legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Sfatul specialistului: Cum obtinem indemnizatia de 2.500 lei pentru telemunca (procedura, modele documente, recomandari)

oug 132/2020indemnizatie telemunca 2500 leisprijin telesalariat 2500 lei
Sfatul specialistului: Cum obtinem indemnizatia de 2.500 lei pentru telemunca (procedura, modele documente, recomandari)
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Conform art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, se acorda, o singura data, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar in valoare de 2.500 lei in scopul achizitionarii de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca.
 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020 si a intrat in vigoare in data de 13 august a.c.
 
Astfel, achizitiile se vor efectua incepand cu data de 13 august 2020 data la care a intrat in vigoare O.U.G. nr. 132/2020, actul normativ neproducand efecte retroactiv.
 
Modalitatea de acordare a sprijinului financiar si categoriile de bunuri ce pot fi achizitionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, denumitain continuare ordonanta de urgenta, pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, a fost aprobata prin Ordinul 1376 din 9 septembrie 2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 832 din 10 septembrie 2020.
 
Aastfel, bunurile ce pot fi achizitionate potrivit art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020 sunt bunuri noi, si nu bunuri second-hand din urmatoarele categorii:
 
1.Sisteme de calcul tip laptop/notebook
2.Tablete
3.Smartphone
4.Echipamente periferice de intrare si iesire aferente bunurilor prevazute la pct. 1-3
5.Echipamente necesare conectarii la internet aferente bunurilor prevazute la pct. 1-3
6.Licente aferente sistemelor de operare si aplicatiilor software aferente bunurilor prevazute la pct. 1-3 necesare pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca.
 
Prin servicii tehnologice, in sensul art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020, se intelege totalitatea mijloacelor aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor pe care angajatorul este obligat sa le asigure telesalariatului in conditiile art. 7 lit. a) din Legea nr. 81/2018.
 
In vederea acordarii sumei prevazute la art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020, angajatorii transmit, prin mijloace electronice, respectiv prin incarcarea pe platforma aici.gov.ro, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, urmatoarele documente, pentru care isi asuma raspunderea privind corectitudinea si veridicitatea datelor inscrise:
 
a) o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, potrivit modelului urmator:
 
 
Angajator ...................................................................
CUI/CIF .....................................................................
Cod CAEN .................................................................
Adresa/Sediu .............................................................
Cont IBAN .................................................................
Deschis la ..................................................................
Telefon/fax ................................................................
E-mail ........................................................................
 
 
Catre
Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Judeteana ......................./a Municipiului Bucuresti
 
 
CERERE
 
Subsemnatul/Subsemnata, ..........................., in calitate de reprezentant legal al angajatorului .............................., cu sediul social in localitatea ......................, str. ................... nr. ........., judetul ................./municipiul .............., sectorul ..........., in temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, va solicit acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei totale de ........................ lei, reprezentand sprijin financiar in scopul achizitionarii de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, pentru un numar de ............. de telesalariati.
 
 
Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar ..................................
 
Semnatura ...................
 
Data ........................
 
 
 
b) o declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal, potrivit modelului urmator:
 
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
 
Subsemnatul/Subsemnata, .........................., legitimat/legitimata cu CI/BI seria ....... nr. ............., eliberata/eliberat de .................. la data de ..............., CNP ................., in calitate de reprezentant legal al angajatorului ..............., avand CUI ............., cod CAEN ................, cu sediul social in localitatea ..................., str. ................. nr. ........., judetul ................./municipiul ..................., sectorul ........., telefon ..........., fax ........., e-mail ..............., cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca:
 
1.angajatii pentru care se solicita sumele prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca au lucrat in regim de telemuncain perioada starii de urgenta pentru cel putin 15 zile lucratoare;
 
2.angajatorul nu se aflain faliment, dizolvare, lichidare sau nu are activitatile suspendate, potrivit legii;
 
3.angajatorul nu este inregistrat in jurisdictii necooperante in scopuri fiscale.
 
Angajatorul se obliga ca, in termen de 30 de zile de la acordarea sumei prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, sa transmita agentiei pentru ocuparea fortei de munca documente justificative referitoare la achizitia de bunuri din categoriile prevazute in anexa nr. 1 la ordin, necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca.
 
 
Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar .........................
 
Semnatura ..........................
 
Data ...........................
 
 
c) lista telesalariatilor pentru care se solicita acordarea sumei prevazute de art. 6 alin. (1) din oug 132/2020, potrivit modelului urmator:
 
LISTA
telesalariatilor pentru care se solicita acordarea sumei prevazute de art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca
 
 
Angajator ..................................................
CUI/CIF ....................................................
 
 

 
Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar .................................
 
Semnatura ...................................
 
Data ................................
_______
*) Angajatorul isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor inscrise in prezentul document.
**) Conform Registrului general de evidenta al salariatilor.
***) 2.500 lei pentru fiecare telesalariat, conform art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020.
 
 
In situatia identificarii unor inadvertente in documentele transmise precum si in situatia in care informatiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea sumei prevazute la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti solicita angajatorilor clarificari scrise si/sau prezentarea de documente suplimentare.
 
Stabilirea sau, dupa caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma prevazuta la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta se face in baza deciziilor emise de directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
 
Plata din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumelor prevazute la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta se face in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, in ordinea depunerii cererilor, pana la 31 decembrie 2020, prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit, respectiv cele mentionate de acestia in cererea depusa, in termen de 10 zile de la data inregistrarii documentatiei complete,respectiv:
 
a) o cerere semnatasi datata de reprezentantul legal, potrivit modelului prezentat mai sus;
b) o declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal, potrivit modelului de mai sus;
c) lista telesalariatilor pentru care se solicita acordarea sumei prevazute de art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020.
 
In situatia identificarii unor inadvertente in documentele transmise precum si in situatia in care informatiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea sumei prevazute la art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020, termenul de 10 zile curge de la data inregistrarii pe e-mail, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a clarificarilor scrise si/sau a documentelor suplimentare solicitate.
 
Totodata, in temeiul art. 6 alin. (4) din OUG 132/2020, angajatorul are un termen de 30 de zile pentru a efectua achizitiile si a transmite ANOFM urmatoarele documente justificative, scanate:
 
a) facturile fiscale emise de catre furnizorii de bunuri si servicii tehnologice;
b) bonurile fiscale sau chitantele sau extrasele de cont care sa ateste plata facturilor prevazute la lit. a);
 
c) fisele de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar date in folosinta telesalariatilor, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, sau/si, dupa caz, bonurile de miscare a mijloacelor fixe date in folosinta salariatilor, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.634/2015, sau/si, dupa caz, situatia cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigura fiecarui telesalariat.
 
In cazul nerespectarii obligatiei de transmitere a documentelor justificative referitoare la achizitia categoriilor de bunuri stabilite prin Ordinul 1.376/2020, angajatorul restituie integral suma acordata, in termen de 30 de zile de la acordarea acesteia, in contul de trezorerie al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, care au efectuat plata sumelor prevazute la art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020.
Debitele rezultate in urma constatarii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a nerespectarii conditiilor legale pentru acordarea sumelor prevazute la art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020, precum si a obligatiei de transmitere ANOFM a documentelor justificative referitoare la achizitia bunurilor se recupereazain conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 47 din Legea nr. 76/2002
 
(1) Sumele acordate in mod necuvenit din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si orice alte debite constituite la bugetul asigurarilor pentru somaj, altele decat cele provenind din contributia asiguratorie pentru munca, se recupereaza pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de centrele regionale de formare profesionala a adultilor, care constituie titluri executorii.
 
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie legal. 
 
(3) Sumele ramase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmaresc.


Autor: Alexandra Nedelcu, expert legislatia muncii
 

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
oug 132/2020indemnizatie telemunca 2500 leisprijin telesalariat 2500 lei

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 22 Octombrie 2020
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Sfatul specialistului: Cum obtinem indemnizatia de 2.500 lei pentru telemunca (procedura, modele documente, recomandari) Nota: 4.1 din 5 - 5 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Revenirea din CCC si intrarea in concediu de maternitateIntrebare: Am o salariata care este in concediu de crestere copil, copilul implinind varsta de 2 ani pe data de 3 martie 2021. Salariata a anuntat ca este insarcinata cu al doilea copil, urmand sa nasca la sfarsitul lunii mai 2021. Cum procedez cu revenirea salariatei, aceasta dorind sa intre direct in concediu medical, avand recomandare de la medicul specialist, drept urmare, nu poate sa mai vina efectiv la serviciu. Care este perioada maxima pana la care poate sa stea in concediu crestere copil pentru...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Detasare transnationala. Lipsa A1. ConsecinteIntrebare: O societate de constructii din Romania a semnat un contract cu o firma din Olanda pentru prestarea unor lucrari in Olanda, pentru o perioada de maximum 6 luni. Societatea a facut demersurile necesare pentru detasarea salariatilor: a intocmit acte de detasare, a transmis in revisal detasarea transnationala, a depus documentatia pentru obtinerea formularului A1 la CNPP si a inregistrat salariatii detasati pe site-ul autoritatilor din Olanda. 1. Ce se intampla in situatia in care angajatorului nu-i...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
//
[x]