Fisa de post poate fi modificata unilateral de catre angajator? Angajatului nu i se cere acordul?

modificarea unilaterala a fisei de postmodificare fisa postuluifisa postuluifisa de postmodifica unilateral fisa de postmaria nicutar
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Are voie angajatorul sa schimbe fisa de post a angajatului fara sa ii ceara acordul? O sa discutam despre acest aspect in detaliu, luand in cazul situatiile urmatoare:

1. Angajatorul schimba fisa de post in mod drastic, schimband astfel specificul muncii.

In acest caz, in mod evident, este nevoie de acordul salariatului.

2. Angajatorul schimba fisa de post in sensul ca adauga atributii suplimentare, fara sa schimbe felul muncii, specificul ei. Angajatul ramane cu acelasi post, aceeasi functie, acelasi program samd. Ce se schimba este ca in loc sa indeplineasca anumite sarcini clar trasate in fisa postului asa cum a fost semnata la incheierea contractului individual de munca, acum este nevoit sa indeplineasca mai multe.

Am adresat aceasta intrebare mai multor experti din domeniu. Am cautat jurisprudenta. Am efectuat si cercetarile de rigoare si avem urmatoarele pareri specializate:


"Daca nu se modifica natura muncii prestate, schimbarea atributiilor postului prin modificarea fisei de post nu constituie o modificare a contractului individual de munca. Pastrarea denumirii functiei, insotita de adaugarea unor atributii noi celor initial stabilite prin fisa postului, care au o alta natura si corespund in fapt unei functii, are semnificatia modificarii unui element esential al contractului individual de munca, si anume felul muncii. In acest caz, este necesara incheierea unui act aditional la contractul individual de munca in conditiile art. 41 alin. (1) si (3) C. muncii ( C. Apel Bucuresti, sectia a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, decizia nr. 1709/R/2009)".


"Modificarea atributiilor din fisa postului nu are semnificatia unei modificari a contractului individual de munca potrivit art. 41 C. muncii (...), daca nu s-a ajuns prin aceasta la un alt specific al functiei salariatului. Daca incredintarea unor sarcini suplimentare prin fisa de post nu constituie o modificare a felului muncii, cu atat mai mult, retragerea unei sarcini nu poate constitui o astfel de modificare." (Curtea de Apel Constanta, sectia civila, minori si familie, litigii de munca si asigurari sociale, decizia nr. 214/CM/2008)


"In principiu, nu constituie o modificare a contractului individual de munca schimbarea atributiilor postului, dar numai daca nu se modifica natura muncii.

Pastrarea denumirii functiei, insotita de adaugarea unor atributii noi celor initial stabilite prin fisa postului, care au o alta natura si corespund, in fapt, unei functii cu un alt specific, are semnificatia modificarii unui element esential al contractului individual de munca, si anume felul muncii."(C.A. Bucuresti, Sectia a Vll-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, decizia civila nr. 1709/R din 18 martie 2009, nepublicata).

"Potrivit art. 41 din Codul Muncii, C.I.M. poate fi modificat numai prin acordul partilor, art. 41(3) prevazand ca, modificarea contractului de munca se refera la, durata contractului, locul muncii, G. muncii, conditiile de munca, salariu, timpul de munca si timpul de odihna.

In literatura de specialitate s-a apreciat ca schimbarea atributiilor postului nu are semnificatia unei modificari a contractului de munca daca nu s-a ajuns prin aceasta la un alt specific al functiei. Aceasta concluzie se impunea si in speta de fata, cu atat mai mult cu cat reclamantului nu i s-au modificat atributiile de serviciu, ci i s-a retras una din atributii – respectiv D. al activitatii de control.

Daca incredintarea unor sarcini suplimentare, care se incadreaza in specialitatea angajatului, nu constituie o modificare a felului muncii, tot asa retragerea unei sarcini nu poate constitui o astfel de modificare." (Curtea de Apel Constanta, Sectia Civila, pentru Cauze Cu Minori si de Familie precum si pentru Cauze privind Conflice de Munca si Asigurari Sociale, Decizia Civila nr. 214/CM din 8 aprilie 2008, www.jurisprudenta.org)


Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

"Codul COR nu necesita acordul salariatului pentru a fi modificat pentru ca nu este element contractual si nu poate fi negociat de partile contractante (angajat si angajator). Codul trebuie sa apara in fisa postului pentru ca aceasta reprezinta anexa la CIM, ceea ce inseamna ca trebuie sa reflecte contractul de munca. In contract se face trimitere la fisa postului. Atributiile insa nu pot fi modificate fara acordul salariatului, intervine principiul libertatii muncii prevazut in Constitutie. Angajatul nu poate fi constrans sa desfasoare activitati. [...] Fisa postului trebuie semnata de ambele parti, de aici si interdictia de a o modifica unilateral. Ea se poate trimite si prin posta, da, dar semnatura ar trebui sa apara si pe document. Nu vad de ce nu ar fi de acord angajatul, cata vreme o astfel de detaliere ar fi pana la urma in avantajul lui.", explica specialistul Ioana Popa pentru ClubLegislatiaMuncii.ro.

Iata prevederile art. 17 din Codul Muncii:

Art. 17. – (1) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.
(2) Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz.
(3) Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la cel putin urmatoarele elemente:
a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
n) durata perioadei de proba.
(4) Elementele din informarea prevazuta la alin. (3) trebuie sa se regaseasca si in continutul contractului individual de munca.
(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

(6) La negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca, oricare dintre parti poate fi asistata de terti, conform propriei optiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7).
(7) Cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii contractului individual de munca, intre parti poate interveni un contract de confidentialitate.


Iata ca alineatul 5 al art. 17 din Codul Muncii prevede in mod clar faptul ca orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii CIM impune incheierea unui act aditional la contract.

Orice act aditional trebuie semnat de ambele parti. Asadar avem nevoie de semnatura angajatului si implicit de consimtamantul sau, de acordul sau.

Pe de alta parte, in "Tratat de Dreptul Muncii. Legislatie. Doctrina. Jurisprudenta", Profesor Doctor Alexandru Ticlea noteaza:

"S-a decis, pe buna dreptate, ca nu constituie o modificare a contractului mutarea salariatului intr-un alt sediu al aceleiasi filiale, in aceeasi localitate, atata timp cat nu s-a schimbat felul muncii si nici cuantumul salariului. Angajatorul are dreptul sa efectueze asemenea schimbari in cadrul unei organizari mai judicioase a activitatii, respectand insa conditia de a nu modifica felul muncii prestate ori salariul."

Un alt citat important:

"S-a mai retinut ca schimbarea atributiilor postului prin modificarea fisei de post nu constituie o modificare a contractului daca nu se modifica natura muncii prestate." Aici domnul Alexandru Ticlea face o trimitere catre Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a civila si pentru cauze privind conflictele de munca si asigurari sociale, decizia nr. 1709/R/2009.

"Daca s-ar cere acordul salariatului pentru adaugarea de noi atributii in fisa postului, presupun ca s-ar deschide o cutie a Pandorei si pentru abuzurile angajatului. Acesta, ar refuza sa-si dea acordul pentru orice noua sarcina de serviciu. In modul in care acum este reglementata aceasta modificare a fisei postului, angajatorul poate adauga noi atributii, cu conditia sa se incadreze in limitele legii, sa nu modifice specificul functiei angajatului si sa nu duca la incarcarea excesiva a acestuia cu obligatii de serviciu pe care nu le poate indeplini in timpul programului normal de lucru. Nu trebuie insa neglijat faptul ca in raportul de munca, angajatorul detine pozitia de forta si nu angajatul.", precizeaza Avocat Ana Maria Borz.


"Anterior anului 2011, contractul individual de munca trebuia sa cuprinda atributiile postului, dar art. 17 din Codul muncii nu facea expresa referire la fisa postului. Dupa modificarea intervenita prin Legea nr. 40/2011, potrivit art. 17 alin. (3) lit. d) si alin. (4) din Codul muncii, fisa postului, cu specificarea atributiilor postului, constituie unul dintre elementele contractului individual de munca (deci face parte integranta din acesta). Aceasta face ca jurisprudenta pe aceasta tema anterioara anului 2011 sa nu fie intru totul relevanta.

Efectul modificarii intervenite in 2011 il constituie, intre altele, cresterea gradului de exigenta in aprecierea a ce se poate modifica unilateral pe parcursul derularii raportului de munca. Ca urmare, astazi, a modifica fisa postului inseamna, practic, a modifica contractul individual de munca, din care aceasta face parte. In literatura juridica a fost de altfel criticata includerea fisei postului in cuprinsul contractului de munca, socotindu-se ca aceasta a constituit o optiune legislativa gresita: “Fisa postului ar trebui  sa reprezinte o modalitate de comensurare cantitativa si de cuantificare calitativa a atributiilor postului de atributul angajatorului, ca expresie a «puterii» sale de comanda” (Al. Athanasiu, Codul muncii, Comentariu pe articole. Actualizare la vol. I-II, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2012, p.10). Dincolo de aceste critici – justificate – schimbarea legislativa s-a produs, astfel incat nici optica privind modificarea fisei postului nu poate ramane aceeasi dinainte de 2011.

In literatura juridica s-a afirmat de altfel ca „redefinirea fisei postului din ratiuni de eficienta este posibila… Este insa necesar insa si acordul salariatului care ocupa postul in cauza” (I.T. Stefanescu, Tratat teoretic si practic de drept al muncii, Ed. Universul juridic, Bucuresti, 2014, p. 331-332) si a fost criticata sustinerea potrivit careia aceasta fisa nu ar fi negociabila, iar modificarea ei s-ar putea face doar prin vointa angajatorului (opinie formulata de R. Gidro, Dreptul muncii. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013, p. 76-77)

Din punct de vedere practic, fisa postului va trebui nu numai luata la cunostinta de salariat, dar propriu-zis agreata de acesta. Deci, pentru a introduce sau modifica o atributie din fisa postului, este necesar acordul salariatului. Salariatul nu este tinut sa respecte decat fisa postului pe care a semnat-o. Astfel, potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), el are obligatia de a indeplini atributiile ce ii revin, conform fisei postului.
In concluzie, in prezent, nu poate interveni modificarea fisei postului fara acordul salariatului.", precizeaza specialistii PortalCodulMuncii.ro.


Modificarea fiselor de post prin decizie unilaterala este indelung contestata. Pe buna dreptate, pentru ca ne lovim de situatii care pot ajunge in instanta.

Ce facem in situatia in care angajatorul foloseste aceasta regula pentru a face abuz de autoritate? Cum procedam in situatiile in care angajatul s-a angajat la noul loc de munca avand o anumita fisa de post si se trezeste cu o alta fisa de post peste o anumita perioada de timp?

Ce se intampla daca salariatului ii vor reveni de acum inainte, in loc de cele 10 sarcini trasate conform vechii fise de post, 20 de noi sarcini pe care trebuie sa le indeplineasca? Sunt toate legate de felul muncii sale. Nu se modifica functia, doar ca volumul de munca al salariatului se dubleaza.

In aceste situatii, vom mai discuta despre posibilitatea si legalitatea de a modifica unilateral fisa de post Sau vom miza pe ideea de ataca in instanta decizia de modificare unilaterala a fisei de post? Vom miza pe supraincarcarea angajatului? Vom denunta fisa de post pe care angajatorul a modificat-o de asa natura incat nu mai reprezinta realitatea posibilitatilor de munca a salariatului?

Nu contestam faptul ca angajatorul stie cel mai bine ce sarcini trebuie indeplinite in companie, insa tinem cont de faptul ca adaugarea de sarcini noi sau inlocuirea vechilor sarcini cu unele mai complexe ar trebui sa faca obiectul unei negocieri. Doar asa se poate oferi angajatului posibilitatea de a solicita drepturi salariale suplimentare pentru atributiile suplimentare adaugate in fisa postului. Si uneori degeaba, caci multi angajati nu vor cere majorari salariale, de teama de a nu fi trecuti in fruntea listei de posibili disponibilizati.

Asteptam pareri si comentarii! Cum procedati in calitate de angajatori? Modificati unilateral fisele de post ale angajatilor vostri?

Cum procedati in calitate de angajati? Vi s-au modificat fisele de post fara sa vi se solicite acordul? Ce s-a intamplat mai departe?

Va tinem la curent cu noutati pe aceasta tema!Surse: CostelGilca.ro
Tratat de Dreptul Muncii. Legislatie. Doctrina. Jurisprudenta, autor: Alexandru Ticlea

dna Avocat Ana Maria Borz
Jurisprudenta.org
Avocatnet.ro
PortalCodulMuncii.ro
ClubLegislatiaMuncii.ro

de Maria Nicutar


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
modificarea unilaterala a fisei de postmodificare fisa postuluifisa postuluifisa de postmodifica unilateral fisa de postmaria nicutar

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 02 Octombrie 2015
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Fisa de post poate fi modificata unilateral de catre angajator? Angajatului nu i se cere acordul? Nota: 3.85 din 5 - 26 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (5)


Mihaiu Magdalena
04-Mar-2018

Buna seara. Am și eu o astfel de problema , vor sa-mi schimbe fisa postului pt ca nu am vrut sa trec pe un alt departament fiind șef departament case și sa trec pe raion alimentar .Pt ca m-am mpotrivit, mi-au luat toate atribuțiile dn fisa postului și vor sa mă oblige sa semnez o altă fisa cu atribuții de lucrător comercial.Este legal sa-mi ia toate atribuțiile din fisa pe care am semnat-o și sa mă oblige sa semnez alta?

Alina B.
28-Iul-2016

Lucrez la muzeu, ca muzeograf. Anul acesta am finalizat un master in Teatru muzical. Managerul meu doreste sa-mi adauge noi atributii la fisa postului, pe motivul ca acest masterat nu este in domeniul meu de activitate si, in consecinta, ar trebui sa desfasor si alte activitati in afara celor prevazute in fisa postului care sa se incadreze in sfera studiilor de masterat. Mentionez ca studiile de masterat le-am facut pe cheltuiala proprie. Ce pot sa fac intr-o asemenea situatie, avand in vedere ca deja atributiile mele in domeniul muzeografiei sunt arhisuficiente? Va multumesc!

mz
06-Feb-2016

ce faci atunci cand sarcinile nu sunt clare ? ce faci atunci cand trebuie sa executi o lucrare si nu ai un proiect? ce faci atunci cand nu stii cine trebuie sa-ti traseze sarcini si primesti dispozitii de la 5 ,6 persoane pe care o executi?. dar cu norma de lucru cum ramane ? nu poti sa-i ceri unui angajat sa munceasca pana crapa. nereguli de genul acesta ar trebui depistate de I.T.M,dar ce sa faci si cu c.......,? nu inteleg de ce toata lumea tine partea ANGAJATORILOR??? SUNTEM IN 2016 SI RELATIILE DE MUNCA AR TREBUI SA FIE LA ALT NIVEL NU CA IN COMUNA PRIMITIVA .

mz
20-Nov-2015

ce se poate face atunci cand nu ai o fisa a postului clara sau atat de stufoasa incat i-ti trebuie cateva ore sa o lecturezi?nu se precizeaza subordonarea ,etc etc,etc,.lucrez de 26 ani la aceeasi firma pe partea electrica si nu am beneficiat niciodata de formare profesionala dar in acest timp tehnologia s-a schimbat de zeci de ori.angajatii sunt terorizati de directorii care zbiara si urla tot timpul.asa va arata oare viitorul????.ce se poate face legal impotriva acestor m------i/

Delia Popa
05-Oct-2015

La angajare este firesc ca numarul sarcinilor sa fie mai mic pentru o anumita functie, pana angajatul invata si se acomodeaza cu noua functie. Ulterior fisa postului poate fi imbogatita, tinand cont ca angajatului nu-i va lua la fel de mult timp sa execute sarcinile primite, prin urmare va avea un plus de timp disponibil, pe care angajatorul se va stradui sa-l utilizeze pentru a creste eficienta si productivitatea. De asemenea, pe parcursul activitatii, angajatul poate fi instruit, capatand competente noi, pe care angajatorul va dori sa le foloseasca, doar de aceea l-a instruit. Prin urmare nu in toate cazurile vorbim de supraincarcare. Admit ca sunt si astfel de situatii, dar nu ele constituie regula.

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Contractul de internship. Salariul minimIntrebare: As avea nevoie sa imi spuneti care este procedura de angajare pentru un program de internship: contractul de internship, unde se transmite, salariul minim dat este 50% din salariul minim pe tara etc.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Concediu medical. Stagiul de cotizare si baza de calculIntrebare: Va rugam sa ne ajutati cu urmatoarea speta: salariat angajat cu 15.03.2021, cum stabilim media zilnica pentru un concediu medical in luna aprilie 2021, avand in vedere ca salariatul are urmatoarele luni lucrate in ultimele 12 luni: luna - baza calcul - nr zile 03 - 1730 - 13 02 - 0 - 0 01 - 0 - 0 12 - 2655 - 20 11 - 2874 - 20 10 - 3090 - 22 09 - 3180 - 22 08 - 3060 - 21 07 - 2739 - 21
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


ARTICOLE SIMILARE

Fisa de post poate fi modificata unilateral de catre angajator? Angajatului nu i se cere acordul?

Mai multe articole despre modificarea unilaterala a fisei de post

ARTICOLE SIMILARE

Securitate si sanatate in munca. SubordonareModel FISA DE POST inginer in industria alimentaraFISA DE POST pentru economist in comert si marketingSSM: Manevrare macara-obligatiiModel FISA DE POST director general adjunct

ULTIMELE ARTICOLE

OUG 37/2021: Cand NU mai sunt obligatorii FISA DE POST, pontajul si Regulamentul InternFisa postului se comunica in scris, la cererea angajatului. Ce se intampla cu Regulamentul Intern si pontajul? ProiectSanctiuni pentru neprezentarea la controlul medical periodic efectual de medicina munciiOUG aprobat: Semnatura digitala la incheierea CIM. Se elimina FISA DE POST, condica si regulamentul intern pentru firmele miciContracte de mandate. Mai sunt necesare fisele de post?
Mai multe articole despre fisa de post

ARTICOLE SIMILARE

Fisa de post poate fi modificata unilateral de catre angajator? Angajatului nu i se cere acordul?

Mai multe articole despre modifica unilateral fisa de post
Descarca GRATUIT
“Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

eNews Resurse Umane

Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021
Descarcati GRATUIT raportul special

"Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021"
 

 


 
Atentie la pontaj si programul de lucru!
Cazuri practice, solutii si exemple

Descarcati acum GRATUIT Raportul Special

"Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021"

Da, vreau sa primesc revista de Resurse Umane
[x]