legislatiamuncii.ro cauta meniu
Consultanta in afaceri | Manager
 

Durata maxima a concediului fara plata


Potrivit art. 54 din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau interese personale.

Concediu fara plata: durata legala

Durata concediului fara plata se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin Regulamentul intern (art. 153 din Codul muncii, republicat in Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011).

Pentru salariatii bugetari concediul fara plata este reglementat de Hotararea Guvernului nr. 250/1992, republicata in Monitorul Oficial nr. 93 din 17 mai 1995.

Concediul fara salariu pare un exemplu clasic de suspendare a raporturilor de munca ce nu constituie vechime in munca. Explicatia este in aparenta logica nu se presteaza activitatea si nu se plateste salariu.

Reglementarile specifice ale Codului muncii, dar si cele aduse de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2006 de modificare si completare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sprijinirea familiei in vederea cresterii copilului conduc la urmatoarele concluzii:

1. Regula in materia concediului fara salariu este ca acesta nu genereaza in principiu vechime in munca si nici stagiu de cotizare in sistemele de asigurari sociale.

Astfel, vechimea in munca reprezinta perioada de munca prestata in baza unui contract individual de munca, asa cum rezulta din prevederile art. 16 alin. (3) din Codul muncii. Pornind de la aceasta simpla definitie, concediul fara remuneratie nu poate reprezenta vechime in munca.

Memorator Legislatia Muncii!
Memorator Legislatia Muncii!

Vezi detalii

Motive de Inchisoare pentru Manageri - Evitati aceste greseli!
Motive de Inchisoare pentru Manageri - Evitati aceste greseli!

Vezi detalii

Raporturile de munca ale PFA
Raporturile de munca ale PFA

Vezi detalii aici

2. Exceptiile sunt, de regula, exprese. Iata cateva dintre cazurile in care concediul fara salariu genereaza vechime in munca, respectiv stagiu de cotizare:

a) In cazul concediului fara salariu, prevederile art. 155 si urm. din Codul muncii stabilesc un regim juridic distinct al concediilor fara salariu acordat pentru formare si perfectionare profesionala.

Astfel, in masura in care formarea profesionala se realizeaza in timpul unui concediu fara salariu, aprobat evident de angajator, devin aplicabile si prevederile art. 158 din Codul muncii care precizeaza ca aceasta perioada se asimileaza unei perioade efective de munca, in ceea ce priveste drepturile salariatului, altele decat salariul.

Implicit, aceasta inseamna ca perioada de concediu fara salariu pentru formare profesionala este generatoare de vechime in munca.

Nu acelasi lucru il putem sustine si fata de aprecierea acestei perioade drept stagiu de cotizare in sistemele de asigurari sociale, intrucat acestea se fundamenteaza pe principiul contributivitatii, iar in lipsa unei baze de calcul pentru contributie nu suntem in prezenta unui stagiu de cotizare veritabil.

b) O solutie diametral opusa se regaseste in prevederile art. 1 alin. (5) lit. u) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, conform caruia, la stabilirea celor 12 luni de realizare a veniturilor impozabile in ultimul an intra si perioada de acordare a concediului fara plata pentru formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii.

c) O alta exceptare se regaseste in acelasi act normativ atunci cand se face vorbire de concediul pentru cresterea copilului fara indemnizatie (art. 1 alin. (5) lit. i) din O.U.G. nr. 148/2005). Concediul fara plata indemnizatiei se acorda de catre angajator in baza cererii inregistrate a salariatului, fiind necesara prezentarea livretului de familie sau a certificatului de nastere a copilului. Solicitarea se poate face dupa primele 3 nasteri, nefiind extinsa si la celelalte nasteri ce nu fac obiectul drepturilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005.

Concediul fara indemnizatie se acorda integral, o singura data, fiecarui parinte, pe o durata de 3 luni si poate fi solicitat oricand pana la varsta de 2 ani, respectiv 3 ani de catre copil.

2. Salariatii din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare

1) Salariatii din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare au dreptul la concedii fara plata, pentru:

formare profesionala nu mai mult de 90 de zile lucratoare pe an, pentru:
a) sustinerea examenului de bacalaureat;
b) sustinerea examenului de admitere in institutiile de invatamant superior, fara frecventa;
c) sustinerea examenelor de an universitar, cat si a examenului de diploma, pentru salariatii care urmeaza o forma de invatamant superior, curs fara frecventa;
d) sustinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, in cazul salariatilor care nu beneficiaza de burse de doctorat;
e) prezentarea la concurs in vederea ocuparii unui post in alta unitate.

Salariatul poate sa solicite concediu fara salariu ori de cate ori se iveste una din ocaziile de formare profesionala aratate mai sus. Singura limita este intinderea concediului fara plata in anul respectiv, care nu poate depasi 90 de zile lucratoare.

Exemplu
Un salariat incadrat cu contract de munca cu timp partial de 4 ore/zi la o unitate bugetara, care urmeaza cursurile Facultatii de drept, fara frecventa, poate solicita concediu fara salariu in cursul anului absolvirii in sesiunea de iarna (ianuarie februarie), in sesiunea de vara (mai) si cu ocazia sustinerii examenului de licenta/diploma (iunie iulie), cu conditia ca numarul de zile lucratoare absentate sa nu depaseasca 90 de zile in anul respectiv.
interese personale

In cazul concediilor fara plata acordate pentru interese personale, durata se stabileste prin acordul partilor.

2) Salariatii din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare au dreptul la concedii fara plata fara limitare in timp, in urmatoarele situatii:
- tratament medical efectuat in strainatate pe durata recomandata de medic, daca cel in cauza nu are dreptul la indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca cu avizul obligatoriu al Ministerului Sanatatii;
- pentru insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude apropiate copil, frate, sora, parinte, pe timpul cat acestia se afla la tratament in strainatate cu avizul obligatoriu al Ministerului Sanatatii.

Unitatile bugetare pot incadra alte persoane cu contracte de munca pe durata determinata daca durata concediilor fara plata este mai mare de 30 de zile lucratoare.

De semnalat faptul ca salariatii bugetari au beneficiat in mod fortat de concediu fara plata in temeiul art. 10 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, publicata in Monitorul Oficial nr. 761 din 9 noiembrie 2009:

In vederea incadrarii in constrangerile bugetare determinate de situatia de criza economica, in perioada octombrie-decembrie 2009, conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare, au obligatia:
a) sa acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fara plata pentru o perioada de pana la 10 zile lucratoare;
b) sa reduca programul de lucru;
c) sa dispuna o masura ce combina alternativele prevazute la lit. a) si b)
d) alta masura cu efect echivalent.

3. Concediul fara plata pentru cresterea copilului
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 830 din 10 decembrie 2010, introduce, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, o noua ipoteza de concediu fara plata, pe care angajatorul are obligatia de a-l acorda, la cerere. Astfel, potrivit acestui act normativ, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pot beneficia optional de urmatoarele drepturi:

a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an. In acest caz, salariatii beneficiaza de o indemnizatie lunara in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, cuprinsa intre 600 lei si 3.400 lei;

b) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani. In acest caz, salariatii beneficiaza de o indemnizatie lunara in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, cuprinsa intre 600 lei si 1.200 lei.

Potrivit art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, dupa implinirea de catre copil a varstei de un an, cu exceptia copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru prima varianta (concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an) au dreptul la un concediu fara plata pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani.

4. Alte tipuri de concedii fara plata prevazute prin contractele colective de munca

Cazurile in care salariatului i se poate acorda un concediu fara plata sunt prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. Potrivit art. 153 din Codul muncii, pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concediu fara salariu.

Durata concediului fara plata negociat de angajat si angajator poate depasi durata prevazuta de contractul colectiv, intrucat libertatea de negociere se manifesta atat la nivel colectiv (cand se negociaza contractele colective), cat si la nivel individual (cand se negociaza contractele individuale de munca).

In cazul in care considera ca este necesar, angajatorul poate incadra pe durata concediului fara plata o alta persoana, cu care are posibilitatea de a incheia un contract de munca pe durata determinata, potrivit art. 82 lit. a) din Codul muncii.

Pe langa concediile fara plata pentru interese personale, salariatii beneficiaza si de concedii fara plata pentru studii (art. 54 din Codul muncii).

Problema
O problema frecvent ridicata de angajator este legata de posibilitatea refuzarii cererii unui salariat privind acordarea unui concediu fara salariu.

Este important sa stabiliti daca dreptul a fost reglementat pe calea negocierilor colective sau individuale:

- In masura in care dreptul a fost reglementat expres atat sub aspect cantitativ (numar de zile permis anual), cat si calitativ (prin enumerarea situatiilor in care partile considera acordarea drept oportuna), refuzul angajatorului poate interveni numai in cazuri justificate, asa incat comportamentul angajatorului sa nu fie considerat abuziv.

In masura in care partile nu au reglementat durata minima anuala a concediului fara plata prin contractul colectiv sau individual si nici cazuri concrete in care acordarea se considera justificata, angajatorul se va putea opune cu mai mare usurinta cererii angajatului fara ca aceasta conduita sa fie calificata drept abuziva.

Dincolo de aceste consideratii, concediul fara salariu reprezinta o modalitate de suspendare a raporturilor de munca prin acordul partilor si necesita, pe langa acordul de principiu exprimat la negocierea prin contractul colectiv sau individual de munca, si acordul punctual si expres asupra unei situatii concrete.

Care este numarul maxim de zile de concediu fara plata pe care si le poate lua un salariat intr-un an? Exista obligatia suspendarii contractului de munca in cazul in care concediul fara plata depaseste 30 de zile consecutive ?


Potrivit dispozitiilor art.148 alin.(1) din Codul muncii, pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata.

Durata concediului fara plata se stabileste, potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

Asadar, durata concediului fara plata se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

Prin contract colectiv de munca aplicabil se intelege:
1) contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate;
2) contractul colectiv de munca incheiat la nivel de ramura, in cazul in care, la nivel de unitate, nu exista contract colectiv de munca;
3) contractul colectiv de munca incheiat la nivel national, in cazul in care, la nivelul ramurii din care face parte unitatea, nu exista contract colectiv de munca.


Conform art. 150 alin. (1) din Codul muncii, concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.


Concediu fara plata: durata legala

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!


Data aparitiei: 06 Octombrie 2014
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Nota: 4.09 din 5 - 22 voturi
Durata maxima a concediului fara plata
 

 
x


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (nr comentarii - 10)


maria
09-Oct-2014

Daca lucrezi, esti somer, pensionar, student, vrei si ai nevoie sa iti schimbi situatia financiara, vrei un job serios unde sa muncesti dar sa si castigi, ai gasit locul potrivit.O sansa deosebita pentru cei care vor sa lucreze ca operatori online, part-time 3 ore pe zi si la domiciliu. Castiguri de 300 de dolari lunar! Sunt necesare doar cunostinte minime de utilizare a calculatorului si conexiune la Internet. Cereti mai multe detalii la email publi_cart@yahoo.com

23-Mai-2014

Buna ziua!Firma la care am lucrat sapte ani,mi-au impus sa solicit concediu fara plata pe o durata de 30 zile,apoi din nou pe 30 zile iar de maine e posibil sa imi zica sa mai fac pe 30 zile.Este normal?Nu cumva am dreptul la somaj tehnic?sau alte drepturi? Va multumesc anticipat!

26-Feb-2014

buna ziua lucrez in invatamant ca muncitor calificat,si a-s dori sa aflu ca in afara de 30 zile concediu fara salar mai exizta si alte variante,ca a-s dori 1 an,se poate'?. va multumesc'.

14-Ian-2014

Buna ziua. As dori si eu sa ma ajutati cu niste raspunsuri.eu am fost in ingrijire copil 2 ani si nu am solutii pentru a ma intoarce la munca, nu am cu cine lasa copilul. eu vreau sa imi i-au concediu fara plata inca un an. Se poate? este legal? in ce conditii? va multumesc

14-Ian-2014

Buna ziua. As dori si eu sa ma ajutati cu niste raspunsuri.eu am fost in ingrijire copil 2 ani si nu am solutii pentru a ma intoarce la munca, nu am cu cine lasa copilul. eu vreau sa imi i-au concediu fara plata inca un an. Se poate? este legal? in ce conditii? va multumesc

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Corectie Revisal Data Producerii Efectelor!Intrebare: Buna ziua. Am intocmit un act aditional de modificare a salariului cu data de 01.02.2015. La salarizare colega mea a inregistrat gresit actul aditional cu data de 01.01.2015. Ea nu ma poate modifica in programul de contabilitate, banii fiind deja virati angajatului, intrebarea ar fi daca eu pot opera in revisal corectia cu data de 01.01.2015?? Ce implica acest lucru? Multumesc!
 

Raspuns: Da, puteti. Folositi chiar optiunea "corectie" si transmiteti apoi catre ITM Revisal actualizat, ins... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“Evaluarea Angajatilor - Modele si explicatii ”
exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
 

Legislatia Muncii s-a schimbat!

 
Descarca GRATUIT raportul special
Evaluarea Angajatilor - Modele si explicatii
 
Toate modificarile sunt explicate detaliat in raportul
 
"Evaluarea Angajatilor - Modele si explicatii "

» Alte Newslettere Gratuite