Care sunt documentele prin care faci dovada calitatii de coasigurat in 2017?

coasigurat in 2016coasiguraresotia coasiguratcontributiei in calitate de coasigurat
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Care sunt documentele de care avem nevoie pentru a dovedi calitatea de coasigurat in 2017?

Art. 224 alin. (1) lit. b) teza a doua din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii stabileste ca beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Astfel, pentru a beneficia de asigurare fara plata contributiei in calitate de coasigurat, sotul salariatei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa nu aiba venituri proprii;
- sa se afle in intretinerea salariatei.

In consecinta, sotul salariatei aflat in intretinerea acesteia poate avea calitatea de coasigurat daca nu are venituri proprii.

Potrivit art. 12 alin. (1) lit. e) din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordinului 581/2014, persoanele care beneficiaza de asigurarile sociale de sanatate fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse vor face dovada incadrarii in una dintre aceste categorii printr-un document justificativ - adeverinta, eliberat de CAS, potrivit fiecarei categorii, pe baza urmatoarelor documente:

(...)

e) sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate, cu:

- act de identitate;

- documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata;

- documente eliberate de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile;

- o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii;

- o declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva.

Potrivit art. 12 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul CNAS nr. 581/2014 pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, dovada calitatii de asigurat se realizeaza prin modalitatea electronica de verificare a calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate, iar in situatia in care, in urma interogarii, persoana nu apare in aplicatia electronica, se realizeaza printr-un document justificativ - adeverinta, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentele norme metodologice, eliberata de casa de asigurari de sanatate in a carei evidenta se afla persoana, potrivit fiecarei categorii de persoane, pe baza urmatoarelor documente:

a) pentru copiii in varsta de pana la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de nastere, dupa caz, valabil la data solicitarii;

b) pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani: act de identitate valabil la data solicitarii, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca sau alte venituri impozabile si un document valabil din care sa rezulte ca au calitatea de elev sau student avizat de institutia de invatamant;

c) studentul-doctorand care desfasura activitati didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, in limita a 4-6 ore conventionale didactice pe saptamana: act de identitate valabil la data solicitarii, contractul in baza caruia desfasoara activitati didactice in limita a 4-6 ore, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca sau alte venituri impozabile, adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte ca are calitatea de student-doctorand;

d) pentru tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului: act de identitate valabil la data solicitarii, document care sa ateste ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu prin care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social in conditiile legii;

e) pentru sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate: act de identitate valabil la data solicitarii, documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii, precum si o declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva;

f) pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare: act de identitate valabil la data solicitarii, documente doveditoare ca se incadreaza in una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele prevazute de legile speciale;

g) pentru persoanele cu handicap: act de identitate valabil la data solicitarii, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, in afara celor prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate;

h) pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni: act de identitate valabil la data solicitarii, adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

i) pentru femeile insarcinate sau lauze: act de identitate valabil la data solicitarii, adeverinta medicala, certificat de nastere al copilului - pentru lauze, precum si declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara;

j) pentru persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani sau se afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani: actul de identitate valabil la data solicitarii si decizia emisa de directiile judetene de munca, familie si egalitate de sanse, respectiv de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse a Municipiului Bucuresti;

k) pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, venit lunar de completare sau plati compensatorii din bugetul asigurarilor de somaj: actul de identitate valabil la data solicitarii, decizia si/sau adeverinta eliberate/eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj sau cuponul mandatului postal de achitare a drepturilor, talonul de plata prin cont deschis la o unitate bancara din luna anterioara;

l) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii: adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie;

m) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare: actul de identitate valabil la data solicitarii, declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si adeverinta eliberata de primaria localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca acestea se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social, in conditiile legii;

n) pentru persoanele care au calitatea de pensionari: actul de identitate valabil la data solicitarii, cuponul mandatului postal de achitare a drepturilor, talonul de plata prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara, sau decizia de pensionare, dupa caz, pentru situatia in care nu s-a realizat plata pensiei, decizia asupra capacitatii de munca, precum si declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele realizate din pensii. In cazul pierderii acestor documente sau pana la dobandirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;

o) pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate: adeverinta emisa de institutia respectiva sau de institutia in grija careia se afla persoana;

p) pentru personalul monahal al cultelor recunoscute: actul de identitate valabil la data solicitarii, declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si adeverinta eliberata de unitatile de cult;

q) pentru persoanele asigurate care realizeaza venituri din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit, asa cum sunt definite in Codul fiscal: actul de identitate valabil la data solicitarii si adeverinta de salariat eliberata de angajator, al carei model este prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentele norme metodologice;

r) pentru persoanele fizice cu venituri impozabile: actul de identitate valabil la data solicitarii si documentul justificativ ca a inceput plata contributiei in conditiile legii;

s) pentru cetatenii straini prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. b), c), d) si e): documentul de identitate valabil la data solicitarii (carte de identitate, pasaport, permisul de sedere), precum si orice alt document justificativ ca a inceput plata contributiei in conditiile legii;

s) pentru persoanele care nu realizeaza venituri: actul de identitate valabil la data solicitarii, precum si dovada platii contributiei pe ultimele 6 luni si luna curenta, in conditiile legii.

Asiguratul are obligatia sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati.
In conditiile in care persoanele beneficiare ale documentului justificativ – adeverinta nu mai indeplinesc una dintre conditiile in baza carora au beneficiat de asigurarea sociala de sanatate fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse, valabilitatea documentului justificativ inceteaza de drept de la acea data.

Pentru persoanele care se afla in incapacitate sau imposibilitate de a se deplasa la casa de asigurari, eliberarea adeverintelor se face prin corespondenta, pe baza documentelor prevazute la lit. a)-s), comunicate de aceste persoane in copie.

Casele de asigurari au obligatia de a indeplini orice demers legal potrivit domeniului lor de competenta, astfel incat accesul asiguratilor la pachetul de servicii medicale de baza sa nu fie impiedicat de procesul de eliberare a adeverintelor de asigurat.

Asadar, potrivit lit. e) a art. 12 din Normele la Ordinul 581/2014, pentru sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate: act de identitate valabil la data solicitarii, documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii, precum si o declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Impozitarea contractelor part-time de la 1 august 2022


Nu stiti ce sa faceti ca angajator? Sa renuntati sau sa pastrati contractele part time? 

Nu dati pe pere (amenzi ANAF) ce luati pe mere (contracte cu baza ilegala de impozitare)! Economisiti timp, energie si bani si aflati din lucrarea Impozitarea contractelor part-time de la 1 august 2022 ce trebuie sa stiti ca angajator pentru a lua cele mai avantajoase decizii: 

  • legislatie privind impozitarea contractelor part-time 
  • baza de calcul 
  • reguli de calcul impozite 
  • exceptii 
 

...Vezi AICI lista completa <<

de Gabriela Dita

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
coasigurat in 2016coasiguraresotia coasiguratcontributiei in calitate de coasigurat

Data aparitiei: 29 Septembrie 2017
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Urmareste-ne pe Google News
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Care sunt documentele prin care faci dovada calitatii de coasigurat in 2017? Nota: 4.12 din 5 - 85 voturi.
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Model fisa de post controlor financiarIntrebare: Va rugam sa ne ajutati cu o fisa de post pentru controller financiar. Va multumim
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Munca suplimentara in fractiuni de oraIntrebare: Daca angajatul presteaza munca suplimentara in fractiuni de ora (de exemplu: 10 minute, 20 minute, 35 minute, 45 minute sau orice alta factiune), nu o ora intreaga, poate compania sa calculeze si sa plateasca aceste fractiuni asa cum sunt lucrate in minute? Sau este obligata sa rotunjeasca astfel incat daca angajatul a lucrat si un minut, acest minut devine o ora suplimentara de plata?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“DIURNA. Noile modificari legislative transpuse in 13 STUDII de CAZ”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"DIURNA. Noile modificari legislative transpuse in 13 STUDII de CAZ"
DIURNA. Noile modificari legislative transpuse in 13 STUDII de CAZ

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"DIURNA. Noile modificari legislative transpuse in 13 STUDII de CAZ"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]