legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Responsabilii cu activitatea de SSM si cu activitatea de PSI

SSMPSIHG 955/2010HG 1425/2006Legea 307/2006cod COR 541902

Conditiile necesare a fi indeplinite de catre lucratorii responsabili cu activitatea de SSM difera dupa cum acestia sunt:
- lucratori desemnati de angajator pentru desfasurarea activitatii de SSM si lucratori responsabili SSM in cadrul serviciului intern de prevenire si protectie;
- conducatori ai serviciilor interne de prevenire si protectie organizate la nivelul angajatorilor.

La acest moment legislatia aplicabila in domeniu nu prevede indeplinirea unor raportat la data de 01.01.2012, ci la ordinul ministrului muncii familiei si protectiei sociale de care face vorbire HG 955/2010 care nu a fost adoptat pana la acest moment. Astfel, vom distinge intre conditiile necesare a fi indeplinite de persoanele responsabile cu activitatea de SSM in raport de momentul aparitiei acestui ordin care odata intrat in vigoare va modifica si conditiile minime cerute de lege.

Asadar, in concordanta cu prevederile art. II din HG 955/2010 , pana la aparitia ordinului ministrului muncii familiei si protectiei sociale mentionat in acest articol sunt aplicabile dispozitiile art. 47 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006 astfel cum au fost modificate si completate prin HG 955/2010 , respectiv desemnarea responsabililor cu activitatile de SSM conform nivelurilor de pregatire, mediu si superior, cu indeplinirea conditiilor prevazute in art. 49 si 50 din norme.

Odata cu aparitia ordinului mentionat in art. II din HG 955/2010 , art. 47, 49 si 50 din normele metodologice se vor abroga urmand sa devina aplicabile dispozitiile art. 51 indice 1-51 indice 3 din normele metodologice aprobate prin HG 1425/2006 , astfel cum au fost modificate prin HG 955/2010.

Prin urmare, pana la momentul aparitiei ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale care sa aprobe cerintele minime de pregatire si formare in domeniul securitatii si sanatatii in munca/continutul minim al programelor-cadru necesare pentru ocupatiile specifice din domeniul securitatii si sanatatii in munca prevazute la art. 51 indice 1 din normele metodologice aprobate prin HG 1425/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare, conditiile pentru a putea desfasura activitatea de lucrator desemnat de angajator pentru desfasurarea activitatii de SSM sau, dupa caz, conducator al serviciului intern de prevenire si protectie sunt cele stipulate de art. 49, respectiv in art. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.

Distingem trei situatii si indeplinirea unor conditii distincte, dupa cum persoana este lucrator desemnat cu activitatea de SSM conducator al serviciului intern de prevenire si protectie ori lucrator responsabil cu activitatea de SSM in cadrul acestui serviciu.

1. Conditiile necesare pentru lucratorul desemnat de angajator:
Astfel, la acest momen cerintele minime de pregatire in domeniul SSM pentru lucratorul desemnat sunt cele specificate de art. 49 din norme, respectiv:
a)studii in invatamantul liceal filiera teoretica in profil real sau filiera tehnologica in profil tehnic;
b)curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu continut minim conform celui prevazut in anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de cel putin 80 de ore.

Indeplinirea acestor cerinte se atesta prin diploma de studii si certificatul de absolvire a cursului.
Suportul de curs destinat programelor de formare profesionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde:
1. cadrul legislativ general referitor la securitatea si sanatatea in munca;
2. criterii generale pentru evaluarea riscurilor;
3. organizarea activitatilor de prevenire si protectie;
4. actiuni in caz de urgenta: planuri de urgenta si de evacuare, prim ajutor;
5. elaborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protectie;
6. evidente si raportari in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Total: 80 de ore.

Dupa aparitia OMMFPS lucratorul desemnat va trebui sa indeplineasca cel putin conditiile minime prevazute de prevederile art. 51 indice 1 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, ocupatia specifica necesara efectuarii activitatilor de prevenire si protectie va fi de tehnician in securitate si sanatate in munca, iar cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare acestei ocupatii sunt:
a) studii in invatamantul liceal filiera teoretica in profil real sau filiera tehnologica in profil tehnic;
b)program de formare pentru ocupatia de tehnician in securitate si sanatate in munca, de cel putin 80 de ore.
Indeplinirea acestor cerinte se atesta prin diploma de studii si certificatul de absolvire a programului de formare profesionala corespunzator.

2. Cerintele necesare pentru conducatorul de serviciu intern de prevenire si protectie:
Daca in conformitate cu marimea intreprinderii activitatea in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM) trebuie sa se realizeze prin serviciul intern de prevenire si protectie, atunci conducatorul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa indeplineasca la acest moment (pana la aparitia ordinului MMFPS) cerintele prevazute la art. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006 astfel cum au fost modificate si completate prin HG 955/2010.

La acest moment, cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru conducatorul serviciului intern de prevenire si protectie sunt urmatoarele:
a) absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata;
b)curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu continut minim conform celui prevazut in anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de cel putin 80 de ore;
c)absolvirea cu diploma sau certificat de absolvire, dupa caz, a unui program de invatamant postuniversitar in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 180 de ore.
Indeplinirea cerintelor se atesta prin diploma de studii si certificatele de absolvire a cursurilor prevazute la lit. b) si c).

Cerinta minima prevazuta la lit. b) si c) este considerata indeplinita si in situatia in care persoana a obtinut o diploma de master sau doctorat in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Suportul de curs destinat programelor de formare profesionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde:
1. cadrul legislativ general referitor la securitatea si sanatatea in munca;
2. criterii generale pentru evaluarea riscurilor;
3. organizarea activitatilor de prevenire si protectie;
4. actiuni in caz de urgenta: planuri de urgenta si de evacuare, prim ajutor;
5. elaborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protectie;
6. evidente si raportari in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Total: 80 de ore.

Dupa aparitia OMMFPS conducatorul serviciului intern de prevenire si protectiee va trebui sa indeplineasca cel putin conditiile minime prevazute de prevederile art. 51 indice 1 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, ocupatia specifica necesara pentru a conduce serviciul intern va fi de expert in securitate si sanatate in munca.

Cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare acestei ocupatii sunt:
a)studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga sau de scurta durata absolvite cu diploma de licenta ori echivalenta in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice;
b)program de formare profesionala pentru ocupatia de expert in securitate si sanatate in munca, de cel putin 80 de ore;
c)curs postuniversitar in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 180 de ore, sau masterat/doctorat in acest domeniu.

Indeplinirea cerintelor se atesta prin diplomele de studii si certificatul de absolvire a programului de formare profesionala corespunzator.

3. Conditiile necesare pentru lucratorii responsabili cu activitatea de SSM din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie:
In privinta acestora, conditiile necesare a fi indeplinite la acest moment sunt cele la art. 49 din normele metodologice, la fel ca in cazul lucratorilor desemnati, iar dupa aparitia ordinului vor trebui sa indeplineasca cel putin conditiile minime prevazute de prevederile art. 51 indice 1 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asadar, in functie de situatie astfel cum au fost prezentate anterior, studiile necesare pentru desfasurarea activitatii de SSM sunt:
- fie studii in invatamantul liceal filiera teoretica in profil real sau filiera tehnologica in profil tehnic;
- fie studii superioare absolvite in stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice.

In ceea ce priveste activitatea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (PSI) art. 12 din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor prevede in alin. (1) ca autoritatile administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, judetene sau locale, institutiile publice si operatorii economici au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, atestati potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Ocupatiile de cadru tehnic si personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor ocupationale aprobate conform legislatiei in vigoare.

Asadar, atestarea cadrelor tehnice cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor sau personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor pentru operatorii economici se face pe baza standardelor ocupationale care identifica ansamblul competentelor si nivelurilor de performanta cerute pentru practicarea profesiei si a metodologiei de atestare elaborata de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

In privinta formarii profesionale a cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii, Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor stabileste conditii diferite, in functie de destinatarii obligatiei de angajare a cadrele tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Astfel, in concordanta cu art. 26 alin. (2) din Legea 307/2006 , formarea si evaluarea cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, desemnate/desemnat la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, ministerelor si celorlalte organe centrale de specialitate, se realizeaza de unitatile abilitate in conditiile legii, iar certificarea competentei profesionale se realizeaza de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila autorizat la Centrul National de Formare Profesionala a Adultilor.

In schimb, formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor in cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliilor judetene si locale, institutiilor si operatorilor economici se realizeaza in centre de formare si evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel national.

Metodologia de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor a fost aprobata prin Ordinul ministrului de interne 90/2001. Potrivit acestei metodologii atestarea cadrelor tehnice cu atributii de PSI se realiza de marile unitati si unitatile Corpului Pompierilor Militari.

OMI 90/2001 privind metodologia de atestare a cadrelor tehnice PSI a fost abrogat de OMAI 58/2009, astfel incat in prezent pot deveni cadre tehnice PSI persoanele care urmeaza cursurile de formare profesionala organizate de firme autorizate in acest sens ca furnizori de formare profesionala in sistemul de formare profesionala a adultilor conform OG 129/2000 acreditat de CNFPA. Ocupatia cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor face parte din grupa majora 5 din Clasificarea Ocupatiilor din Romania (cod COR 541902), astfel incat pentru dobandirea competentelor necesare in acest domeniu nu sunt solicitate studii superioare, fiind suficiente studiile medii. In privita duratei cursurilor de formare profesionala, aceasta este stabilita prin contractul incheiat cu furnizorul autorizat de formare profesionala. La acest moment nu sunt prevazute alte conditii necesare a fi indeplinite incepand cu 01.01.2012.

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
SSMPSIHG 955/2010HG 1425/2006Legea 307/2006cod COR 541902

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 14 Decembrie 2011
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Responsabilii cu activitatea de SSM si cu activitatea de PSI Nota: 3 din 5 - 2 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Deplasare salariati in Franta. Incadrare in detasare transnationalaIntrebare: Daca delegatia externa ptr munca de max 1 luna de la o SC din Romania la o SC in Franta, se considera detasare transnationala si se solicita de tara ex.Franta documentul A1? Subordonarea ramane fata de SC din Romania,cheltuelile salariale si diurna se suporta de SC din Romania. De ce se solicita A1 acolo, si daca in acest caz autoritatile romanesti (ITM, ANAF) poate reconsidera delegatia ca si detasare,cu consecinte evident nefaste,salarii,diurne,taxe etc ptr. SC din Romania?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Invatamant hibrid. Zile libere pentru parintiIntrebare: Avem o salariata al carei copil (cu varsta mai mica de 12 ani) este inscris la scoala care a adoptat sistemul hibrid. Astfel minorul este 1 saptamana la scoala, urmata de 1 saptamana in care participa la cursuri online. Poate beneficia salariata de Zilele libere supraveghere copii in saptamana in care minorul participa la cursuri online sau aceste zile se acorda numai in situatia in care scoala isi suspenda/limiteaza activitatea din cauza unor cazuri de Coronavirus confirmate la...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]