legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

EXCLUSIV: Un nou proiect de modificare a REVISAL pregatit de Ministerul Muncii

proiect modificare revisalrevisal institutii publicemodificare revisal 2018
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Ministerul Muncii pregateste o noua modificare a REVISAL. Propunerea se afla in acest moment in procesul de avizare si urmeaza sa fie trimisa pentru aprobare. Noul proiect de modificare a REVISAL va abroga Hotararea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

Puteti citi mai jos care sunt propunerile aflate in lucru pentru modificarea REVISAL.

Revisal pentru institutii

Noul context legal:

    Avand in vedere situatia nou creata prin intrarea in vigoare a Legii – cadru de salarizare unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 153/2017, care a abrogat in integralitate Legea nr. 284/2010, s-a considerat oportuna elaborarea unui act normativ care sa stabileasca in concret metodologia de intocmire, completare si transmitere in registrul general de evidenta a salariatilor a elementelor contractului individual de munca atat de catre persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent daca au sau nu statutul de utilitate publica, cat si de catre institutii/autoritati publice/alte entitati juridice care angajeaza personal in baza unui contract individual de munca
    In acest context, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat in dezbatere publica un nou proiect de Hotararea Guvernului privind registrul general de evidenta a salariatilor.

I.    Sfera de aplicabilitate a noului proiect de hotarare a Guvernului:

    Obligatia de a intocmi, completa si transmite registrul general de evidenta a salariatilor revine:
-    persoanelor fizice sau juridice de drept privat indiferent daca au obtinut sau nu statutul de utilitate publica,
-    institutiilor/autoritatilor publice/altor entitati juridice, care angajeaza personal in baza unui contract individual de munca
cu respectarea dispozitiilor privind protectia datelor cu caracter personal;

ATENTIE!

    In continuare, angajatorii care au infiintat sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta incadrarii personalului, pot delega acestora si competenta infiintarii registrului, completarii si transmiterii datelor in registru, in numele angajatorului.

    Totodata, au obligatia de a infiinta registrul, completa si transmite datele in registrul la inspectoratul teritorial de munca si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state in Romania, respectiv, dupa caz, institutele culturale si reprezentantele comerciale si economice ale altor state in Romania, pentru personalul angajat local care are cetatenia romana sau resedinta permanenta in Romania.

ATENTIE!

    Doar pentru angajatorii privati este prevazuta facilitatea/posibilitatea de a contracta serviciul de completare si transmitere a datelor in registrului prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori care isi desfasoara activitatea in conditiile prevederilor legale in vigoare.

    Pentru completarea si transmiterea datelor in registru angajatorul trebuie sa desemneze una sau mai multe persoane nominalizate, fie prin decizie scrisa inn cazul angajatorii privati, fie potrivit atributiilor stabilite prin fisa postului, in cazul angajatorilor publici.

II.     Obligatii cu privire la completarea si transmiterea registrului

    1) registrul general de evidenta a salariatilor se completeaza si se transmite inspectoratului teritorial de munca in ordinea incheierii contractelor individuale de munca si cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariatilor, data inceperii activitatii, functia, salariul, sporurile, perioada si cauzele de suspendare a raportului de munca, perioada detasarii si data incetarii contractului individual de munca;

    Astfel, potrivit art. 3 alin.(2) din proiectul de hotarare a Guvernului, atat angajatorii privati, cat si cei publici, au obligatia sa completeze registrul in ordinea angajarii persoanelor, cu urmatoarele date, fara a avea caracter limitativ:

a)    datele de identificare ale angajatorului persoana fizica sau juridica de drept privat, respectiv institutie/autoritate publica /alta entitate juridica care angajeaza personal in baza unui contract individual de munca cum ar fi: denumire, cod unic de identificare – CUI, codul de identificare fiscala – CIF, sediul social si numele si prenumele reprezentantului legal - pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, domiciliul - pentru persoanele fizice;
b)    datele de identificare ale salariatilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetatenia si tara de provenienta - Uniunea Europeana - UE, non-UE, Spatiul Economic European - SEE;
c)    data incheierii contractului individual de munca si data inceperii activitatii;
d)    functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
e)    tipul contractului individual de munca;
f)    durata contractului individual de munca, respectiv nedeterminata/determinata;
g)    durata timpului de munca si repartizarea acestuia, in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial;
h)    salariul de baza lunar brut indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca;
i)    datele de identificare ale utilizatorului, in cazul contractelor de munca temporara;
j)    data transferului astfel cum este prevazut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul;
k)    data preluarii prin transfer, astfel cum este prevazut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul;
l)    data la care incepe si data la care inceteaza detasarea, precum si datele de identificare ale angajatorului la care se face detasarea;
m)    data la care incepe si data la care inceteaza detasarea transnationala, definita de Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, statul in care urmeaza sa se realizeze detasarea transnationala, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaza sa presteze activitatea salariatul detasat, precum si natura acestei activitati.
n)    data la care incepe si data la care inceteaza detasarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, statul in care urmeaza sa se realizeze detasarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaza sa presteze activitatea salariatul detasat, precum si natura acestei activitati;
o)    perioada, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
p)    data si temeiul legal al incetarii contractului individual de munca

    Transmiterea registrului catre inspectoratul teritorial de munca, cu datele prevazute la art. 3 alin. (2), se face dupa cum urmeaza:

a)    datele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) - i) se transmit cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre fiecare persoana care urmeaza sa se afle intr-un raport de munca cu angajatorul in baza unui contract individual de munca
b)    datele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. j) - k) se transmit in termen de 5 zile lucratoare de la data transferului, respectiv de la data preluarii prin transfer;
c)    datele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. l) se transmit cel tarziu in ziua anterioara datei de incepere/incetare a detasarii salariatului;
d)    datele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. m) si n) se transmit cel tarziu in ziua anterioara datei de incepere/incetare a detasarii salariatului pe teritoriul altui stat;
e)    datele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. o) se transmit cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii;
f)    datele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. p) se transmite cel tarziu la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca.

    Orice modificare a datelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. d) – h) se transmite in registru cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand inregistrarea in registru se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunostinta de continutul acesteia.
    Este important de retinut ca, orice modificare privind perioada de detasare prevazuta la art. 3 alin. (2) lit. l) – n) se transmite in registru cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii, iar modificarile privind datele de identificare a angajatorilor prevazuti la art. 1 se transmite la inspectoratul teritorial de munca in termen de 3 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.

ATENTIE!

    Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea.

    2) registrul general de evidenta a salariatilor va fi pus la dispozitie inspectorului de munca, in conditiile legii;
    3) trebuie realizata diferentierea intre detasarea reglementata de Codul Muncii si detasarea transnationala reglementata de Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale;
    4) angajatorilor le revine obligatia de a transmite datele de identificare ale utilizatorului in cazul contractelor de munca temporara;
    6) stabilirea obligativitatii, pentru toate categoriile de angajatori care incadreaza personal in baza unui contract individual de munca de a elibera o adeverinta salariatului, la incetarea contractului individual de munca care sa ateste activitatea desfasurata, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, meserie si in specialitate, precum si un extras din registru;


    In acest scop, in sarcina tuturor categoriilor de anajatori se mentine obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariatii incadrati cu contract individual de munca de a-l pastra in bune conditii la sediul angajatorului, sau, dupa caz, la sediul secundar daca este delegata competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.
    Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.

III.    Clarificarea unor reglementari din HG nr.500/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste sanctionarea muncii nedeclarate, precum si recorelarea/reformularea contraventiilor si sanctiunilor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

V. Constituie contraventii:

    1) Netransmiterea datelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) – i) cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre fiecare persoana care urmeaza sa se afle intr-un raport de munca cu angajatorul in baza unui contract individual de munca si se sanctioneaza conform art. 260 alin. (1) lit. e 1 ) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei, urmatoarele fapte:

a)    transmiterea datelor in registru cu elementele contractului individual de munca, pentru care exista dovada executarii acestuia, respectiv prestarea muncii si plata salariului, cu incalcarea termenului prevazut la art. 4 alin. 1 lit. a);
b)    refuzul de a pune la dispozitia inspectorului de munca documentele care au stat la baza inscrierilor efectuate in registru;
c)    netransmiterea datelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. j) – k), in termenele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b);
d)    netransmiterea datelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. l) – p), in termenele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c) – f);
e)    netransmiterea modificarilor aduse datelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), d) – h), in termenele prevazute la art. 4 alin. (2);
f)    netransmiterea modificarilor aduse datelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. l) – n) in termenele prevazute la art. 4 alin. (3);
g)    netransmiterea modificarilor aduse datelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) in termenul prevazut la art. 4 alin. (4).
    3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, urmatoarele fapte:
a)    completarea registrului de catre alte persoane decat cele prevazute la art. 2 alin. (6);
b)    completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
c)    nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7);
d)    nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de munca cu privire la prestatorii de servicii.
    4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei incalcarea obligatiei de a pastra dosarul personal la sediul angajatorilor sau, dupa caz, la sediul secundar, care are delegata competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca. 5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei incalcarea de catre angajator a prevederilor la art. 7 alin. (3) - (6).

    In consecinta este important ca hotararea privind registrul general de evidenta a salariatilor, adaptata noilor modificari aduse Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2017 sa fie adoptata pentru a se crea parghiile necesare pentru eliminarea disfunctionalitatilor constatate, cu consecinte negative asupra lucratorilor, a bugetului de stat si, pe cale de consecinta, a societatii in general, prin mentinerea unei capacitati reduse de interventie a organelor de control in procesul de combatere a muncii nedeclarate.

ATENTIE!

    Aceasta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   
    Procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si procedura privind transmiterea datelor in registrul general de evidenta a salariatilor se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Pana la data achizitionarii noului sistem informatic, angajatorii prevazuti la art. 1 vor transmite datele in registru conform aplicatiei informatice existente pe portalul Inspectiei Muncii la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

de Gabriela Dita


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
proiect modificare revisalrevisal institutii publicemodificare revisal 2018

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 13 Decembrie 2017
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


EXCLUSIV: Un nou proiect de modificare a REVISAL pregatit de Ministerul Muncii Nota: 3.96 din 5 - 13 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (2)


Gabriel
03-Ian-2018

Este buna prezentarea legata de modificarile privind REVISAL. Oricum este prea multa birocratie si nu toate firmulitele au biroU de personal ca sa stea pe net sa comunice la termen datele pentru completarea REVISAL. Si amenzile sunt foarte mari. Se vede ca propunerile sunt facute de persoane care nu au administrat niciodata o firma si nu inteleg situatia reala din companii. Cei care controleaza trebuie sa aibe experinata in economia reala ca sa inteleaga situatia din firmele din Romania.

MINCIU MARIA
13-Dec-2017

Multumesc pentru informatiile primite. Sunt foarte folositoare.Vreau sa stiu daca se modifica programul Revisal vom putea face listari selective.salariati existenti la un moment dat existenti intr-un interval dat, plecati intr-un interval dat, motivul plecarii conf art.din Codul Muncii si nu in ultimul rind listare prin selectie in functie de salarii acordate0.Mie per- sonal mi-ar folosi foarte mult.Acum sistemul este greoi si devine si mai greoi cu cit creste nr. de salariati.

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Perioada de probaIntrebare: Am urmatoarea situatie:angajez un salariat contract de munca perioada determinata de 3 luni, dupa aceste 3 luni ii prelungesc contractul pe perioada nedeterminata. Intrebarea este:dupa ce ii prelungesc contractul pe perioada nedeterminata mai este valabila perioada de proba de 90 zile?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Locul muncii la domiciliu, clienti si sediul angajatorului. Prevederi CIMIntrebare: Va rog sa imi spuneti pentru angajati in functia de Administrator de retea de calculatoare respectiv Inginer de sistem in informatica care desfasoara activitate la sediul firmei, la domiciliul lor si la clienti, cum ar trebui intocmit contractul de munca, locul muncii si clauze ce ar trebui incluse in contract.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"
Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
//
[x]