OUG 26/2021: Majorarea stimulentului de reinsertie si noua procedura de aprobare a concediului de maternitate

stimulent reinsertie 1500 leivarsta 6 luni copilstimulent insertie majorat 1500 leioug 26/2021
OUG 26/2021: Majorarea stimulentului de reinsertie si noua procedura de aprobare a concediului de maternitate
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
 
Ordonanta de urgenta nr. 26/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 din 08 aprilie 2021, in vigoare de la aceeasi data. 
 
Avand in vedere faptul ca in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile ulterioare, nu constituie venituri din desfasurarea activitatii veniturile reprezentate de indemnizatiile lunare acordate din bugetul de stat reglementate la art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020,
 
luand in considerare faptul ca o parte dintre persoanele care vor avea in cursul anului 2021 un nou-nascut in familie au avut activitatea suspendata in perioada starii de urgenta si a celei de alerta si au beneficiat de indemnizatiile prevazute la art. XI si XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, se impune ca aceste perioade sa fie luate in considerare pentru stabilirea dreptului la concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.
 
Tinand cont de faptul ca in anul 2021 se preconizeaza reluarea activitatilor economice, avand in vedere vaccinarea populatiei si relaxarea treptata a restrictiilor, este necesara asigurarea conditiilor pentru o participare mai mare pe piata muncii a tuturor persoanelor, inclusiv a celor aflate in concediul pentru cresterea copiilor, si plata indemnizatiei aferente, disponibilitatea pentru inceperea timpurie a activitatii fiind mult mai mare dupa perioada de restrictii caracteristice starii de urgenta si de alerta, fapt care este necesar sa fie impulsionat, in lipsa reglementarii de masuri stimulative, putand fi afectate aproximativ 34.000 de persoane care ar dori sa se reintoarca la activitate.
 
 
Avand in vedere faptul ca in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede acordarea unui stimulent de insertie, majorarea acestuia si flexibilizarea acordarii pot conduce la avantaje atat pentru angajati, cat si pentru angajatori, pe de o parte, prin cresterea veniturilor populatiei aflate in aceasta situatie, iar, pe de alta parte, prin asigurarea fortei de munca necesare la nivelul angajatorului.
 
Luand in considerare faptul ca prin stimularea reluarii mai devreme a activitatii profesionale se poate contribui la diminuarea deficitului bugetar, pe de o parte, prin plata impozitelor si contributiilor aferente salariilor parintilor, iar, pe de alta parte, prin dezvoltarea serviciilor de ingrijire a copilului si absorbtia pe piata fortei de munca a persoanelor care in perioada starii de urgenta sau de alerta si-au pierdut locul de munca, acordarea stimulentului de insertie in cuantum mai mare pentru aceste persoane va permite parintelui acoperirea unei parti din cheltuielile cu serviciile de ingrijire a copilului.
 
In contextul unui deficit de forta de munca si in conditiile reluarii treptate a activitatilor economice, introducerea de masuri care vor stimula reintoarcerea la activitatea profesionala a persoanelor indreptatite sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara va asigura forta de munca necesara activitatilor economice. Se creeaza astfel si premisa mentinerii in tara a fortei de munca si implicit a noii generatii pentru un echilibru demografic. In plus, in conditiile existentei unui numar relativ mare de cupluri in care unul dintre parteneri nu are un loc de munca, aceste masuri stimuleaza parintele care realizeaza venituri sa se mentina in activitatea profesionala.
 
 
Aceste elemente vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata si impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.
 
 
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
 
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I. -
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 2 alineatul (5), dupa litera x) se introduce o noua litera, litera y), cu urmatorul cuprins:
 
"y) au beneficiat de indemnizatia lunara prevazuta la art. XI si XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, si/sau de prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare."
 
2. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"Art. 7. -
 
(1) Persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1), obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) au dreptul la un stimulent de insertie, dupa cum urmeaza:
 
a) in cuantum de 1.500 lei, daca persoanele indreptatite obtin venituri inainte de implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati. Cuantumul de 1.500 lei se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati;
 
b) in cuantum de 650 lei daca persoanele indreptatite obtin venituri dupa implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati.
 
(2) Persoanele care au finalizat concediul pentru cresterea copiilor si obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) beneficiaza de stimulentul de insertie in cuantumul prevazut la alin. (1) lit. b) dupa implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu dizabilitati. Acest stimulent de insertie se acorda inclusiv persoanelor prevazute la alin. (1).
 
(3) Stimulentul de insertie acordat pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani in cazul copilului cu dizabilitati nu se cumuleaza cu indemnizatia prevazuta la art. 31 alin. (2).
 
(4) In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia lunara prevazuta la art. 2 alin. (1) si solicita dreptul la stimulent de insertie, plata acestei indemnizatii se suspenda. Indemnizatia lunara prevazuta la art. 2 alin. (1) nu se cumuleaza cu stimulentul de insertie.
 
 (5) Stimulentul de insertie in cuantumul prevazut la alin. (2) se acorda si in situatia in care certificatul de incadrare in grad de handicap al copilului expira dupa implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.
 
(6) In situatia persoanei indreptatite care beneficiaza de stimulentul de insertie in cuantumul prevazut la alin. (2), al carei copil este incadrat in grad de handicap dupa implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, stimulentul de insertie se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani.
 
(7) In situatia prevazuta la alin. (6), prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de insertie se face in baza unei noi cereri completate de persoana indreptatita si a copiei dupa certificatul de incadrare in grad de handicap.
 
(8) Cuantumul stimulentului de insertie se majoreaza prin hotarare a Guvernului."
 
3. La articolul 9, alineatul (5) se abroga.
 
4. La articolul 12, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
 
"(6) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. c) se considera indeplinita si in situatia in care, dupa stabilirea dreptului, persoana indreptatita, impreuna cu copilul pentru care se stabileste dreptul, isi stabileste temporar resedinta in alta tara.
 
(7) In sensul prevederilor alin. (6), prin temporar se intelege o perioada de pana la 6 luni pe an pentru toate situatiile, cu exceptia celor prevazute la art. 2 alin. (5) lit. k) si x), pentru care conditia prevazuta la alin. (1) lit. c) se considera indeplinita pe toata perioada de insotire ori in care se afla in misiune."
 
5. La articolul 14, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"(4) Decizia prevazuta la alin. (3) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta, inclusiv posta electronica sau orice alt mijloc de comunicare."
 
6. La articolul 15 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:
 
"c1) incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului pe venit de natura celor prevazute la art. 3 alin. (1), daca cererea este depusa in termen de 30 de zile lucratoare de la aceasta data;".
 
7. La articolul 15 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a)-c1)."
 
8. La articolul 15, alineatul (11) se abroga.
 
9. La articolul 16, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
 
 
"(4) Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se suspenda si in situatia in care:
 
a) agentia teritoriala constata ca pe baza documentelor transmise s-a stabilit un cuantum eronat al dreptului;
 
b) in urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanti ai Curtii de Conturi a Romaniei s-au constatat date eronate cu privire la indeplinirea conditiilor de acordare a drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta."
 
10. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"Art. 17. -
(1) Dreptul la stimulentul de insertie prevazut la art. 7 inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care:
 
a) copilul a implinit varsta de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu dizabilitati;
 
b) a avut loc decesul copilului.
 
(2) Dreptul la stimulentul de insertie prevazut la art. 7 se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care se constata:
 
a) una dintre situatiile prevazute la art. 16 alin. (2), cu exceptia lit. i);
 
b) beneficiarul nu mai realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 3 si solicita concediul pentru cresterea copilului;
 
c) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati si beneficiarul nu mai realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 3.
 
(3) In situatia persoanelor indreptatite aflate in plata stimulentului de insertie care solicita concediile medicale prevazute la art. 2 alin. (1), cu exceptia celui prevazut la lit. c), din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, plata stimulentului de insertie nu se suspenda."
 
11. La articolul 18 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"a) incepand cu ziua urmatoare pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (2) lit. i) si art. 17 alin. (2) lit. b), daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile de la acea data;".
 
12. La articolul 18, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
 
 
(4) In situatia de suspendare prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. b), plata stimulentului de insertie se reia in cuantumul prevazut de art. 7 alin. (1) si (2), in functie de varsta copilului.
 
(5) In situatia de suspendare prevazuta la art. 16 alin. (4), agentia teritoriala verifica, in termen de maximum 30 de zile lucratoare, cauzele care au condus la suspendarea platii. In situatia in care in urma verificarilor nu se constata una din cauzele care conduc la incetarea dreptului, atunci plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se reia cu ziua urmatoare finalizarii termenului, in cuantumul anterior sau, dupa caz, in cuantumul recalculat, inclusiv pentru perioada de suspendare."
 
13. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"Art. 24. -
(1) Sumele reprezentand drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, incasate necuvenit, se recupereaza de la beneficiarii acestora, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 266/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei teritoriale."
 
14. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
 
"(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentand drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, incasate necuvenit de catre angajatii sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala, se recupereaza de la beneficiarii acestora, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 privind raspunderea materiala a militarilor, aprobata prin Legea nr. 25/1999."
 
15. La articolul 24, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
(5) Decizia prevazuta la alin. (1) poate fi contestata conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
 
16. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"Art. 25. -
 
(1) Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1) si la art. 11 alin. (1) lit. a). Perioada de acordare se stabileste de comun acord cu angajatul.
 
(2) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:
 
a) salariatei/salariatului care se afla, dupa caz, in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
 
b) salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie prevazut la art. 7 alin. (1) si (2);
 
c) salariatei/salariatului care se afla in concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 11 alin. (1) lit. a).
 
 
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii, si nici in situatiile prevazute la art. 90 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(4) In cazul persoanei indreptatite care are calitatea de salariat si care se intoarce la activitatea profesionala pentru a obtine stimulentul de insertie acordat in conditiile art. 7, aceasta are obligatia de a anunta, in scris, angajatorul cu cel putin 30 de zile inainte intentia de reluare a raportului de munca sau de serviciu.
 
(5) Este interzis angajatorului sa restrictioneze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de insertie, daca aceasta/acesta si-a indeplinit obligatia prevazuta la alin. (4)."
 
17. La articolul 31, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
 
"
(7) Persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul prevazut la alin. (1), obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, altele decat cele prevazute de art. 16 alin. (3), au dreptul la un stimulent de insertie, in cuantum egal cu cel prevazut la art. 7 alin. (2)."
 
18. La articolul 32, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
 
"
(6) Persoanele care se afla in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) pot opta intre acordarea indemnizatiei prevazute la alin. (5) si acordarea stimulentului prevazut la art. 31 alin. (7)."
 
19. La articolul 35 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
 
"d1) de la data realizari veniturilor supuse impozitului, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la acea data;".
 
20. La articolul 37 alineatul (1), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
 
"k) persoana indreptatita nu mai realizeaza venituri supuse impozitului si solicita acordarea concediului pentru ingrijirea copilului."
 
21. La articolul 37, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"(4) Reluarea acordarii drepturilor prevazute la art. 31, suspendate in situatiile prevazute la alin. (1) si (2), se face la cerere, prevederile art. 18 alin. (1)-(3) aplicandu-se corespunzator."
 
Art. II. -
 
In termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator prin hotarare a Guvernului.
 
 
Art. III. -
 
Prevederile art. I intra in vigoare odata cu intrarea in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. II.
 
Art. IV. -
 
(1) Prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica si persoanelor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
 
a) au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copiilor si/sau de stimulentul de insertie;
 
b) realizeaza venituri supuse impozitului din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
c) copiii nu au implinit varsta de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu dizabilitati.
 
(2) In vederea acordarii stimulentului de insertie potrivit alin. (1) de la data intrarii in vigoare a prevederilor art. I din prezenta ordonanta de urgenta, persoanele depun o noua cerere in termen de 30 de zile lucratoare de la aceasta data.
 
(3) In situatia in care se depaseste termenul prevazut la alin. (2), stimulentul de insertie se acorda de la data depunerii cererii.
 
Art. V. -
 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
 
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CITU
Contrasemneaza:
 
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Raluca Turcan
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
Ministrul apararii nationale,
Nicolae-Ionel Ciuca
Ministrul finantelor,
Alexandru Nazare
Bucuresti, 7 aprilie 2021.
 
Nr. 26.
 

NOUTATI din Legislatia muncii

Atentie: Trebuie sa va actualizati Regulamentul intern!


Au aparut prevederi noi obligatorii referitoare la:
  •     concediul paternal
  •     distribuirea bacsisului catre salariati
  •     programul flexibil de lucru
  •     supravegherea video a activitatii in firma
  •     protectia avertizorilor de integritate etc.!

Aflati informatii complete din lucrarea Regulamentul intern in avantajul dvs. Ghid complet

...Vezi AICI detaliile complete <<

de Isabela Alexe


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
stimulent reinsertie 1500 leivarsta 6 luni copilstimulent insertie majorat 1500 leioug 26/2021

Data aparitiei: 15 Aprilie 2021
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:

OUG 26/2021: Majorarea stimulentului de reinsertie si noua procedura de aprobare a concediului de maternitate Nota: 5 din 5 - 1 vot.
Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Utilizarea semnaturii electronice pentru CIM si alte documente de resurse umaneIntrebare: Codul muncii prevede posibilitatea semnarii electronice a CIM-ului. Dorim implementarea semnaturii electronice pentru semnarea documentelor de resurse umane (informare salariala, CIM, acte aditionale). Dorim sa facem acest lucru prin intermediul furnizorului nostru de sistem informatic ce ne ofera semnatura electronica calificata Certsign. Problema intervine in momentul in care nu toti salariatii (respectiv muncitorii) au adresa de e-mail de companie. Pe adresa de e-mail salariatul ar trebui sa...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Concediu de ingrijitor. Contributii socialeIntrebare: Legat de zilele de concediu ingrijitor, asa cum au fost ele legiferate inclusiv cu modificarile din OUG 42/2023, pentru aceste zile angajatul nu datoreaza contributie asiguratorie de sanatate. Personal nu gasesc ceva legiferat pe aceasta tema si in Codul fiscal. Intrebarea este: se retine CASS pentru aceste zile de concediu de ingrijitor?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz"
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]