legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

In ce domenii se poate organiza online formarea profesionala! Ordin publicat!

formare profesionala onlineprograme formare profesionalaconcurs online
In ce domenii se poate organiza online formarea profesionala! Ordin publicat!
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
In Monitorul Oficial  nr. 669 din 28 iulie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 1149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line
 
Regasiti mai jos domeniile de activitate pentru care se poate acorda avizul comisiilor de autorizare in vederea desfasurarii programelor de formare profesionala autorizate in sistem on-line
 
 
Ca precizari importante retineti:
 
I. Pentru pregatirea teoretica:
 
Toate programele de formare profesionala autorizate de initiere, specializare, perfectionare, precum si cele de calificare de nivel 2, 3, 4, conform Cadrului national al calificarilor, cu exceptia celor de nivel 1.
 
 
 
II. Pentru pregatirea practica
 
Se pot desfasura in sistem on-line daca nu implica activitati practice care trebuie sa se desfasoare intr-un spatiu cu dotari specifice, conform standardului ocupational.
 
 
 
Redam mai jos Ordinul nr. 1149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line, precum si ANEXELE privind derularea formarii profesionale online si domeniile de activitate in care se pot organiza programe de formare profesionala online. 
 
Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 28 iulie 2020 si a intrat in vigoare la aceeasi data. 
 
 
 
Avand in vedere prevederile:
 
- art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi si beneficii de asistenta sociala in domeniile de activitate in care se mentin restrictii;
 
- Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
- Hotararii Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
- Hotararii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
- Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
- Ordinului ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului educatiei nationale nr. 1.151/4.115/2018 privind Lista specializarilor si a perfectionarilor pentru care furnizorii de formare profesionala a adultilor au dreptul sa organizeze programe de formare profesionala finalizate cu certificate de absolvire cu recunoastere nationala pentru absolventii de studii universitare;
 
- Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 1.005/2020 pentru stabilirea domeniilor de activitate si a instructiunilor privind autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line,
 
in temeiul art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu completarile ulterioare,
 
ministrul muncii si protectiei sociale emite urmatorul ordin:
Art. 1. -
Se aproba domeniile de activitate pentru care se poate acorda avizul comisiilor de autorizare in vederea desfasurarii programelor de formare profesionala autorizate in sistem on-line, prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. 2. -
 
Se aproba procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line, prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. 3. -
Se aproba instructiunile privind notificarea pentru desfasurarea programelor de formare profesionala in sistem on-line de catre furnizorii de formare profesionala autorizati, prevazute in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. 4. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Bucuresti, 16 iulie 2020.
 
Nr. 1.149.
 
ANEXA Nr. 1
DOMENIILE DE ACTIVITATE  pentru care se poate acorda avizul comisiilor de autorizare in vederea desfasurarii programelor de formare profesionala autorizate in sistem on-line
 
 
I. Pentru pregatirea teoretica:
 
Toate programele de formare profesionala autorizate de initiere, specializare, perfectionare, precum si cele de calificare de nivel 2, 3, 4, conform Cadrului national al calificarilor, cu exceptia celor de nivel 1
 
II. Pentru pregatirea practica1
 
1 Se pot desfasura in sistem on-line daca nu implica activitati practice care trebuie sa se desfasoare intr-un spatiu cu dotari specifice, conform standardului ocupational.
 
1. Competente-cheie2:
 
2 Conform art. 68 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
a) competente de comunicare in limba romana si in limba materna, in cazul minoritatilor nationale;
 
b) competente de comunicare in limbi straine;
 
c) competente de baza de matematica, stiinte si tehnologie;
 
d) competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere;
 
e) competente sociale si civice;
 
f) competente antreprenoriale;
 
g) competente de sensibilizare si de expresie culturala;
 
h) competenta de a invata sa inveti.
 
2. Activitati financiare, bancare, de asigurari (inclusiv contabilitate)
 
3. Administratie si servicii publice (inclusiv programele din domeniul resurselor umane si managementului)
 
4. Economie sociala
 
5. Tehnologia informatiei, comunicatii, posta
 
6. Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport
 
7. Protectia mediului
 
8. Electrotehnica, automatica, electronica
 
9. Mass-media, edituri si tipografie
 
 
 
ANEXA Nr. 2
PROCEDURA pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line
 
 
Procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line, din 16.07.2020
 
Text publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 28 iulie 2020.
in vigoare de la 28 iulie 2020
 
Art. 1. -
(1) Furnizorii de formare profesionala care doresc sa organizeze programe de specializare sau perfectionare in sistem on-line, pentru care elibereaza certificate de absolvire cu recunoastere nationala, trebuie sa se autorizeze in conditiile prezentei proceduri.
 
(2) Furnizorii de formare profesionala care doresc sa realizeze programe de specializare sau perfectionare atat in spatii special amenajate pentru formarea profesionala, cat si in sistem on-line, pentru care elibereaza certificate de absolvire cu recunoastere nationala, trebuie sa se autorizeze in conditiile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prezentei proceduri.
 
 
 
(3) Furnizorii de formare profesionala care doresc sa realizeze programe de initiere in sistem on-line, pentru care elibereaza certificate de absolvire cu recunoastere nationala, trebuie sa fie autorizati pentru intregul program de calificare in conditiile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 31 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(4) Autorizarea programelor de formare profesionala derulate on-line se poate face doar pentru domeniile prevazute in anexa nr. 1 la ordin.
 
Art. 2. -
(1) Pentru a se supune autorizarii in vederea organizarii de programe on-line, furnizorii de formare profesionala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:
 
a) sa fie legal constituiti;
 
b) sa aiba prevazute in statut sau, dupa caz, in actul de infiintare activitati de formare profesionala;
 
c) sa isi indeplineasca obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor datorate, potrivit legislatiei in vigoare.
 
(2) Furnizorii de formare profesionala care depun certificate fiscale cu datorii au obligatia de a depune si o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma faptul ca vor achita toate datoriile pana la data de 15 decembrie 2020, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, si ca vor depune certificatul fiscal care sa ateste prevederile alin. (1) lit. c).
 
(3) Dovada indeplinirii conditiei de eligibilitate prevazute la alin. (1) lit. c) se depune pana la data de 31 ianuarie 2021; in caz contrar autorizatia se retrage de drept.
 
Art. 3. -
Autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioada de 4 ani.
 
Art. 4. -
(1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala in vederea autorizarii au in vedere urmatoarele elemente:
 
a) programul de formare profesionala;
 
b) resursele necesare desfasurarii programului de formare profesionala;
 
c) experienta furnizorului de formare profesionala si rezultatele activitatii lui anterioare obtinerii autorizarii sau in alte programe de formare profesionala pe care le-a realizat, daca este cazul.
 
(2) Elementele prevazute la alin. (1) sunt detaliate in fisa de autoevaluare.
 
(3) Neindeplinirea criteriilor de autorizare determina respingerea cererii de autorizare.
 
Art. 5. -
(1) in vederea autorizarii, programul de formare profesionala trebuie sa cuprinda:
 
 
 
a) datele de identificare a programului de formare profesionala;
 
b) conditiile de acces;
 
c) obiectivele exprimate in competentele profesionale ce urmeaza sa fie dobandite de fiecare persoana care urmeaza programul de formare profesionala, in concordanta cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national;
 
d) durata de pregatire;
 
e) locul de desfasurare;
 
f) formele de organizare on-line a programului de formare profesionala, instrumentele folosite si modalitatea de efectuare a prezentei participantilor;
 
g) planul de pregatire;
 
h) numarul de participanti;
 
i) procedura de evaluare a programului de formare profesionala;
 
j) programa de pregatire;
 
k) modalitatile de evaluare a participantilor la programul de formare profesionala;
 
l) modalitatile de inregistrare si stocare a activitatilor de formare derulate in sistem on-line, precum si a activitatii fiecarui participant la program.
 
(2) Resursele necesare desfasurarii programelor de formare profesionala sunt:
 
 
b) resurse materiale;
 
c) resurse financiare.
 
Art. 6. -
(1) Resursele umane ale programului de formare profesionala se refera la persoanele cu atributii de pregatire teoretica si practica, denumite in continuare formatori.
 
(2) Pentru a fi autorizati pentru organizarea de programe de formare in sistem on-line, furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au pregatirea pedagogica specifica formarii profesionale a adultilor, pregatirea de specialitate corespunzatoare programei de pregatire si care detin competente digitale dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaratie pe propria raspundere.
 
Art. 7. -
 
 
(1) Furnizorul de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca dispune de baza materiala necesara pentru desfasurarea programului de formare profesionala in sistem on-line:
 
a) furnizorul de formare profesionala trebuie sa ii asigure fiecarui participant la programul de formare profesionala posibilitatea sa isi desfasoare activitatea teoretica sau practica si totodata sa fie supravegheat si indrumat de catre formator;
 
b) fiecarui participant la programul de formare profesionala i se asigura echipamentele necesare desfasurarii in conditii optime a programului de formare, daca acestia declara ca nu le detin;
 
c) fiecare participant la programul de formare profesionala are acces individual la suportul de curs/manualul cursantului. Suportul de curs/Manualul cursantului poate fi distribuit participantilor la programul de formare profesionala si sub forma de fascicule, pe masura parcurgerii programei de pregatire;
 
d) dupa caz, furnizorul de formare profesionala pune la dispozitie participantilor la programul de formare profesionala alte materiale de tipul: materiale documentare, bibliografie, programe informatice.
 
(2) Baza materiala prevazuta la alin. (1) a furnizorilor de programe de formare profesionala poate fi detinuta in proprietate sau concesionata, inchiriata, dobandita prin parteneriat ori alte forme, pe durata programului de formare profesionala, fapt dovedit cu documente.
 
Art. 8. -
Criteriile privind experienta furnizorului de formare profesionala devin obligatorii la evaluarea in vederea reinnoirii autorizatiei.
 
Art. 9. -
(1) Cererea de autorizare, insotita de dosarul de autorizare, se depune prin posta electronica, direct sau prin posta cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare din judetul in care furnizorul de formare profesionala are sediul social.
 
(2) Fiecare fila a dosarului de autorizare este numerotata, iar pe ultima pagina se consemneaza numarul de file existente, sub semnatura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesionala. Prima pagina din dosarul de autorizare este opisul.
 
Art. 10. -
(1) Procedura de autorizare se declanseaza la data inregistrarii cererii de autorizare in Registrul de evidenta a cererilor de autorizare.
 
(2) in cazul in care se constata nereguli ale documentatiei depuse, secretariatul tehnic comunica acest fapt furnizorului de formare profesionala care a solicitat autorizarea, in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii de autorizare. Furnizorul de formare profesionala are o singura data posibilitatea de a remedia aceste nereguli, in termen de 30 de zile de la data notificarii.
 
Art. 11. -
(1) Potrivit art. 21 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru evaluarea furnizorilor de formare profesionala in vederea autorizarii, comisiile de autorizare folosesc specialisti ale caror pregatire si experienta au legatura directa cu ocupatia pentru care se solicita autorizarea si care detin competente digitale, dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaratie pe propria raspundere.
 
(2) Desemnarea specialistilor pentru evaluarea furnizorului se face, prin rotatie, dintre specialistii ale caror pregatire si experienta au legatura cu ocupatia pentru care se solicita autorizarea si care detin competente digitale, dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaratie pe propria raspundere.
 
(3) in cazul in care comisia de autorizare nu poate selecta specialisti pe plan local, apeleaza la specialisti din listele altor comisii de autorizare judetene.
 
(4) Specialistul desemnat pentru evaluarea unui furnizor de formare este obligat sa dea o declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii de incompatibilitate:
 
a) nu se afla in raport de rudenie pana la gradul III inclusiv cu persoane din conducerea furnizorului de formare profesionala;
 
b) nu se afla intr-un raport patrimonial cu furnizorul de formare profesionala;
 
c) nu a participat la elaborarea programului de formare profesionala supus autorizarii;
 
d) nu are calitatea de formator in cadrul acestui program.
 
Art. 12. -
(1) Dosarele de autorizare complete sunt analizate de catre comisia de autorizare.
 
(2) Comisia de autorizare verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate. Daca se constata ca aceste conditii nu sunt indeplinite, furnizorul de formare profesionala este atentionat in scris, in termen de 5 zile de la data constatarii. Furnizorul de formare profesionala are posibilitatea sa demonstreze cu acte ca indeplineste criteriile de eligibilitate, o singura data, in termen de 30 de zile de la data atentionarii.
 
(3) in cazul in care comisia de autorizare constata ca sunt indeplinite conditiile de eligibilitate, presedintele acesteia alege din lista de specialisti aprobata 2 specialisti ale caror pregatire si experienta au legatura directa cu ocupatia pentru care se solicita autorizarea si care detin competente digitale, dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaratie pe propria raspundere.
 
(4) Numirea specialistilor care vor efectua evaluarea programului de formare profesionala se face prin decizie a comisiei de autorizare.
 
Art. 13. -
(1) Fiecare specialist verifica, in mod independent, daca sunt indeplinite criteriile de autorizare:
 
a) prin analiza documentatiei din dosarul de autorizare;
 
b) prin deplasare la locul de desfasurare a procesului de formare profesionala, in vederea confruntarii situatiilor descrise in documente cu situatia faptica.
 
(2) Fiecare specialist consemneaza independent rezultatele evaluarii in raportul de evaluare si il depune la secretariatul tehnic.
 
(3) Daca specialistul constata ca anumite criterii nu sunt indeplinite, notifica acest fapt furnizorului de formare profesionala evaluat si ataseaza o copie a notificarii la raportul de evaluare.
 
(4) in termen de 30 de zile de la data notificarii, pentru continuarea procedurii de autorizare, furnizorul de formare profesionala trebuie sa prezinte comisiei de autorizare dovezi privind indeplinirea criteriilor de autorizare.
 
Art. 14. -
(1) Comisia de autorizare, intrunita la cererea presedintelui acesteia, conform art. 19 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, solutioneaza cererea de autorizare in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii acesteia sau, dupa caz, de la data remedierii neregulilor constatate potrivit art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (2), respectiv art. 13 alin. (4) din prezenta procedura.
 
(2) Comisia de autorizare analizeaza documentatia cuprinsa in dosarul de autorizare, precum si rapoartele de evaluare intocmite de specialisti si decide acordarea autorizatiei sau respingerea cererii de autorizare, motivand aceasta decizie.
 
(3) Decizia prevazuta la alin. (2) se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se transmite furnizorului de formare profesionala care a solicitat autorizarea.
 
Art. 15. -
 
 
Secretariatul tehnic transmite furnizorului de formare profesionala decizia comisiei de autorizare prevazuta la art. 14 alin. (2) sau motivarea respingerii cererii de autorizare in termen de 5 zile de la data luarii acesteia.
 
Art. 16. -
(1) in urma deciziei de acordare a autorizarii, secretariatul tehnic completeaza autorizatia si o inregistreaza in registrul de evidenta a autorizatiilor.
 
(2) Autorizatia se identifica prin numar, serie si data eliberarii.
 
Art. 17. -
(1) Autorizatia se elibereaza de catre secretariatul tehnic reprezentantului legal al furnizorului de formare profesionala, in cel mult 15 zile de la data comunicarii deciziei de autorizare.
 
(2) Autorizatia este valabila 4 ani de la data deciziei de autorizare.
 
Art. 18. -
(1) Furnizorul de formare profesionala a carui solicitare de autorizare a fost respinsa de catre comisia de autorizare poate contesta aceasta decizie in termen de 30 de zile de la comunicare.
 
(2) Contestatia, insotita de o copie de pe decizia comisiei de autorizare, se transmite la registratura Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
 
Art. 19. -
(1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale analizeaza contestatia furnizorului de formare profesionala si infiinteaza o comisie de solutionare a contestatiilor.
 
(2) Dupa analiza documentelor, comisia de solutionare a contestatiilor intocmeste un raport de constatare.
 
Art. 20. -
Solutionarea contestatiei se face in termen de 15 zile de la data inregistrarii contestatiei, prin hotarare a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, care se emite in 3 exemplare. Hotararea privind admiterea sau respingerea contestatiei cuprinde si motivarea solutiei.
 
Art. 21. -
in cazul admiterii contestatiei, comisia de autorizare care a solutionat initial cererea de autorizare ii elibereaza furnizorului de formare profesionala autorizatia, in termen de 15 zile de la data rezolvarii contestatiei.
 
Art. 22. -
Furnizorul de formare profesionala nemultumit de solutionarea contestatiei se poate adresa instantei judecatoresti competente, in temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 23. -
Hotararea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, luata in urma solutionarii contestatiei, precum si hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila a instantei judecatoresti sunt obligatorii pentru comisia de autorizare.
 
Art. 24. -
Datele privind furnizorii de formare profesionala si programele de formare profesionala autorizate se inscriu in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor autorizati.
 
Art. 25. -
Furnizorul de formare profesionala care doreste sa reinnoiasca autorizatia poate depune, cu maximum 60 de zile inainte de expirarea valabilitatii acesteia, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare cererea de autorizare, insotita de dosarul de autorizare, prevazute la art. 9 din prezenta procedura.
 
Art. 26. -
(1) Furnizorii de formare profesionala autorizati au urmatoarele obligatii:
 
a) sa presteze serviciul de formare profesionala, respectand criteriile de autorizare;
 
b) sa trateze participantii la programele de formare profesionala fara discriminare pe criterii de varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa;
 
c) sa adapteze programele de formare profesionala la necesitatile persoanelor cu nevoi speciale;
 
d) sa asigure confidentialitatea datelor despre participantii la programele de formare profesionala;
 
e) sa permita accesul acestora la propriile date;
 
f) sa puna la dispozitia persoanelor imputernicite sa exercite controlul sau monitorizarea toate informatiile si documentele solicitate, referitoare la activitatea de formare;
 
g) sa puna la dispozitia echipelor de monitorizare sau de control chestionarele de evaluare a programului de formare profesionala, completate de participantii la program;
 
h) sa inregistreze activitatile de formare derulate in sistem on-line, precum si activitatea fiecarui participant la program si sa puna la dispozitia echipelor de monitorizare inregistrarile;
 
i) sa comunice in timp util datele statistice solicitate de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
 
(2) Orice schimbari in statutul si activitatea furnizorului de formare profesionala, care modifica conditiile in care a fost autorizat, vor fi aduse la cunostinta comisiei de autorizare, in scris, in cel mult 15 zile de la data producerii schimbarilor.
 
Art. 27. -
(1) Criteriile care stau la baza autorizarii furnizorilor de formare stau si la baza monitorizarii acestora.
 
(2) Daca la monitorizare se constata ca furnizorul de formare nu mai indeplineste criteriile de autorizare, furnizorului de formare i se retrage autorizatia.
 
 
 
(3) Procedura de monitorizare a furnizorilor de formare autorizati este cea prevazuta in Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(4) Prevederile de la alin. (3) se completeaza cu obligatia furnizorilor de formare profesionala autorizati de a face dovada derularii activitatilor de formare si a prezentei cursantilor, prin stocarea inregistrarilor sau alte mijloace tehnice relevante, care se pun la dispozitia evaluatorilor.
 
Art. 28. -
in procedura de autorizare a furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare in sistem on-line se utilizeaza anexele la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu mentionarea furnizarii programelor in sistem on-line si adaptarea acestora, dupa caz.
 
Art. 29. -
Examenul de absolvire se desfasoara in conditiile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prevederilor cap. II din anexa nr. 3 la ordin.
 
 
 
Instructiunile privind notificarea pentru desfasurarea programelor de formare profesionala in sistem on-line de catre furnizorii de formare profesionala autorizati, din 16.07.2020
 
Text publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 28 iulie 2020.
In vigoare de la 28 iulie 2020
 
 
CAPITOLUL I
Derularea programelor autorizate de formare profesionala in sistem on-line
Art. 1. -
(1) Furnizorii de formare profesionala autorizati care solicita organizarea si in sistem on-line a activitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi si beneficii de asistenta sociala in domeniile de activitate in care se mentin restrictii au obligatia de a notifica comisia de autorizare.
 
 
(2) Notificarea comisiei de autorizare se face cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data estimata a inceperii activitatii si cuprinde obligatoriu si cumulativ urmatoarele informatii:
 
a) mijloacele si metodele prin care se asigura transmiterea si asimilarea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare ocupatiei respective, teoretice si practice, dupa caz;
 
b) calendarul si orarul desfasurarii activitatilor de formare profesionala;
 
c) dotarile, echipamentele si materialele necesare formarii;
 
d) procedura de evaluare in conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesionala autorizat;
 
e) modalitatile de inregistrare si stocare a activitatilor de formare derulate in sistem on-line, precum si a activitatii fiecarui participant la program;
 
f) datele de acces al comisiei de autorizare la programul de formare profesionala desfasurat in sistem on-line.
 
(3) Furnizorul de formare profesionala poate incepe derularea in sistem on-line a activitatilor de la alin. (1) dupa primirea acordului scris al comisiei de autorizare, transmis in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii, inclusiv prin mijloace electronice.
 
(4) Notificarea derularii si in sistem on-line a programelor de formare profesionala autorizate se poate face doar pentru domeniile prevazute in anexa nr. 1 la ordin.
 
Art. 2. -
 
(1) Secretariatul tehnic transmite fiecarui membru al comisiei de autorizare notificarea primita de la furnizorul de formare autorizat, in termen de o zi lucratoare de la primirea cererii de la acesta.
 
(2) in cazul in care notificarea are in vedere derularea in sistem on-line atat a pregatirii teoretice, cat si a pregatirii practice, secretariatul tehnic va transmite electronic si dosarul de autorizare.
 
Art. 3. -
(1) in cazul notificarii desfasurarii in sistem on-line a pregatirii teoretice, pregatirii practice sau a ambelor, dupa caz, fiecare membru al comisiei de autorizare analizeaza documentele primite si transmite secretariatului tehnic aviz pozitiv sau aviz negativ insotit de o justificare, in termen de doua zile lucratoare de la primirea cererii de la secretariat.
 
(2) in cazul notificarii desfasurarii in sistem on-line a pregatirii practice, avizul pozitiv trebuie sa contina si asumarea faptului ca programul nu implica activitati practice care trebuie sa se desfasoare intr-un spatiu cu dotari specifice, conform standardului ocupational.
 
(3) in cazul notificarii desfasurarii in sistem on-line a pregatirii practice, daca membrii comisiei de autorizare intampina dificultati in analizarea oportunitatii organizarii activitatilor practice in sistem on-line, comisia poate nominaliza un evaluator de furnizori de programe de formare din domeniul respectiv de activitate care sa formuleze un punct de vedere, in termen de doua zile lucratoare de la primirea cererii.
 
Art. 4. -
Ca urmare a exprimarii opiniei membrilor si a evaluatorului nominalizat, dupa caz, comisia de autorizare intocmeste decizia de aprobare sau de respingere a notificarii, care se transmite furnizorului de formare profesionala.
 
CAPITOLUL II
Organizarea examenului de absolvire a programelor autorizate de initiere, specializare si perfectionare desfasurate in sistem on-line
Art. 5. -
 
(1) Examenul de absolvire a programelor de initiere, specializare si perfectionare desfasurate in sistem on-line cu avizul comisiei de autorizare se organizeaza si se deruleaza de furnizorul de formare profesionala sub coordonarea comisiei de autorizare, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare ordin de certificare.
 
(2) Derularea examenului de absolvire se desfasoara in format de videoconferinta sau orice alta modalitate tehnica care permite prezenta simultana a participantilor si a comisiei de examinare.
 
(3) Prevederile art. 10 lit. d)-e) din metodologia aprobata prin ordinul de certificare nu se aplica in cazul organizarii examenelor de absolvire in sistem on-line.
 
Art. 6. -
(1) inscrierea la examenul de absolvire a participantilor care au parcurs tematica programului de formare profesionala se face pe baza unei cereri transmise furnizorului de formare prin mijloace electronice.
 
(2) Furnizorul de formare este obligat sa ataseze la dosarul de examen si dovada ca toti cursantii care doresc sa participe la examenul de absolvire au parcurs minimul de ore necesar accesului la examen.
 
Art. 7. -
(1) Comisia de autorizare nominalizeaza 2 specialisti din afara furnizorului de formare profesionala, din listele de specialisti aprobate, in conformitate cu prevederile art. 8 din metodologia aprobata prin ordinul de certificare, in cadrul unei sedinte care se poate organiza inclusiv in format on-line.
 
(2) La examenul de absolvire pot asista ca observatori si membri ai comisiei de autorizare sau ai secretariatelor tehnice.
 
(3) Specialistii nominalizati la alin. (1) se pot deplasa la furnizorul de formare, pentru verificarea organizarii desfasurarii examenului de absolvire, in situatia in care verificarea nu se poate efectua la distanta.
 
(4) Toate comunicarile prevazute in ordinul de certificare se pot face prin mijloace electronice.
 
Art. 8. -
(1) Pentru respectarea prevederilor art. 15 alin. (3) din metodologia aprobata prin ordinul de certificare, presedintele comisiei de examinare primeste de la fiecare participant in parte lucrarile si le transmite anonimizate (prin inlocuirea numelui persoanei cu un numar acordat in ordinea primirii lucrarilor) celor 2 membri ai comisiei de examinare, desemnati sa realizeze corectarea lor.
 
(2) Proba orala si/sau sustinerea proiectului, dupa caz, se fac/face in sistem de videoconferinta sau orice alta modalitate tehnica care permite prezenta simultana a participantilor si a comisiei de examinare.
 
Art. 9. -
Lucrarile scrise, proiectele si inregistrarea derularii examenului se arhiveaza in format electronic de catre furnizorul de formare profesionala timp de 12 luni.
 
Art. 10. -
in vederea finalizarii procesului-verbal prevazut la art. 19 din metodologia aprobata prin ordinul de certificare, comisia de examinare se intruneste, iar ulterior presedintele comisiei preda secretariatului tehnic al comisiei de autorizare procesul-verbal si documentele prevazute in ordinul de certificare.
 
CAPITOLUL III
Dispozitii tranzitorii
 
Art. 11. -
 
(1) Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesionala judetene/a municipiului Bucuresti, precum si secretariatele tehnice ale acestora sunt obligate sa duca la indeplinire prevederile prezentelor instructiuni.
 
(2) Comisia de autorizare are obligatia de a desemna unul dintre membrii sai sau din secretariatul tehnic sa verifice derularea programelor de formare in sistem on-line, folosind datele de acces prevazute la art. 1 alin. (2) lit. f), de cel putin doua ori pe parcursul derularii programului, intocmind o nota constatatoare, care se arhiveaza impreuna cu documentele prevazute la art. 9.
 
(3) Secretariatele tehnice ale comisiilor de autorizare trebuie sa ii informeze pe furnizorii de formare profesionala despre prevederile prezentelor instructiuni.
 
Art. 12. -
Pentru programele de formare profesionala autorizate care s-au desfasurat in sistem on-line pe durata starii de urgenta si starii de alerta, in conformitate cu Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 1.005/2020 pentru stabilirea domeniilor de activitate si a instructiunilor privind autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line, si pentru care inca nu s-a desfasurat examenul de absolvire, acesta se poate organiza si in sistem on-line conform prevederilor prezentului ordin.
 
Art. 13. -
Furnizorii de formare profesionala autorizati anterior publicarii prezentului ordin pot solicita organizarea si in sistem on-line a programelor pentru care sunt autorizati, in baza aceleiasi autorizatii, cu notificarea comisiei de autorizare, prevazuta la art. 1.

de Ioana Pavel


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
formare profesionala onlineprograme formare profesionalaconcurs online

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 30 Iulie 2020
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


In ce domenii se poate organiza online formarea profesionala! Ordin publicat! Nota: 3.5 din 5 - 3 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Fisa de post pentru Director Societate ComercialaIntrebare: Cu ocazia sarbatorilor, un angajator poate acorda salariatilor prime diferentiate, respectiv unui salariat sa ii acorde prima de 150 lei (suma minima neimpozabila), iar altui salariat sa ii acorde 1000 lei. In situatia in care este posibil, as dori sa stiu ce documente trebuie intocmite. Va rog frumos sa-mi trimiteti: - un Regulament Intern valabil in contextul creat de coronaviroza - fise de post pentru Director societate Comerciala, Operator vanzari prin telefon, Director Economic, Manager.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Pauze pentru angajatii call centerIntrebare: Exista reglementari care impun/recomanda pauzele in timpul programului de munca pentru agentii call center? Dorim sa stim daca trebuie sa acordam angajatilor nostri- agenti call center si alte pauze in afara pauzei de masa de 1 ora.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
//
[x]