OUG 74/2021: Prevederi noi pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

concedii maternitateindemnizatie maternitatestagiu de asigurare concedii medicale  oua 74/2021
OUG 74/2021: Prevederi noi pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
 
OUG nr. 74/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu privire la acordarea concediilor medicale a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 645/30.VI.2021.
 
Art. I.  -  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
 
1. La articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal care se acorda persoanelor asigurate in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile si completarile ulterioare." 
 
2. Articolul 3^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 3^1.  -  (1) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele prevazute la art. 1 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 
 
a) sa indeplineasca stagiul minim de asigurare necesar deschiderii drepturilor prevazute la art. 2; 
 
b) sa prezinte adeverinta eliberata de platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, dupa caz. 
 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b), persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate fara prezentarea adeverintei, in cazul urgentelor medico-chirurgicale sau al bolilor infectocontagioase din grupa A, in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 921/2020 privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la locatia declarata de acestea sau, dupa caz, in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora, precum si a Listei unitatilor sanitare de baza in care se trateaza persoanele bolnave, precum si in cazul carantinei. 
 
(3) Adeverinta prevazuta la alin. (1) lit. b) se elibereaza si in cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru ingrijirea copilului bolnav, precum si in cazul riscului maternal." 
 
3. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 5.  -  (1) Cota de contributie prevazuta la art. 3 alin. (3) se datoreaza si se achita de catre persoanele prevazute la art. 1 alin. (2). Venitul lunar pentru care se opteaza plata contributiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 3 ori a acestuia, cu exceptia persoanelor care opteaza pentru incheierea contractului de asigurare pentru a beneficia de concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate, pentru care venitul lunar pentru care se opteaza plata contributiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia." 
 
4. La articolul 6, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(6) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) sunt obligate sa incheie contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii cu casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca persoane asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza declaratiei fiscale depuse in vederea platii contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) si art. 180 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Contractul se inregistreaza la casa de asigurari de sanatate si produce efecte de la data inregistrarii." 
 
5. La articolul 10, alineatele (3) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(3) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), baza de calcul al indemnizatiilor prevazute la art. 2 se determina ca medie a veniturilor asigurate, inscrise in contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, pana la limita a 3 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, cu exceptia persoanelor care opteaza pentru incheierea contractului de asigurare pentru a beneficia de concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate, pentru care baza de calcul al indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor asigurate, inscrise in contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar. 
................................................................................................. 
(7) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), in cazul in care stagiul de asigurare este mai mic de 6 luni, pentru situatiile prevazute la art. 9, baza de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare asigurate, inscrise in contractul de asigurare, sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de asigurare cu respectarea prevederilor alin. (4)." 
 
6. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu urmatorul cuprins: „Art. 14^1.  -  (1) Medicii prevazuti la art. 11 au obligatia intocmirii unui plan de urmarire a evolutiei bolii, care va cuprinde cel putin indicatiile terapeutice si igieno-dietetice, pe care persoana asigurata are obligatia sa il respecte, in cazurile in care se elibereaza certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca. Structura planului de urmarire a evolutiei bolii se stabileste prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. 
 
(2) Durata pentru care pot fi eliberate certificatele de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca de catre medicii prevazuti la art. 11 se stabileste in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, iar pentru fiecare episod de boala, in vederea urmaririi evolutiei bolii care a determinat incapacitatea temporara de munca a persoanei asigurate, se acorda in cel putin doua etape. 
 
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru certificatele de concediu medical care se elibereaza pentru unele boli speciale prevazute la art. 13 alin. (3), pentru urgentele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii prevazuta la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru certificatele de concediu medical care vizeaza durata internarii persoanei asigurate, medicul curant nu are obligatia intocmirii planului de urmarire a evolutiei bolii. 
 
(4) Pentru respectarea planului prevazut la alin. (1), medicul curant va acorda consultatii la cabinet. In cazul persoanelor nedeplasabile, consultatiile se acorda la domiciliul persoanei asigurate sau la distanta, dupa caz. Situatiile care au condus la imposibilitatea deplasarii persoanelor la cabinet sunt prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/ 1.311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
(5) Concediul medical acordat la externarea din spital poate fi prelungit de catre medicul de specialitate sau de catre medicul de familie, dupa caz, in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare." 
 
7. La articolul 22, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins: „(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), indemnizatia prevazuta la art. 18 lit. b) se suporta pentru o perioada de 5 zile din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in cazul in care se instituie masura carantinei la intoarcerea pe teritoriul Romaniei, pentru o persoana care s-a deplasat in interes personal intr-o zona in care la momentul deplasarii exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt patogen, in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare." 
 
8. La articolul 26, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1^1) In cazul copilului cu afectiuni grave, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 18 ani." 
 
9. La articolul 47, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins: „(4) Constituie contraventie desfasurarea activitatii de catre persoanele prevazute la art. 33 la unul dintre angajatori in perioada in care la celalalt/ceilalti angajator/angajatori a prezentat certificat/certificate de concediu medical. 
(5) Constituie contraventie nerespectarea de catre medicii curanti a obligatiei prevazute la art. 14^1 alin. (1)." 
 
10. La articolul 48, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 48.  -  (1) Contraventiile prevazute la art. 47 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: 
 
a) cele prevazute la alin. (1) si (2), cu amenda de la 3.500 lei la 6.000 lei; 
b) cele prevazute la alin. (3), cu amenda de la 6.000 lei la 11.000 lei; 
c) cea prevazuta la alin. (4), cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, precum si neplata/recuperarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate; d) cea prevazuta la alin. (5), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei." 
 
11. In tot cuprinsul actului normativ, sintagma „stagiu de cotizare" se inlocuieste cu sintagma „stagiu de asigurare". 
 
(...)
Art. II.  -  La articolul 299 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (4) Functia de medic-sef al CNAS este functie publica specifica de conducere echivalata cu functia publica de conducere de director general adjunct de la nivelul functiilor publice de stat, iar cea de medic-sef al caselor de asigurari este functie publica specifica de conducere echivalata cu functia publica de conducere de director executiv adjunct de la nivelul functiilor publice teritoriale, astfel cum acestea sunt prevazute la art. 385 alin. (1) si (2) si art. 390 alin. (1) lit. b) si f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare." 
 
Art. III.  -  (1) Contractele de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate incheiate cu casele de asigurari de sanatate de catre persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor in vigoare la data prezentei ordonante de urgenta, isi produc efectele pana la data de 31 august 2021. 
 
(2) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot asigura in sistemul de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, pe baza de contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite la art. I pct. 3 si 5 din prezenta ordonanta de urgenta. 
 
(3) Venitul lunar inscris in contractele prevazute la alin. (1), contributia lunara calculata si achitata asupra acestui venit, pentru perioada de pana la 31 august 2021, nu se modifica. Drepturile reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical eliberate pana la data de 31 august 2021 se acorda pana la incetarea situatiei care a determinat necesitatea eliberarii respectivelor certificate medicale. 
 
Art. IV.  -  (1) Pentru sumele prevazute la art. 38 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respinse la plata de casele de asigurari de sanatate pentru care acestea au intocmit si transmis comunicarile de respingere a platii si pentru care angajatorii nu au depus pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta o noua cerere de restituire insotita de documentele care dovedesc remedierea cauzelor de respingere la plata inscrise in comunicare, termenul-limita de depunere este data de 31 decembrie 2021. 
 
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere si de depunere a cererilor de restituire insotite de documentele justificative este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicarii. 
 
(3) Sumele inscrise in cererile de restituire inregistrate la casele de asigurari de sanatate, in afara termenelor prevazute la alin. (1) si (2), se resping definitiv la plata si nu se deconteaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 
 
Art. V.  -  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare. 
 
Art. VI.  -  Prevederile cuprinse la art. I, III si IV din prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 august 2021.
 

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Impozitarea contractelor part-time de la 1 august 2022


Nu stiti ce sa faceti ca angajator? Sa renuntati sau sa pastrati contractele part time? 

Nu dati pe pere (amenzi ANAF) ce luati pe mere (contracte cu baza ilegala de impozitare)! Economisiti timp, energie si bani si aflati din lucrarea Impozitarea contractelor part-time de la 1 august 2022 ce trebuie sa stiti ca angajator pentru a lua cele mai avantajoase decizii: 

  • legislatie privind impozitarea contractelor part-time 
  • baza de calcul 
  • reguli de calcul impozite 
  • exceptii 
 

...Vezi AICI lista completa <<

de Isabela Alexe

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
concedii maternitateindemnizatie maternitatestagiu de asigurare concedii medicale  oua 74/2021

Data aparitiei: 01 Iulie 2021
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Urmareste-ne pe Google News
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


OUG 74/2021: Prevederi noi pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Nota: 4.8 din 5 - 5 voturi.
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Prelungire certificat handicap peste varsta de 3 ani. Temei legal suspendare CIMIntrebare: Va rog sa ne ajutati cu un punct de vedere pt urmatoarea situatie: daca un angajat aduce un certificat de incadrare in grad de handicap pt copil si solicita prelungirea suspendarii CIM peste varsta de 3 ani, in baza certificatului adus, cu ce articol se opereaza aceasta cerinta? 55 litera b) din Codul muncii fiind la initiativa salariatului sau 31 (1) din OUG 111/2010? Daca nu se foloseste 55 litera b) pt aceasta suspendare atunci 55 litera b) pentru ce fel de cazuri este folosit? Certificatele...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Model contract individual de munca 2022Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu un contract de munca actualizat draft, cu ultimile modificari actualizate,
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“DIURNA. Noile modificari legislative transpuse in 13 STUDII de CAZ”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"DIURNA. Noile modificari legislative transpuse in 13 STUDII de CAZ"
DIURNA. Noile modificari legislative transpuse in 13 STUDII de CAZ

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
 



 
Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"DIURNA. Noile modificari legislative transpuse in 13 STUDII de CAZ"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]