Reducerea programului de lucru (Kurzarbeit) 2021. Procedura completa

reducerea timpului de muncatimp de munca redustimp de munca program kurzarbeit 2021consilier ghid complet salarizare
Reducerea programului de lucru (Kurzarbeit) 2021. Procedura completa
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
 
1. Reglementare
 
Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020, aprobata prin Legea nr. 282/2020, publicata in Monitorul Oficial nr. 1.201 din 9 decembrie 2020, cu modificarile ulterioare, s-a reglementat posibilitatea angajatorilor de a dispune masura reducerii timpului de lucru.
 
 
 
 
Masura consta in reducerea timpului de munca al salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca, in cazul reducerii temporare a activitatii determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, iar pe aceasta durata in care timpul de munca este redus, salariatii sa beneficieze de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca.
 
 
 
 
 
Conditiile in care poate fi dispusa masura
 
Pentru reducerea timpului de lucru este necesar sa fie indeplinite urmatoarele conditii:
 
a) sa existe o reducere temporara a activitatii sale determinata de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu;
 
b) reducerea activitatii sa fie justificata de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioara aplicarii masurii reducerii timpului de lucru sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior. In cazul organizatiilor neguvernamentale, precum si al angajatorilor persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, diminuarea se raporteaza la veniturile realizate;
 
c) masura reducerii timpului de lucru sa vizeze salariatii incadrati cu contract individual de munca cu norma intreaga.
 
ATENTIE!
 
a) Masura nu se aplica in cazul administratorilor, directorilor, internilor care au incheiat contract de administrare/mandat/alt tip de contract decat contract individual de munca.
 
b) Masura nu se aplica in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial.
 
c) Masura se aplica si in cazul ucenicilor, cu conditia ca angajatorul sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica pentru dobandirea competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala, potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicate, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
3) Angajatori care nu pot aplica masura reducerii timpului de lucru:
 
– institutii publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
– angajatorii care se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau restrictionate, potrivit legii;
– angajatorii care sunt inregistrati in jurisdictii necooperante in scopuri fiscale.
 
Jurisdictiile necooperante in scopuri fiscale pe lista UE sunt: Samoa Americana, Belize, Fiji, Guam, Insulele Marshall, Oman, Samoa, Trinidad si Tobago, Emiratele Arabe Unite, Insulele Virgine Americane si Vanuatu.
 
4) Etapele masurii reducerii timpului de lucru
 
a) Luarea hotararii de reducere a programului de lucru de catre organul competent al societatii 
 
Organul competent potrivit actului constitutiv al societatii se va intruni pentru a lua hotararea de reducere a timpului de lucru si a salariului proportional cu timpul redus.
 
b) Informarea si consultarea sindicatului sau, in lipsa acestuia, a reprezentantilor salariatilor
 
c) Incheierea unui un acord cu reprezentantii sindicatului din cadrul unitatii sau, in cazul in care nu exista un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, referitor la procentul din numarul de salariati pentru care s-a dispus reducerea timpului de munca
 
d) Stabilirea programului de munca pentru intreaga luna si a modului de repartizare pe zile 
 
Timpul de lucru poate fi redus pe o perioada de cel putin 5 zile.
 
Prin Legea nr. 282/2020 s-a eliminat obligatia ca cele 5 zile lucratoare minime pentru care se poate stabili masura sa fie consecutive.
 
e) Emiterea deciziei de reducere a timpului de lucru
 
Angajatorul dispune reducerea timpului de lucru si a salariului printr-o decizie individuala pentru fiecare salariat in parte.

Decizia trebuie sa cuprinda:
– perioada de timp pentru care se aplica masura reducerii timpului de lucru;
– programul de lucru si repartizarea acestuia pe zile;
– drepturile salariale cuvenite salariatului in perioada reducerii timpului de lucru.

f) Inregistrarea in registrul general de evidenta a reducerii timpului de lucru
 
Incepand cu data de 19 decembrie 2020, Inspectia Muncii a pus la dispozitia angajatorilor o versiune actualizata a aplicatiei ReviSal pentru transmiterea registrului de  evidenta a salariatilor in format electronic. In aceasta noua versiune, inregistrarea reducerii timpului de munca al salariatilor in baza O.U.G. nr. 132/2020 se realizeaza in urmatoarea modalitate:
 
a) Deschideti aplicatia Revisal.
 
b) Accesati Contracte.
c) Accesati Modificare.
d) Selectati salariatul.
e) Selectati din rubrica Tip norma – Norma intreaga conform O.U.G. nr. 132/2020.
 
f) La rubrica Durata timp de munca se va completa automat Timp de munca conform O.U.G. nr. 132/2020.
 
g) La Rubrica Repartizare timp munca se selecteaza modalitatea in care salariatii presteaza activitate: de zi, de noapte sau inegal.
h) La Rubrica Timp interval repartizare se selecteaza: ore/zi, daca salariatul presteaza activitate in fiecare zi; ore/saptamana, daca salariatul nu presteaza activitate in fiecare zi, dar presteaza activitate in fiecare saptamana; ore/luna daca salariatul nu presteaza activitate in fiecare saptamana.

Conform art. 3 alin. (2) lit. h) si art. 4 din H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, salariul de baza lunar brut se inregistreaza in ReviSal.
 
De asemenea, se inregistreaza in ReviSal orice modificare a salariului de baza brut, in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti, cand transmiterea in registru se face in termen de 20 de zile lucratoare de la data la care angajatorul a luat cunostinta de continutul acesteia.
Avand in vedere prevederile legale enuntate, reducerea salariului de baza proportional cu reducerea timpului de lucru se inregistreaza in ReviSal intrucat reprezinta o modificare.
 
Cu toate acestea, conform interpretarii Inspectiei Muncii, in ReviSal nu se inregistreaza reducerea salariului de baza si indemnizatia pentru reducerea timpului de lucru.
 
Interpretarea Inspectiei Muncii poate fi citita la pagina 23 urmand acest link.
 
 
g) Comunicarea deciziei de reducere a timpului de lucru al salariatului 
 
Decizia angajatorului privind reducerea timpului de munca, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente se comunica salariatului cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva a masurii.
 
5) Indemnizatia
 
Pe durata reducerii timpului de munca, salariatii afectati de masura beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat. 
 
 
Indemnizatia este venit de natura salariala si este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale aferente veniturilor salariale.
 
Astfel, asupra indemnizatiei privind reducerea timpului de lucru se datoreaza:
 
– impozit pe venit in cota de 10%;
– contributia de asigurari sociale in cota de 25%;
– contributia de asigurari sociale de sanatate in cota de 10%;
– contributia asiguratorie pentru munca in cota de 2,25%.
In vederea decontarii indemnizatiei pentru reducerea timpului de lucru, angajatorul trebuie sa depuna o cerere insotita de urmatoarele documente:
 
a) copie a deciziei privind reducerea timpului de munca, semnata de angajat ca a luat la cunostinta;
 
b) balanta lunara de verificare, pentru luna anterioara aplicarii masurii reducerii timpului de lucru sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia si pentru luna similara din anul anterior, astfel incat sa se poata demonstra diminuarea cifrei de afaceri cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior;
 
c) un acord incheiat cu reprezentantii sindicatului din cadrul unitatii sau, in cazul in care nu exista un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, referitor la procentul din numarul de salariati pentru care s-a dispus reducerea timpului de munca;
 
d) lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatia pentru timpul de lucru redus;
 
e) copie a documentelor de plata a salariilor, cu evidentierea platii indemnizatiei.
 
Cererea de decontare si documentele necesare se depun de catre angajator, in format electronic sau in format letric, pana la data de 25 a fiecarei luni pentru plata indemnizatiei din luna anterioara, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, precum si a municipiului Bucuresti, in raza careia isi are sediul social. In situatia in care cererea este depusa de catre angajator cu depasirea acestui termen, suma aferenta lunii pentru care se face solicitarea se deconteaza in luna urmatoare.
 
Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in urma verificarii documentelor depuse de catre angajator, emit o decizie, in cel mult 5 zile de la depunerea corecta a documentelor, in care se precizeaza ca sunt respectate de catre angajator conditiile prevazute de lege pentru decontarea indemnizatiei.
 
Procedura de decontare a indemnizatiei pentru reducerea timpului de lucru a fost stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr. nr. 794 din 31 august 2020.

Documentatia de decontare este stabilita prin Ordinul nr. 1.393/2020 privind aprobarea modelului cererii si al documentelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si  pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, publicat in Monitorul Oficial nr. 850 din 16 septembrie 2020.
 
6) Interdictii in perioada de aplicare a masurii de reducere a timpului de lucru
 
Pe perioada de aplicabilitate a masurii de reducere a timpului de lucru este interzisa:
 
a) angajarea de personal pentru prestarea unor activitati identice ori similare cu cele prestate de catre salariatii al caror timp de munca a fost redus, precum si subcontractarea de activitati desfasurate de salariatii al caror timp de munca a fost redus. Aceasta interdictie se raporteaza si la nivel de filiala, sucursala sau alte sedii secundare definite de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Interdictia este stabilita de art. 1 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, conform caruia, pe perioada de aplicabilitate a masurii prevazute la alin. (1), sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activitati identice ori similare cu cele prestate de catre salariatii al caror timp de munca a fost redus, precum si subcontractarea de activitati desfasurate de salariatii al caror timp de munca a fost redus. Interdictia se raporteaza si la nivel de filiala, sucursala sau alte sedii secundare definite de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
b) efectuarea de munca suplimentara de catre salariatii afectati de masura la angajatorul la care s-a redus durata timpului de lucru.
 
In acest sens, art. 1 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca stabileste ca, pe perioada aplicarii masurii de reducere a timpului de lucru, salariatii afectati de aceasta masura nu pot efectua munca suplimentara la acelasi angajator;
 
c) reducerea saptamanii de lucru de la 5 la 4 zile pe saptamana in temeiul art. 52 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii pentru salariatii afectati de masura;
 
d) acordarea de bonusuri la salariul de baza pentru structura de management a angajatorului, aferente perioadei de aplicare a masurii si de acordare a indemnizatiei.
 
Acordarea de bonusuri, precum si alte adaosuri la salariul de baza pentru structura de management a angajatorului se efectueaza dupa finalizarea perioadei de aplicare a masurii reducerii timpului de lucru.
 
Interdictia este mentionata la art. 1 alin. (14) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca;
 
e) initierea de concedieri colective.
 
Interdictia este mentionata la art. 1 alin. (15) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca.
 
Este interzisa doar initierea concedierii colective, nu si concedierile individuale sau alte tipuri de concedieri cum ar fi concedierea disciplinara, concedierea pentru inaptitudine, necorespundere profesionala etc.
 
Interdictia de a initia concedieri colective se refera doar la perioada de aplicare a masurii reducerii timpului de lucru. Dupa incetarea aplicarii masurii, angajatorul va putea sa initieze concedieri colective.
 
Conform art. 68 din Codul muncii, prin concediere colectiva se intelege concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu tin de persoana salariatului, a unui numar de:
 
– cel putin 10 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati;
– cel putin 10% din salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 100 de salariati, dar mai putin de 300 de salariati;
– cel putin 30 de salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 300 de salariati.

La stabilirea numarului efectiv de salariati concediati colectiv se iau in calcul si acei salariati carora le-au incetat contractele individuale de munca din initiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fara legatura cu persoana salariatului, cu conditia existentei a cel putin 5 concedieri.
 
 
TOP 10 informatii utile tratate in Consilier – Ghid complet de salarizare:
 
  • Inregistrari in ReviSal
  • Acordarea concediilor medicale
  • Contributiile sociale si impozitul pe venit pentru fiecare venit salarial
  • Tratamentul fiscal aplicabil tichetelor acordate salariatilor
  • Tratamentul fiscal aplicabil pentru remuneratia persoanelor care obtin venituri din salarii in afara contractului individual de munca
  • Exemple de calcul al impozitelor pe venit, al contributiilor, al diferitelor plafoane minime si maxime si al altor indici si indicatori
  • Studii de caz reale si actuale rezolvate, cu solutii sustinute intotdeauna de temeiuri legale in vigoare
  • Interpretari si comentarii in domeniul legislatiei muncii
 

NOUTATI din Legislatie muncii

Aveti un Regulament Intern intocmit profesionist?


Nu aveti inca Regulament Intern?
Riscati o amenda de pana la 10.000 de lei!

NOU: 40 de modele de Regulament Intern gata redactate!

V-am pregatit 40 de modele gata redactate, care trebuie doar completate cu datele firmei dvs. Rezolvati astfel instantaneu problema existentei Regulamentului Intern, avand totodata certitudinea ca acesta este fara cusur!

Folositi-le si evitati astfel amenzi de pana la 10.000 de lei!


...Vezi AICI detaliile complete <<

de Isabela Alexe


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
reducerea timpului de muncatimp de munca redustimp de munca program kurzarbeit 2021consilier ghid complet salarizare

Data aparitiei: 10 Februarie 2021
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:

Reducerea programului de lucru (Kurzarbeit) 2021. Procedura completa Nota: 4.1 din 5 - 5 voturi.
Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Venituri din drepturi de autor. Contributii socialeIntrebare: Va rog sa ne spuneti in cazul unui contract de drepturi de autor in valoare de 200.000 lei. Avand in vedere ca societatea platitoare a venitului (este singurul platitor de venit pentru persoana fizica cu drepturi de autor), la cel nivel trebuie sa retina contributiile sociale? Mentionam ca deja s-au facut plati in cursul anului de 100.000 lei si s-a retinut decat impozitul pe venit. Ar trebui depusa rectificativa la data declararii impozitului pentru a cuprinde si contributiile sau putem face...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Conducatori auto. Indemnizatie de mobilitate. Diurna. CazareIntrebare: La o Societate care are ca obiect de activitate transport rutier de marfuri, pentru salariatii care sunt incadrati conducatori auto de marfa, in cazul deplasarilor se plateste indemnizatie delegare sau detasare, in functie de caz. Intrebare: 1. Pot beneficia si de indemnizatie de mobilitate, in limita plafonului neimpozabil , in cazul in care se face Act aditional cu aceasta clauza ? 2. Ar putea beneficia de prevedirie art. 76 alin. (4 1) din Codul fiscal punctul c) si anume cazarea in cazul...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz"
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]