legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Hotararea nr. 1352 din 2010 Aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08

clasificarea ocupatiilor din romaniacorcor isco 08


Hotararea nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08*

Art. 1. -
Se aproba structura Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. -
Clasificarea ocupatiilor din Romania, denumita in continuare COR, este clasificarea de interes general ce asigura identificarea, ierarhizarea si codificarea ocupatiilor din economia Romaniei.
Art. 3. -
La elaborarea COR se au in vedere urmatoarele principii:
a) principiul gruparii unitatilor de clasificat dupa criterii economice si sociale obiective, potrivit caruia constituirea categoriilor de clasificare se face in concordanta cu diviziunea sociala a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, in succesiunea importantei lor pentru activitatea practica;
b) principiul omogenitatii in constituirea categoriilor de clasificat - grupe, subgrupe - potrivit caruia pentru fiecare nivel de clasificare se foloseste un singur criteriu de clasificare, fiecare detaliere reflectand aspecte din ce in ce mai amanuntite ale criteriului aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt in principal urmatoarele: nivelul de educatie si formare profesionala; nivelul competentelor determinat de amploarea si complexitatea activitatilor care definesc ocupatiile; gradul de specializare in cadrul aceleiasi activitati; felul materiilor prime si utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate;
c) principiul univocitatii gruparii unitatilor, care presupune si impune repartizarea fiecarei unitati de clasificat, numai intr-o singura grupa sau subgrupa, numai intr-un singur loc, indiferent de numarul locurilor si unitatilor de clasificat;
d) principiul actualitatii, care presupune luarea in considerare a celor mai noi ocupatii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificarilor, inclusiv a optimizarii si economicitatii folosirii codurilor;
e) principiul stabilitatii pe o perioada mai indelungata de timp, care presupune crearea unui sistem flexibil care sa permita adaptarea permanenta a clasificarii la noile conditii de dezvoltare economico-sociala;
f) principiul folosirii multilaterale a clasificarii pe diverse structuri organizatorice si activitati, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, cercetari statistice nationale si internationale.
Art. 4. -
COR este structurata pe 5 niveluri de clasificare, dupa cum urmeaza:
a) nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face cu cifre arabe de la 0 la 9;
b) nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
c) nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
d) nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de baza; codificarea grupelor de baza se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
e) nivelul V face posibila detalierea la nivel de ocupatie; codificarea se face cu cifre arabe de la 01 la 99.
Art. 5. -
Orice ocupatie are un cod format din 6 cifre, astfel:
a) prima cifra corespunde codului grupei majore;
b) primele doua cifre corespund codului subgrupei majore;
c) primele 3 cifre corespund codului grupei minore;
d) primele 4 cifre corespund codului grupei de baza;
e) ultimele doua cifre, din cele 6, corespund codului ocupatiei.
Art. 6. -
COR cuprinde urmatoarele 10 grupe majore:
a) grupa majora 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori;
b) grupa majora 2: Specialisti in diverse domenii de activitate;
c) grupa majora 3: Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic;
d) grupa majora 4: Functionari administrativi;
e) grupa majora 5: Lucratori in domeniul serviciilor;
f) grupa majora 6: Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit;
g) grupa majora 7: Muncitori calificati si asimilati;
h) grupa majora 8: Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente;
i) grupa majora 9: Muncitori necalificati;
j) grupa majora 0: Fortele armate.
Art. 7. -
(1) COR la nivel de ocupatie, pentru grupele majore 1-9, se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al presedintelui Institutului National de Statistica, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.**)

**) *) In anul 2011 ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si presedintele Institutului National de Statistica au adoptat Ordinul nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Ocupatiile specifice grupei majore 0, denumita "Fortele armate", se aproba in conditiile respectarii prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre institutiile apartinand sistemului de aparare, ordine si siguranta publica.
Art. 8. -
Clasificarea ocupatiilor din Romania se aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala si este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitati bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizatii patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatii, asociatii si alte persoane fizice si juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, la completarea documentelor oficiale ori de cate ori se cere precizarea ocupatiei.
Art. 9. -
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in colaborare cu Institutul National de Statistica asigura, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR in concordanta cu modificarile care se produc in structura economiei nationale si in legislatia specifica in vigoare.
Art. 10. -
Prin actualizarea COR se intelege ansamblul activitatilor care, dupa caz, au ca scop:
a) introducerea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de baza, ocupatii;
b) eliminarea unor grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de baza, ocupatii;
c) redenumirea si/sau mutarea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de baza, ocupatii.
Art. 11. -
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
ANEXA

STRUCTURA
Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza
(conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08)


                    
    1     Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori
        11     Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice
            111     Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice
                1111     Legislatori, membri ai executivului
                1112     Inalti conducatori ai administratiei publice
                1113     Conducatori si membri ai consiliilor locale
                1114     Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile specializate
            112     Directori generali, directori executivi si asimilati
                1120     Directori generali, directori executivi si asimilati
        12     Conducatori in domeniul administrativ si comercial
            121     Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ
                1211     Conducatori in domeniul financiar
                1212     Conducatori in domeniul resurselor umane
                1213     Conducatori in domeniul politicilor economice si al planificarii
                1219     Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ neclasificati in grupele de baza anterioare
            122     Conducatori in domeniul vanzari, marketing si dezvoltare
                1221     Conducatori in domeniul vanzari si marketing
                1222     Conducatori in domeniul publicitatii si relatiilor publice
                1223     Conducatori in domeniul cercetarii si dezvoltarii
        13     Conducatori de unitati din industrie si servicii
            131     Conducatori de unitati din industrie, agricultura, silvicultura si piscicultura
                1311     Conducatori de unitati din agricultura si silvicultura
                1312     Conducatori de unitati din domeniul acvaculturii si pescuitului
            132     Conducatori de unitati din industria prelucratoare, extractiva, constructii si in domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri
                1321     Conducatori de unitati din industria prelucratoare
                1322     Conducatori de unitati din industria extractiva
                1323     Conducatori de unitati din domeniul constructiilor
                1324     Conducatori de unitati din domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri
            133     Conducatori in servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor
                1330     Conducatori in servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor
            134     Conducatori de unitati de prestari servicii
                1341     Conducatori de unitati din domeniul ingrijirii copilului
                1342     Conducatori de unitati din domeniul sanatatii
                1343     Conducatori de unitati din domeniul ingrijirii persoanelor in varsta
                1344     Conducatori de unitati din domeniul asistentei sociale
                1345     Conducatori de unitati de invatamant
                1346     Conducatori de unitati furnizoare de servicii financiare si de asigurari
                1349     Conducatori de unitati de prestari servicii neclasificati in grupele de baza anterioare
        14     Conducatori de unitati din industria hoteliera, comert si alte servicii
            141     Conducatori de unitati hoteliere si de restaurante
                1411     Conducatori de unitati hoteliere
                1412     Conducatori de restaurante
            142     Conducatori de unitati din domeniul comertului
                1420     Conducatori de unitati din domeniul comertului
            143     Conducatori ai altor tipuri de unitati de servicii
                1431     Conducatori de centre sportive, recreative si culturale
                1439     Conducatori ai altor tipuri de unitati de servicii neclasificati in grupele de baza anterioare
    2     Specialisti in diverse domenii de activitate
        21     Specialisti in domeniul stiintei si ingineriei
            211     Specialisti in fizica si stiinta pamantului
                2111     Fizicieni si astronomi
                2112     Meteorologi
                2113     Chimisti
                2114     Geologi si geofizicieni
            212     Matematicieni, actuari si statisticieni
                2120     Matematicieni, actuari si statisticieni
            213     Specialisti in stiintele vietii
                2131     Biologi, botanisti, zoologi si asimilati
                2132     Consultanti in agricultura, silvicultura si pescuit
                2133     Specialisti in domeniul protectiei mediului
            214     Ingineri (exclusiv in electrotehnologie)
                2141     Ingineri tehnologi si de productie
                2142     Ingineri constructori
                2143     Ingineri in domeniul protectiei mediului
                2144     Ingineri mecanici
                2145     Ingineri chimisti
                2146     Ingineri mineri, petrolisti, metalurgisti si asimilati
                2149     Ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare
            215     Ingineri in electrotehnologie
                2151     Ingineri electricieni
                2152     Ingineri electronisti
                2153     Ingineri in domeniul telecomunicatiilor
            216     Arhitecti, proiectanti, topografi si designeri
                2161     Arhitecti constructori
                2162     Arhitecti in domeniul peisagistic
                2163     Designeri produse si imbracaminte
                2164     Proiectanti in domeniul urbanismului si de sistematizare a traficului
                2165     Cartografi si topografi
                2166     Designeri grafica si multimedia
        22     Specialisti in domeniul sanatatii
            221     Medici
                2211     Medici de medicina de familie/medicina generala
                2212     Medici specialisti
            222     Asistenti medicali generalisti si moase
                2221     Asistenti medicali generalisti
                2222     Moase
            223     Practicieni de medicina complementara/alternativa
                2230     Practicieni de medicina complementara/alternativa
            224     Paramedici
                2240     Paramedici
            225     Medici veterinari
                2250     Medici veterinari
            226     Alti specialisti in domeniul sanatatii
                2261     Medici dentisti
                2262     Farmacisti
                2263     Specialisti in domeniul mediului si al igienei si sanatatii ocupationale
                2264     Fizioterapeuti
                2265     Dieteticieni si nutritionisti
                2266     Audiologi si specialisti in logopedie
                2267     Optometristi si opticieni
                2269     Specialisti in domeniul sanatatii neclasificati in grupele de baza anterioare
        23     Specialisti in invatamant
            231     Profesori universitari si asimilati
                2310     Profesori universitari si asimilati
            232     Profesori in invatamantul profesional
                2320     Profesori in invatamantul profesional
            233     Profesori in invatamantul secundar
                2330     Profesori in invatamantul secundar
            234     Profesori in invatamantul primar si prescolar
                2341     Profesori in invatamantul primar
                2342     Educatori in invatamantul prescolar
            235     Alti specialisti in invatamant
                2351     Specialisti in metodologie didactica
                2352     Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale
                2353     Alti instructori-formatori de limbi straine
                2354     Alti instructori-formatori de muzica
                2355     Alti instructori-formatori de arta
                2356     Instructori-formatori in tehnologia informatiei
                2359     Specialisti in invatamant neclasificati in grupele de baza anterioare
        24     Specialisti in domeniul administrativ-comercial
            241     Specialisti in domeniul financiar
                2411     Contabili
                2412     Specialisti si consultanti in domeniul financiar si al investitiilor
                2413     Analisti financiari
            242     Specialisti in domeniul administrativ
                2421     Analisti de management si organizare
                2422     Specialisti in domeniul politicilor administrative
                2423     Specialisti in domeniul resurselor umane si de personal
                2424     Specialisti in formarea si dezvoltarea personalului
                2429     Specialisti in administratie neclasificati in grupele de baza anterioare
            243     Specialisti in vanzari, marketing si relatii publice
                2431     Specialisti in publicitate si marketing
                2432     Specialisti in relatii publice
                2433     Specialisti in vanzarea de produse tehnice si medicale (exclusiv TIC)
                2434     Specialisti in vanzarea produselor de tehnologia informatiei si comunicatiilor
        25     Specialisti in tehnologia informatiei si comunicatiilor
            251     Analisti programatori in domeniul software
                2511     Analisti de sistem
                2512     Proiectanti de software
                2513     Proiectanti de sisteme web si multimedia
                2514     Programatori de aplicatii
                2519     Analisti programatori in domeniul software neclasificati in grupele de baza anterioare
            252     Specialisti in baze de date si retele
                2521     Designeri si administratori de baze de date
                2522     Administratori de sistem
                2523     Specialisti in retele de calculatoare
                2529     Specialisti in baze de date si retele neclasificati in grupele de baza anterioare
        26     Specialisti in domeniul juridic, social si cultural
            261     Specialisti in domeniul juridic
                2611     Avocati
                2612     Magistrati
                2619     Specialisti in domeniul juridic neclasificati in grupele de baza anterioare
            262     Bibliotecari, arhivari si curatori
                2621     Arhivari si curatori
                2622     Bibliotecari si specialisti in alte servicii de informare
            263     Specialisti in domeniul social si religios
                2631     Economisti
                2632     Sociologi, antropologi si asimilati
                2633     Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice
                2634     Psihologi
                2635     Specialisti in asistenta sociala si consiliere
                2636     Specialisti in religie
            264     Autori, jurnalisti si lingvisti
                2641     Autori si asimilati
                2642     Jurnalisti
                2643     Traducatori, interpreti si alti lingvisti
            265     Artisti creatori si actori
                2651     Specialisti in arte vizuale
                2652     Muzicieni, cantareti si compozitori
                2653     Dansatori si coregrafi
                2654     Regizori si producatori de film, teatru si alte spectacole
                2655     Actori
                2656     Crainici la radio, televiziune si alte mijloace de comunicare
                2659     Artisti creatori si actori neclasificati in grupele de baza anterioare
    3     Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic
        31     Specialisti asimilati in stiinta si inginerie
            311     Tehnicieni in stiinte ingineresti
                3111     Tehnicieni in domeniul chimiei si fizicii
                3112     Tehnicieni constructori
                3113     Tehnicieni electricieni si energeticieni
                3114     Tehnicieni in electronica
                3115     Tehnicieni mecanici
                3116     Tehnicieni in chimie industriala si petrochimie
                3117     Tehnicieni mineri si metalurgisti
                3118     Tehnicieni proiectanti
                3119     Tehnicieni in stiinte ingineresti neclasificati in grupele de baza anterioare
            312     Controlori-supraveghetori in industria extractiva, industria prelucratoare si constructii
                3121     Controlori-supraveghetori in industria extractiva
                3122     Controlori-supraveghetori in industria prelucratoare
                3123     Controlori-supraveghetori in constructii
            313     Tehnicieni controlori de procese industriale
                3131     Operatori in centralele de producere a energiei electrice
                3132     Operatori incineratoare si uzine de tratare a apei
                3133     Controlori uzine de prelucrare chimica
                3134     Operatori in uzine de rafinare a titeiului si a gazelor naturale
                3135     Controlori in procesul de productie metalurgica
                3139     Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificati in grupele de baza anterioare
            314     Tehnicieni in stiintele vietii si alti specialisti asimilati
                3141     Tehnicieni in stiintele vietii (exclusiv cei din medicina)
                3142     Tehnicieni in domeniul agriculturii
                3143     Tehnicieni in domeniul silviculturii
            315     Controlori si operatori pentru trafic naval si aerian
                3151     Mecanici navali
                3152     Ofiteri de punte si pilotaj nave
                3153     Piloti de avioane si alti specialisti asimilati
                3154     Controlori de trafic aerian
                3155     Tehnicieni pentru siguranta traficului aerian
        32     Tehnicieni si asimilati in domeniul sanatatii
            321     Tehnicieni in domeniul medical si farmaceutic
                3211     Tehnicieni specialisti in echipamente medicale de imagistica si tratament
                3212     Tehnicieni in laboratoare medicale si de patologie
                3213     Tehnicieni si asistenti de farmacie
                3214     Tehnicieni de protetica medicala si dentara
            322     Surori medicale, inclusiv puericultoare si asimilati
                3221     Surori medicale
                3222     Surori puericultoare
            323     Practicieni asociati in domeniul medicinii complementare/alternative
                3230     Practicieni asociati in domeniul medicinii complementare/alternative
            324     Tehnicieni si asistenti veterinari
                3240     Tehnicieni si asistenti veterinari
            325     Alti specialisti in domeniul sanatatii, asimilati
                3251     Asistenti si terapeuti in stomatologie
                3252     Tehnicieni fise medicale si informatii privind starea de sanatate
                3253     Lucratori in domeniul sanatatii publice
                3254     Tehnicieni in optica medicala
                3255     Tehnicieni si asistenti in fizioterapie
                3256     Personal auxiliar de ingrijire de sanatate
                3257     Inspectori in domeniul protectiei mediului si sanatatii ocupationale, asimilati
                3258     Lucratori pe ambulanta
                3259     Alti specialisti in domeniul sanatatii, asimilati, neclasificati in grupele de baza anterioare
        33     Specialisti in servicii administrative si asimilati
            331     Specialisti financiari, matematicieni si asimilati
                3311     Agenti si brokeri in domeniul financiar si bancar
                3312     Ofiteri de credite
                3313     Specialisti in contabilitate si asimilati
                3314     Specialisti statisticieni, matematicieni si alti specialisti asimilati
                3315     Evaluatori asigurari
            332     Agenti si brokeri in vanzari si aprovizionare
                3321     Agenti de asigurari
                3322     Agenti de vanzari
                3323     Agenti contractari si achizitii
                3324     Brokeri comerciali
            333     Agenti de servicii comerciale
                3331     Agenti concesionari
                3332     Organizatori de conferinte si evenimente
                3333     Agenti de recrutare si contractori
                3334     Agenti si administratori imobiliari
                3339     Agenti de servicii comerciale neclasificati in grupele de baza anterioare
            334     Secretari administrativi si specializati
                3341     Coordonatori de birou
                3342     Secretari in domeniul serviciilor juridice
                3343     Secretari executivi in domeniul administrativ
                3344     Secretari in domeniul medical
            335     Specialisti guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati
                3351     Inspectori de vama si frontiera
                3352     Inspectori fiscali
                3353     Inspectori de asigurari sociale
                3354     Inspectori guvernamentali in licente, permise si autorizatii
                3355     Inspectori de politie si detectivi
                3359     Specialisti guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare
        34     Alti specialisti in domeniul juridic, social si cultural
            341     Alti specialisti in domeniul juridic si social
                3411     Specialisti in domeniul juridic si asimilati
                3412     Specialisti in asistenta sociala si asimilati
                3413     Specialisti in domeniul religiei si asimilati
                3414     Personal didactic in invatamantul primar
                3415     Personal didactic in invatamantul prescolar
                3416     Instructori si asimilati din invatamant
                3419     Personal in invatamant neclasificat in grupele de baza anterioare
            342     Lucratori in domeniul sportului si al pregatirii fizice
                3421     Atleti si sportivi
                3422     Antrenori, instructori si functionari din domeniul sportului
                3423     Instructori si coordonatori de programe de pregatire fizica si activitati recreative
            343     Alti specialisti in domeniul artistic, cultural si culinar
                3431     Fotografi
                3432     Designeri de interior si decoratori
                3433     Tehnicieni in domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci)
                3434     Bucatari sefi
                3435     Alti specialisti asimilati din domeniul artistic si cultural
        35     Tehnicieni in informatica si comunicatii
            351     Tehnicieni pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
                3511     Tehnicieni pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor
                3512     Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
                3513     Tehnicieni retele de calculatoare si sisteme
                3514     Tehnicieni web
            352     Tehnicieni in domeniul telecomunicatiilor si al radiodifuziunii si televiziunii
                3521     Tehnicieni in radiodifuziune si televiziune
                3522     Tehnicieni in transporturi, posta si telecomunicatii
    4     Functionari administrativi
        41     Functionari cu atributii generale, inclusiv operatori la masini de scris/calcul
            411     Functionari cu atributii generale
                4110     Functionari cu atributii generale
            412     Secretari
                4120     Secretari
            413     Operatori la masini de scris/calcul
                4131     Dactilografi si operatori la prelucrarea textelor
                4132     Operatori introducere date
        42     Functionari in serviciul cu publicul
            421     Casieri, operatori la ghiseu si asimilati
                4211     Casieri de banca si asimilati
                4212     Agenti de pariuri, crupieri si alti lucratori asimilati
                4213     Agenti la case de amanet si birouri de imprumut nebancare
                4214     Agenti de colectare a creantelor si asimilati
            422     Agenti in centre de informare
                4221     Consultanti si functionari in agentiile de voiaj
                4222     Functionari in centrele de informare
                4223     Operatori centrale telefonice
                4224     Receptioneri in domeniul hotelier
                4225     Functionari in birouri de informatii
                4226     Receptioneri (exclusiv in domeniul hotelier)
                4227     Operatori de interviu pentru sondaje si cercetare de piata
                4229     Agenti in centre de informare neclasificati in grupele de baza anterioare
        43     Functionari in serviciile de evidenta contabila si financiara
            431     Functionari in gestiune economica si administrativa
                4311     Functionari in servicii de evidenta contabila
                4312     Functionari in domeniul statistic, financiar si asigurari
                4313     Functionari in domeniul salarizarii
            432     Functionari in gestiunea materialelor si in transport
                4321     Functionari in evidenta stocurilor
                4322     Functionari de planificare si urmarire a productiei
                4323     Functionari in transporturi
        44     Alti lucratori in servicii-suport in domeniul administrativ
            441     Alti lucratori in servicii-suport in domeniul administrativ
                4411     Functionari biblioteca
                4412     Curieri si sortatori corespondenta
                4413     Codificatori, corectori si asimilati
                4414     Copisti si functionari asimilati
                4415     Functionari pentru activitati de secretariat
                4416     Functionari in domeniul resurselor umane
                4419     Lucratori in servicii-suport neclasificati in grupele de baza anterioare
    5     Lucratori in domeniul serviciilor
        51     Lucratori in domeniul serviciilor personale
            511     Insotitori de zbor, conductori si ghizi
                5111     Insotitori de zbor si stewarzi
                5112     Conductori in transporturi
                5113     Ghizi
            512     Bucatari
                5120     Bucatari
            513     Chelneri si barmani
                5131     Chelneri
                5132     Barmani
            514     Coafori, cosmeticieni si asimilati
                5141     Coafori
                5142     Cosmeticieni si asimilati
            515     Supraveghetori cladiri si gospodarii
                5151     Personal de supraveghere, inclusiv pentru activitati de curatenie si intretinere in birouri, hoteluri si alte institutii
                5152     Administratori in gospodarii individuale
                5153     Administratori de cladiri
            516     Alti lucratori in domeniul serviciilor personale
                5161     Astrologi, prezicatori si asimilati
                5162     Insotitori si valeti
                5163     Agenti de pompe funebre si imbalsamatori
                5164     Ingrijitori animale inclusiv animale de companie
                5165     Instructori conducere auto
                5169     Lucratori in domeniul serviciilor personale neclasificati in grupele de baza anterioare
        52     Lucratori in domeniul vanzarilor
            521     Vanzatori stradali si in piete
                5211     Vanzatori la standuri si in piete
                5212     Vanzatori stradali de produse alimentare
            522     Vanzatori in magazine
                5221     Vanzatori in magazine
                5222     Supraveghetori in magazine
                5223     Asistenti vanzari in magazine
            523     Casieri si vanzatori de bilete
                5230     Casieri si vanzatori de bilete
            524     Alti lucratori in domeniul vanzarilor
                5241     Manechine si asimilati
                5242     Prezentatori produse
                5243     Vanzatori la domiciliu
                5244     Vanzatori in case de comenzi
                5245     Lucratori in benzinarii
                5246     Lucratori in unitati de alimentatie publica
                5249     Lucratori in domeniul vanzarilor neclasificati in grupele de baza anterioare
        53     Personal de ingrijire
            531     Personal de ingrijire copii, inclusiv in servicii-suport pentru invatamantul prescolar, primar si gimnazial
                5311     Personal de ingrijire copii
                5312     Personal in domeniul serviciilor-suport pentru invatamantul prescolar, primar si gimnazial
            532     Personal de ingrijire in domeniul sanatatii
                5321     Ingrijitori in domeniul sanatatii
                5322     Ingrijitori la domiciliu
                5329     Personal de ingrijire in domeniul sanatatii neclasificat in grupele de baza anterioare
        54     Lucratori in servicii de protectie
            541     Lucratori in servicii de protectie
                5411     Pompieri
                5412     Politisti
                5413     Agenti de penitenciare
                5414     Paznici
                5419     Lucratori in servicii de protectie neclasificati in grupele de baza anterioare
    6     Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit
        61     Muncitori calificati in agricultura
            611     Gradinari si cultivatori
                6111     Agricultori si lucratori calificati in culturi de camp si legumicultura
                6112     Arboricultori si pomicultori
                6113     Agricultori si lucratori calificati in gradinarit, horticultura si pepiniere
                6114     Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale mixte
            612     Crescatori de animale
                6121     Crescatori de animale pentru productia de lapte si carne
                6122     Crescatori de pasari
                6123     Apicultori si sericicultori
                6129     Crescatori de animale neclasificati in grupele de baza anterioare
            613     Muncitori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale
                6130     Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale
        62     Lucratori calificati in silvicultura, pescuit si vanatoare
            621     Lucratori forestieri si asimilati
                6210     Lucratori forestieri si asimilati
            622     Lucratori in domeniul pescuitului si vanatorii
                6221     Lucratori in culturi acvatice
                6222     Pescari pe cursuri de ape interioare si in zone costiere
                6223     Pescari in mari si oceane
                6224     Lucratori in domeniul vanatorii
        63     Fermieri, pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)
            631     Fermieri a caror productie este destinata consumului propriu
                6310     Fermieri a caror productie este destinata consumului propriu
            632     Crescatori de animale a caror productie este destinata consumului propriu
                6320     Crescatori de animale a caror productie este destinata consumului propriu
            633     Lucratori in ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu
                6330     Lucratori in ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu
            634     Pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)
                6340     Pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)
    7     Muncitori calificati si asimilati
        71     Muncitori constructori si asimilati, exclusiv electricieni
            711     Muncitori constructori si asimilati
                7111     Constructori de case
                7112     Zidari si asimilati
                7113     Spargatori, taietori si cioplitori in piatra
                7114     Muncitori constructori in lucrari de beton si asimilati
                7115     Dulgheri si tamplari
                7119     Muncitori constructori si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare
            712     Muncitori constructori la lucrari de finisare si asimilati
                7121     Constructori de acoperisuri
                7122     Parchetari, linolisti, mozaicari, faiantari si asimilati
                7123     Ipsosari
                7124     Montatori izolatii
                7125     Geamgii
                7126     Instalatori si montatori de tevi
                7127     Mecanici pentru instalatii de climatizare si refrigerare
            713     Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade si asimilati
                7131     Zugravi si asimilati
                7132     Vopsitori, lacuitori si asimilati
                7133     Curatitori de fatade
        72     Muncitori calificati in metalurgie, constructii de masini si asimilati
            721     Turnatori, tinichigii-cazangii, sudori, formatori si asimilati
                7211     Formatori si miezuitori
                7212     Sudori si debitatori autogen
                7213     Tinichigii-cazangii
                7214     Constructori si montatori de structuri metalice
                7215     Macaragii si alti lucratori la instalatii de ridicat
            722     Forjori, matriteri si asimilati
                7221     Forjori, fierari si matriteri
                7222     Lacatusi si asimilati
                7223     Reglori si operatori de masini-unelte
                7224     Operatori pe masini de polizat, rectificat si ascutit
            723     Mecanici de masini si utilaje
                7231     Mecanici de autovehicule
                7232     Mecanici de motoare de avioane
                7233     Mecanici de masini agricole si industriale
                7234     Lucratori specializati in repararea de biciclete si asimilati
        73     Muncitori calificati in domeniul produselor manufacturiere si muncitori tipografi
            731     Muncitori calificati in domeniul produselor manufacturiere
                7311     Muncitori calificati in fabricarea/repararea instrumentelor si aparatelor de precizie
                7312     Muncitori calificati in fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale
                7313     Giuvaergii si lucratori in metale pretioase
                7314     Olari si lucratori asimilati
                7315     Sticlari (suflatori, slefuitori, taietori de sticla)
                7316     Pictori decoratori, gravori pe sticla si ceramica
                7317     Muncitori calificati in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale
                7318     Muncitori calificati in executarea de produse artizanale din textile, piele si materiale similare
                7319     Muncitori calificati in domeniul produselor manufacturiere neclasificati in grupele de baza anterioare
            732     Lucratori poligrafi
                7321     Zetari si linotipisti
                7322     Tipografi
                7323     Legatori si lucratori finisare
        74     Tehnicieni la echipamente electrice si electronice
            741     Montatori de echipamente electrice
                7411     Electricieni constructii si asimilati
                7412     Mecanici si instalatori de echipamente electrice
                7413     Montatori de linii electrice
            742     Montatori de echipamente electronice si de telecomunicatii
                7421     Mecanici de echipamente electronice
                7422     Muncitori in tehnologia informatiei si comunicatiilor
        75     Muncitori calificati in industria alimentara, prelucrarea lemnului, confectii si alti lucratori asimilati
            751     Muncitori calificati in industria alimentara
                7511     Macelari si alti lucratori in prelucrarea carnii si pestelui
                7512     Brutari, patiseri si cofetari
                7513     Lucratori in fabricarea produselor lactate
                7514     Lucratori in conservarea fructelor si legumelor
                7515     Controlori de calitate si degustatori de mancaruri si bauturi
                7516     Lucratori in prelucrarea tutunului si produselor din tutun
            752     Muncitori calificati in tratarea lemnului si asimilati
                7521     Lucratori in tratarea lemnului
                7522     Ebenisti si asimilati
                7523     Reglori si operatori la masini de prelucrat lemn
            753     Lucratori in industria textila si confectii
                7531     Croitori, confectioneri, blanari si palarieri
                7532     Confectioneri de sabloane si tipare
                7533     Lucratori in broderie si asimilati
                7534     Tapiteri si asimilati
                7535     Tabacari si alti muncitori in prelucrarea pielii
                7536     Cizmari si asimilati
            754     Alti muncitori calificati
                7541     Scafandri
                7542     Artificieri
                7543     Sortatori si controlori de calitate pentru produse (exclusiv mancaruri si bauturi)
                7544     Lucratori specializati in servicii de erbicidare si dezinsectie
                7549     Alti muncitori calificati neclasificati in grupele de baza anterioare
    8     Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente
        81     Operatori la masini si instalatii
            811     Operatori la instalatiile de exploatare si prelucrare a minereurilor
                8111     Mineri si lucratori in cariera
                8112     Operatori la instalatiile de prelucrare a minereurilor si rocilor
                8113     Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului
                8114     Operatori la masini de preparare a cimentului, rocilor si altor produse minerale
            812     Operatori la instalatiile de prelucrare si finisare a metalelor
                8121     Operatori la instalatiile de prelucrare a metalelor
                8122     Operatori la instalatiile de finisare si tratare chimica a suprafetelor metalice
            813     Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor chimice si fotografice
                8131     Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor chimice
                8132     Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor fotografice
            814     Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic si hartie
                8141     Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc
                8142     Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din plastic
                8143     Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din hartie
            815     Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele
                8151     Operatori la masini si utilaje de filatura
                8152     Operatori la masini de tesut si tricotat
                8153     Operatori la masini si utilaje pentru industria confectiilor
                8154     Operatori la masini de curatat, albit si vopsit materiale textile
                8155     Operatori la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor
                8156     Operatori la masini si utilaje din industria incaltamintei
                8157     Operatori la masini de spalat
                8159     Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele neclasificati in grupele de baza anterioare
            816     Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor produse similare
                8160     Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor produse similare
            817     Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei
                8171     Operatori la instalatiile de fabricare a celulozei si hartiei
                8172     Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului
            818     Alti operatori la masini si utilaje
                8181     Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticla si ceramica
                8182     Fochisti la masini cu abur si cazane
                8183     Operatori la masinile de ambalat, imbuteliat si etichetat
                8189     Operatori la masini si utilaje neclasificati in grupele de baza anterioare
        82     Asamblori
            821     Asamblori
                8211     Asamblori de masini si echipamente mecanice
                8212     Asamblori de echipamente electrice si electronice
                8219     Asamblori neclasificati in grupele de baza anterioare
        83     Conducatori de vehicule si operatori la instalatii si utilaje mobile
            831     Mecanici de locomotiva si asimilati
                8311     Mecanici de locomotiva
                8312     Franari, acari si agenti de manevra
            832     Conducatori autovehicule
                8321     Conducatori de motociclete
                8322     Soferi de autoturisme si camionete
            833     Conducatori de masini de mare tonaj si autobuze
                8331     Soferi de autobuze si tramvaie
                8332     Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj
            834     Operatori la instalatii si utilaje mobile
                8341     Operatori de masini agricole si forestiere
                8342     Conducatori de masini si utilaje terasiere
                8343     Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilati
                8344     Operatori la instalatiile de transport marfuri paletizate
            835     Marinari, navigatori si asimilati
                8350     Marinari, navigatori si asimilati
    9     Muncitori necalificati
        91     Personal casnic si de serviciu
            911     Personal casnic si de serviciu la hoteluri si birouri
                9111     Personal casnic pentru curatenie si alte servicii (menajere)
                9112     Personal de serviciu in birouri, hoteluri si alte institutii
            912     Personal pentru servicii de spalare vehicule, vitrine si geamuri etc.
                9121     Personal pentru servicii de spalat si calcat
                9122     Personal pentru servicii de spalare vehicule
                9123     Personal pentru servicii de spalare vitrine si geamuri
                9129     Alti muncitori in servicii pentru curatenie
        92     Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit
            921     Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit
                9211     Muncitori necalificati in culturi vegetale
                9212     Muncitori necalificati in cresterea animalelor
                9213     Muncitori necalificati in ferme mixte
                9214     Muncitori necalificati in gradinarit si horticultura
                9215     Muncitori forestieri necalificati
                9216     Muncitori necalificati in pescuit si culturi acvatice
        93     Muncitori necalificati in industria extractiva, constructii, industria prelucratoare si transporturi
            931     Muncitori necalificati in industria extractiva si constructii
                9311     Muncitori necalificati in industria extractiva si exploatarile in cariera
                9312     Muncitori necalificati in lucrari publice
                9313     Muncitori necalificati in constructia de cladiri
            932     Muncitori necalificati in industria prelucratoare
                9321     Ambalatori
                9329     Muncitori necalificati in industria prelucratoare neclasificati in grupele de baza anterioare
            933     Muncitori necalificati in transporturi si depozitarea marfurilor
                9331     Conducatori de vehicule actionate manual sau de pedale
                9332     Conducatori de masini si vehicule cu tractiune animala
                9333     Manipulanti de marfa
                9334     Manipulanti de marfuri la raft
        94     Ajutori de bucatari
            941     Ajutori de bucatari
                9411     Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip "fast food"
                9412     Debarasatori
        95     Vanzatori ambulanti si alti prestatori de servicii "la minut" pentru populatie
            951     Prestatori de servicii "la minut" pentru populatie si asimilati
                9510     Prestatori de servicii "la minut" pentru populatie si asimilati
            952     Vanzatori ambulanti (exclusiv produse alimentare)
                9520     Vanzatori ambulanti (exclusiv produse alimentare)
        96     Muncitori in salubritate si alti lucratori necalificati
            961     Muncitori in salubritate
                9611     Muncitori necalificati in servicii de colectare deseuri si materiale reciclabile
                9612     Sortatori de deseuri
                9613     Maturatori si asimilati
            962     Alti muncitori necalificati
                9621     Curieri, comisionari si hamali
                9622     Muncitori necalificati pentru diverse servicii ocazionale
                9623     Cititori de contoare si incasatori
                9624     Muncitori necalificati pentru servicii de colectare/distributie a apei si a lemnelor de foc
                9629     Muncitori necalificati neclasificati in grupele de baza anterioare
    0     Fortele armate
        01     Ofiteri ai fortelor armate
            011     Ofiteri ai fortelor armate
                0110     Ofiteri ai fortelor armate
        02     Subofiteri ai fortelor armate
            021     Subofiteri ai fortelor armate
                0210     Subofiteri ai fortelor armate
        03     Personal al fortelor armate, alte grade
            031     Personal al fortelor armate, alte grade
                0310     Personal al fortelor armate, alte grade

NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Hotararea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08, care nu au fost incorporate in forma republicata a Hotararii Guvernului nr. 1.352/2010 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Hotararii Guvernului nr. 1.116/2013:
"
Art. II. -
Ministerele, precum si orice alte organe care au atributii de elaborare a unor reglementari specifice pentru introducerea si/sau reglementarea de noi functii/ocupatii trebuie sa solicite directiei de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice actualizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. III. -
In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei hotarari, ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si presedintele Institutului National de Statistica modifica si completeaza prin ordin comun Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (6 caractere), cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste ocupatiile aferente grupelor de baza nouintroduse, prevazute la pct. 6 al art. I.
Art. IV. -
Prezenta hotarare intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."


*) Republicata in temeiul art. V din Hotararea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii Ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii Internationale Standard a ocupatiilor - ISCO 08, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 836 din 24 decembrie 2013.

sursa: MonitorulOficial.ro

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
clasificarea ocupatiilor din romaniacorcor isco 08

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 24 Aprilie 2014
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Hotararea nr. 1352 din 2010 Aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08 Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Salariati cu loc de munca mobil. Scopul indemnizatieiIntrebare: Putem acorda salariatilor o indemnizatie care sa poarte numele de "indemnizatie de mobilitate santier" , fara ca aceasta sa fie asociata cu clauza de mobilitate in sensul prezentat de Codul muncii, fiind doar o coincidenta de nume? Mentionam ca aceasta indemnizatie va fi considerata venit salarial pe statul de plata si va fi impozitata in concecinta (CAS, CASS si impozit), avand acelasi regim ca si o prima/bonus .
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Suspendare colectiva in baza art. 54 din Codul muncii. Document portabil A1Intrebare: A. O companie cu CAEN 3320, intentioneaza sa infiinteze si o alta societate (cu acelasi actionariat) care sa aiba CAEN 7820, respectiv agent de munca temporara. Se poate ca aceasta dintai sa suspende conf. art 54 din Codul muncii CIM al unor salariati pe care sa-i angajeze temporar la cealalta societate unde sa aiba statut de angajat temporar, iar dupa incheierea misiunii temporare in strainatate sa-i fie suspendat/incetat acest CIM si sa fie reactivat contractul individual de munca normal la...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]