MODEL - document pentru acordarea de zile LBERE parintilor,

zile libere parinti covid 19model document zile libere parintiOUG 110/2021
MODEL - document pentru acordarea de zile LBERE parintilor,
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Nu este un secret pentru nimeni ca aceasta criza provocata de COVID-19 continua sa afecteze intreaga omenire. Tocmai pentru a veni in ajutorul parintilor din Romania, autoritatile au decis ca acestia sa beneficieze de zile libere platite, in contextul in care scoala trece in online, din cauza acestei situatii cauzate de Coronavirus.
 
Asa se face ca inca de vineri a fost publicat in Monitorul Oficial modelul de document pentru astfel de situatii. 
 
 
Concret, unul dintre parintii copiilor minori cu varsta de pana in 12 ani, care sunt inscrisi la o unitate de invatamant preuniversitara sau de educatie timpurie, poate beneficia de zile libere platite, pe durata suspendarii cursurilor. 
 
 

MODEL de document pentru acordarea zile LIBERE parintilor

 
 
Va reamintim ca este vorba despre o declaratie pe propria raspundere. 
 
OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 945 din 04 octombrie 2021.
 
Ordonanta prevede ca parintele care va sta acasa sa primeasca "Indemnizatia pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat".
 
Textul OUG nr. 110/2021 poate fi citit aici >>.
 
 

MODEL document zile libere parinti COVID-19 - exemplu 1
 

 
                                                                DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE   
                    
                                        conform art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 
                                    privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane 
                                                       in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
 
Subsemnatul/Subsemnata, .............................................................................................................., cu domiciliul in ..................................................................................................................................., legitimat/legitimata cu ....... seria ..... nr. ......................., CNP.................................................................., avand calitatea de angajat la ....................................................................................................................., in functia de .........................................................................................., parinte*)/reprezentant legal al: 
1. numele si prenumele ................................................................................................................, in varsta de ......... ani**); 
2. numele si prenumele ................................................................................................................, in varsta de ......... ani**); 
3. numele si prenumele ................................................................................................................, in varsta de ........ ani**), 
n. numele si prenumele ................................................................................................................, in varsta de ........ ani**), cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca: 
 
a) nu am solicitat la locul de munca zile libere ce mi s-ar cuveni potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2; 
b) nu am beneficiat de majorarea salariala acordata in conditiile art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021; 
c) nu ma aflu in concediul prevazut la art. 2 alin. (1) sau la art. 11 alin. (2) ori la art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
d) nu am calitatea de asistent personal al vreunuia dintre copiii aflati in intretinere; 
e) nu ma aflu in concediu de odihna/concediu fara plata; 
f) nu am raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
g) realizez venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Semnatura ................................
Data ..........................................
 
__________________
*) Parintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei, persoana care are copilul in plasament sau sub tutela, persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, parintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap inscrise intr-o unitate de invatamant. 
 
**) Copil cu varsta de pana la 12 ani inclusiv, copil sau adult in varsta de pana la 26 de ani cu handicap cuprins intr-o forma de invatamant, respectiv inscris in cadrul unei unitati de invatamant preuniversitar, inclusiv de educatie timpurie anteprescolara, copil cu handicap grav nescolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizatiei prevazute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, copil cu varsta de pana la 18 ani, inscris in cadrul unor unitati de invatamant, daca se afla in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021, ori persoana adulta incadrata in grad de handicap grav sau in grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizatiei prevazute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 
 

MODEL document zile libere parinti COVID-19 - exemplu 2

 
                                                                                                — Model —
 
                                                                                               C E R E R E*)
 
Catre .......................................................................................... 
(denumirea angajatorului) 
 
Subsemnatul/Subsemnata, .............................................................................................................., cu domiciliul in ...................................................................................................................................., legitimat/legitimata cu ....... seria ...... nr. ........................., CNP .................................................................., avand functia de .........................................................................................., in calitate de**): 
parinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare; 
adoptator; 
persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei; 
persoana care are copilul in plasament sau sub tutela; 
persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
parinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap inscrise intr-o unitate de invatamant;
parinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav nescolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizatiei prevazute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare — doar in situatiile in care activitatea serviciului de zi este limitata sau suspendata, prin dispozitie/decizie a autoritatii care are in administrare serviciul de zi, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2; 
parinte al copilului cu varsta de pana la 18 ani, inscris in cadrul unor unitati de invatamant, aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: 
face parte dintr-o grupa de risc, respectiv este diagnosticat cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severa, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilitati, tratament imunosupresiv sau alte afectiuni cronice; 
face parte dintr-o grupa de risc, respectiv este diagnosticat cu afectiuni asociate cu imunodepresie moderata sau severa, a suferit un transplant, prezinta afectiuni oncologice in tratament imunosupresor, imunodeficiente primare sau dobandite sau urmeaza alte tipuri de tratamente imunosupresoare; 
locuieste impreuna cu o persoana diagnosticata cu afectiuni asociate cu imunodepresie moderata sau severa, care a suferit un transplant, prezinta afectiuni oncologice in tratament imunosupresor, imunodeficiente primare sau dobandite sau urmeaza alte tipuri de tratamente imunosupresoare; 
parinte care are in ingrijire, supraveghere si intretinere persoana adulta incadrata in grad de handicap grav sau in grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizatiei prevazute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare — doar daca beneficiaza de servicii de zi, a caror activitate este limitata sau suspendata, prin dispozitie/decizie a autoritatii care are in administrare serviciul de zi, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.
 
 
Exemplu
 
Nr. crt.
 
Numele si prenumele
 
CNP
 
Statutul detinut***)
 
Unitatea de invatamant/ serviciul de zi
 
 
 
In temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, solicit acordarea, incepand cu data de ............................................., de zile libere platite pe toata perioada in care se decide limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a copiilor in unitatile de invatamant, pe perioada starii de alerta si dupa incetarea acesteia, dar nu mai tarziu de finalizarea cursurilor anului scolar 2021—2022, fara a se include vacantele. 
 
Semnatura ................................
Data ..........................................
 
 
 
 
_______________
*) La cerere se ataseaza declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte, copia certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atesta calitatea de parinte, precum si, dupa caz, copia certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 de ani sau copia adeverintei eliberate de medicul de familie/medicul specialist, pentru situatia prevazuta la art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021. 
**) Se bifeaza in mod corespunzator de catre solicitant.
***) Se va completa in mod corespunzator, pentru fiecare persoana in parte, dupa cum urmeaza: 
„1” — copil prescolar; 
„2” — copil scolar de pana la 12 ani inclusiv; 
„3” — copil aflat in situatiile prevazute la art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021; 
„4” — copil minor inscris in unitate de invatamant special; 
„5” — adult cu handicap inscris in unitate de invatamant special; 
„6” — copil inscris in unitate de educatie timpurie anteprescolara; 
„7” — persoana cu handicap prevazuta la art. 1 alin. (5) si art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 care beneficiaza de serviciul de zi aflat in administrarea primariei; 
„8” — persoana cu handicap prevazuta la art. 1 alin. (5) si art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 care beneficiaza de serviciul de zi aflat in administrarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului.
 
 
 
 

de Mara Dobrin


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
zile libere parinti covid 19model document zile libere parintiOUG 110/2021

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 11 Octombrie 2021
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


MODEL - document pentru acordarea de zile LBERE parintilor, Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Salariul minim de 2550 lei. RevisalIntrebare: De la data de 01.01.2022 salariu minim va fi 2550 lei,cand se inregistreaza in Revisal majorarea,in luna decembrie 2021 sau in primele zile ale lunii ianuarie 2022?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Decesul salariatului care este si asociat unic si administrator. Incetare contract de muncaIntrebare: Avem o societate la care asociatul unic care este si administrator a decedat. Acesta era si singurul angajat pe firma. In acest caz cine poate semna decizia de incetare a contractului de munca si adeverinta de vechime? Poate prestatorul extern de servicii de resurse umane si salarizare sa semneze aceste acte?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"
Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]