Contractul de telemunca in 2024. Model contract si prevederi telemunca sau munca de acasa

contract de telemuncamodel contract telemuncamunca la domiciliu
Contractul de telemunca in 2024. Model contract si prevederi telemunca sau munca de acasa
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Telemunca a format obiect de preocupare pentru legiuitorul nostru, prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, publicata in Monitorul Oficial nr. 296 din 2 aprilie 2018. Sigur, ne putem intreba de ce s-a optat pentru o lege speciala, si nu s-au introdus in Codul muncii aceste prevederi? Munca la domiciliu este reglementata chiar prin Codul muncii, nuprin lege speciala (ceea ce e mai firesc). In orice caz, dispozitiile legii privitoare la telemunca se completeaza cu cele generale din Codul muncii.
 
 
Telemunca este o forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine in alt loc decat loculd e munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si a comunicatiilor. Dimpotriva, art. 108 alin. (1) prevede ca salariatii cu munca la domiciliu isi desfasoara activitatile specifice functiei integral la domiciliu (fara posibilitatea de a desfasura partial activitate si lasediul angajatorului).
 
Telemunca poate fi integral desfasurata in alta parte decat sediul angajatorului, sau poate fi desfasurata partial la sediul angajatorului, partial in alta parte. Legea romana prevede ca limita minima adesfasurarii activitatii in regim de telemunca -   o zi pe luna, ceea ce este foarte putin; in majoritatea sistemelor europene de drept, telesalariatul lucreaza majoritatea timpului din alt loc de munca decat de la angajator.
 
Una dintre caracteristicile esentiale ale contractului de telemunca o constituie diminuarea componentei de subordonare. Ca urmare, criteriile traditionale de diferentiere a muncii dependente de muncaindependenta nu mai sunt complet aplicabile. Raman mai mult elemente de dependenta economica(daca lucratorul poate angaja la randul lui forta de munca, daca participa la profit si pierderi, daca investeste capital -   atunci nu e salariat).

Telemunca in 2024

 
Legea telemuncii se aplica in domeniile de activitate in care este posibila desfasurarea activitatii inregim de telemunca. Observam ca nu se prevede o lista de activitati in care este posibila desfasurarea activitatii de telemunca, dar, ca principiu, numai o activitate care presupune folosirea informatiei si atelecomunicatiilor poate fi prestata in aceasta modalitate. Dimpotriva, in cazul zilierilor, Legea nr. 52/2011 prevede in art. 13 lista domeniilor CAEN in care se poate presta munca necalificata cucaracter ocazional.
 
 
Potrivit art. 3 alin. (1) lit. a), activitatea de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor sise prevede in mod expres in contractul individual de munca odata cu incheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act aditional la contractul individual de munca existent. Desfasurarea activitatii in regim de telemunca fara respectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda de 5.000 lei.

 
Refuzul salariatului de a consimti la prestarea activitatii in regim de telemunca nu poate constituimotiv de modificare unilaterala a contractului individual de munca si nu poate constitui motiv de sanctionare disciplinara a acestuia. Aceasta este o aplicatie a art. 41 alin. (1) privind necesitatea acorduluipartilor la orice modificare a contractului.
 
In cazul activitatii de telemunca, contractul individual de munca contine, in afara elementelor prevazute la art. 17 alin. (3) din Codul muncii, urmatoarele:
 
a) precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de telemunca;
 
Nerespectarea dispozitiilor referitoare la obligatia de a prevedea in mod expres in contractul individual de munca sau in actul aditional la acesta prestarea unei activitatiin regim de telemunca se sanctioneaza cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana.
 
Sanctiunea urmareste sa nu fie eludate dispozitiile legale privind munca nedeclarata prin invocareadesfasurarii de activitate in regim de telemunca. Altfel spus, daca inspectorul de munca venit in controlconstata absenta unui salariat care in evidenta realizata potrivit art. 119 din Codul muncii figureaza "prezent", nu putem invoca faptul ca acesta presteaza telemunca. Trebuie sa probam prin clauza corespunzatoare din contractul individual de munca;
 
b) perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca organizatde angajator;
 
c) locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti;
 
Munca nu este prestata la sediul angajatorului, nici la vreunul dintre punctele de lucru ale acestuia,si nici macar intr-un loc indicat de catre angajator, ci este prestata intr-un spatiu liber ales de catre salariat, care poate fi sau nu propriul domiciliu. Dar locul in care se desfasoara activitatea de telemuncatrebuie convenit de parti.
 
 
 
Exemplu
 
Nu poate fi o decizie spontana a salariatului de a-si lua laptopul pentru a lucra in parc.
 
d) programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;
 
Reglementari similare exista in Codul muncii si cu privire la contractul de munca la domiciliu (art. 109 lit. b)). Totusi, de aceasta data ne putem confrunta cu o problema:
 
-  daca telesalariatul isi desfasoara activitatea in spatiul privat/public al uni tert (spre exemplu, intr-o cafenea), accesul angajatorului poate fi restrictionat, fiind dependent nunumai de acordul telesalariatului, dar si de acordul tertului -   proprietar;
 
e) modalitatea de evidentiere a orelor de munca prestate de telesalariat;
 
Exemplu
 
Evidentierea numarului de ore lucrate, ca si momentul de incepere/de sfarsit al activitatii, in conditiile art. 119 din Codul muncii, pot fi realizate prin monitorizarea momentului de logare.
 
f) responsabilitatile partilor convenite in functie de locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, inclusiv responsabilitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 
g) obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la locul desfasurarii activitatii de telemuncaal materialelor pe care telesalariatul le utilizeaza in activitatea sa, dupa caz;
 
h) obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in materia protectieidatelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 
i) masurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul sa nu fie izolat de restul angajatilor sicare asigura acestuia posibilitatea de a se intalni cu colegii in mod regulat.
 
ATENTIE!
 
Obligatia de la lit. i) ar putea include si intalniri virtuale, prin utilizarea de grupuri si forumuri de discutii.
 
j) conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca.
 
incheierea contractului individual de munca fara stipularea clauzelor prevazute de lege se sanctioneaza cu amenda de 5.000 lei.
 
Contractul individual de munca se incheie si se modifica, dupa caz, pentru salariatii care desfasoara activitatea de telemunca, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 din Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
In cazul activitatii de telemunca, contractul individual de munca contine urmatoarele elemente:
 
a) identitatea partilor;
 
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
 
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
 
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
 
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 
f) riscurile specifice postului;
 
g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
 
i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
 
j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
 
k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platiisalariului la care salariatul are dreptul;
 
l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
 
m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
 
n) durata perioadei de proba.
 
in afara acestor elemente, contractul individual de munca in cazul activitatii de telemunca contine si:
 
a) precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de telemunca;
 
b) perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca organizatde angajator;
 
c) locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti;
 
d) programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;
 
e) modalitatea de evidentiere a orelor de munca prestate de telesalariat;
 
f) responsabilitatile partilor convenite in functie de locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, inclusiv responsabilitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca in conformitatecu prevederile art. 7 si 8;
 
g) obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la locul desfasurarii activitatii de telemuncaal materialelor pe care telesalariatul le utilizeaza in activitatea sa, dupa caz;
 
h) obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in materia protectieidatelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 
i) masurile pe care ie ia angajatorul pentru ca telesalariatul sa nu fie izolat de restul angajatilor sicare asigura acestuia posibilitatea de a se intalni cu colegii in mod regulat;
 
j) conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca.
 

Model contract telemunca 2024 sau munca la domiciliu

Va prezentam, in continuare, modelul unui contract de telemunca:
 
 
Angajator S.C. ………………………………S.R.L.
Sediul ……………… nr. ……………,
inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J../…../………
CUI …………………..
Telefon: ………………
 
CONTRACT INDIVIDUAL DE TELEMUNCA
 
incheiat si inregistrat sub nr. ……./…………………… in Registrul general de evidenta a salariatilor
 
Data incheierii contractului 04.01.2024
 
Partile contractului:
 
AngajatorS.C. ……………………S.R.L.,cu sediul social in …………………. nr. 45 ……………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J ……./……………/………., CUI…………….., tel. ……………., avand contul nr. IBAN ROXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX, deschis la Banca ……………….. Sucursala ……………., reprezentata legal prin ……………….,legitimat cu CI seria ….., nr. ………….., eliberata de …….. la data ……………., CNP …………….., in calitate de administrator
si
Telesalariat……………………. domiciliat in localitatea Bucuresti, str. …………………. nr. ………, bl. ………….., sc. ………….., ap. …………, sector…, Bucuresti, posesor a CI seria ……….nr. ………….. eliberata de …………. Sector ………… la data de …………….., CNP ………………………. permis de sedere in scop de munca seria ……. nr …………… din data de ……………………
Am incheiat prezentul contract individual de telemunca in urmatoarele conditii asupra carora amconvenit:
 
Obiectul contractului:prestarea muncii si plata salariului.
 
Durata contractului:
 
-  nedeterminata, salariatul urmand sa inceapa activitatea la data de 23.01.2024
Locul muncii:
Activitatea se desfasoara astfel:
-  la domiciliul salariatului din mun. Bucuresti, str. ………….. nr. …………, bl. ………………,sc. ….., ap. ………., sector ……………... in zilele de luni, marti, miercuri si vineri;
 
 
-  la sediul angajatorului din ……………………………………….. in zilele de joi.
Evidentierea orelor de munca prestate de telesalariat se face prin internet in platforma angajatorului,la deschiderea si inchiderea platformei-program a unitatii.
 
Felul muncii:
Functia/Meseria contabil conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania -   343302.
 
Atributiile postului:
 
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).
Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului sunt urmatoarele:
-  cunoasterea la nivel profesionist a legislatiei in domeniul financiar-contabil;
-  abilitati de comunicare si negociere;
-  capacitate de analiza si sinteza;
-  memoria cifrelor;
-  capacitate de autoorganizare si punctualitate;
-  echilibru emotional, constanta in atitudini;
-  rezistenta la efort si stres;
-  discernamant si capacitatea de a rezolva problemele;
-  putere de decizie si asumarea responsabilitatii;
-  memorie dezvoltata, judecata rapida;
-  capacitate de deductie logica;
-  fidelitate fata de companie;
-  corectitudine in raporturile de munca.
 
Procedura de evaluare este stabilita in Regulamentul intern al societatii.
 
Conditii de munca:
 
Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privindsistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Durata muncii:
 
O fractiune de norma: una ora/zi, 5 ore/saptamana.
 
a) Repartizarea programului de lucru este cuprinsa intre orele 9,00 si 10,00 (zilnic, de luni pana vineri)program in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze telefonic activitatea salariatului sau.
 
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectivde munca aplicabil.
 
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrariurgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
 
Concediul:
 
Durata concediului anual de odihna este de 21 de zilelucratoare, in raport cu durata muncii.
 
 
Salarizarea:
 
1. Salariul de baza lunar brut este de 7.000 lei.
2. Alte elemente constitutive ale salariului:
-  sporuri …………………………………..;
-  indemnizatii …………………………..;
-  prestatii suplimentare in bani ………;
-  modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ………..;
-  alte adaosuri………………………….. .
 
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu unspor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 -  Codulmuncii.
 
4. Data la care se plateste salariul este data de 15a lunii urmatoare pentru luna in curs.
 
5. Angajatorul nu suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca.
 
Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie: ……NU…………….
b) echipament individual de lucru: laptop si telefon mobil;
c) materiale igienico-sanitare: ……………NU……………….
d) alimentatie de protectie: ………………NU…………………
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca: conform regulamentului intern,contractului colectiv, precum si obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire ladispozitiile din reglementarile legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatuluide a respecta aceste prevederi;
 
f) instaleaza, verifica si intretine echipamentul de munca necesar, platforma-program, precum sitoate programele necesare bunei desfasurari a activitatii;
 
g) asigura conditii pentru ca tetesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniulsecuritatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca si utilizarii echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfasurare a activitatii de telemunca, lain troducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru.
 
Telesalariatul trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala nici propria persoana, nici alte persoane care pot fi afectate deactiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
 
in mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor sale, telesalariatul are urmatoarele obligatii:
 
a) sa informeze angajatorul cu privire la echipamentele de munca utilizate si la conditiile existente
 
 
la locurile desfasurarii activitatii de telemunca si sa ii permita acestuia accesul, in masura in careeste posibil, in vederea stabilirii si realizarii masurilor de securitate si sanatate in munca, necesareconform clauzelor din contractul individual de munca, ori in vederea cercetarii evenimentelor;
b) sa nu schimbe conditiile de securitate si sanatate in munca de la locurile in care desfasoara activitatea de telemunca;
 
c) sa utilizeze numai echipamente de munca care nu prezinta pericol pentru securitatea si sanatatea sa;
 
d) sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dispozitiilor privind obligatiile lucratorilor, asa cumsunt ele prevazute in Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, precum si in conformitate cu clauzele contractului individual de munca;
 
e) sa respecte regulile specifice si restrictiile stabilite de catre angajator cu privire la retele de internetfolosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispozitie.
 
Drepturi si obligatii ale partilor privind protectia datelor cu caracter personal
 
S.C. ……………. S.R.L. cu sediul in ………………. colecteaza anumite informatii cu caracter personal in ceea ce va priveste atat pe dvs., in calitate de telesalariat, cat si restul salariatilor prin intermediul functiei pe care o detineti. Aceasta are ca scop indeplinirea obligatilor referitoare la relatia detelesalariat si salariati in raportul de munca, de calcul si de plata a drepturilor salariale si de eliberarea documentelor ce atesta calitatea fiecaruia dintre angajatii S.C. ……… S.R.L.
 
in cazuri speciale ni se poate solicita legal sa transmitem aceste informatii autoritatilor publice siputem dezvalui informatii partiale furnizorilor de servicii (exemplu: IT, contabilitate, SSM, PSI, reprezentanti legali etc.) in cadrul activitatii pe care o desfasuram. in toate aceste cazuri, S.C. …………. S.R.L. va lua toate masurile necesare asigurarii confidentialitatii datelor dvs.
 
Pentru mai multe informatii privind protectia datelor cu caracter personal puteti studia:
 
-  Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
-  Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protectia datelor personale in cadrul activitatilor specificedesfasurate de autoritatile de aplicare a legii.
 
Alte clauze:
 
a. Perioada de proba este de 60 de zile lucratoare.
 
b. Perioada de preaviz in cazul concedieriieste de 20 de zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 -  Codul muncii sau contractului colectiv de munca.
 
c. Perioada de preaviz in cazul demisiei este de 30 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii deexecutie, respectiv 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere, conformLegii nr. 53/2003 -  Codul muncii, republicate, sau contractului colectiv de munca aplicabil.
 
d)|n cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute laart. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 -  Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca.
 
e) Alte clauze.
 
Drepturi si obligatii generale ale partilor:
 
1. Salariatul are in principal urmatoarele drepturi:
- dreptul la salarizare pentru munca depusa;
-  dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
-  dreptul la concediul de odihna anual;
-  dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
-  dreptul la securitate si sanatate in munca;
-  dreptul la acces la formare profesionala.
 
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
 
-  obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conformfisei postului;
-  obligatia de a respecta disciplina muncii;
-  obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
-  obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
-  obligatia de a respecta secretul de serviciu.
 
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
 
-  sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
-  sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
-  sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivitlegii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
-  sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului.
 
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
 
-  sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;
-  sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
-  sa asigure permanent conditiile termice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelorde munca si conditiile corespunzatoare de munca;
-  sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
-  sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activi ta tea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
-  sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al salariatului.
 
Dispozitii finale:
 
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 -   Codul muncii, republicat si ale contractului colectiv de munca aplicabil.
 
Orice modificareprivind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de muncaimpune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilorin care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.
 
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca se solutioneaza de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.
 
ANGAJATOR, SALARIAT,
S.C. …………………………… S.R.L., …………………………
Nume/prenume
-   Administrator -  
 
 
Pentru MODEL ACT ADITIONAL la contract individual de telemunca, click AICI!
 
Pentru PREVEDERI ESENTIALE privind telemunca in 2024, click aici!
 
 

NOUTATI din Legislatia muncii

GHID “Contributii aferente veniturilor impozabile si neimpozabile in 2024!"


Cum se acorda aceste venituri neimpozabile aflati din ghidul practic!
 
Retineti! Reincadrarea veniturilor determina plata de dobanzi si penalitati intr-un cuantum foarte ridicat ceea ce poate conduce chiar la falimentul firmei.
 
In lucrare gasiti enumerate si explicate punctual contributiile datorate pentru:

-> sporuri, prime
-> abonamente la servicii medicale private
-> transport la si de la locul de munca
-> diurna
-> vouchere de vacanta
-> indemnizatii medicale etc.
...Vezi AICI detalii complete <<

de Isabela Alexe


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contract de telemuncamodel contract telemuncamunca la domiciliu

Data aparitiei: 17 Ianuarie 2024
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:

Contractul de telemunca in 2024. Model contract si prevederi telemunca sau munca de acasa Nota: 4.35 din 5 - 10 voturi.
Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Indemnizatie de casatorie. Tratament fiscalIntrebare: Indemnizatia pentru casatorie (este prevazuta in Regulamentul intern) este considerat avantaj in natura? Trebuie sa se plateasca contributii pe suma respectiva?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Strain non UE. Contract de activitate sportiva. Viza de lunga sedere. Permis de sedereIntrebare: Un club sportiv doreste sa colaboreze cu un sportiv profesionist din Macedonia de Nord in baza unui contract de activitate sportiva. Care sunt pasii si documentele necesare pentru obtinerea permisului de munca in baza acestui contract de activitate sportiva? Este permis asa sau e necesar contract de munca?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz"
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la Controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]