Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Documentele care atesta calitatea de asigurat la sanatate, actualizate de CNAS!

carduri de sanatatecard national de sanatatecontributii sanatatecassdocumente dovada calitate de asigurat


Va amintim faptul ca asiguratii la sanatate vor avea acces la servicii medicale si medicamente doar pe baza cardului national de sanatate. Acest document va inlocui adeverinta de sanatate, conform prevederilor HG nr. 900 din 2012.

In prezent, dovada calitatii de asigurat se face cu adeverinta eliberata de angajator sau prin adeverinta de asigurat eliberata de casa de asigurari la care este inscris asiguratul.

Atentie! In monitorul oficial nr. 685 din 9 septembrie 2014 a fost publicat Ordinul CNAS nr. 581/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat. Acesta abroga vechile reglementari si actualizeaza modelele documentelor ce vor fi eliberate asiguratilor de catre CNAS sau angajatori.

Cardurile de sanatate au inceput sa fie distribuite catre asigurati acum cateva zile, urmand sa ajunga la toate persoanele beneficiare in urmatoarea perioada de timp.


Atentie! Cardurile devin obligatorii in momentul in care sunt distrbuite catre toti asiguratii si dupa ce se vor cumpara cititoarele de carduri de catre furnizorii de servicii medicale.

Conform celui mai recent comunicat CNAS, tiparirea si distribuirea cardului national vor continua inca 4 ani pentru persoanele care vor implini varsta de 18 ai si/sau vor dobandi calitatea de asigurat.


Cum se face dovada calitatii de asigurat pentru fiecare categorie de asigurat in parte, conform Ordinului nr. 581 din 8 septembrie 2014:


    a) pentru copiii in varsta de pana la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de nastere, dupa caz, valabil la data solicitarii;

    b) pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani: act de identitate valabil la data solicitarii, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca sau alte venituri impozabile si un document valabil din care sa rezulte ca au calitatea de elev sau student avizat de institutia de invatamant;

    c) studentul-doctorand care desfasura activitati didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, in limita a 4-6 ore conventionale didactice pe saptamana: act de identitate valabil la data solicitarii, contractul in baza caruia desfasoara activitati didactice in limita a 4-6 ore, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca sau alte venituri impozabile, adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte ca are calitatea de student-doctorand;

    d) pentru tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului: act de identitate valabil la data solicitarii, document care sa ateste ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu prin care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social in conditiile legii;

    e) pentru sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate: act de identitate valabil la data solicitarii, documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii, precum si o declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva;

    f) pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare: act de identitate valabil la data solicitarii, documente doveditoare ca se incadreaza in una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele prevazute de legile speciale;

    g) pentru persoanele cu handicap: act de identitate valabil la data solicitarii, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, in afara celor prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate;

    h) pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni: act de identitate valabil la data solicitarii, adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

    i) pentru femeile insarcinate sau lauze: act de identitate valabil la data solicitarii, adeverinta medicala, certificat de nastere al copilului - pentru lauze, precum si declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara;

    j) pentru persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani sau se afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani: actul de identitate valabil la data solicitarii si decizia emisa de directiile judetene de munca, familie si egalitate de sanse, respectiv de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse a Municipiului Bucuresti;

    k) pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, venit lunar de completare sau plati compensatorii din bugetul asigurarilor de somaj: actul de identitate valabil la data solicitarii, decizia si/sau adeverinta eliberate/eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj sau cuponul mandatului postal de achitare a drepturilor, talonul de plata prin cont deschis la o unitate bancara din luna anterioara;

    l) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii: adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie;

    m) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare: actul de identitate valabil la data solicitarii, declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si adeverinta eliberata de primaria localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca acestea se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social, in conditiile legii;

    n) pentru persoanele care au calitatea de pensionari: actul de identitate valabil la data solicitarii, cuponul mandatului postal de achitare a drepturilor, talonul de plata prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara, sau decizia de pensionare, dupa caz, pentru situatia in care nu s-a realizat plata pensiei, decizia asupra capacitatii de munca, precum si declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele realizate din pensii. In cazul pierderii acestor documente sau pana la dobandirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;

    o) pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate: adeverinta emisa de institutia respectiva sau de institutia in grija careia se afla persoana;

    p) pentru personalul monahal al cultelor recunoscute: actul de identitate valabil la data solicitarii, declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si adeverinta eliberata de unitatile de cult;

    q) pentru persoanele asigurate care realizeaza venituri din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit, asa cum sunt definite in Codul fiscal: actul de identitate valabil la data solicitarii si adeverinta de salariat eliberata de angajator, al carei model este prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentele norme metodologice;

    r) pentru persoanele fizice cu venituri impozabile: actul de identitate valabil la data solicitarii si documentul justificativ ca a inceput plata contributiei in conditiile legii;

    s) pentru cetatenii straini prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. b), c), d) si e): documentul de identitate valabil la data solicitarii (carte de identitate, pasaport, permisul de sedere), precum si orice alt document justificativ ca a inceput plata contributiei in conditiile legii;

    s) pentru persoanele care nu realizeaza venituri: actul de identitate valabil la data solicitarii, precum si dovada platii contributiei pe ultimele 6 luni si luna curenta, in conditiile legii.


Documentele actualizate prin care se face dovada calitatii de asigurat la sanatate  CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
    .............................
    Nr. de inregistrare .........

                           ADEVERINTA DE ASIGURAT
    Prin prezenta se certifica ca domnul/doamna ......., CNP/CID ......, act de identitate ....... seria .... nr. ...., eliberat de ..... la data de ....., cu domiciliul in ....., str. ...... nr. ..., bl. ..., ap. ...., sectorul/judetul ......, este asigurat(a) in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si beneficiaza de pachetul de servicii medicale de baza.
    Eventualele sume restante datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se recupereaza de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in conditiile legii, inclusiv accesoriile aplicate asupra creantelor fiscale.
    Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de ...... luni de la data emiterii.
    Valabilitatea prezentei adeverinte inceteaza de drept de la data la care persoana mai sus mentionata nu mai indeplineste una dintre conditiile in baza carora beneficia de asigurarea de sanatate.

              Presedinte - director general,
             ...............................

    ANEXA 2
    -------
la normele metodologice
-----------------------

    Denumirea angajatorului ......................................
    Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoana fizica) ...............
    Nr. de inregistrare la registrul comertului ..................

              Nr. de inregistrare ....... din data de ............

                                    ADEVERINTA
    Prin prezenta se certifica faptul ca domnul/doamna ......, CNP ....., act de identitate ..... seria .... nr. ...., eliberat de ...... la data de ....., cu domiciliul in ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., ap. ..., sectorul/judetul ........, are calitatea de salariat incepand cu data de .... si i s-a retinut si virat lunar contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Persoana mai sus mentionata figureaza in evidentele noastre cu urmatorii coasigurati (sot/sotie, parinti, aflati in intretinere):
    1. Nume, prenume, ...................... CNP .....................
    2. Nume, prenume, ...................... CNP .....................
    3. Nume, prenume, ...................... CNP .....................
    Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.
    In ultimele 12 luni persoana ................. a beneficiat de un numar de ....... zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca.
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.

                          Reprezentant legal,
                        ........................


Cine nu trebuie sa plateasca contributii la stat pentru a fi asigurat in sistemul de sanatate?


- copiii cu varsta pana in 18 ani
- tinerii cu varsta in intervalul 18-26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni, daca nu obtin venituri din munca
- studentii pana la 26 de ani, daca nu obtin venituri din munca
- tinerii cu varsta pana in 26 de ani daca provin din sistemul de protectie a copilului si daca nu obtin venituri din munca si nu beneficiaza de ajutor acordat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- persoanele persecutate politic, veteranii si vazudele de razboi
- persoanele care au fost implicate in revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987
- sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate si care nu obtine venituri proprii
- femeile insarcinate, daca nu au venituri sau daca acestea sunt
- lauzele, daca nu au venituri sau daca acestea sunt sub salariul minim brut pe tara
- persoanele cu handicap care nu obtin venituri din munca, pensie sau alte surse
- persoanele care sufera de afectiuni incluse in programele nationale de sanatate, pana la vindecarea afectiunii respective, daca nu obtin venituri din munca, pensie si alte surse.
- studentii-doctoranzi ce desfasoara activitati didactive conform contractului de studii de doctorat in limita a 4-6 ore conventionale pe saptamana

Aceste categorii de persoane nu datoreaza contributii la stat pentru a fi incluse in categoria asiguratilor la sanatate.

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
carduri de sanatatecard national de sanatatecontributii sanatatecassdocumente dovada calitate de asigurat

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 23 Septembrie 2014
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Documentele care atesta calitatea de asigurat la sanatate, actualizate de CNAS! Nota: 4.83 din 5 - 6 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
CIM partial. Facilitati constructiiIntrebare: Pentru o persoana angajata cu norma de 16 ore pe luna - functie de baza, salariu brut 475 lei, la o firma de constructii (unde se aplica scutirea) care sunt retinerile care trebuie calculate?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Incetare CCC. Neprezentarea salariatei la locul de munca. ConsecinteIntrebare: Avem o persoana aflata in concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului varsta pana 2 ani a carei copil a implinit 2 ani in data de 10.04.2020, in perioada de urgenta. Conform OUG 32/2020 persoanele aflate in concediu si plata indemnizatiei pentru cresterea copilului beneficiaza prelungirea acordarii acestui drept pana la 15.05.2020 si apoi cf. OUG 70/14.05.2020 s-a prelungit pana in 31.05.2020. In OUG 92/28.05.2020 nu mai apare specificat nimic in legatura cu acest lucru. Drept urmare...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

Alerta Coronavirus - Masuri de preventie pentru Angajatori

Descarcati gratuit Raportul Special

"CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma"
CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 

 
 
  
Alerta Coronavirus - Masuri de preventie pentru Angajatori
Descarcati gratuit Raportul Special

"CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]