PROIECT de lege pentru modificarea conditiilor de angajare si sedere a strainilor, in Romania - ce se va schimba?

modificare conditii de angajareconditii de angajare strainiOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002
PROIECT de lege pentru modificarea conditiilor de angajare si sedere a strainilor, in Romania - ce se va schimba?
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Va informam ca Ministerul Afacerilor Interne a lansat in dezbatere publica Proiectul Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul strainilor, iar din ceea ce rezulta din documentul mentionat, o serie de schimbari ar putea schimba piata muncii, in ceea ce priveste angajarea strainilor. 
 
Vorbim despre prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca daca acestia prezinta contractul individual de munca cu norma intreaga, situatiile in care strainii pot fi angajati fara aviz de munca, dar si faptul ca dupa 12 luni de sedere legala in primul stat membru sau dupa 6 luni de sedere legala in al doilea stat membru, ca posesor de Carte albastra a UE, strainul are dreptul sa intre, sa isi stabileasca resedinta si sa lucreze in Romania.
 
Procedura completa pe care trebuie s-o urmati atunci cand faceti angajari! Etape obligatorii si greseli frecvente! Informatii esentiale in lucrarea "Procedura completa la angajre. Caiet de lucru pentru angajatori si manageri HR" DETALII AICI >>>
 
In acest sens, va prezentam textul modificat al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, daca aceste schimbari vor intra in vigoare:
 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania se modifica?

 
"Art. I - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
(…)
13. La articolul 56, alineatele (1), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
(1) Strainilor intrati in Romania in scopul incadrarii in munca li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de munca daca prezinta contractul individual de munca cu norma intreaga, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor, din care rezulta ca salariul este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. In cazul lucratorilor inalt calificati, salariul trebuie sa fie la nivelul de cel putin castigul salarial mediu brut. 
(6) Dreptul de sedere temporara in scop de munca se prelungeste in conditiile alin. (1) sau (4) pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de munca, dar nu mai mult de 2 ani. 
(7) Strainilor, lucratori inalt calificati, li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de munca in conditiile alin. (1) sau (4) pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de munca plus 3 luni, dar nu mai mult de 3 ani.
 
16. Dupa articolul 56^3 se introduce un nou articol, articolul 56^4 , cu urmatorul cuprins: 
Art.56^4 Dreptul de sedere temporara in scop de munca in calitate de lucrator inalt calificat in cadrul unei mobilitati 
(1) Strainul care detine o Carte albastra a UE, valabila, eliberata de un stat membru care aplica integral acquis-ul Schengen poate intra si ramane in Romania, in vederea desfasurarii unei activitati economice, pentru o perioada de 90 de zile in orice perioada de 180 de zile, situatie denumita mobilitate pe termen scurt, fara a fi necesara obligatia detinerii avizului de angajare eliberat in conditiile legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei. 
(2) Strainul care detine o Carte albastra a UE, valabila, eliberata de un stat membru care nu aplica integral acquis-ul Schengen, are dreptul de intrare si de sedere in scopul desfasurarii unei activitati economice timp de maximum 90 de zile in orice perioada de 180 de zile pe baza Cartii albastre a UE si a unui document de calatorie valabil, fara a fi necesara obligatia detinerii avizului de angajare eliberat in conditiile legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei.
(3) Prin activitate economica in sensul alin. (1) si (2) se intelege o activitate temporara legata direct de interesele comerciale ale angajatorului si de sarcinile profesionale ale posesorului Cartii albastre a UE pe baza contractului de munca in primul stat membru, inclusiv participarea la intalniri de afaceri interne sau externe, participarea la conferinte sau seminare, negocierea de acorduri comerciale, efectuarea de activitati de vanzare sau de marketing, explorarea oportunitatilor de afaceri sau participarea la activitati de instruire si pregatire. 
(4) Dupa 12 luni de sedere legala in primul stat membru sau dupa 6 luni de sedere legala in al doilea stat membru, ca posesor de Carte albastra a UE, strainul are dreptul sa intre, sa isi stabileasca resedinta si sa lucreze in Romania, in vederea ocuparii unui loc de munca inalt calificat pe baza Cartii albastre a UE, si a unui document de calatorie valabil, fara a fi necesara obligatia detinerii avizului de angajare eliberat in conditiile legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei.
In termen de cel mult o luna de la intrarea in Romania, strainul are obligatia de a solicita eliberarea unei Carti albastre a UE. 
(5) Strainului prevazut la alin. (4) i se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de munca in calitate de lucrator inalt calificat in cadrul mobilitatii pe termen lung, daca prezinta: 
 
Procedura completa pe care trebuie s-o urmati atunci cand faceti angajari! Etape obligatorii si greseli frecvente! Informatii esentiale in lucrarea "Procedura completa la angajre. Caiet de lucru pentru angajatori si manageri HR" DETALII AICI >>>
 
a) Cartea albastra a UE, valabila; 
b) contractul individual de munca cu norma intreaga, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor, valabil cel putin 6 luni, din care rezulta ca salariul este cel putin la nivelul castigului salarial mediu brut; 
c) atestatul de recunoastere a studiilor, eliberat de Ministerul Educatiei, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu, sau diploma de studii/certificatul de calificare eliberata/eliberat de unitati/institutii de invatamant acreditate in Romania, care fac dovada calificarii din invatamantul superior, atat in cazul profesiilor reglementate, cat si in cazul profesiilor nereglementate.
(6) Aprobarea sau respingerea cererii de eliberare a Cartii albastre a UE se comunica de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, in scris, primului stat membru, in termen de 30 de zile de la data deciziei, atunci cand Romania este al doilea stat membru.
 
17. La articolul 62 alineatul (1) litera a), punctul (iv) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
(iv) fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, lunar, pentru perioada pentru care se solicita prelungirea sau, dupa caz, pentru o perioada de cel putin 12 luni, daca sponsorul este titularul unui drept de sedere pe termen lung ori al unui drept de sedere temporara acordat pe o perioada mai mare de 1 an.
 
18. La articolul 62 alineatul (1) litera b), punctul (iii) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
(iii) fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata lunar, pentru perioada pentru care se solicita prelungirea, sau dupa caz, pentru o perioada de cel putin 12 luni, daca sponsorul este titularul unui drept de sedere pe termen lung ori al unui drept de sedere temporara acordat pe o perioada mai mare de 1 an.
 
37. La articolul 143 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1 ), cu urmatorul cuprins: 
c^1 ) sa organizeze si sa efectueze, in conditiile legii, controale, in institutiile publice sau particulare, precum si in incinta operatorilor economici, indiferent de proprietar sau detinator, in vederea constatarii indeplinirii de catre angajatori sau beneficiarii prestarii de servicii, a conditiilor de incadrare in munca ori detasare a strainilor pe teritoriul Romaniei.
 

Ordonanta Guvernului nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei

 
Art. II - Ordonanta Guvernului nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobata prin Legea nr.14/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
1. La articolul 2 alineatul (1), literele i), l)-n) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
i) lucrator inalt calificat - strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei pe un loc de munca inalt calificat, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata de cel putin sase luni, incheiat cu un angajator in baza avizului de angajare; 
l) loc de munca inalt calificat - locul de munca al unei persoane care, in scopul exercitarii unei activitati salariate, reale si efective, in beneficiul sau sub coordonarea altei persoane, este platita pentru activitatea respectiva si are calificarile profesionale superioare necesare; 
m) calificari profesionale superioare - calificarile atestate prin prezentarea unor calificari dobandite in cadrul invatamantului superior sau prin competente profesionale superioare; 
n) calificare dobandita in cadrul invatamantului superior - orice diploma, certificat sau alt titlu oficial de calificare eliberat de catre o autoritate competenta prin care se atesta absolvirea invatamantului superior postliceal sau a unui ciclu de invatamant tertiar echivalent, si anume o serie de cursuri furnizate de o institutie de invatamant recunoscuta ca institutie de invatamant superior sau institutie de invatamant tertiar echivalenta de catre statul in care se afla, in cazul in care studiile necesare pentru a dobandi calificarile au o durata de cel putin trei ani si corespund cel putin nivelului 6 din clasificarea ISCED 2011 sau, dupa caz, nivelului 6 din clasificarea CEC, in conformitate cu legislatia nationala aplicabila;
(...)
 

Sedere temporara pentru studii in Romania

 
4. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
(3) Strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei fara aviz de angajare numai cu contract individual de munca cu timp partial cu durata muncii de maximum 6 ore pe zi.
 
Procedura completa pe care trebuie s-o urmati atunci cand faceti angajari! Etape obligatorii si greseli frecvente! Informatii esentiale in lucrarea "Procedura completa la angajre. Caiet de lucru pentru angajatori si manageri HR" DETALII AICI >>>
 
5. La articolul 4 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
a) angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala desfasoara efectiv pe teritoriul Romaniei activitati compatibile cu functia pentru care solicita incadrarea in munca a strainului; 
b) angajatorul are achitate obligatiile catre bugetul de stat; 
 
6. La articolul 4 alineatul (2), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1 ), cu urmatorul cuprins: 
a^1 ) activitatea angajatorului nu a fost infiintata sau nu se deruleaza in scopul principal de a facilita intrarea strainilor pe teritoriul Romaniei;
 
7. La articolul 4 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
f) strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze in munca indeplineste conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) si h), art. 11 si art. 27 alin. (2) lit. c) si e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu se afla in vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrarii in Romania prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) si alin. 2 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
 
8. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins: 
(1^1) In vederea constatarii indepliniri conditiilor prevazute la art. 4 alin. (2) lit. a) si a^1), Inspectoratul General pentru Imigrari poate efectua controale la sediile sociale sau punctele de lucru ale angajatorilor.
 

Avizul de angajare pentru lucratori inalt calificati

 
10. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
(1) Avizul de angajare pentru lucratori inalt calificati se elibereaza exclusiv angajatorului persoana juridica in vederea incadrarii in munca a unui strain pe un loc de munca inalt calificat, cu contract individual de munca cu norma intreaga pe durata nedeterminata sau pe durata determinata de cel putin un an. Contractul individual de munca pe perioada determinata se prelungeste in conditiile prevazute de Codul muncii, fara obtinerea unui nou aviz de angajare. 
 
(2) Conditiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucratori inalt calificati sunt urmatoarele: 
 
a) angajatorul intentioneaza sa incadreze in munca un strain pe un loc de munca inalt calificat, cu contract individual de munca cu norma intreaga pe durata nedeterminata sau pe durata determinata de cel putin sase luni si sa ii plateasca un salariu la nivelul de cel putin castigul salarial mediu brut; 
 
b) strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze pe locul de munca vacant detine competente profesionale superioare si indeplineste conditiile de autorizare prevazute de legislatia in vigoare pentru ocuparea locului de munca inalt calificat si nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei. 
c) angajatorul a depus diligente pentru ocuparea locului de munca vacant de catre un cetatean roman, de catre un cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, de catre un cetatean al Confederatiei Elvetiene sau de catre un strain titular al dreptului de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei.
 
(3) Prin competente profesionale superioare se intelege detinerea de cunostinte, aptitudini si competente atestate prin cel putin cinci ani de experienta profesionala de un nivel comparabil cu calificarile dobandite in cadrul invatamantului superior si care sunt relevante pentru profesia sau pentru sectorul specificat in contractul de munca sau in oferta ferma de angajare. 
 
(4) In ceea ce priveste ocupatiile apartinand grupurilor „Conducatori in servicii de tehnologia informatiei si telecomunicatiilor” si „Specialisti in informatica si comunicatii”, prin competente profesionale superioare se intelege detinerea de cunostinte, aptitudini si competente atestate prin cel putin trei ani de experienta profesionala relevanta in termen de sapte ani inainte de depunerea cererii pentru eliberarea unei Carti albastre a UE.”
(…)

NOUTATI din Legislatia muncii

NOU! S-a modificat legislatia privind acordarea diurnei in 2024!


Principala modificare a fost introdusa prin OG 16!

Este o modificare care creeaza neclaritati majore in situatii practice care privesc:
1) incadrarea deplasarii salariatului in delegare sau in deplasare la locul de munca
2) stabilirea plafonului neimpozabil in functie de incadrarea deplasarii pentru toti salariatii
3) stabilirea plafonului neimpozabil al indemnizatiilor cuvenite soferilor

Descoperiti alte noutati in Diurna legala in Romania si in strainatate.

...Vezi AICI detalii complete <<

de Ioana Pavel


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
modificare conditii de angajareconditii de angajare strainiOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002

Data aparitiei: 18 Mai 2023
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:

PROIECT de lege pentru modificarea conditiilor de angajare si sedere a strainilor, in Romania - ce se va schimba? Nota: 5 din 5 - 1 vot.
Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Varsta pana la care o persoana poate fi angajata cu contract individual de muncaIntrebare: Care este varsta legala pana la care se poate lucra cu contract individual de munca in Romania. Pentru un salariat in varsta de 71 de ani, angajat cu CIM pe durata nedeterminata, angajatorul poate lua decizia incetarii contractului si in ce temei legal?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Munca de noapteIntrebare: Firma are ca obiect de activitate constructii. Angajatii sunt cetateni nepalezi. Angajatorul doreste ca acestia sa presteze activitate numai pe timp de noapte. Este corect ca angajatii sa presteze numai pe timp de noapte sau trebuie organizat timpul de lucru in ture?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz"
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2024 - Legislatie si studii de caz"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]