Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

6. Plata contributiilor la Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate

contributiiFUNASStermen de plata

Ultima actualizare: martie 2008

Termen de plata

1. Contributia la asigurarile sociale de sanatate

Obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaza persoane pe baza de contract individual de munca ori in baza unui statut special prevazut de lege, precum si persoanelor fizice, dupa caz. Angajatorii declara aceste obligatii la organele fiscale teritoriale la care sunt luate in evidenta ca platitori de impozite si taxe pe baza formularului nr. 102 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale“ cod 14.13.01.40. Modelul acestuia si procedura de completare este prevazuta de Ordinul presedintelui ANAF nr. 101/2008. Aplicarea acestuia are loc incepand cu obligatiile aferente lunii ianuarie 2008.

Obligatiile fiscale datorate la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale se platesc in contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale in curs de distribuire“, deschis pe codul de identificare al contribuabililor, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.

Plata obligatiilor fiscale se va efectua prin utilizarea urmatoarelor ordine de plata:

– un ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile fiscale datorate bugetului de stat;
– un ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale.
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii curente pentru luna anterioara, la casele de asigurari alese in mod liber de asigurati, liste nominale privind obligatiile ce le revin fata de fond si dovada platii contributiilor.

Aceste obligatii revin si persoanelor care exercita profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, sa desfasoare activitati independente.

Pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit, obligatia virarii contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate revine angajatorilor pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata drepturilor salariale. Termenul general de plata este asadar data de 25 a fiecarei luni.

Prin derogare de la aceste prevederi, contributia datorata de urmatorii angajatori se plateste astfel:

• trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice platitorii de impozit pe veniturile microintreprinderii, asocierile fara personalitate juridica, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente;

• semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.

Ca urmare a modificarii Codului de procedura fiscala prin Ordonanta Guvernului nr. 47/2007, platitorii de impozit pe profit care in baza calitatii de microintreprindere, potrivit Legii nr. 346/2004, au declarat si au platit impozitul pe salarii si contributiile aferente trimestrial, de la 1 ianuarie 2008 o vor face din nou lunar. Ca urmare a acestor modificari, aceste persoane juridice vor trebui sa depuna la organul fiscal Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010), aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.296/2007.

In cazul platilor in numerar efectuate de persoanele fizice, obligatia la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se considera platita la data inscrisa in documentul de plata eliberat de organele care efectueaza incasarea.

Pentru neachitarea la scadenta a contributiei datorate angajatorii, asimilatii acestora si asiguratii care au obligatia individuala de plata, datoreaza majorari de intarziere potrivit
art. 119 din Codul de procedura fiscala.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate se plateste de asigurati potrivit urmatoarelor termene de plata:

pentru persoanele care desfasoara activitati independente care se supun impozitului pe venit, contributia se achita trimestrial;

pentru asiguratii care realizeaza venituri din agricultura si silvicultura, stabilite potrivit normelor de venit, plata se va face anual;

pentru persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, contributia se achita anual, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator celui pentru care se face plata;

pentru persoanele care obtin venituri din dividende, contributia se vireaza anual pana la data de 25 ianuarie a anului urmator celui pentru care se face plata;

pentru persoanele care realizeaza venituri impozabile realizate din dobanzi si din transferul titlurilor de valoare, contributia in cota de 6,5% se vireaza anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care se face calculul dobanzii;

pentru persoanele care realizeaza, venituri considerate „alte venituri“, contributia se vireaza anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care se face plata acestor venituri.

Acest termen de plata se refera la venituri din jocuri de noroc, sub forma de castiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale, din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu genereaza o persoana juridica, din drepturi de proprietate intelectuala.

2. Contributia pentru concedii si indemnizatii

Termenele de plata a contributiilor pentru concedii si indemnizatii sunt:

pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in regulacazul angajatorilor.

Prin derogare de la dispozitiile legale in vigoare privind termenele de plata, impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii se platesc astfel:

trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente;

semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunilor iulie/ianuarie a anului urmator, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice;

pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul asociatilor, comanditarilor sau actionarilor, administratorilor sau managerilor care au incheiat contract de management sau de administrare (art. 1 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005);

pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru, pentru persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente, individual sau in asociere (art. 1 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005)

Incepand cu 1 ianuarie 2008, potrivit art. 114 din Codul de procedura fiscala plata obligatiilor fiscale aferente salariilor platite se achita intr-un singur cont. Plata sumelor
in contul unic se va face prin utilizarea unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului cont pentru obligatiile datorate bugetului de stat si a unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligatii de plata urmand ca distribuirea sumelor din contul unic sa se faca de organul fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, dupa caz, proportional cu obligatiile datorate.

Diferentele ramase de achitat, calculate in raport cu decizia de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere.

La expirarea termenului de 60 de zile, pentru sumele datorate si ramase neachitate se vor percepe majorari de intarziere conform procedurii instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care contributia calculata la venitul estimat este mai mare decat cea calculata in raport cu decizia de impunere anuala, casele de asigurari de sanatate vor proceda conform prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

Plata sumelor reprezentand contributia pentru concedii si indemnizatii se poate face utilizand oricare dintre modalitatile prevazute de art. 114 din Codul de procedura fiscala.

Declaratii

1. Contributia la asigurarile sociale de sanatate

Persoanele juridice si persoanele fizice, in calitate de angajator, care, potrivit legii, unde? au obligatia de plata catre fond, declara aceste obligatii la organele fiscale teritoriale
la care sunt luate in evidenta ca platitori de impozite si taxe.


Listele nominale cu salariatii se depun lunar, pana la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara, la casele de asigurari de sanatate la care acestia au optat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.

Listele nominale se depun la casele de asigurari de sanatate si de catre directiile de asistenta sociala pentru familiile si persoanele care beneficiaza de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Titularii ajutorului social vor fi inscrisi pe anexa 2a), iar membrii familiei beneficiare de ajutor social vor fi inscrisi pe anexa 2b).

Listele privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre fond, semnate si stampilate, se vor depune la casele de asigurari de sanatate pe suport hartie si in format electronic, insotite de dovada platii contributiilor.

Raportarea in format electronic, insotita de o semnatura electronica agreata de ambele parti, se poate transmite on-line, urmata de trimiterea datelor pe suport hartie semnat si stampilat.

Conditii tehnice standard pentru formatul electronic:

a) declaratiile in format electronic vor contine 3 fisiere in structura DBF, care vor avea in mod obligatoriu urmatoarele denumiri si continuturi:

. 1a_LLAA_CUI. dbf sanexa nr. 2a) la prezentele norme metodologicet si va contine datele aferente asiguratilor;
. 1b_LLAA_CUI. dbf sanexa nr. 2b) la prezentele norme metodologicet si va contine datele aferente coasiguratilor;
. 1c_LLAA_CUI. dbf sanexa nr. 2c) la prezentele norme metodologicet si va contine datele aferente angajatorului,

unde:

– LL reprezinta luna pentru care se face raportarea;
– AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului pentru care se face raportarea;
– CUI reprezinta codul unic de identificare;
 
b) denumirea campurilor date, tipul si ordinea acestora din structurile fisierelor sunt obligatorii;

c) structura DBF a fisierelor de raportare, aprobata prin ordin al presedintelui CNAS, precum si lista caselor de asigurari de sanatate care pot primi raportarile
on-line se publica pe pagina web a CNAS, la adresa
www.cnas.ro .


Facem urmatoarele precizari referitoare la raportarea concediilor:

• in cazul concediului de odihna, nu se raporteaza intrarea si/sau iesirea in/din concediul de odihna;
in cazul concediului medical, nu se raporteaza intrarea si/sau iesirea in/sau din concediu medical;
in cazul concediului pentru cresterea copilului pana la doi ani, in momentul intrarii salariatului din concediul de crestere a copilului se raporteaza ca lichidat din societate;
in cazul concediului pentru cresterea copilului pana la doi ani, in momentul intoarcerii salariatului din concediul de crestere a copilului se raporteaza ca
intrat in societate;
in cazul concediului de maternitate, nu se raporteaza intrarea si/iesirea in/din concediu de maternitate, insa obligatiile pentru zilele de concediu de maternitate sunt raportate cu 0;
pentru concediul fara plata, nu se raporteaza intrarea si/iesirea in/din concediul fara plata, insa obligatiile pentru zilele de concediu fara plata sunt raportate cu 0.

Listele nominale se depun si de catre directiile judetene de munca si protectie sociala, respectiv de Directia de Munca si Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti, pentru persoanele asigurate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 3:


Listele nominale se depun si de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca pentru persoanele beneficiare a indemnizatiei de somaj, in conformitate cu
modelul prevazut in anexa nr. 4:Persoanele fizice asigurate pe baza de declaratie de asigurare de sanatate declara obligatiile catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit
declaratiilor-model prezentate in cele ce urmeaza:

IMPORTANT!
Declaratiile privind obligatiile la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se depun la casele de asigurari de sanatate pentru care acestia au optat.

2. Contributia pentru concedii si indemnizatii

A. Declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate privind contributia pentru concedii si indemnizatii

Angajatorii au obligatia depunerii urmatoarelor declaratii:

declaratia privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii;

IMPORTANT!
Angajatorii au obligatia depunerii lunare a declaratiei pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii.


Evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se realizeaza pe baza Declaratiei privind evidenta obligatiilor de
plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii (anexa nr. 1 la Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 158/2005).

Daca aveti sucursale si/sau puncte de lucru, veti depune declaratia privind obligatiile de plata, cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea sucursalelor si/sau a punctelor de lucru.


declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Aceasta declaratie si exemplarul 2 al certificatelor de concedii medicale vor insoti declaratia privind obligatiile de plata (Anexa nr. 2 la Normele de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005).

Declaratiile se depun pe suport hartie (dublu exemplar, din care unul va fi returnat angajatorului cu stampila de confirmare), cu semnaturile persoanelor autorizate si cu stampila angajatorului, si in format electronic, la casa de asigurari de sanatate pe raza careia se afla sediul social sau domiciliul angajatorului.

In urma verificarii si validarii informatiilor declarate si a constatarii neconcordatelor care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratiile initiale, casele de asigurari de sanatate vor transmite o notificare.

Transmiterea la casele de asigurari de sanatate a declaratiilor rectificative se va face in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii. Declaratiile rectificative pot fi depuse si din initiativa angajatorilor, pentru situatiile care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratiile initiale.

B. Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii

Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii se depune de catre asociati, comanditari sau actionari, administratori sau manageri care au incheiat depunerea contract de administrare ori de management, persoane fizice autorizate sa declaratiei desfasoare activitati independente, in mod individual sau in asociere, la casa de asigurari de sanatate la care acestia sunt luati in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate.

Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii se intocmeste in forma scrisa, conform modelului prezentat in (anexa nr. 4 la Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005) si se depune personal sau de catre persoana imputernicita de titularul declaratiei.

concedii si indemnizatii.GIF" border="0" />

concedii si indemnizatii(2).GIF" border="0" />

Persoanele asigurate au obligatia sa comunice modificarea oricaror element e care au stat la baza declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii prin depunerea formularului de Comunicare de modificare a acesteia, in termen de maximum 30 de zile de la aparitia modificarii respective (anexa nr. 5 la Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005).


Persoanele fizice asigurate pe baza de declaratie de asigurare pot solicita retragerea declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii. In acest sens, vor depune la casele de asigurari de sanatate formularul-tip al solicitarii de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii (anexa nr. 6 la Normele de retragerea
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005).

Nedepunerea formularului-tip de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii nu exonereaza asiguratul de obligatiile asumate prin declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii.

Declararea contributiei la asigurarile sociale de sanatate si a celei pentru concedii si indemnizatii se realizeaza si catre organele fiscale teritoriale la termenele similare celor stabilite pentru plata contributiilor. Declararea acesteia se realizeaza pe baza formularului 102 – Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale cod 14.13.01.40. Modelul acestuia si procedura de completare este prevazuta de Ordinul presedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Aplicarea acestuia are loc incepand cu obligatiile aferente lunii ianuarie 2008.

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contributiiFUNASStermen de plata

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 10 Aprilie 2006
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


6. Plata contributiilor la Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Cand Pot Iesi La Pensie Conform Legislatie Valabila In 2020 ?Intrebare: Buna ziua, sunt nascuta la 2.09.1964, lucrez de la 01.03.1984 ,in perioada 15.06.1984-01.10.1994 am lucrat in grupa 2( conform adeverinta emisa de angajator/ 100%) si am avut concediu fara plata de la 08.02.2005 la 08.08.2005. In rest am avut majoritar program de 8 ore zi dar au fost si perioade scurte de part-time (2/4/5/6 ore/zi) si somaj in intervalul 01.10.1994- 19.05.1995, apoi somaj 10,04.2000-05.01.2001, somaj 08.02.2004-08.02.2005, somaj 29.07.2009-29.10.2010 . In prezent lucrez cu
 

Raspuns: Va puteti pensiona anticipatat dupa anul 2022 luna Mai la virsta de 57 ani si 8 luni daca indeplinit... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

Aflati totul despre modificarile din contractele part-time
in 2020!

Descarcati gratuit Raportul Special
"CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii"
CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 


 
Aflati totul despre modificarile din contractele part-time in 2020!
Descarcati gratuit Raportul Special

"CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]