legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Ce este CAS-ul si cum se calculeaza

CAScalcul cascontributia individuala de asigurari socialecas 2014noile cote cas
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Persoanele fizice si juridice care au incheiat contracte individuale de munca in calitate de angajator sau care folosesc forme de incadrare asimilate au fata de bugetul asigurarilor sociale de stat obligatii:
● sa calculeze, sa retina si sa vireze contributia individuala datorata de asigurat;
● sa calculeze si sa vireze contributia datorata in calitate de angajator.


De la 1 Octombrie 2014 cotele CAS-ului s-au modificat. Vedeti noile cote in articolul nostru despre Reducerea CAS 5%

Cum calculati contributia individuala de asigurari sociale?

 
In cazul persoanelor incadrate cu contract individual de munca, functionarilor publici sau al persoanelor care isi desfasoara activitatea in functii elective in cadrul autoritatilor (...), cota de 10,5% se aplica asupra salariilor individuale brute, realizate lunar de acestia, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca.

IMPORTANT
In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Exemplu de calcul pentru impozit si contributii aferente unei luni de 20 de zile lucratoare, lucrata integral de salariati care au incheiat contracte individuale de munca cu angajatorul, in urmatoarea situatie: salariu de baza brut lunar de 2000 lei, tichete de masa, contributie la fond de pensie facultativa suportata de angajator de 100 lei lunar, contributie la fond de pensie facultativa suportata de angajat de 100 lei lunar.
 
Zile lucratoare: 20
Salariu de baza brut lunar de - 2000 lei
Tichete de masa – 187 lei
Contributie la fond de pensie facultativa suportata de angajator - 100 lei
Contributie la fond de pensie facultativa suportata de angajat - 100 lei
 
Salariul brut :                                                  2.000 lei
Tichete de masa:                                               187 lei
Functia de baza
 
Fondul de Somaj 0.5%                                        10 lei
Asigurari sociale de Sanatate 5.5%                   110 lei
CAS angajat 10.5%                                           210 lei
Deducere personala                                           110 lei
Contributiile facultative pentru pensii
ale angajatului                                                      100 lei
Venit impozabil                                                   1.647 lei (2.000 + 187 – 10 – 110 – 210 – 110 -100)
Impozitul pe veniturile din salarii 16%                 264 lei (1.647 x 16%)
Rest de plata                                                       1.406 lei (2.000 - 10 – 110 – 210 - 264)
 
Contributii angajator:
Pentru exemplificare consideram procentul de 0,15  pentru contributia la fondul de risc si accidente
 
CASS 5,2%:                                        104
Somaj 0.5%                                           10
CAS 15,8%                                          316
FNUASS 0,85%                                    17
Fond de risc si accidente:0,15%        3
Fond de garantare 0,25%                      5
Total:                                                      455
 
Se admit la deducere contributiile la fondurile de pensii facultative, potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la fondurile de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si administrate de catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, astfel incat la nivelul anului suma acestora sa nu depaseasca echivalentul in lei a 400 de euro pentru fiecare participant.
In cazul sumelor platite direct de catre angajat care are calitatea de participant la un fond de pensii facultative, pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii, contributiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la fondurile de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, platite se deduc din veniturile lunii in care s-a efectuat plata contributiei, in limita venitului realizat, pe baza documentelor justificative emise de catre fondul de pensii facultative. Deducerea acestor contributii se realizeaza numai pe baza documentelor privind calificarea fondurilor de pensii facultative respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, la solicitarea angajatului.
Pe parcursul anului platitorul de venituri din salarii cumuleaza sumele in euro si verifica incadrarea in plafonul deductibil prevazut de lege. Pentru verificarea incadrarii in plafonul anual, cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se platesc drepturile salariale.
 
Contributia individuala de asigurari sociale si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat este reglementata de dispozitiile Codului fiscal – Legea nr. 571/2003, asa cum a fost recent modificata prin Legea nr. 123/2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 687 din 19 septembrie 2014.
 
Persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii in sistemul public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Legea nr. 263/2010.
 
In cazul salariatilor, baza lunara de calcul al contributiei individuale la sistemul asigurarilor sociale de stat include veniturile din salarii, in bani si/sau in natura, obtinute in baza contractului individual de munca.
 
IMPORTANT!
Contributia individuala de asigurari sociale de stat este de 10,5% indiferent de conditiile de munca.
 

Cumulul de functii la acelasi angajator sau la angajatori diferiti

 
In cazul in care salariatii obtin venituri ca urmare a incheierii mai multor contracte individuale de munca cu acelasi angajator, aceste venituri se cumuleaza, dupa care se plafoneaza in vederea obtinerii bazei lunare de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale.
In cazul in care salariatii obtin venituri ca urmare a incheierii mai multr contracte individuale de munca cu angajatori diferiti, veniturile obtinute se plafoneaza separat pe fiecare angajator in parte.
 
Prin loc de realizare a venitului se intelege persoana fizica sau juridica care are calitatea de angajator sau entitatea asimilata angajatorului.
 
In cazul in care din calcul rezulta o baza de calcul mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, cota contributiei individuale de asigurari sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori castigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare a venitului.
 
Plafon = 5 x 2.298 lei = 11.490 lei, unde 2.298 lei este castigul salarial mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 aprobat prin art. 16 din Legea nr. 340/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 76 din 12 decembrie 2013.
 
In situatia depasirii acestui plafon, in cazul angajatorilor care datoreaza contributie la bugetul asigurarilor sociale de stat, diferentiata in functie de conditiile de munca, baza de calcul la care se datoreaza aceasta contributie, corespunzatoare fiecarei conditii de munca, se stabileste proportional cu ponderea, in total baza de calcul, a castigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de munca.
 
Baza lunara de calcul al contributiei la sistemul asigurarilor sociale de stat este diferita de castigul brut realizat pe perioada in care persoana beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.
In acest caz, baza va fi egala cu 35% din castigul salarial mediu brut corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical.
Baza = 35% x 2.298 lei, unde 2.298 lei este castigul salarial mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014.
 
            Cotele de contributii sociale obligatorii pentru contributia de asigurari sociale sunt urmatoarele:
 
Conditii de munca: Contributia individuala Contributia datorata de angajator
Normale 10,5% 26,3% - 10,5% = 15,8%
Deosebite 10,5% 31,3% - 10,5% = 20,8%
Speciale 10,5% 36,3% - 10,5% = 25,8%
 
 

Cine sunt platitorii contributiei asigurarilor sociale de stat?

 
Platitorii contributiei asigurarilor sociale de stat sunt:
- orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor
- institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si, dupa caz, suporta, potrivit prevederilor legale, contributii sociale obligatorii, in numele asiguratului
 
Sunt platitori ai contributiei de asigurari sociale de stat si:
- intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale
- membrii intreprinderii familiale
- persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice
- persoanele care realizeaza venituri din profesii libere
- persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla
 
Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale (CAS) este venitul declarat sau norma de venit care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig (art. 296 indice 22 alin. (1) din Codul fiscal).
 
IMPORTANT!
Nu datoreaza CAS persoanele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asigurate in sistemul public de pensii, persoanele asigurate in sistemele proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute mai sus.
Totodata contribuabilii al caror venit ramas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestui venit, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim mentionat, nu datoreaza contributie de asigurari sociale.
 
In categoria persoanelor fizice nerezidente se includ persoanele fizice nerezidente care realizeaza, pe teritoriul Romaniei, venituri salariale si care, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, sunt obligate la plata contributiilor sociale reglementate de Codul fiscal.
 
Baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, in cazul salariatilor, reprezinta veniturile din salarii in bani si/sau in natura, obtinute in baza unui contract individual de munca.
 
In baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii se includ si veniturile realizate ca urmare a activitatilor de creare de programe de calculator si cele realizate de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat care sunt scutite de la plata impozitului pe venit.
 
 

Contributia la sistemul asigurarilor sociale datorata pentru veniturile din drepturi de autor

 
Regula
Pentru veniturile din drepturile de autor/conventii civile incheiate potrivit Codului civil, se datoreaza contributie la sistemul asigurarilor sociale (10,5% pentru contribuabilii cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit).
 
Exceptii
Potrivit art. 29621 alin. (2) din Codul fiscal, persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I-III si V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute din drepturi de proprietate intelectuala.
Art. 29623 alin. (4) din Codul fiscal stabileste ca persoanele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asigurate in sistemul public de pensii, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 29621 alin. (1).
 
Asadar, daca o persoana realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de somaj sau este asigurata in sistemul public de pensii, in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, sau are calitatea de pensionar al acestor sisteme, nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute din contracte/conventii civile si drepturi de autor.
 
Pentru persoanele care nu se incadreaza la exceptii, baza de calcul a contributiei de asigurari sociale o reprezinta diferenta dintre venitul brut si cota de cheltuiala deductibila prevazuta la art. 50 din Codul fiscal de 20%, iar in cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala, de 25%.
Pentru veniturile din contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil, baza de calcul al contributiei la sistemul asigurarilor sociale o reprezinta venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti.
Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Potrivit art. 16 din Legea nr. 340/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 76 din 12 decembrie 2013, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat reglementat prin legea bugetului pentru anul 2014 este de 2.298 lei.
 
Plafon = 5 x 2.298 lei = 11.490 lei, unde 2.298 lei este castigul salarial mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014.
 
 

Platile anticipate in cazul contributiei de asigurari sociale

 
Baza legala o constituie art. 296 indice 24 alin. (2) si art. 296 indice 24 alin. (3) din Codul fiscal.
 
Obligatiile lunare de plata in cazul contributiei de asigurari sociale se stabilesc pe baza venitului declarat.
 
In decizia de impunere, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru contribuabilii de mai sus se evidentiaza lunar, iar plata acestei contributii se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
 

Declararea, definitivarea si plata contributiilor de asigurari sociale

 
Avem ca si baza legala art. 296 indice 25 alin. (1), art. 296 indice 25 alin. (5), art. 296 indice 24 alin. (3) si art. 296 indice 25 alin. (7) din Codul fiscal.
Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea unei declarati privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.
Obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale sunt cele stabilite prin deciziea de impunere.
Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii prevazuta mai sus au fost aprobate prin ordinul comun al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al presedintelui casei Nationale de Pensii Publice nr. 874/221 din 20 iunie 2012.
 
In conformitate cu prevederile art. 296 indice 25 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul al contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea de catre contribuabil a formularului 600 "Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii" la organul fiscal competent.
 
Gestionarea declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se face de catre structurile implicate in administrarea impozitului pe venit din cadrul organelor fiscale competente.
 
Declaratiile privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se prelucreaza si se efectueaza verificari de coerenta a datelor declarate de contribuabili prin functiile aplicatiei-suport, cum ar fi:
a) verificari privind datele de identificare a contribuabililor;
b) se verifica daca valoarea inscrisa la rubrica "venit baza de calcul" se afla intre limitele prevazute de lege, respectiv intre 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si echivalentul a de 5 ori acest castig.
 
Sunt contribuabili ai sistemelor de asigurari sociale atat salariatii, persoane fizice rezidente, cat si salariatii, persoane fizice nerezidente.
 
Din punctul de vedere al contributiilor sociale, persoanele fizice rezidente sunt:

- persoanele fizice care isi au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniai;
- strainii si apatrizii care sunt titulari ai drepturilor legale de sedere si de munca pe teritoriul Romaniei si au obligatia platii contributiilor sociale obligatorii potrivit legislatiei specifice sistemelor de asigurari sociale.


de Gabriela Dita


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
CAScalcul cascontributia individuala de asigurari socialecas 2014noile cote cas

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 07 Ianuarie 2015
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Ce este CAS-ul si cum se calculeaza Nota: 3.56 din 5 - 52 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (6)


Florin
12-Apr-2019

de fapt ce este CAS? Conform titlului articolului trebuia sa existe o explicatie tehnica, dar observ ca de fapt se face un instructaj despre cum sa platesti. Noi de fapt dorim sa stim CE PLATIM. Ce anume acopera punctual acest CAS?

sarac florin
06-Apr-2017

ce esre CAS si ce este CASS ?

moada ramona cosmina
13-Mar-2017

daca lucrez in scotia si platesc asig sociale acolo sunt valabile si in romania

Tiberiu Otet
25-Oct-2015

Buna ziua , Ma aflu in situatia de a inceta contractul de munca , cu acordul partilor . Angajatorul ofera salariatilor care aleg aceasta varianta , un bonus care difera de cel prevazut in CCM . As dori sa stiu daca acest bonus este asimilat veniturilor salariale si ce contributii se datoreaza pentru acesta .

Mihaela Fratila
08-Ian-2015

In reglementarile care au avut in dec.14 la LEGEA 571 si contributii ,nu face referire si la Asociatiile de proprietari.Intrebarea mea: ce taxe se platesc de colaboratorii cu ''contract de mandat'' avand in vedere ca AS.de PROPR.sunt Asociatii non pofit,non guvernamentale.In cadrul ASOCIATIEI noastre sunt angajati lnstitutii de stat .Astept raspunsul Dvs.Va multumsc! Mihaela Fratila

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Asigurare voluntara de sanatate pentru membrii de familiei salariatului platita de angajator. RefacturareIntrebare: Salariatii societatii beneficiaza de asigurare privata de sanatate cu o prima lunara de 80 de lei / salariat. In ce mod se poate acorda; cum procedam cu membrii de familie ai asiguratilor. In ce mod se pot refactura costurile pentru membrii de familie?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Spatii inchiriate pentru cazarea salariatilor. Avantaj in naturaIntrebare: Avem 2 situatii: * societatea are contract de inchiriere pentru un spatiu un au fost cazati cetateni straini; * societatea deconteaza contravaloarea chiriei pentru cetateni romani, care au contract de inchiriere. In ce mod se poate acorda/incadra?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
//
[x]