Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Bursa privata. Reglementare. Regim juridic si financiar

bursa privatareglementare bursa privatadeducere bursaeconomisire in sistem colectivacordare burse private

Care este Baza legala si modul de acordare, inclusiv valoarea de acordare a burselor private.

Bursele private sunt reglementate prin:

1. Legea nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 4 octombrie 2004.

2. Ordin al ministrului economiei si finantelor nr. 2025 din 30 iunie 2008 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentand cheltuieli pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ si restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 9 iulie 2008.

3. Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 1759 din 24 noiembrie 2004 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1151 din 6 decembrie 2004.Bursele prevazute de Legea nr. 376/2004 privind bursele private se pot acorda persoanelor fizice romane: elevi, studenti, doctoranzi sau celor care urmeaza un program de pregatire postuniversitara intr-o institutie de invatamant acreditata, din tara sau din strainatate.
Bursa se acorda in baza unui contract incheiat intre o persoana juridica de drept privat sau o persoana fizica si beneficiar.

Contractul se semneaza, in calitate de parti, de catre beneficiar sau, in functie de varsta, de beneficiar, cu acordul scris al reprezentantului sau legal, si de catre reprezentantul legal al persoanei juridice de drept privat sau de catre persoana fizica ce ofera bursa.

Beneficiarul bursei private are obligatia sa prezinte contractul, in vederea avizarii, la institutia sau la unitatea de invatamant in care studiaza, care va specifica nivelul si forma de invatamant urmate, precizand durata normala a studiilor, precum si anul de studiu in care se afla beneficiarul bursei.

Institutia sau unitatea de invatamant are obligatia de a prezenta, semestrial sau trimestrial, informatii privind situatia scolara a beneficiarului bursei, la cererea persoanei fizice sau a persoanei juridice care acorda bursa.


Clauzele contractului de bursa se stabilesc de catre parti, cu respectarea urmatorului model de contract:
CONTRACT Nr. ......../..................

CAPITOLUL I
Partile contractului


    Art. 1. – Prezentul contract se incheie intre:
    1. Persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, cu atributele lor de identificare:
    2. Domnul/Doamna/Domnisoara ...................., elev(a)/ student(a)/ masterand(a)/ doctorand(a) in anul .........., in anul universitar/scolar ............ la ............, invatamant de zi/seral/i.d.d., nascut/nascuta in anul ......., luna ..........., ziua ......, in localitatea ..............., fiul/fiica lui ......... si al/a ........., cetatean roman, cu domiciliul in Romania, str. ................ nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ....., judetul/sectorul .............., cod postal ............, telefon ..........., C.N.P. .......... posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........ nr. .........., eliberat/eliberata de ............ la data de ............... .

CAPITOLUL II
Obiectul contractului


    Art. 2. – Obiectul prezentului contract il constituie acordarea unei burse private in conditiile Legii nr. 376/2004 si ale instructiunilor de aplicare a acesteia.

CAPITOLUL III
Termenul contractului


    Art. 3. – Prezentul contract se incheie pentru un termen de .........., incepand cu data prezentului contract.

CAPITOLUL IV
Obligatiile partilor


    Art. 4. – Persoana fizica sau persoana juridica de drept privat se obliga sa asigure finantarea bursei in cuantum de .......... lunar, pe o perioada de ........ luni, incepand cu luna ........... anul ....... .

    Art. 5. – Beneficiarul se obliga sa indeplineasca urmatoarele obligatii:
    a) cu privire la studii: .................... (se stabilesc de comun acord intre partile contractului);
    b) sa profeseze, prin angajare, pentru o perioada de .........., in specialitatea pentru care s-a pregatit, pe un post corespunzator studiilor absolvite, la persoana fizica sau la persoana juridica de drept privat care acorda bursa privata;
    c) sa restituie in termen de 3 luni de la notificare, in baza prezentului contract si a angajamentului asumat, sumele primite cu titlu de bursa, indexate cu indicele de inflatie, pentru neexecutare totala sau partiala a obligatiilor;
    d) sa prezinte prezentul contract spre avizare unitatii sau institutiei de invatamant la care studiaza.

    Prezentul contract se incheie in 4 exemplare, unul pentru persoana fizica sau persoana juridica de drept privat care acorda bursa, unul pentru beneficiarul bursei, unul pentru institutia sau unitatea de invatamant unde acesta din urma studiaza si unul pentru organul fiscal care efectueaza deducerea fiscala.    Bursa privata nu poate fi acordata rudelor sau afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv.
    Pe perioada acordarii bursei private se interzice beneficiarului sa lucreze pentru cel care acorda bursa sau pentru alta persoana juridica ori fizica desemnata de acesta.

    Bursa poate fi acordata pe intreaga durata a studiilor sau pe o perioada mai scurta, stabilita prin contract de catre parti.

    Cuantumul bursei private se stabileste la incheierea contractului si trebuie sa acopere cel putin masa, cazarea si cheltuielile de intretinere, fara a se situa sub nivelul salariului minim pe economie. Acest cuantum se poate modifica ulterior incheierii contractului numai prin act aditional la acesta.

    Bursa se poate suspenda pe perioadele in care beneficiarul ei nu indeplineste clauzele, stabilite prin contract.

    Beneficiarul bursei se poate obliga prin contract ca, dupa terminarea studiilor liceale, postliceale, universitare, postuniversitare sau de doctorat, pe parcursul carora a primit bursa, sa lucreze prin angajare, pe o anumita perioada prevazuta in contract, pentru persoana juridica sau fizica ce acorda bursa privata, dar numai pe un post corespunzator studiilor absolvite.

    Beneficiarul bursei se obliga prin angajament de plata sa restituie sumele primite cu titlu de bursa, indexate cu indicele de inflatie, in caz de nerespectare a obligatiilor asumate prin contract. Angajamentul de plata este constituie anexa la contract dupa modelul urmator:


ANGAJAMENT
Anexa la Contractul nr. ........../................:    Subsemnatul ................., nascut in anul ........, luna ..........., ziua ...., in localitatea .................., fiul/fiica lui ............ si al/a ............., cetatean roman cu domiciliul stabil in Romania, localitatea ..............., str. .......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ...., judetul/sectorul ........, cod postal ........., telefon .........., posesor al B.I./C.I. seria ......... nr. ........., eliberat de Politia ............... la data de ............... .
    In temeiul art. 5 lit. c) din Contractul nr. ......../.............., ma angajez sa restitui sumele primite cu titlu de bursa in baza art. 2 din contractul mentionat, indexate cu indicele de inflatie, in termen de 3 luni de la data la care am primit notificarea persoanei juridice de drept privat sau a persoanei fizice care a acordat bursa.
Data
..................
Beneficiarul bursei,
......................    In cazul restituirii sumelor reprezentand burse private, persoana fizica care a acordat bursa are obligatia de a instiinta organul fiscal competent in vederea returnarii sumelor respective cu care s-a redus impozitul datorat, iar persoana juridica va recalcula impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal respectiv.Prevederi cu caracter financiar

A) In cazul contribuabililor persoane juridice


Intra sub incidenta art. 6 alin. 1 din Legea nr. 376-2004 persoanele juridice romane de drept privat, precum si persoanele juridice straine care sunt obligate la plata impozitului pe profit potrivit titlului II "Impozit pe profit" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

La calculul profitului impozabil, cheltuielile inregistrate in contabilitate in baza contractului prin care se acorda bursa privata si a documentelor justificative de plata a acesteia sunt cheltuieli nedeductibile. Din punct de vedere fiscal, valoarea acesteia se scade din impozitul pe profit datorat daca reprezinta cumulativ 3 0/00 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20 % din impozitul pe profit datorat, calculat inainte de aceasta deducere.

Scaderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentand bursa privata se efectueaza lunar, trimestrial sau anual, potrivit metodologiei de calcul al impozitului pe profit, astfel incat la finele anului acestea sa se incadreze in prevederile legii.

Aceasta se inregistreaza in contabilitate prin articolul contabil:
6582 "Donatii si subventii acordate"/analitic distinct = 462 "Creditori diversi"

Exemplu de calcul privind scaderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentand bursa privata:
Un contribuabil platitor de impozit pe profit incheie un contract cu un student, prin care ii acorda o bursa privata anuala de 60.000.000 lei, respectiv de 5.000.000 lei lunar.
La calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005, acesta prezinta urmatoarele date financiare:

Venituri din vanzarea marfurilor=1.000.000.000 lei
Venituri din activitati diverse=2.000.000 lei
1.002.000.000 lei

Cheltuieli privind marfurile=750.000.000 lei
Cheltuieli cu personalul=20.000.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare=90.000.000 lei

din care: 15.000.000 lei bursa
860.000.000 lei

Calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005
Profitul impozabil = 1.002.000.000 - 860.000.000 + 15.000.000 = 157.000.000 lei.
Impozitul pe profit inainte de scaderea bursei private este de 157.000.000 x 19 % = 29.830.000 lei.

Avand in vedere conditiile de deducere prevazute la art. 6 din Legea nr. 376/2004, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:
- 30/00 din cifra de afaceri reprezinta 3.006.000 lei;
- 20% din impozitul pe profit inainte de deducerea bursei private reprezinta 5.966.000 lei.

Suma de scazut din impozitul pe profit este 3.006.000 lei.
Pentru trimestrul I 2005 impozitul pe profit datorat este de 29.830.000 - 3.006.000 = 26.824.000 lei.


B) In cazul contribuabililor persoane fizice
In aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 376/2004, pot efectua cheltuieli cu bursele private contribuabilii care realizeaza venituri supuse procedurii de globalizare, respectiv: venituri din activitati independente, venituri din salarii si venituri din cedarea folosintei bunurilor potrivit titlului III "Impozitul pe venit" din Legea nr. 571/2003. De aceste prevederi beneficiaza si contribuabilii care realizeaza numai una dintre categoriile de venit enumerate mai sus.

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente pot efectua cheltuieli cu burse private, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 376/2004, sume care, cumulate, dupa caz, cu celelalte cheltuieli de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii, sunt deductibile plafonat in limita unei cote de 5 % din baza de calcul determinata conform art. 49 alin. (6) din Legea nr. 571/2003.

Contribuabilii pentru care angajatorul are obligatia sa efectueze regularizarea anuala a impozitului pe veniturile din salarii vor instiinta angajatorul in perioada 1-15 ianuarie ca a efectuat cheltuieli cu bursa privata in baza unui contract si solicita restituirea cheltuielilor cu bursa privata.

Acesti salariati pot solicita restituirea acestor cheltuieli cu bursa privata in limita sumei reprezentand 1 % din impozitul pe venitul anual datorat, prin cerere scrisa catre angajator, insotita de copii de pe documentele justificative de plata si contract.

Daca suma inscrisa in cerere catre angajator privind cheltuiala efectuata cu bursa privata, cumulata cu suma dispusa a se vira catre entitatea nonprofit potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 depaseste plafonul de 1 % din impozitul datorat pe venitul anual din salarii, atunci suma totala luata in calcul de angajator este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate cu bursa privata.

Contribuabilii care au obligatia sa depuna declaratia de venit (Declaratia 200) si au efectuat cheltuieli cu bursele private in baza contractului incheiat intre parti completeaza elementele necesare privind aceste cheltuieli in rubricile corespunzatoare din declaratia de venit, la care anexeaza o copie a contractului si a documentelor justificative de plata catre persoana fizica beneficiara.

In declaratia de venit se inscriu toate cheltuielile efectuate in cursul anului cu bursele private, ce urmeaza a fi recuperate din impozitul anual datorat in limita sumei reprezentand 1 % din impozitul pe venitul anual datorat.

Daca suma inscrisa in declaratia de venit privind bursa privata, cumulata cu suma dispusa a se vira catre entitatea nonprofit potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, depaseste plafonul de 1 % din impozitul pe venitul anual datorat, atunci suma totala luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate cu bursa privata.

Contractele privind bursa privata, precum si documentele de plata pentru aceste burse vor fi prezentate in original si in copie la organul fiscal sau la angajator, dupa caz, pastrand copiile acestora.

In cazul in care declaratia de venit se transmite prin posta catre organul fiscal, atunci aceasta va fi insotita de copia contractului incheiat intre parti privind bursa privata si de pe documentele justificative de plata.

Documentul justificativ de plata a bursei private in cazul platitorilor persoane fizice poate fi si un inscris intre acesta si beneficiarul bursei si va cuprinde obligatoriu si elementele de identificare a partilor din contract: numele si prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, suma si data platii.

Neprezentarea documentelor necesare luarii in calcul a cheltuielilor privind bursele private in conditiile Legii nr. 376/2004 si ale Legii nr. 571/2003 pana la termenul de depunere a declaratiei de venit (25 mai a anului urmator) atrage pierderea dreptului conferit de lege.

 


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
bursa privatareglementare bursa privatadeducere bursaeconomisire in sistem colectivacordare burse private

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 08 Octombrie 2015
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Bursa privata. Reglementare. Regim juridic si financiar Nota: 4.75 din 5 - 2 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (1)


Barbulescu Elena
09-Nov-2016

Daca o cauza contractuala a legi, privind bursele private este incalcat si aceea fiind lucrarea beneficiarului in perioada acordarii bursei private,la cel care a acordat burasa. In vederea in care in contrac nu a fost specificata acest articol de lege. As vrea sa stiu ce se poate face in cazul asta.

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Diploma De Inginer Colegiu La Ce Studii Se Incadreaza?Intrebare: Buna seara . Vreau să mă lămuriți daca se poate in ceea ce privește statutul meu din punct de vedere profesional. In 2004 am absolvit in incinta Universitatii Lucian Blaga din Sibiu -Colegiul Universitar ,cu diploma de Inginer colegiu in profilul Textile-Pielarie ,specializarea -Tehnologia Confectiilor din Țesături și Tricoturi ,durata studiilor 3 ani ,credite totale 180. Daca pentru un post se cer studii superioare ,eu pot aplica ? Diploma mea la ce cate
 

Raspuns: legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi ... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!

Cazuri practice si mod de calcul
 
Descarcati gratuit Raportul Special
"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"
SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 

 
 
  
Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!
Cazuri practice si mod de calcul

Descarcati gratuit Raportul Special

"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]