OFICIAL - Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. LISTA MODIFICARILOR

Legea nr. 283/2022modificare codul muncii 2022transpunere directive europene codul muncii
OFICIAL - Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. LISTA MODIFICARILOR
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1013 din 19.10.2022.

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 17 octombrie 2022, decretul privind promulgarea Legii nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (PL-x 454/01.09.2022).
 
Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 si a OUG nr. 57/2019 in scopul transpunerii in legislatia nationala a Directivei (UE) 2019/1152 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana si a Directivei (UE) 2019/1158 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viata profesionala si cea privata a parintilor si ingrijitorilor.

Astfel, se urmareste consolidarea cadrului legal privitor la drepturile salariatilor si la imbunatatirea conditiilor de munca reglementate prin Codul muncii, precum si in cadrul raporturilor de serviciu, asa cum sunt statuate de prevederile Codului administrativ. 
 
(...) La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
 
„(4) In cazul in care salariatii, reprezentantii salariatilor sau membri de sindicat inainteaza angajatorului o plangere sau initiaza proceduri in scopul asigurarii respectarii drepturilor prevazute in prezenta lege, beneficiaza de protectie impotriva oricarui tratament advers din partea angajatorului.
(5) Salariatul care se considera victima unui tratament advers din partea angajatorului in sensul alin. (4), se poate adresa instantei de judecata competente cu o cerere pentru acordarea de despagubiri si restabilirea situatiei anterioare sau anularea situatiei create ca urmare a tratamentului advers, cu prezentarea faptelor in baza carora poate fi prezumata existenta respectivului tratament."
 
Abonamentul dvs. la “Revista Romana de Legislatia Muncii, Salarizare si Revisal” este disponibil la un pret special!
 
Cele 4 avantaje majore pe care vi le aduce aceasta revista, realizata de specialistii Rentrop & Straton, detalii aici >>>
 
La articolul 17, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
 
„(8) Inspectia Muncii pune la dispozitia angajatilor si a angajatorilor modelul-cadru al contractului individual de munca, stabilit prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, prin publicarea pe site-ul institutiei.
(9) Toate informatiile mentionate la art. 17 alin. (3) vor fi cuprinse in modelul-cadru al contractului individual de munca prevazut la alin. (8)."
 
Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„Art. 19. – (1) In situatia in care angajatorul nu informeaza salariatul cu privire la toate elementele prevazute de prezenta lege, acesta poate sesiza Inspectia Muncii.
(2) In cazul angajatorilor care au stabilite prin lege organe de inspectie proprii, salariatul se adreseaza acestora.
(3) In situatia in care angajatorul nu isi indeplineste obligatia de informare prevazuta la art. 17, art. 18, art. 105 si art. 242, persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, are dreptul sa sesizeze instanta de judecata competenta si sa solicite despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neindeplinirii de catre angajator a obligatiei de informare.?
 
La articolul 32, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
 
„(2^1) Este interzisa stabilirea unei noi perioade de proba in cazul in care, in termen de 12 luni, intre aceleasi parti se incheie un nou contract individual de munca pentru aceeasi functie si cu aceleasi atributii".

La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„Art. 35. – (1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, fara suprapunerea programului de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care isi exercita acest drept.?
 
La articolul 118, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„Art. 118. – (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca pentru toti salariatii, inclusiv pentru cei care beneficiaza de concediul de ingrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durata limitata in timp."

La articolul 145, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(4) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca, cele aferente concediului de maternitate, concediului paternal, concediului de risc maternal, concediului pentru ingrijirea copilului bolnav, concediului de ingrijitor si perioada absentei de la locul de munca in conditiile art. 152^2 , se considera perioade de activitate prestata."
 
Dupa articolul 152 se introduc doua noi articole, articolele 152^1 si 152^2, cu urmatorul cuprins:
 
„Art.152^1. – (1) Angajatorul are obligatia acordarii concediului de ingrijitor salariatului in vederea oferirii de catre acesta de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durata de 5 zile lucratoare intr-un an calendaristic, la solicitarea scrisa a salariatului.
(2) Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de munca aplicabil se poate stabili pentru concediul de ingrijitor o durata mai mare decat cea prevazuta la alin. (1).
(3) Perioada prevazuta la alin. (1) nu se include in durata concediului de odihna anual si constituie vechime in munca si in specialitate.
 
Cele 4 avantaje majore pe care vi le aduce "Revista Romana de Legislatia Muncii, Salarizare si Revisal” realizata de specialistii Rentrop & Straton, detalii aici >>>
 
(4) Prin derogare de la prevederile art. 224 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, salariatii care beneficiaza de concediul de ingrijitor sunt asigurati, pe aceasta perioada, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate fara plata contributiei. Perioada concediului de ingrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca acordate in conformitate cu legislatia in vigoare.
(5) Problemele medicale grave, precum si conditiile pentru acordarea concediului de ingrijitor, se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii.
 
Art. 152^2. – (1) Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de munca in situatii neprevazute, determinate de o situatie de urgenta familiala cauzata de boala sau de accident, care fac indispensabila prezenta imediata a salariatului, in conditiile informarii prealabile a angajatorului si cu recuperarea perioadei absentate pana la acoperirea integrala a duratei normale a programului de lucru a salariatului.
 
(2) Absentarea de la locul de munca prevazuta la alin. (1) nu poate avea o durata mai mare de 10 zile lucratoare intr-un an calendaristic.
(3) Angajatorul si salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absenta precizata la alin. (1), in limita numarului de zile prevazute la alin. (2).?
 
Dupa articolul 153 se introduc doua noi articole, articolele 153^1 si 153^2, cu urmatorul cuprins:
 
„Art. 153^1. – (1) Concediul paternal este concediul acordat tatalui copilului nou-nascut in conditiile prevazute de Legea concediului paternal nr. 210/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Concediul de ingrijitor este concediul acordat salariatilor in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.
(3) Ingrijitor este salariatul care ofera ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.
(4) In sensul art. 1521 alin. (1), precum si al alin. (3), prin ruda se intelege fiul, fiica, mama, tatal sau sotul/sotia unui salariat.?
 
Art. 153^2. – (1) Angajatorul are obligatia acordarii concediului paternal la solicitarea scrisa a salariatului, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 210/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Acordarea concediului paternal nu este conditionata de perioada de activitate prestata sau de vechimea in munca a salariatului."
 
La articolul 243, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
„Art. 243. – (1) Angajatorul are obligatia de a aduce la cunostinta fiecarui salariat prevederile regulamentului intern, in prima zi de lucru, si de a face dovada indeplinirii acestei obligatii.
 
(2) Aducerea la cunostinta salariatilor a prevederilor regulamentului intern se poate realiza pe suport de hartie sau in format electronic, cu conditia ca, in acest din urma caz, documentul sa fie accesibil salariatului si sa poata fi stocat si printat de catre acesta.
(3) Regulamentul intern isi produce efectele fata de salariat de la momentul luarii la cunostinta a acestuia."
(...)
 
Art. II. – Pentru salariatul care are raporturi de munca stabilite anterior datei de intrare in vigoare a prezentei legi, informatiile suplimentare privind conditiile aplicabile raportului de munca se comunica de catre angajator, la cerere, in maximum 30 de zile lucratoare de la data primirii solicitarii scrise a salariatului. (...)
 
Art. III. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
La articolul 374, dupa alineatul (2) se introduc noua noi alineate, alineatele (3)-(11), cu urmatorul cuprins:
 
„(3) Raporturile de serviciu ale functionarilor publici se pot exercita si in regim de telemunca, in conditiile prevazute de prezentul cod, precum si in regim de munca la domiciliu, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice pot stabili prin act administrativ si alte moduri de organizare flexibila a timpului de lucru, potrivit art. 153^1 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Activitatea desfasurata in regim de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor si se realizeaza ca urmare a aprobarii de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a solicitarii functionarului public.
(6) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice stabilesc prin act administrativ structurile din cadrul acestora, activitatile, precum si posturile pentru care se poate aproba desfasurarea activitatii in regim de telemunca.
(7) Durata activitatii desfasurata in regim de telemunca nu poate depasi 5 zile pe luna. (...)

Lista COMPLETA a modificarilor AICI >>>

NOUTATI din Legislatia muncii

Ce modificari a adus celebra Lege nr. 283/2022?


Legea nr. 283/2022 a creat mai multe probleme decat a rezolvat!

Parcurgeti Caietul Seminarului National de Legislatia Muncii!
Contine noutatile legislative aplicabile in 2023, implicatii, controverse, solutii, comentarii, intrebari si raspunsuri!

Raspunsuri impecabile la 4 mari intrebari:

1) Ce modificari a adus celebra Lege nr. 283/2022?  
2) Care sunt implicatiile, inclusiv cele foarte subtile, ale acestor modificari?
3) La ce alte aspecte legate de legislatia muncii trebuie sa fiti foarte atent in aceasta perioada?
4) Cu ce situatii sensibile e posibil sa va confruntati in 2023?

...Vezi AICI detaliile complete <<

de Mara Dobrin


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Legea nr. 283/2022modificare codul muncii 2022transpunere directive europene codul muncii

Data aparitiei: 20 Octombrie 2022
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:

OFICIAL - Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. LISTA MODIFICARILOR Nota: 5 din 5 - 3 voturi.
Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Venituri din drepturi de autor. Contributii socialeIntrebare: Va rog sa ne spuneti in cazul unui contract de drepturi de autor in valoare de 200.000 lei. Avand in vedere ca societatea platitoare a venitului (este singurul platitor de venit pentru persoana fizica cu drepturi de autor), la cel nivel trebuie sa retina contributiile sociale? Mentionam ca deja s-au facut plati in cursul anului de 100.000 lei si s-a retinut decat impozitul pe venit. Ar trebui depusa rectificativa la data declararii impozitului pentru a cuprinde si contributiile sau putem face...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Conducatori auto. Indemnizatie de mobilitate. Diurna. CazareIntrebare: La o Societate care are ca obiect de activitate transport rutier de marfuri, pentru salariatii care sunt incadrati conducatori auto de marfa, in cazul deplasarilor se plateste indemnizatie delegare sau detasare, in functie de caz. Intrebare: 1. Pot beneficia si de indemnizatie de mobilitate, in limita plafonului neimpozabil , in cazul in care se face Act aditional cu aceasta clauza ? 2. Ar putea beneficia de prevedirie art. 76 alin. (4 1) din Codul fiscal punctul c) si anume cazarea in cazul...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz"
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]