Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Model Contract Individual de Munca 2017

contract individual de muncacimcontract de muncamodel contract
Potrivit art. 10 din Codul muncii, contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.


Model Contract Individual de Munca in format pdf

Ca orice contract, contractul de munca este rezultatul acordului de vointe dintre cele doua parti, intre care se incheie. Angajatorul si salariatul negociaza si, ajunsi la un acord, incheie contractul de munca. Atat de simplu? Nu. Contractul de munca nu seamana cu celelalte contracte. In cazul contractului de munca, prevederile legale sunt foarte restrictive.

Partile nu pot negocia orice si nu pot cuprinde in contractul incheiat orice clauze.Codul muncii prevede chiar ca stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei (art. 260 alin. (1) lit. d)).

Pe langa aceasta sanctiune contraventionala, clauzele respective se vor considera nescrise, deci se vor aplica in locul lor dispozitiile legii.

Capacitatea deplina de a incheia un contract individual de munca se dobandeste la implinirea varstei de 16 ani (art. 13 alin. (1) din Codul muncii, republicat.

Varsta minima de incadrare in munca este, potrivit art. 45 alin. (4) din Constitutie, de 15 ani. In concordanta cu aceasta norma constitutionala, art. 13 alin. (2) stabileste ca persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de salariat si la implinirea varstei de 15 ani cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala.

Prin urmare, intre 15 si 16 ani persoana dispune de o capacitate restransa de a se incadra in munca.

Acordul trebuie dat de ambii parinti (cu exceptia faptului cand unul dintre ei este decazut din drepturile parintesti, pus sub interdictie sau se afla in neputinta, din orice imprejurare, de a-si manifesta vointa). In ipoteza ca intre parinti nu se realizeaza un acord, hotararea cu privire la incuviintarea incheierii contractului de munca se ia de catre cutoritatea tutelara.

Ghid Complet pentru Departamentul HR
Ghid Complet pentru Departamentul HR

Vezi detalii aici

202 Modele de fise de post
202 Modele de fise de post

Vezi detalii aici

Ghid complet - Instructiuni proprii de securitate a muncii
Ghid complet - Instructiuni proprii de securitate a muncii

Vezi detalii aici

Nu pot incheia un contract de munca (orice contract individual de munca) in calitate de salariat:

- minorii in varsta de pana la 15 ani (art. 3 alin. (3) din Codul muncii, republicat);
- persoanele puse sub interdictie judecatoreasca din cauza alienatiei sau debilitatii mintale (chiar daca au peste 16 ani).

In mod traditional, contractul individual de munca se considera ca are caracter consensual, adica, independent de eventuala sanctiune contraventionala aplicata angajatorului, el producea efecte juridice chiar si daca nu era incheiat in forma scrisa. Legea nr. 40/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 225 din 31 martie 2011, a modificat aceasta regula. In prezent, potrivit art. 16 alin. (1) in noua sa redactare, Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana.

Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.In prezent, contractul de munca neincheiat in forma scrisa este nul absolut si nu poate produce niciun efect juridic.

Angajatorul este obligat ca anterior inceperii activitatii sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.
Neindeplinirea obligatiei angajatorului de a-i inmana salariatului un exemplar din contractul individual de munca se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 la 2.000 lei (art. 260 alin. (1) lit. p) din Codul muncii, republicat).

Sintetizand, ordinea etapelor necesare la incheierea contractului de munca este:1. redactarea contractului de munca in scris;2. inmanarea unui exemplar salariatului;3. inregistrarea contractului in REVISAL;4. inceperea activitatii.In anumite situatii, contractul de munca este valabil numai daca este insotit de o serie de documente, cel mai adesea acte administrative, solicitate prin lege in anumite domenii.

Consultati Cartea verde a Legislatiei Muncii pentru a descoperi toate informatiile de care aveti nevoie †in domeniul Legislatiei Muncii si HR

Contract individual de munca 2017. Documente obligatorii


La incheierea contractului individual de munca veti avea in vedere verificarea sustinerilor salariatului prin prezentarea de documente doveditoare ale acestora.

Ca angajator, solicitati anumite acte corespunzatoare propriilor interese, pentru a verifica daca respectivul candidat la angajare corespunde.

Exista insa si anumite acte care trebuie obligatoriu solicitate, potrivit diferitelor dispozitii legale.

1. cartea de identitate (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005);
2. adeverinta de la angajatorul precedent, care sa ateste activitatea desfasurata la acesta, vechimea in munca, in meserie sau in specialitate. Angajatorul are obligatia de a elibera aceasta adeverinta, potrivit art. 34 alin. (5) din Codul muncii;
3. curicullum vitae, modelul comun european (Hotararea Guvernului nr. 1021/2004);
4. diplome de studii;
5. avize, autorizatii;
6. avizul sau certificatul medical;
7. cazierul judiciar (Hotararea Guvernului nr. 1.373/2004) - pentru cei ce urmeaza a fi angajati gestionari, vor prezenta o dovada eliberata de agentul economic, autoritatea sau institutia publica in care a fost anterior incadrat, din care sa rezulte ca nu a produs pagube sau in situatia in care a produs, natura acestora si daca ele au fost acoperite (art. 6 din Legea 22/1969).
8. nota de lichidare daca persoana a mai fost angajata, din care rezulta situatia debitelor la angajatorul precedent;
9. fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior (fotocopie), respectiv recomandare de la angajatorul precedent.

Daca persoana se incadreaza in munca pentru prima data, recomandarea se va putea elibera de catre unitatea de invatamant absolvita.

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. ... / ......... in registrul general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractului
Angajator - persoana juridica/fizica ................ , cu sediul/domiciliul in .............. , inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ................ sub nr. ............... , cod fiscal .............. , telefon ............. , reprezentata legal prin ................ , in calitate de .................. ,
si
salariatul/salariata - domnul/doamna .................... , domiciliat/domiciliata in localitatea .............. , str. .............. nr. ..... , judetul ............ , posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ........ nr. ....... , eliberat/eliberata de ........... la data de ........... , CNP ................. , autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria .......... nr. ............... din data ..................... ,
am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
B. Obiectul contractului: ...................................................................................
C. Durata contractului:

a) nedeterminata, salariatul/salariata ........................... urmand sa inceapa activitatea la data de ...................... .
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/comportament etc.)............ din sediul social/punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului ......................... .
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ...................
Nota:
Daca salariatul nu are un loc de munca fix ci isi desfasoara activitatea in mai multe locuri de munca, aceste locuri de munca se inscriu la pct. 2 de la lit. D.
E. Felul muncii
Functia/meseria ..................................... conform Clasificarii ocupatiilor din Romania
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).
F1 Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului
.................................................................................................................................
G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii
1.O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi, .......... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ............. (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2.O fractiune de norma de .......... ore/zi, ......... ore/saptamana ....................... .
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .............. (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ............ zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de .....................
J. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut: ...lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ... ;
b) indemnizatii ... ;
b1) prestatii suplimentare in bani .........................................
b2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura .....................................
c) alte adaosuri ....
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ...
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie ... ;
b) echipament individual de lucru ... ;
c) materiale igienico-sanitare ... ;
d) alimentatie de protectie ... ;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ...
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de ....................... zile calendaristice;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ............ zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ........ zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului colectiv de munca aplicabil;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze.
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1.Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f)dreptul la acces la formare profesionala.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;
a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/sectoare de activitate, inregistrat sub nr. ........... / .............. la Inspectoratul teritorial de munca a judetului/municipiului ........................... /Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.
Angajator,
.................................. Salariat,
..............................
Reprezentant legal,
......................................
Pe data de .......................... prezentul contract inceteaza in temeiul art. ...... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.
Angajator,
.................................
*) Modelul-cadru al contractului individual de munca a fost aprobat prin OMMSS nr. 64 din 28 februarie 2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003 si modificat prin: OMMSS nr. 76 din 11 martie 2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003 si OMFPS nr. 1.616 din 02 iunie 2011 publicat in Monitorul Oficial nr. 415 din 14 iunie 2011.Model 2

Angajator
Sediul social
Inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. xx/xxx/xxxx
CUI RO xxxxxx
Telefon: xxxxxxxx


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. x/xx.xx.xxxx in Registrul general de evidenta a salariatilor


Data incheierii contractului xx.xx.xxxx

Partile contractului:

Angajator xx., cu sediul social in xxx, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J xx/xxxx/xxxx, CUI xxxxx, tel. xxxxxxxxxx, avand contul nr. IBAN xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, deschis la Banca xx Sucursala xxxx, reprezentata legal prin dna. xx, legitimat cu CI seria xx, nr. xxxxxx, eliberata de xx la data xx.xx.xxxx, CNP xxxxxxxxxxxxxx, in calitate de administrator

si
Salariat xx domiciliata in localitatea xxxxxxxxxxxx, posesoare a xx seria xx nr. xxxxxx eliberata de xxxxx la data de xx.xx.xxxx CNP xxxxxxxxxxxxx permis de sedere in scop de munca seria . nr din data de
Am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

Obiectul contractului: prestarea muncii si plata salariului.

Durata contractului:
- nedeterminata, salariata urmand sa inceapa activitatea la data de xx.xx.xxxx.

Locul muncii :
Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) ....................... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului ....................

sau
Activitatea se desfasoara la: domiciliul salariatei din xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Sau
Activitatea se desfasoara "in toate judetele tarii si in afara tarii - transport international, loc de munca mobil, conform curselor care ii sunt alocate".

Felul muncii:
Functia/Meseria xxxxxxxxxxxconform Clasificarii Ocupatiilor din Romania xxxxxx.

Atributiile postului:
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului sunt urmatoarele:
- cunoasterea la nivel profesionist a legislatiei in domeniul financiar-contabil;
- abilitati de comunicare si negociere;
- capacitate de analiza si sinteza;
- memoria cifrelor;
- capacitate de autoorganizare si punctualitate;
- echilibru emotional, constanta in atitudini;
- rezistenta la efort si stres;
- discernamant si capacitatea de a rezolva problemele;
- putere de decizie si asumarea responsabilitatii;
- memorie dezvoltata, judecata rapida;
- capacitate de deductie logica;
- fidelitate fata de companie;
- corectitudine in raporturile de munca.
Procedura de evaluare este stabilita in Regulamentul intern al societatii.

Conditii de munca:
Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Durata muncii:
O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana. Programul de lucru este cuprins intre orele 8,30 17,30 cu pauza de o ora.
Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/ contractului colectiv de munca aplicabil.

Sau
Durata muncii:
O fractiune de norma una ora/zi, 5 ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru este cuprinsa intre orele 9,00 10,00 (zilnic de luni pana vineri) programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze telefonic activitatea salariatului sau;
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

sau

Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi., 40 ore/saptamana, program inegal.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: INEGAL, in functie de necesitatile societatii
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

Concediul:
Durata concediului anual de odihna este de 21 zile lucratoare, in raport cu durata muncii.

Salarizarea:
1. Salariul de baza lunar brut este de xxxx lei.
2. Alte elemente constitutive ale salariului:
- sporuri ..;
- indemnizatii ..;
- prestatii suplimentare in bani ;
- modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ..;
- alte adaosuri..;
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
†† †4. Data la care se plateste salariul este data de †† †15 a lunii urmatoare pentru luna in curs.
Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie: NU.
b) echipament individual de lucru: NU..
c) materiale igienico-sanitare: NU.
d) alimentatie de protectie: NU
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca: conform regulamentului intern

Alte clauze:
a. Perioada de proba este de 120 de zile lucratoare.
b. Perioada de preaviz in cazul concedierii este de 20 zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca.
c. Perioada de preaviz in cazul demisiei este de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, sau contractului colectiv de munca aplicabil.
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
e)alte clauze.

Drepturi si obligatii generale ale partilor:

1. Salariatul are in principal urmatoarele drepturi:
- dreptul la salarizare pentru munca depusa.
- dreptul la repaus zilnic si saptamanal.
- dreptul la concediul de odihna anual.
- dreptul la egalitate de sanse si de tratament.
- dreptul la securitate si sanatate in munca.
- dreptul la acces la formare profesionala.

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
- obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului.
- obligatia de a respecta disciplina muncii.
- obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu.
- obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate.
- obligatia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
- sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor.
- sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu.
- sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
- Sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului.

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
- sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;
- sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
- sa asigure permanent conditiile termice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
- sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
- sa elibereze, la cerere,un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
- sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al salariatului.

Dispozitii finale:
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii republicat si ale contractului colectiv de munca aplicabil.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege..
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca se solutioneaza de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

ANGAJATOR,†† ††† ††† ††† ††† ††† †SALARIAT,
Sursa: Contractul Individual de munca

PortalCodulMuncii.roTi-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!


Data aparitiei: 20 Octombrie 2016
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Model Contract Individual de Munca 2017 Nota: 3.73 din 5 - 39 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (6)


jew jitsu
15-Nov-2017

guis i dont llaik it ,,,,,,,

Catalin
08-Nov-2017

Bună ziua, Óntrebarea mea este, dacă se mai pot face contracte de munca cu o firma srl cu un salariu de 500 lei? Menționez ca fostul patron Ón luna August a venit cu contract nou cu suma de 1450 lei pe motiv ca nu se mai pot face contracte individuale de munca sub minimul pe economie, acum noul patron Ómi pune Ón fata sa semnez contractul pe 500 lei...

bortos andreea
14-Aug-2017

BUNA ZIUA AM SI EU O INTREBARE AM PLECAT DE LA FOSTUL LOC DE MUNCA SI AM GASIT UN NOU LOC DE MUNCA CARE IMI CERE O ADEVERINTA DAR PATRONUL DE LA FOSTUL LOC DE MUNCA NU VREA SA IMI DEA ADEVERINTA PE MOTIVUL CA TREBUIE SA RETURNEZ 200 DE LEI PE CARE MI IAR FI DAT IN PLUS LA SALAR CAND AM PLECAT DE LA EL ESTE LEGAL ACEST LUCRU?

27-Mar-2014

Buna seara, va rog spuneti-mi:e obligatoriu sa am CIM atat eu ,femeia de serviciuexterncat si cenzorulextern?Care este forma legala, cea mai putin costisitoare pentru angajat si pt.angajator? Multumesc.

14-Mar-2014

In legatura cu Actele necesare la dosarul de personal, Adeverinta de vechime trebuie eliberata doar in cazul in care angajatul sau fostul angajat o solicita art. 34 alin. 5 din Codul Muncii deci nu este un document obligatoriu din oficiu gen Decizia de incetare. Nota de lichidare, la fel, inteleg ca eu, ca si angajator, vreau sa stiu cu ce art. a incetat contractul precedent al candidatului, dar de ce m-ar interesa sa aflu daca are datorii? Si fisa de evaluare? Daca eu vreau sa plec de la firma in care lucrez, inseamna clar ca ceva nu este in regula, dar unde scrie in lege ca fisele de evaluare se porteaza de la un angajator la altul? Ce facem daca angajatorul precedent nu a respectat legea si nu a facut evaluarea/ Sau are motive personale de a nu elibera o recomandare? Din pacate nu traim intr-o lume ideala, iar un job pe termen lung este ceva din ce in ce mai irealizabil. Eu sunt in campul muncii de 8 ani si nu am vazut vreo evaluare sau vreun spor pentru cumul de functii.. Ceea ce am vazut sunt firme fantoma, firme care falimenteaza pentru a se redeschide sub alta denumire, firme pe care nu le mai gasesti atunci cand ai nevoie de o adeverinta.

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Concediu Medical Reducerea Varstei Standard De OensionareIntrebare: Buna ziua, In perioada 2009-2016 am lucrat in conditii deosebite de munca si am avut 83 zile de concediu medical care nu se datoreaza unui accident de munca si nici unei boli profesionale. Va rog sa-mi spuneti daca aceste zile sunt considerate stagiu de cotizare in grupa deosebita de munca si daca participa la reducerea varstei standard de pensionare( in conditiile unui stagiu complet de cotizare). Va multumesc.
 

Raspuns: Multumesc inca o data pentru raspunsuri si mai ales pentru rapiditatea cu care le-ati dat. Totusi nu... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“Codul Muncii - 19 modificari majore in luna august”
exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

CODUL MUNCII - 19 modificari majore in luna august 2017

 
Descarca GRATUIT raportul special
Codul Muncii - 19 modificari majore in luna august
 
Toate modificarile aparute in Codul Muncii sunt explicate detaliat in raportul
 
"Codul Muncii - 19 modificari majore in luna august"

 

 

 

 
 
  
xx
Codul Muncii a suferit 19 modificari in luna august!
Atentie la modificarile din Codul Muncii! De la 1 august au aparut modificari majore care afecteaza toate firmele!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Codul Muncii - 19 modificari majore in luna august"

Da, vreau sa primesc newsletterul Legislatia Muncii