Indemnizatie crestere copil 2020. Ce modificari a adus Legea 89/2019

indemnizatie crestere copil 2020legea 89/2019indemnizatie cresterea copilului 2020
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Legea 89/2019 a modificat si completat Ordonanta de Urgenta 111/2010 (OUG 111/2010) privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri privind recuperarea debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului.

Pentru calcul si acordare indemnizatie crestere copil in 2020, click aici!
 
Astfel, pentru indemnizatie crestere copil in 2020 retineti urmatoarele aspecte:
 
Astfel, in cazul in care persoana care a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului naste unul sau mai multi copii ori se afla intr-o noua situatie care da dreptul la concediu pentru cresterea copilului intr-o perioada de pana la 12 luni de la finalizarea concediului pentru cresterea copilului anterior si, in al doilea rand, daca din calculul noii indemnizatii pentru cresterea copilului rezulta ca aceasta are o valoare mai mica decat indemnizatia primita pentru copilul anterior, atunci, persoana in cauza va beneficia de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita pentru copilul anterior.
 
Legea 89/2019 majoreaza nivelul net al veniturilor supuse impozitului pe venit care pot fi obtinute, in decursul unui an calendaristic, ca urmare a desfasurarii unei activitati efective in perioada de concediu, de la valoarea corespunzatoare a de 3 ori cuantumul minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului  la valoarea corespunzatoare a de 5 ori cuantumul minim al acestei indemnizatii.
 
A fost reglementata expressis verbis OBLIGATIA angajatorului de a aproba concediul pentru cresterea copilului cu o durata de cel putin o luna, pe care celalalt parinte, care nu a solicitat sa beneficieze de concediu pentru cresterea copilului, are obligatia sa il efectueze.
 
A fost reglementata in mod expres interdictia de concediere a salariatului/salariatei care se afla in concediul pentru cresterea copilului cu o durata de cel putin o luna (pe care are obligatia sa il efectueze parintele care nu a solicitat acest drept).
 
Legea nr. 89/2019 stabileste ca este interzisa concedierea salariatului/salariatei care se afla in plata stimulentului de insertie in perioada in care acesta/aceasta este indreptatit/a sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, interdictia extinzandu-se cu 6 luni dupa revenirea definitiva in unitate. 
 
Prin urmare, retineti ca legea nu mai reglementeaza expres interdictia de concediere pe toata durata platii stimulentului de insertie, in ipoteza in care plata acestuia se prelungeste pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu handicap.
 
A fost prevazuta obligatia salariatului/salariatei, care intentioneaza sa revina la locul de munca pe durata in care are dreptul sa beneficieze de concediu pentru cresterea copilului, de a informa angajatorul cu cel putin 30 de zile inainte cu privire la reluarea raportului de munca sau de serviciu.
 
Daca salariatul/salariata respecta obligatia de mai sus, ii este interzis angajatorului sa restrictioneze accesul acestuia/acesteia la stimulentul de insertie.
 
 
Regasiti mai jos Legea 89/2019:
 
 
LEGE nr. 89 din 2 mai 2019
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri privind recuperarea debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului
EMITENT
PARLAMENTUL ROMaNIEI
Publicat in  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 3 mai 2019
 
 
 
 
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
 
Articolul I
 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmatorul cuprins:
 
Articolul 9^1
 
In situatia in care persoana care a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului naste unul sau mai multi copii ori se afla intr-o noua situatie dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) intr-o perioada de pana la 12 luni de la finalizarea concediului pentru cresterea copilului anterior, daca din calculul indemnizatiei conform art. 2 alin. (2) rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit anterior nasterii celui din urma copil, se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita pentru copilul anterior.
 
2. La articolul 16 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
c) realizeaza, in decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu, al caror nivel net nu depaseste de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2).
 
3. La articolul 24, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
 
(3^1) Nu se considera culpa a persoanei, in sensul prevederilor alin. (3), nedeclararea veniturilor pentru care persoana indreptatita si-a indeplinit obligatiile fiscale prevazute de lege, situatie in care se aplica dispozitiile alin. (2).
 
4. La articolul 25, alineatul (1) si litera b) a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
Articolul 25
 
(1) Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1) si la art. 11 alin. (1) lit. a). Perioada de acordare se stabileste de comun acord cu angajatul.
..........................
b) salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie prevazut la art. 7 alin. (1);
 
5. La articolul 25 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
c) salariatei/salariatului care se afla in concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 11 alin. (1) lit. a).
 
6. La articolul 25, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
 
(5) in situatia prevazuta la art. 7 alin. (2), salariata/salariatul are obligatia de a anunta, in scris, angajatorul cu cel putin 30 de zile inainte intentia de reluare a raportului de munca sau de serviciu.
 
(6) Este interzis angajatorului sa restrictioneze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de insertie prevazut la art. 7 alin. (2), daca aceasta/acesta si-a indeplinit obligatia prevazuta la alin. (5).
 
Articolul II
Prevederile art. 9^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica si solicitarilor depuse anterior datei de intrare in vigoare a prezentei legi si pentru care decizia de admitere, de catre agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, nu a fost emisa pana la aceasta data.
 
Articolul III
 
(1) Debitele cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului, constituite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, conform art. 24 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se scutesc de la plata numai in cazul in care titularul acestora se afla in situatia prevazuta la art. 24 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
(2) Scutirea de la plata se face astfel:
 
a) prin decizia directorului executiv al agentiei pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pana la implinirea termenului de 180 de zile prevazut la art. I alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 266/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
b) de catre organele fiscale centrale, pentru debitele transmise potrivit art. I alin. (4^3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2014, aprobata cu modificari prin Legea nr. 266/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(3) Decizia de scutire prevazuta la alin. (2) lit. a) se comunica debitorului in termen de 15 zile de la emiterea acesteia.
 
(4) in vederea identificarii debitorilor pentru scutirea de la plata a debitelor in conformitate cu prevederile alin. (2) lit. b), agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti transmite organului fiscal central lista debitorilor pentru care s-a efectuat transmiterea potrivit art. I alin. (4^3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2014, aprobata cu modificari prin Legea nr. 266/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Articolul IV
 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se actualizeaza in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
 
Articolul V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
FLORIN IORDACHE
PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU
Bucuresti, 2 mai 2019.
Nr. 89.
------

NOUTATI din Legislatia muncii

Ce modificari aduce noua Lege a Pensiilor?


Atentie! La 1 ianuarie 2024 va intra in vigoare Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, care va inlocui Legea nr. 263/2010!

Afla detalii complete din ghidul practic pentru angajatori si angajati: Totul despre PENSIONARE Conditii, Etape + Calculator de Pensii!

Contine proceduri actualizate legate de pensionare si studii de caz!

Ghidul este intemeiat pe prevederile Legii 207/2020 ce vor intra in vigoare la data de 01 septembrie 2023.
...Vezi AICI detalii complete <<

de Legislatia Muncii


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
indemnizatie crestere copil 2020legea 89/2019indemnizatie cresterea copilului 2020

Data aparitiei: 15 Ianuarie 2020
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:

Indemnizatie crestere copil 2020. Ce modificari a adus Legea 89/2019 Nota: 4.7 din 5 - 10 voturi.
Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Utilizarea semnaturii electronice pentru CIM si alte documente de resurse umaneIntrebare: Codul muncii prevede posibilitatea semnarii electronice a CIM-ului. Dorim implementarea semnaturii electronice pentru semnarea documentelor de resurse umane (informare salariala, CIM, acte aditionale). Dorim sa facem acest lucru prin intermediul furnizorului nostru de sistem informatic ce ne ofera semnatura electronica calificata Certsign. Problema intervine in momentul in care nu toti salariatii (respectiv muncitorii) au adresa de e-mail de companie. Pe adresa de e-mail salariatul ar trebui sa...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Concediu de ingrijitor. Contributii socialeIntrebare: Legat de zilele de concediu ingrijitor, asa cum au fost ele legiferate inclusiv cu modificarile din OUG 42/2023, pentru aceste zile angajatul nu datoreaza contributie asiguratorie de sanatate. Personal nu gasesc ceva legiferat pe aceasta tema si in Codul fiscal. Intrebarea este: se retine CASS pentru aceste zile de concediu de ingrijitor?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz"
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]