementeaza 3 categorii de perioade asimilate stagiului de cotizare:

� perioada in care asiguratul a beneficiat de prestatii de asigurari sociale in baza legii pensiilor (concedii si indemnizatii de asigurari sociale, respectiv pensia de invaliditate);
� perioada in care persoana a urmat cursuri de zi si a absolvit o institutie de invatamant superior;

IMPORTANT!

In vederea recunoasterii ca perioada utila pentru obtinere concediu si indemnizatie crestere copil cursurile trebuie urmate la zi, pe durata normala a studiilor si finalizate cu examen de licenta sau de diploma. Perioada astfel luata in calcul se refera numai la durata efectiva a cursurilor cuprinsa intre ziua inceperii si ziua terminarii anului universitar, potrivit legii.

� a satisfacut stagiul militar, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat ori, dupa caz, a efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat.

� au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;

� au realizat in sistemul public de pensii, anterior datei intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 148/2005, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;

Este vorba despre asigurarea facultativa reglementata pentru persoanele care nu sunt cuprinse in categoriile asigurate obligatoriu, potrivit Legii nr. 19/2000, modificata si completata.

� au beneficiat de indemnizatie pentru crestere copil;

� au beneficiat de pensii de invaliditate;

In raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este, in conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 19/2000, modificata si completata:

a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire, de auto-conductie sau de orientare spatiala, invalidul necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane;

b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce si de a se orienta spatial, fara ajutorul altei persoane;

c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala.

Intrucat O.U.G. nr. 148/2005 nu stabileste restrictii in ceea ce priveste tipul de pensie de invaliditate reda vocatie la solicitarea indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea copilului, oricare dintre drepturile mentionate vor putea fi utilizate in acest scop;

� au beneficiat de concediu fara plata pentru formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii

In cazul concediului fara salariu acordat pentru formare si perfectionare profesionala, prevederile art. 149 si urm. din Codul muncii, fac vorbire despre concediile de formare profesionala si stabilesc un regim juridic distinct al concediilor fara salariu acordate in acest scop;

� se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raporturilor de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare

Este vorba despre situatia de suspendare a raporturilor de munca din initiativa angajatorului, reglementata de prevederile art. 52 alin. (1) lit. d) din Codul muncii.

� au lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de tara noastra cu alte state.

� se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare absolvirii.

In acest interval de timp, absolventii nu au posibilitatea de a solicita indemnizatie pentru somaj, in conformitate cu prevederile legislatiei privind asigurarile sociale
pentru somaj.

2. Numarul nasterilor

Dreptul va putea fi solicitat numai pentru primele 3 nasteri. Prin nastere se intelege aducerea pe lume a unuia sau a mai multor copii vii.

Numarul nasterilor va fi calculat incepand cu data de 01.01.2006. Cu alte cuvinte, o persoana care a beneficiat de CCC si de indemnizatie crestere copil pentru 3 copii anterior datei de 01.01.2006 va mai putea solicita acest drept pentru inca 3 copii, daca indeplineste conditiile cerute de ordonanta de urgenta.

In mod simetric, in cazul copiilor adoptati, incredintati in vederea adoptiei, dati in plasament sau pentru care s-a instituit tutela, preluarea acestora se echivaleaza cu numarul nasterilor.

De asemenea, in cazul in care copilul se naste mort sau moare in perioada corespuzatoare concediului de maternitate, la stabilirea celor 3 nasteri nu se ia in calcul si aceasta situatie.

In calculul celor 3 nasteri pentru care se pot solicita drepturile reglementate de O.U.G. nr. 148/2005 intra si nasterea care survine inainte de 31 decembrie 2005, daca solicitantul indeplineste conditiile prevazute de ordonanta dupa data de 1 ianuarie 2006.

3. Plata

Atat indemnizatia crestere copil cat si stimulentul se suporta din bugetul de stat, fiind platit prin intermediul agentiilor judetene pentru prestatii sociale.

Plata se face ca urmare a deciziei directorului executiv al agentiilor judetene pentru prestatii sociale incepand cu luna urmatoare aprobarii cererii.
Plata se va face lunar prin mandat postal sau prin virament bancar in contul personal al acesteia.

In masura in care plata nu se face direct titularului dreptului la domiciliul acesteia, aceasta se va face la domiciliul:

� reprezentantului legal;
- mandatarului

In acest sens, inca de la solicitarea drepturilor, care se face personal sau prin reprezentant legal, respectiv prin mandatar, dosarul va contine si documente din care sa rezulte calitatea acestora.

Reprezentantul legal este persoana desemnata, potrivit legii, sa reprezinte persoana lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile.

Mandatarul se imputerniceste de catre titular prin procura speciala de catre persoana indreptatita.

De cand se efectueaza plata indemnizatie crestere copil /stimulent?

1. Din ziua incetarii acordarii concediului si indemnizatiei de maternitate.

Plata la acest termen este conditionata de depunerea dosarului de solicitare a dreptului prevazut de O.U.G. nr. 148/2005 in termen de cel mult 60 de zile lucratoare.

2. Cu data nasterii copilului, daca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea concediului de maternitate.

Si in acest caz dreptul se acorda incepand cu data nasterii copilului, in masura in care cererea se depune in termen de 60 de zile lucratoare de la acest moment.

Se asimileaza momentului nasterii copilului:

� data adoptiei;
� data instituirii tutelei;
� data plasamentului;
� data incredintarii.

3. De la data depunerii cererii, daca nu au fost respectate termenele de depunere de 60 de zile lucratoare.

Relatia dintre cele doua drepturi (indemnizatia pentru cresterea copilului si stimulent) este de excludere reciproca.

Astfel, plata indemnizatiei de crestere copil se suspenda de la data realizarii veniturilor de natura profesionala impozabile potrivit Codului fiscal, nascandu-se vocatia la stimulent.


Evenimente care afecteaza acordarea drepturilor

1. Evenimente dupa a caror producere inceteaza acordarea indemnizatia crestere copil /stimulent

� implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
� decesul copilului.

2. Evenimente care suspenda plata drepturilor

Evenimente care tin de calitatea personala a solicitantului pot genera suspendarea acordarii drepturilor prevazute de O.U.G. nr. 148/2005. In aceasta categorie intra:

� decesul titularului dreptului;
� decaderea din drepturile parintesti;
� indepartarea tutorelui de la exercitarea tutelei;
� neindeplinirea conditiilor privind incredintarea copilului spre adoptie;
� neindeplinirea conditiilor pentru mentinerea plasamentului;
� pierderea domiciliului sau resedintei din Romania;
� neindeplinirea conditiei de a locui impreuna;
� neindeplinirea conditiei de a se ocupa de cresterea copilului;
� executarea pedepsei privative de libertate mai mare de 30 de zile.

Suspendarea platii este generata si de alternanta indemnizatie crestere copil cu stimulent.
Desi au conditii comune de acordare, cele doua drepturi se exclud reciproc, atunci cand este vorba despre plata.

Pe de o parte, atunci cand se realizeaza venituri de natura profesionala, titularul va beneficia de stimulent, indemnizatia fiind suspendata. Pe de alta parte, incetarea efectiva a activitatii retribuite si reintrarea in concediu pentru cresterea copilului atrage suspendarea platii stimulentului.

Reluarea platii acestor drepturi se face la cerere, conform art. 12 alin. (5) si (6) din ordonanta de urgenta.

In masura in care intervin situatii de natura sa genereze suspendarea sau incetarea platii drepturilor prevazute de ordonanta, beneficiarul are obligatia de a comunica in scris primariei modificarea intervenita.

Obligatia de comunicare trebuie indeplinita in termen de 15 zile lucratoare de la data aparitiei situatiei ce trebuie notificata.

Comunicarea se transmite de catre primarie agentiei de prestatii sociale in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii.

In masura in care intervine o situatie de suspendare a acordarii drepturilor legate de copilul in varsta de pana la 2/3 ani, aceleasi drepturi vor putea fi solicitate de o alta persoana indreptatita, spre exemplu celalalt parinte.

In acest caz, solicitantul trebuie sa indeplineasca el insusi conditiile cerute de O.U.G. nr. 148/2005, invocand un drept personal. Momentul de la care se va acorda dreptul noului solicitant este data suspendarii.

In acest caz, cererea va trebui depusa in cel mult 60 de zile lucratoare de la data suspendarii platii. In cazul depasirii acestui termen, acordarea drepturilor se face de la data depunerii cererii.
Ti-a placut acest articol? Trimite-l si prietenilor tai!


Data aparitiei: 23 Octombrie 2008

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

Decizie De Suspendare Concediu Fara Plata

Intrebare: Buna ziua. Am 2 angajati care din 03.01.2014 sunt in concediu fara plata. Mentionez faptul ca au cereri depuse de C.F.P. pana in aprilie. Sunt obligat sa le suspend C.I.M. prin decizie si sa activez si in REVISAL sau le las active C.I.M. pana se intorc inapoi la munca?

Raspuns: Concediul fara plata este perioada de suspendare a contractului de munca cu acrordul partilor, in te... citeste tot raspunsul aici
Trimite opinia ta comunitatii legislatiamuncii.ro
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informareComentarii articol
Postat de: vu*****
  sotia mea este insarcinata in luna 1 eu nu lucrez, urmez cursurile unei scoli postliceale sanitare.Pot beneficia de concediu crestere copil?pot plati din urma ?sotia este persoana cu handicap gradul 2
Data adaugarii: 11-Nov-2013

Postat de: vu*****
  sotia mea este insarcinata in luna 1 eu nu lucrez, urmez cursurile unei scoli postliceale sanitare.Pot beneficia de concediu crestere copil?pot plati din urma ?
Data adaugarii: 11-Nov-2013

Postat de: ww*****
  buna ziua eu nu mai lucrez si am aflat ca sunt ansarcinata pot sami platesc tote darile catre stat si sa beneficiez de cei 2 ani?
Data adaugarii: 07-Nov-2013

Postat de: pm*****
  Buna ziua. Sotia mea nu a mai lucrat dupa prima nastere,dar intre timp si-a platit cota de 31% la casa de pensiide aproape 2 ani.Acum a ramas din nou insarcinata. Beneficiaza de indemnizatia de crestere a copilului dupa nastere? Multumesc anticipat pt raspuns.
Data adaugarii: 30-Mai-2013

Postat de: an*****
  M-ar interesa daca o femeie poate sa cotizeze,si unde timp de un an,ca dupa nastere sa beneficieze de cei doi ani de crestere a copilului.Exista vreun articol referitor in acest sens Mentionez ca nu am loc de munca,desi am lucrat 16 ani si lasat pe strada;astept un raspuns clar si urgent..multumesc
Data adaugarii: 25-Mai-2013

Postat de: li*****
  Buna ziua am o problema defapt am lucrat la un supermarket pana pe data de 27 ianuarie accesta dand faliment iar noi intrand in somaj in 13 martie si am somaj si acum accesta fiind prelungit cu foi de boala eu am nascut pe 30 ianuarie nu se poate face nimic va rog raspundetimi eu stiind pana acum o saptamana ca beneficiez de indemnizatia de crestere a copilului
Data adaugarii: 02-Apr-2013

Postat de: ra*****
  Buna ziua! Daca am o proprietate pe care o vand in timpul concediului de maternitate mai beneficiez de indemnizatia de crestere???
Data adaugarii: 18-Mar-2013

Postat de: ta*****
  buna ziua as vrea sa stiu daca mai beneficiez de indemnizatia de crestere a copilului daca nu am un an lucrat dupa prima nastere adica am nascut pe 21 mai 2010,amreluat munca dupa doi ani si acum sunt din nou insarcinata mai pot beneficia de indemnizatie?
Data adaugarii: 17-Ian-2013

Postat de: za*****
  Buna ziua, Daca am contract determinat pe o perioada de 6 luni si intre timp raman insarcinata angajatorul este obligat sa-mi reinoiasca contractul?Pot beneficia de indemnizatie crestere copil? Multumesc, Florentina Zaharia
Data adaugarii: 11-Ian-2013

Postat de: mi*****
  Sunt insarcinata in luna 1 de sarcina. Nu sunt angajata. Se poate sa platesc asigurarile sociale din urma astfel incat sa beneficiez de indemnizatie pentru crestere copil? Cum sa procedez?
Data adaugarii: 16-Nov-2012

Postat de: mi*****
  Sunt insarcinata in luna 1 de sarcina. Nu sunt angajat. Se poate sa platesc asigurarile sociale din urma astfel incat sa beneficiez de indemnizatie pentru crestere copil? Cum sa procedez?
Data adaugarii: 16-Nov-2012

Postat de: ba*****
  buna ziua! sotia mea este insarcinata si are vechime in munca de 36 luni cu un salar de 800 ron,iar inainte de nastere cu 6 luni s-a mai angajat intr-un loc cu salar de 1000 ron . ce drepturi i se cuvin la nastere si ce indemnizatie va primi? multumesc
Data adaugarii: 20-Sep-2012

Postat de: de*****
  Buna ziua, numele meu este Delia Gheorghitescu si as dori sa aflu daca pot obtine indemnizatie crestere copil daca: in perioada iulie 2011-martie 2012 am beneficiat de indemnizatie somaj, martie 2012-30 mai 2012 salariat, iunie-22 iulie fara ocupatie, iar din 22 iulie pana in prezent sun angajata? Va rog s imi raspundeti cat mai curand.
Data adaugarii: 20-Sep-2012

Postat de: ad*****
  Buna ziua. Am nascut la data de 10 decembrie 2010, iar din data de 1 septembrie 2012 m-am reintors la munca, inaite datei in care copilul implineste 2 ani. Intrebarea mea este: primesc vreun stimulent in aceste conditii, si daca da, ce anume trebuie sa fac pentru asta? Va multumesc.
Data adaugarii: 05-Sep-2012

Postat de: ma*****
  Buna,am si eu o intrebare am un baietel de 1 an si sunt din nou insarcinata ,am beneficiat de indemnizatie deoare ce am urmat facultatea .As dori sa stiu daca mai pot beneficia in continuare si pentru al doilea copil o sa nasc putin mai devreme de a implini cel mic 2 ani.Va multumesc!
Data adaugarii: 31-Aug-2012

Postat de: co*****
  buna ziua.Sunt insarcinata in 7 luni si as dori sa stiu daca beneficiez de indemnizatie pt cresterea copilului.pt ca la firma unde lucrez de 15luni sunt angajata cu jumatate de norma.
Data adaugarii: 22-Aug-2012

Postat de: sh*****
  buna ziua. ma intereseaza sa aflu daca mai pot solicita indemnizatia pt cresterea copilului in cazul meu: am lucrat in spania cu acte in regula si contract de munca.intre timp am ramas insarcinata.dupa terminarea concediului de maternitate care acolo este de 4 luni am fost trimisa in somaj. am revenit in tara si as dori sa stiu daca terminand perioada de somaj,copilul avand varsta de 1 an si 3 luni eu pot solicita indemnizatia pana cand acesta implineste 2 ani si in ce conditii. imi este valabil contractul de munca din strainatate? multumesc anticipat
Data adaugarii: 25-Iul-2012

Postat de: fl*****
  Buna ziua! As vrea sa stiu ce ar trebui sa faca ptr a beneficia de indemnizatia de crestere a copilului timp de 2 ani, as putea plati contributiile de stat timp de 12 luni ptr a putea beneficia de aceasta indemnizatie?, in cazul in care eu NU lucrez de 6 luni, in trecut am 1 an si 10 luni lucrat,sotul are servici, ce trebuie sa fac pentru indemnizatie ? multumesc
Data adaugarii: 04-Iul-2012

Postat de: gr*****
  As dori si eu sa stiu daca venitul net luat in calcul pentru indemnizatie crestere copil este de fapt salariul netrestul de plata dupa ce s-a oprit impozitul si daca se vor adauga si tichetele de masa la venitul net
Data adaugarii: 19-Iun-2012

Postat de: co*****
  Buna ziua. Nu gasesc solutie la o nelamurire simpla, decat zvonuri si pareri nefondate: Sotia nu are serviciu si nici un fel de venit, eu am si ma incadrez in toate conditiile pentru ccc munca, vechime, taxe,etc.. Intrebarea este, din punct de vedere legal pot beneficia de concediu ptr cresterea copilului daca mamica e casnica? Multumesc mult pentru ajutor.
Data adaugarii: 23-Apr-2012

Postat de: al*****
  se ia in considerare si part tim-ul de 2 ore? pt obtinerea indemnizatiei de crestere a copilului? eu lucrez in momentul de fata part time 4 ore dar o sa am 2-3 sapt gaura de timpnasc cu 2 sapt mai devreme de cele 12 lunitimp in care eu eram angajata la 2 ore.se pune si part time de 2 ore?
Data adaugarii: 21-Mar-2012

Postat de: ro*****
  Buna ziua am si eu o intrebare ,fetita mea face 2ani in aprilie acum,am beneficiat de indemnizatia de crestere copil timp de doi ani,si as vrea sa stiu chiar daca mi sa desfintat postul si nu am unde sa mai lucrez la ei chiar daca mai au un magazin sunt obligati sa ma primeasca inapoi sau sa ma bage in somaj va multumesc
Data adaugarii: 16-Mar-2012

Postat de: al*****
  daca sotul meu nu a lucrat pana acum ce ar trebui sa faca ptr a beneficia elde indemnizatia de crestere copil timp de 2 ani?ar putea plati sigurarile de stat timp de 12 luni ptr a putea beneficia de aceasta indemnizatie?
Data adaugarii: 02-Mar-2012

Postat de: ro*****
  Buna Ziua....... Sunt un viitor tatic si as vrea sa stiu in ce conditii pot sa intru eu sau sotia in prenatal Sotia a terminat scoalaprofesionalaanul trecut in vara.....De prin noiembrie beneficiaza de ajutor de somajcare se accorda dupa terminarea scolii in caz k nu lucrezi. Eu lucrez din 16 februarie anul trecut si inca mai lucrez. Data nasterii ar fi undeva pe la-nceputul lui mai. Ce sfaturi ne puteti da?Ar putea intra sotia sau numai eu? Si daca ar fi sa intram care e durata de care beneficiem de acest concediu? Va multumim frumos
Data adaugarii: 25-Feb-2012

Postat de: va*****
  Buna ziua,am si eu o intrebare,sunt angajata din 10 oct.2011 si trebuie sa nasc la sfarsitul lunii sept.2012.se ia in calcul concediul post-natal? ca sa beneficiez de indemnizatia cresteri copilului. Si
Data adaugarii: 22-Feb-2012

Postat de: ad*****
  Buna ziua!M-am angajat de curand avand continuuitate inainte , pe o perioada determinata din feb - august intretimp am aflat ca sunt insarcinata. in cazut acesta as beneficia de indemnizatie in cazul in care eu as naste in sept si munca o termin in august. daca mi-as pune cartea inalta parte o luna as beneficia.multumesc
Data adaugarii: 13-Feb-2012

Postat de: mi*****
  dk nu ai nici un fel e venit realizat in ultimele 12 luni-nici macar somaj-ce drepturi banesti ai?!...ca mi se face rau nu ma pot aduna..fetitza mea essste mamica e o luna,esste abss.de fac si master cu licente si studenta in prezent,de la primaria sector 3 i ss-a sspuss ca nu primeste nimic doar acea alocatie de...40 r ...nu pot sa cred...este si unic parinte si fara locuintaw,cu chirie in bucuresti...
Data adaugarii: 04-Feb-2012

Postat de: ro*****
  ce se intapla cand o persona care benificeaza de indemnizatia de crestera a copilului mai benificeaza si de alte venitur nedeclarate astept raspuns urgent
Data adaugarii: 06-Ian-2012

Postat de: co*****
  Buna ziua,am marea rugaminte de a imi spune ce trebue sa fac pentru a schimba optiunea de a beneficia de 1 an indemnizatie in 2 ani.Multumesc
Data adaugarii: 11-Nov-2011

Postat de: ri*****
  Prestatia se acorda pt luna in curs sau pt luna trecuta? Sotia s-a intors la serv din 4 nov 2011. In nov o sa mai primeasca indemnizatie?
Data adaugarii: 11-Nov-2011

Postat de: ri*****
  Prestatia se acorda pt luna in curs sau pt luna trecuta? Sotia s-a intors la serv din 4 nov 2011. In nov o sa mai primeasca indemnizatie?
Data adaugarii: 11-Nov-2011

Postat de: ma*****
  va rog sa imi raspunde-ti la o intrebare... daca sunt insarcinata in 21 de sapt si tocmai mi s-a desafcut ctr de munca fara somaj iar eu vreau sa cotizez la sitemul de pensii in continuare pt a mi se aclcula echime pot sa ies in ccc dupa accea ?
Data adaugarii: 09-Nov-2011

Postat de: user
  vasilica,nu cred ca te incadrezi trebuie sa ai un an lucrat anterior datei nasterei mg la prestati sociale pt mai multe informati.
Data adaugarii: 07-Nov-2011

Postat de: ma*****
  aspet si eu raspuns va rog
Data adaugarii: 02-Nov-2011

Postat de: ma*****
  daka am 385 ron pe cartea de munka pot beneficia de indemnizatie crestere copil daka am un an pe cartea de munka?
Data adaugarii: 02-Nov-2011

Postat de: ta*****
  buna ziua am cateva nelamuriri lucrez la un magazin alimentar de un an de zile dar contractul de munca mi sa facutdoar de6 luni si sunt insarcinata in luna a sasea,as dori sa stiu daca pot beneficia de indemnizatie de crestere a copilului. multumesc
Data adaugarii: 02-Nov-2011

Postat de: user
  buna ziua am cateva nelamuriri lucrez la un magazin alimentar de un an de zile dar contractul de munca mi sa facutdoar de6 luni si sunt insarcinata in luna a sasea,as dori sa stiu daca pot beneficia de indemnizatie de crestere a copilului. multumesc
Data adaugarii: 02-Nov-2011

Postat de: mo*****
  draga nicoleta_maria89 de ce nu ciesti articolul inainte de a pune intrebarea?asa ai fi aflat ca "plata indemnizatiei de crestere copil se suspenda de la data realizarii veniturilor de natura profesionala impozabile potrivit Codului fiscal, nascandu-se vocatia la stimulent".adica raspunsul este NU.Iti poti relua munca in functie de optiunea pe care ai ales-o: 1 an de indemnizatie si reluarea activitatii de munca cu primirea stimulentului in al doilea an sau 2 an de indemnizatie crestere copil.
Data adaugarii: 27-Oct-2011

Postat de: do*****
  buna ziua.am si eu o nelamurire,sunt insarcinata in 27 sapt si acum sunt in perioada de crestere a copilului pana pe 5 noiembrie.data probabila a nasteri este pe 10 ianuarie,as vrea sa stiu cum pot sa fac sa beneficiez din ianuarie de indemnizatie.am inteles ca pot sa bag actele dupa data de 5 noie pt somaj apoi dupa ce nasc sa bag actele pt indemnizatie.ma poate ajuta cineva va rog cu niste rasp.multumesc
Data adaugarii: 23-Oct-2011

Postat de: ni*****
  buna ziua asi dori sa stiu daca sunt in indemnizatie copil pana la 2ani pot lucra jumatate de norma in aceelasi loc in aceasta perioada va multumesc.
Data adaugarii: 14-Oct-2011

Postat de: is*****
  Buna ziua,sunt casnica sunt din Bucuresti si va rog sa ma informati unde trebuie sa merg,cat trebuie sa platesc pentru a beneficia de indemnizatia pentru crestere copil.Va multumesc!
Data adaugarii: 05-Oct-2011Adauga acest articol in site-ul tau

ALTE ARTICOLE REFERITOARE LA indemnizatie crestere copil, legea mamelor, indemnizatie crestere copil 2009, indemnizatie crestere copil 85, indemnizatie crestere copil 2008, ccc:


ULTIMELE ARTICOLE REFERITOARE LA indemnizatie crestere copil, legea mamelor, indemnizatie crestere copil 2009, indemnizatie crestere copil 85, indemnizatie crestere copil 2008, ccc: