legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Ordinul privind registrul electronic de evidenta a zilierilor a fost publicat. Unde gasiti aplicatia

registrul electronic zilieri 2020aplicatie registrul electronic 2020aplicatie inspectia muncii
Ordinul privind registrul electronic de evidenta a zilierilor a fost publicat. Unde gasiti aplicatia
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 1140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de intocmire si transmitere a Registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si inregistrarile care se efectueaza in acesta a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 651 din 23.07.2020.
 
Ca prevedere importanta, retineti ca beneficiarul si/sau persoanele imputernicite de catre acesta completeaza in Registrul electronic de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, in termenele prevazute de lege, toti zilierii care presteaza pentru acesta activitati necalificate, cu caracter ocazional, in conditiile legii.
 
Conform noilor reglementari, termenele de completare si transmitere a Registrului sunt stabilite dupa cum urmeaza:
 
a) zilnic, inainte de inceperea activitatii fiecarei persoane care urmeaza sa se afle intr-un raport de munca cu Beneficiarul;
 
b) lunar, pentru:
 
- zilierii care presteaza activitati in domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice, precum si in activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», al institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare aflate in subordinea sa si al institutelor nationale, al institutiilor de invatamant agricol si silvic
 
- zilierii care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier in mod traditional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, in regim semiliber
 
Aplicatia informatica a Registrului este distribuita in mod gratuit de catre Inspectia Muncii si este disponibila, in functie de sistemul de operare al dispozitivului mobil, prin accesarea aplicatiilor PlayStore sau AppStore. Gasiti aici pasii necesari si procedura.
 
REDAM MAI JOS NOUL ORDIN + METODOLOGIA si anexele aferente
 
Ordinul nr. 1140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de intocmire si transmitere a Registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si inregistrarile care se efectueaza in acesta, in vigoare din 25 iulie 2020.
 
Avand in vedere:
- prevederile Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, cu modificarile ulterioare;
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, cu modificarile ulterioare;
- prevederile art. 41 teza a III-a din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Referatul de aprobare nr. 189/MNU din 13.05.2020 al Inspectiei Muncii,
 
in temeiul art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu completarile ulterioare,
ministrul muncii si protectiei sociale emite urmatorul ordin:
 
Art. 1. -
Se aproba Metodologia de intocmire si transmitere a Registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si inregistrarile care se efectueaza in acesta, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. 2. -
Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 
Art. 3. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 25 iulie 2020.
 
 
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Bucuresti, 13 iulie 2020.
 
Nr. 1.140.
 
ANEXA
METODOLOGIE de intocmire si transmitere a Registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si inregistrarile care se efectueaza in acesta, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 23 iulie 2020 si in vigoare din 25 iulie 2020
 
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. -
Au obligatia de a infiinta, completa si transmite Registrul electronic de evidenta a zilierilor, denumit in continuare Registrul, beneficiarii de lucrari, definiti conform art. 1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumiti in continuare Beneficiar.
 
 
CAPITOLUL II
Mentiuni cu privire la infiintarea Registrului
 
Art. 2. -
Pentru infiintarea Registrului, Beneficiarul obtine numele de utilizator si parola de la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul, denumit in continuare ITM competent.
 
Art. 3. -
(1) In scopul obtinerii numelui de utilizator si a parolei, Beneficiarul depune la sediul ITM competent sau, dupa caz, transmite prin e-mail, urmatoarele documente:
 
a) cerere scrisa pentru eliberarea numelui de utilizator si a parolei, prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
 
b) imputernicire semnata de Beneficiar, in cazul in care persoana care solicita obtinerea numelui de utilizator si a parolei este alta decat reprezentantul legal al Beneficiarului;
 
c) copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, dupa caz, al persoanei imputernicite de catre acesta;
 
d) copie de pe certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului/certificatul de inregistrare fiscala;
 
e) copie de pe actul de infiintare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului, din care sa rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economica prevazute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
f) declaratie pe propria raspundere prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta metodologie, prin care se atesta calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului sau, dupa caz, de imputernicit al acestuia, in cazul in care documentele prevazute la lit. a) -e) se transmit prin e-mail.
 
(2) In cazul in care documentele prevazute la alin. (1) se transmit prin e-mail, ITM competent, dupa verificarea acestora, transmite Beneficiarului numele de utilizator si parola, prin e-mail, la aceeasi adresa de posta electronica de la care s-au primit documentele, in termen de o zi lucratoare de la data primirii solicitarii.
 
(3) In cazul in care documentele prevazute la alin. (1) transmise prin e-mail nu sunt corecte sau complete, ITM competent transmite Beneficiarului solicitarea de corectare/completare a acestora, prin e-mail, la aceeasi adresa de posta electronica, in termen de o zi lucratoare de la data primirii acestora.
 
Art. 4. -
Numele de utilizator si parola obtinute de catre angajatori pentru accesarea spatiului privat al angajatorului din portalul Inspectiei Muncii (https://www.inspectiamuncii.ro/) pot fi utilizate si pentru accesarea Registrului, in cazul in care acestia au calitatea de Beneficiar si utilizeaza zilieri in conditiile legii.
 
Art. 5. -
(1) Pentru schimbarea parolei, Beneficiarul prezinta sau, dupa caz, transmite prin e-mail la ITM competent urmatoarele documente:
 
a) cerere scrisa, motivata pentru schimbarea parolei, prin bifarea rubricii aferente cererii prevazute in anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
 
b) imputernicire semnata de Beneficiar, in cazul in care persoana care solicita schimbarea parolei este alta decat Beneficiarul, prin completarea rubricii aferente cererii prevazute in anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
 
c) copie de pe certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului/certificatul de inregistrare fiscala;
 
d) copie de pe actul de infiintare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului din care sa rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economica prevazute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
e) copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, dupa caz, al persoanei imputernicite de acesta;
 
f) declaratie pe propria raspundere prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta metodologie, prin care se atesta calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului sau, dupa caz, de imputernicit al acestuia, in cazul in care documentele prevazute la lit. a)-e) se transmit prin e-mail.
 
(2) In cazul in care documentele prevazute la alin. (1) se transmit prin e-mail, dupa verificarea acestora, ITM competent transmite Beneficiarului numele de utilizator si parola, prin e-mail, la aceeasi adresa de posta electronica de la care s-au primit documentele, in termen de o zi lucratoare de la data primirii solicitarii.
 
(3) In cazul in care documentele prevazute la alin. (1) transmise prin e-mail nu sunt corecte sau complete, ITM competent transmite Beneficiarului solicitarea de corectare/completare a acestora, prin e-mail, la aceeasi adresa de posta electronica, in termen de o zi lucratoare de la data primirii acestora.
 
CAPITOLUL III
Mentiuni cu privire la instalarea si autorizarea accesului la aplicatia "Inspectia Muncii"
Art. 6. -
(1) Registrul se completeaza de catre Beneficiar sau de catre una sau mai multe persoane imputernicite cu ajutorul aplicatiei informatice pentru dispozitive mobile "Inspectia Muncii", in conformitate cu instructiunile de utilizare obtinute de pe pagina de internet a inspectiei Muncii.
 
(2) Aplicatia informatica prevazuta la alin. (1) este distribuita in mod gratuit de catre Inspectia Muncii si este disponibila, in functie de sistemul de operare al dispozitivului mobil, prin accesarea aplicatiilor PlayStore sau AppStore.
 
(1) In vederea completarii si transmiterii Registrului prin aplicatia "Inspectia Muncii", persoana imputernicita trebuie sa solicite electronic si sa obtin autorizarea accesului din partea Beneficiarului.
 
(2) Autorizarea accesului persoanei imputernicite care a completat si transmis solicitarea electronica de autorizare se realizeaza de catre Beneficiar din portalul Inspectiei Muncii (https://www.inspectiamuncii.ro/), unde se autentifica cu numele de utilizator si parola obtinute de la ITM competent.
 
(3) Autorizarea electronica prevazuta la alin. (1) se obtine dupa descarcarea si instalarea aplicatiei "Inspectia Muncii", prin transmiterea cererii de autorizare, denumita "Autorizare Acces", completata, in prealabil, cu urmatoarele date:
 
a) CUI/CIF Beneficiar;
 
b) datele de identitate ale persoanei care solicita autorizarea: CNP, nume, prenume, adresa e-mail.
 
CAPITOLUL IV
Mentiuni cu privire la continutul si modalitatea de completare a Registrului
Art. 8. -
Beneficiarul si/sau persoanele imputernicite de catre acesta completeaza in Registru, in ordine cronologica, in termenele prevazute de lege, toti zilierii care presteaza pentru acesta activitati necalificate, cu caracter ocazional, in conditiile legii, cu urmatoarele date:
 
1. date cu caracter general privind profilul Beneficiarului:
 
a) datele Beneficiarului: CUI/CIF, denumire, lista coduri CAEN, sediu social - judet, localitate, adresa, e-mail;
 
 
b) datele persoanei imputernicite: nume, prenume, e-mail, CNP;
 
c) datele privind locul de desfasurare a activitatii Beneficiarului: judet, localitate, adresa;
 
2. date privind zilierii: CNP/alt identificator conform documentului de identitate al cetatenilor straini, nume, prenume, cetatenie/apatrid;
 
3. date privind activitatea desfasurata de zilieri:
 
a) data inceperii activitatii;
 
b) ora inceperii activitatii zilierului;
 
c) ocupatie, respectiv denumirea activitatii desfasurate de zilier;
 
d) numar de ore lucrate de zilier/zi;
 
e) remuneratie bruta, respectiv suma aferenta remuneratiei brute/zi acordata;
 
f) remuneratie neta, respectiv confirmarea acordarii de catre Beneficiar a remuneratiei nete catre zilier;
 
 
 
g) activitate economica conform CAEN - cod CAEN activitate desfasurata;
 
h) instruire SSM, respectiv confirmarea participarii la instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
 
CAPITOLUL V
Mentiuni cu privire la transmiterea Registrului
Art. 9. -
(1) Registrul se transmite on-line de catre Beneficiar sau de catre persoanele imputernicite de acesta, prin aplicatia informatica "Inspectia Muncii", dupa completarea acestuia in cadrul aceleiasi aplicatii.
 
(2) Registrele transmise conform alin. (1) se regasesc in baza de date centrala a sistemului informatic aferent Registrului Electronic de Evidenta a Zilierilor, organizata la nivelul Inspectiei Muncii.
 
Art. 10. -
Termenele de completare si transmitere a Registrului, cu datele prevazute la art. 7 alin. (3), sunt stabilite dupa cum urmeaza:
 
a) zilnic, inainte de inceperea activitatii fiecarei persoane care urmeaza sa se afle intr-un raport de munca cu Beneficiarul;
 
b) lunar, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) si art. 1311 din Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 
 
Art. 11. -
Corectarea inregistrarilor eronate, ulterior transmiterii Registrului, se realizeaza de catre Beneficiar sau imputernicitul acestuia, la data constatarii acestora.
 
Art. 12. -
(1) Beneficiarul si/sau imputernicitul au/are obligatia de a pastra Registrul electronic de evidenta a zilierilor, prin arhivarea extraselor de Registru completate si transmise anterior.
 
(2) Extrasele prevazute la alin. (1) sunt furnizate de sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidenta a zilierilor, prin e-mail, dupa fiecare transmitere de Registru efectuata.
 
Art. 13. -
In cazul modificarii elementelor de identificare a Beneficiarului, transmiterea ulterioara a Registrului electronic se face dupa depunerea la ITM competent a documentelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d), e) si/sau c).
 
Art. 14. -
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta metodologie si se publica si pe pagina de internet a Inspectiei Muncii.
 
 
 
 
ANEXA Nr. 1
la metodologie
 
 
 
ANTET BENEFICIAR DE LUCRARI
 
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
 
CERERE
Catre
 
Inspectoratul Teritorial de Munca . . . . . . . . . .
 
 
[ ] Solicit eliberare "nume utilizator" si "parola"*)
 
*) Se bifeaza optiunea prin marcarea cu X numai daca beneficiarul nu detine parola de acces
 
[ ] Solicit schimbare "parola" existenta, pentru urmatoarele motive**):
 
. . . . . . . . . .
 
**) Se bifeaza optiunea prin marcarea cu X si se completeaza numai daca Beneficiarul sau imputernicitul acestuia a ridicat parola initiala si doreste schimbarea acesteia.
 
Beneficiar prin reprezentant legal al acestuia sau imputernicit
. . . . . . . . . .
(denumire, nume, prenume, semnatura) Conform prevederilor Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, informatiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse in acest document sunt confidentiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor mentionate ca destinatar/destinatari si altor persoane autorizate sa-l primeasca.
 
ANEXA Nr. 2
la metodologie
 
DECLARATIE
 
Subsemnatul (a).........., legitimat (a) cu C.I. seria.......... nr..........., CNP.........., domiciliat (a) in judetul.........., localitatea.........., str........... nr..........., bl..........., sc..........., ap..........., avand calitatea de.........., la.........., cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca am calitatea de reprezentant legal/imputernicit al Beneficiarului.........., cu sediul in judetul.........., localitatea.........., str........... nr..........., bl..., sc..........., ap..........., si solicit numele de utilizator si parola/schimbarea numelui de utilizator si a parolei necesare pentru accesarea Registrului electronic de evidenta a zilierilor, pentru si in numele Beneficiarului...........
 
Numele si prenumele . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .
 

de Ioana Pavel


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
registrul electronic zilieri 2020aplicatie registrul electronic 2020aplicatie inspectia muncii

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 27 Iulie 2020
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Ordinul privind registrul electronic de evidenta a zilierilor a fost publicat. Unde gasiti aplicatia Nota: 2.75 din 5 - 2 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Venituri salariale din Germania. Statul in care se platesc taxele. DeclaratiiIntrebare: Coleg care acum lucreaza in Romania pentru firma Romaniarn-Acelasi coleg de la 01.02.2021 este recrutat sa lucreze din Romania ptr firma mama din Germania. 90% din timpul lui sau chiar mai mult va fi in Romania dar activitatea si cim va fi ptr firma mama din Germania. Intrebarile sunt: Ce facem cu rezidenta lui fiscala? Unde se va stabili? Aici ne intereseaza special partea de impozit pe salariul din Germania. Putem sa ii asiguram cim si in RO? Ne intereseaza sa aiba cim chiar si cu 1 ora/zi ptr...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Agent de munca temporara. Document portabil A1 pentru pluriactivitateIntrebare: O societate cu obiect de activitate "agent de munca temporara" poate aplica si obtine pentru angajatii sai, pe care urmeaza sa-i puna la dispozitie unui utilizator, documentul portabil A1 - pluriactivitate? Care este procedura concreta? (cunosc legislatia si procedura doar pentru o societate normala, nu pentru aceasta speta de agent munca temporara)
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
//
[x]