Control ITM - Atributii noi pentru Inspectia Muncii aparute prin HG 488/2017

inspectia munciiinspectia muncii controaleinspectori munca atributii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata Hotararea Guvernului nr.488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii prin care se realizeaza o actualizare a atributiilor Inspectiei Muncii.
 
HG nr.488/2017 abroga vechea reglementare in domeniu, respectiv Hotararea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric.
 
Mai jos prezentam atributile Inspectiei Muncii  așa cum acestea au fost stabilite prin noul Regulament de organizare si functionare, aprobat prin HG nr.488/2017:

A. Atributii generale:
 • controleaza aplicarea corecta si unitara a prevederilor legale generale si speciale care reglementeaza relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca, supravegherea pietei produselor din domeniul de competenta, conform legii;
 • elaboreaza si pune in aplicare programe anuale de actiuni pentru implementarea politicii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale in domeniul de competenta al Inspectiei Muncii;
 • coordoneaza, indruma metodologic si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale de munca si a celorlalte institutii aflate in subordine;
 • reprezinta Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, ca organ de specialitate, in relatiile de cooperare internationala in domeniul de competenta, in limita mandatului acordat de ministrul muncii si justitiei sociale;
 • asigura reprezentarea, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, pe plan intern si extern, in relatiile de cooperare cu institutii si organisme nationale si internationale pentru domeniile sale de competenta, in limita mandatului acordat de ministrul muncii si justitiei sociale;
 • elaboreaza metodologii si proceduri unitare de control in domeniul propriu de competenta;
 • controleaza respectarea criteriilor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite si modul de realizare de catre angajatori a masurilor pentru normalizarea conditiilor de munca;
 • indeplineste atributiile, conform reglementarilor legale in vigoare, cu privire la activitatea de pregatire si perfectionare a pregatirii personalului propriu;
 • coopereaza, pe plan intern si international, in domeniile de competenta, cu institutii similare, inspectii din alte domenii, institutii publice sau private, organizatii ale partenerilor sociali si cu orice alte organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legii;
 • realizeaza venituri din prestari de servicii, calculate pe baza de tarife aprobate prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, precum si alte venituri obtinute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul de stat, in conditiile art. 7 din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • solutioneaza, in limita competentelor legale, petitiile adresate de persoane fizice sau juridice;
 • asigura schimbul de informatii cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si cu persoanele fizice si juridice, in conditiile legii;
 • administreaza fondurile bugetare pe care le are la dispozitie, precum si bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate in administrare si/sau in folosinta;
 • elaboreaza proiectul anual de buget, pe care il supune aprobarii ministrului muncii si justitiei sociale, si asigura exercitiul financiar-contabil al institutiei, in conditiile legii;
 • organizeaza sistemul informatic necesar activitatii proprii si gestioneaza registrele electronice din domeniul de competenta;
 • indeplineste rolul de unitate de achizitii centralizate, in conformitate cu prevederile cap. I sectiunea a 8-a paragraful 1 — „Activitati de achizitie centralizata” din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru inspectoratele teritoriale de munca, in vederea achizitionarii centralizate, prin aparatul propriu, de autoturisme, cu exceptia autoturismelor care sunt achizitionate conform prevederilor Ordinului ministrului mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2017—2019;
 • initiaza propuneri pentru imbunatatirea cadrului legislativ din domeniile de activitate, pe care le inainteaza Ministerului Muncii și Justitiei Sociale.
B. Atributii specifice in domeniul relatiilor de munca:
 
 • controleaza, coordoneaza si indruma metodologic aplicarea prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, ce decurg din legislatia nationala, europeana si din conventiile Organizatiei Internationale a Muncii;
 • controleaza folosirea de angajatori a fortei de munca, in scopul identificarii cazurilor de munca nedeclarata, si sesizeaza, dupa caz, conform prevederilor legale, organele de urmarire penala. in scopul combaterii cazurilor de munca nedeclarata, controlul se efectueaza la locul de munca unde sunt identificate persoanele care presteaza activitatea, pe baza fiselor de identificare, datelor existente in registrul general de evidenta al salariatilor transmis la inspectoratul teritorial de munca, precum si a oricaror altor documente solicitate de inspectorul de munca;
 • impune cu ocazia controalelor completarea fisei de identificare prin care se consemneaza declaratiile persoanelor care presteaza activitate. Modelul fisei de identificare este prevazut in anexa la regulament;
 • constata daca activitatea prestata in baza unui alt tip de contract decat cel de munca se desfasoara in conditiile unui raport de munca;
 • dispune incheierea contractelor individuale de munca si transmiterea acestora in registrul general de evidenta a salariatilor pentru lucratorii identificati ca presteaza activitate fara contract individual de munca
 • controleaza acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
 • controleaza respectarea prevederilor legale care reglementeaza registrul general de evidenta a salariatilor;
 • controleaza respectarea prevederilor legale privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, astfel cum prevede Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale;
 • controleaza incadrarea in munca a cetatenilor straini in Romania;
 • controleaza activitatea desfasurata de agentii de ocupare a fortei de munca, precum si respectarea de catre acestia a conditiilor prevazute de legea speciala;
 • controleaza activitatea desfasurata de agentii de munca temporara, precum si respectarea de catre acestia a conditiilor prevazute de legea speciala;
 • controleaza aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse și de tratament intre femei și barbati;
 • comunica instiintari prin care reprezentantul angajatorului controlat este invitat sa prezinte documentele necesare controlului la sediul societatii/al inspectoratului teritorial de munca, cu precizarea datei, orei si a documentelor solicitate, atunci cand controlul nu poate fi finalizat la data initierii lui;
 • solicita reprezentantilor entitatii controlate, precum si lucratorilor, singuri sau in prezenta martorilor, copii de pe documentele care au legatura cu obiectul controlului efectuat, precum si note scrise de la persoanele care pot da relatii cu privire la aspectele verificate si, dupa caz, realizeaza fotografii si inregistrari audiovideo;
 • participa la realizarea planurilor de control comune privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata, stabilite in baza protocoalelor incheiate cu alte institutii ale statului;
 • indeplineste atributiile de birou de legatura si efectueaza schimbul de informatii cu inspectiile muncii sau autoritatile similare din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana in scopul punerii in aplicare a prevederilor legale privind detasarea in cadrul prestarii de servicii transnationale;
 • coordoneaza, dupa caz, si participa la derularea programelor internationale in domeniul relatiilor de munca;
 • sesizeaza organele de urmarire penala cu privire la cazurile sau la situatiile de incalcare a dispozitiilor legale in domeniul de competenta, cand exista indicii de savarsire a unei infractiuni;
 • furnizeaza informatii de specialitate, participa la elaborarea de studii și analize in domeniul relatiilor de munca;
 • asigura la nivel national evidenta muncii prestate in baza contractelor individuale de munca, prin registrul general de evidenta a salariatilor, precum si evidenta zilierilor si a beneficiarilor prestatiilor acestora;
 • gestioneaza baza de date organizata la nivel national care contine registrele generale de evidenta a salariatilor in format electronic, iar prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • asigura, pe baza protocoalelor incheiate la nivel national cu alte institutii ale statului, schimbul de date extrase din registrul general de evidenta a salariatilor privind activitatea desfasurata in baza contractelor individuale de munca, in conditiile legii;
 • organizeaza inregistrarea si evidenta, prin inspectoratele teritoriale de munca, a contractelor colective de munca incheiate la nivel de unitate. Inspectoratele teritoriale de munca procedeaza la inregistrarea contractelor colective de munca dupa verificarea indeplinirii conditiilor procedurale prevazute de lege;
 • conciliaza conflictele de munca declansate la nivelul unitatilor, in conditiile prevazute de lege si procedurii aprobate de inspectorul general de stat.
C. Atributii specifice in domeniul securitatii și sanatatii in munca si supravegherii pietii:
 
 • controleaza respectarea reglementarilor privind organizarea locurilor de munca si impune luarea de masuri de prevenire si protectie in vederea normalizarii conditiilor de munca;
 • controleaza modul de aplicare a masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare si de alta natura luate de angajatori in vederea prevenirii prezentei peste limitele maxime admise a agentilor chimici, fizici sau biologici la locurile de munca;
 • controleaza respectarea de catre angajatori a prevederilor legale privind examenul medical la angajare, adaptabilitatea in munca si controlul medical periodic;
 • controleaza modul in care angajatorii au organizat activitatea de acordare a primului ajutor in caz de accidentare, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, adaptate naturii activitatii si marimii intreprinderii;
 • verifica modul de organizare si functionare a comitetelor de securitate si sanatate in munca;
 • cerceteaza evenimentele conform competentelor legale si pot preleva probe, dispune masuratori, determinari si expertize, pot lua declaratii si note de relatii scrise, singuri sau in prezenta martorilor, lucratorilor, angajatorilor si/sau, dupa caz, a reprezentantilor legali ai acestora, precum si altor persoane care pot da informatii cu privire la evenimentul cercetat;
 • analizeaza si avizeaza dosarele de cercetare a evenimentelor si poate dispune motivat completarea dosarului si intocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, precum si retragerea avizului si refacerea cercetarii de catre angajator, in conditiile legii, in cazurile in care se constata ca cercetarea a fost efectuata necorespunzator;
 • sesizeaza organele de urmarire penala cu privire la cazurile sau la situatiile de incalcare a dispozitiilor legale in domeniul de competenta, cand exista indicii de savarsire a unei infractiuni;
 • analizeaza si solutioneaza, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, contestatiile, sesizarile si reclamatiile referitoare la cercetarea evenimentelor si poate dispune motivat, in conditiile legii, retragerea avizului si refacerea cercetarii;
 • controleaza respectarea de catre angajatori a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca si pot preleva probe, dispune masuratori si determinari, pot lua note de relatii scrise, singuri sau in prezenta martorilor, lucratorilor, angajatorilor si/sau, dupa caz, a reprezentantilor legali ai acestora, precum si altor persoane care pot da informatii cu privire la obiectul controlului efectuat;
 • solicita de la reprezentatul legal al unitatii controlate copii certificate de pe documentele care au legatura cu obiectul controlului efectuat sau cu cercetarea evenimentului;
 • pot lasa instiintari prin care reprezentantul angajatorului controlat este invitat sa prezinte documentele la sediul societatii/al inspectoratului teritorial de munca, cu precizarea datei, orei si a documentelor solicitate;
 • analizeaza si solutioneaza, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, contestatiile, sesizarile si reclamatiile referitoare la controalele efectuate, la modalitatea de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite și speciale, precum si alte aspecte legate de securitatea si sanatatea lucratorilor;
 • participa la abilitarea serviciilor externe de prevenire si protectie si avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare și instruire in domeniul securitatii și sanatatii in munca;
 • analizeaza activitatea serviciilor externe de prevenire si protectie in special pe baza rapoartelor de activitate transmise de acestea potrivit legii, verifica prin controale la angajatorii beneficiari datele si informatiile referitoare la activitatile de prevenire si protectie prestate si propune, dupa caz, retragerea abilitarii in conditiile legii;
 • controleaza producatorii, reprezentantii autorizati, importatorii si distribuitorii cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor din domeniul de competenta;
 • elaboreaza, pune in aplicare si actualizeaza periodic programe sectoriale specifice, referitoare la categoriile de produse pentru care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei;
 • identifica produsele din domeniul de competenta care prezinta suspiciuni de neconformitate, preleva probe si efectueaza incercari, in limitele bugetului aprobat pentru finantarea acestei activitati;
 • atentioneaza utilizatorii cu privire la riscurile de accidentare identificate la produsele din domeniul de competenta si coopereaza cu acestia pentru prevenirea sau reducerea acestora;
 • analizeaza si solutioneaza, in conformitate cu reglementarile in vigoare, contestatiile, sesizarile si reclamatiile referitoare la securitatea produselor introduse pe piata.
 
 
Prin acest nou Regulament de organizare și functionare, orbservam ca s-a realizat o consolidare a atributiilor Inspectiei Muncii intr-un singur document, in conditiile in care, pana in prezent atributiile erau prevazute in diferite acte normative.

De asemenea, prin noul ROF, putem observa ca in domeniul relatiilor de munca:
 
 • se detaliaza atributiile referitoare la controlul relatiilor de munca in vederea identificarii cazurilor de munca nedeclarata.
 • se prezinta atributiile de control asupra incadrarii in munca a cetatenilor straini, asupra activitatii agentilor de munca temporara și a celorlati agenti de ocupare a fortei de munca, asupra detașarii in cadrul prestarii de servicii transnationale;
 • se precizeaza atributia Inspectiei Muncii de a controla daca activitatea prestata in baza unui alt tip de contract decat cel de munca se desfasoara in conditiile unui raport de munca;
 • se detaliaza atributiile IM in domeniul relatiilor internationale, atributii de organism de legatura cu institutii internationale și europene;
 • se elimina prevederile din vechiul ROF referitoare la carnetele de munca.
 
In domeniul securitatii și sanatatii in munca, prin noul ROF, putem observa ca:
 
 • se detaliaza atributiile de control in ceea ce privește masurile luate de angajatori pentru normalizarea conditiilor de munca, respectarea de catre angajatori a prevederilor privind examenul medical la angajare, adaptabilitatea in munca si controlul medical periodic, organizarea de catre angajatori a activitatii de acordare a primului ajutor in caz de accidentare, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;
 • se detaliaza atributiile de control in ceea ce privește cercetarea evenimentelor produse la locul de munca, respectarea de catre angajatori a procedurilor din domeniul securitatii și sanatatii in munca;
 • se detaliaza atributiile in domeniul supravegherii pietei, al respectarii prevederilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor.

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
inspectia munciiinspectia muncii controaleinspectori munca atributii

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 31 Iulie 2017
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Control ITM - Atributii noi pentru Inspectia Muncii aparute prin HG 488/2017 Nota: 4.31 din 5 - 8 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Concediul de odihna pentru CIM cu timp partial in afara functiei de bazaIntrebare: Avem mai multi angajati cu norma de 2 ore/saptamana. Pentru acestia trebuie sa adaugam concediul de odihna sau nu ? Neavand locul de munca de baza la noi, am inteles ca noi nu suntem obligati sa le notam concediul.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Revisal. Inregistrare sanctiune disciplinara cu reducere salariu cu 7%Intrebare: In urma ceretarii disciplinare s-a stabilit sanctionarea unui salariat cu penalizare de 7 la suta din salariul de incadrare pentru o perioada de 3 luni de zile. Aceasta penalizare se inregistreaza in Revisal sau nu si daca da se face in baza deciziei?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

eNews Resurse Umane

Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021
Descarcati GRATUIT raportul special

"Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021"
 

 


 
Atentie la pontaj si programul de lucru!
Cazuri practice, solutii si exemple

Descarcati acum GRATUIT Raportul Special

"Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021"

Da, vreau sa primesc revista de Resurse Umane
[x]