legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Cererile pentru liber-profesionisti au fost publicate! Cum pot obtine indemnizatia in starea de alerta!

indemnizatie liber profesionistisprijin liber profesionistimodel cerere indemnizatie stare de alerta
Cererile pentru liber-profesionisti au fost publicate! Cum pot obtine indemnizatia in starea de alerta!
Ordinul nr. 1.340/2020 al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea modelului cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru solicitarea indemnizatiei prevazute de art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 844 din 15 septembrie 2020.
 
Se aproba modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru profesionistii definiti la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, care urmeaza sa beneficieze de plata indemnizatiei prevazute la art. 3 din OUG nr. 132/2020, prevazut in anexa nr. 1.
 
Se aproba modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, care urmeaza sa beneficieze de plata indemnizatiei prevazute la art. 3 din OUG nr. 132/2020, prevazut in anexa nr. 2.
 
Solicitarea indemnizatiei si plata acesteia catre persoana se realizeaza prin societatea cooperativa cu care persoanele au incheiate conventii individuale de munca.
 
 Modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru profesionistii definiti la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, care urmeaza sa beneficieze de plata indemnizatiei prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020
CERERE
 
 
Catre
 
AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA A JUDETULUI . . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI BUCURESTI
 
Subsemnatul, . . . . . . . . . ., in calitate de . . . . . . . . . .,
 
alte detalii/situatii . . . . . . . . . .,
 
(Se vor inscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Codului civil, nr. si data autorizatiei de functionare sau tip, nr. si data documentului care atesta profesia sau ale documentului/contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea.)
 
in cadrul (denumirea completa) . . . . . . . . . .,
 
CUI/CIF.........., cod CAEN.........., cu domiciliul/sediul in localitatea.........., str........... nr..........., judetul........../municipiul Bucuresti, sectorul..., identificat cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., telefon.........., e-mail.........., in conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, va solicit acordarea indemnizatiei pentru perioada...........
 
Solicit plata in contul: . . . . . . . . . ., al carui titular sunt, deschis la Banca . . . . . . . . . . .
 
Atasez:
 
- declaratia pe propria raspundere;
 
 
 
- copie dupa actul de identitate;
 
- copie dupa extrasul de cont (deschis in calitatea mentionata, pentru care solicit indemnizatia).
 
Data . . . . . . . . . .
Numele si prenumele (in clar) . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
 
Catre
 
AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA A JUDETULUI . . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI BUCURESTI
 
Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul in localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., judetul . . . . . . . . . ./municipiul Bucuresti, sectorul . . ., identificat(a) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .,
 
cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele:
 
1. in anul 2019 media incasarilor/veniturilor brute lunare a fost de . . . . . . . . . . lei;
 
2. in perioada martie-mai 2020 am beneficiat de indemnizatia prevazuta de art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, in cuantum de.......... lei;
 
 
 
3. dupa incetarea starii de urgenta am realizat activitate, obtinand incasari/venituri brute de . . . . . . . . . . lei (medie lunara).
 
In aceste conditii declar ca in luna.........., pentru care solicit indemnizatia incasarile/veniturile brute obtinute sunt de.......... lei, ca urmare a reducerii temporare a activitatii, determinata de situatiile prevazute de art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca.
 
Data . . . . . . . . . .
Numele si prenumele (in clar) . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .

 
ANEXA Nr. 2
Modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, care urmeaza sa beneficieze de plata indemnizatiei prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020
 
Societatea cooperativa (felul si denumirea) . . . . . . . . . .
 
Adresa sediului social (doar localitatea) . . . . . . . . . .
 
Judetul . . . . . . . . . .
 
CUI . . . . . . . . . .
 
CAEN . . . . . . . . . .
 
 
 
Cont bancar nr. . . . . . . . . . .
 
Telefon . . . . . . . . . .
 
E-mail . . . . . . . . . .
 
CERERE
 
Catre
 
AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA A JUDETULUI . . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI BUCURESTI
 
Subsemnatul (a),.........., in calitate de administrator/reprezentant legal al.........., cu sediul social in localitatea.........., str........... nr..........., judetul........../sectorul.........., identificat cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., in conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, va solicit acordarea indemnizatiei pentru un numar de.......... persoane, in suma totala de.......... lei (brut), pentru perioada.........., ca urmare a reducerii temporare a activitatii, determinata de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu.
 
Plata se efectueaza in contul societatii cooperative nr. . . . . . . . . . . deschis la Banca . . . . . . . . . . .
 
Anexez:
 
- declaratia pe propria raspundere;
 
 
 
- lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie.
 
Data . . . . . . . . . .
Numele si prenumele (in clar) . . . . . . . . . .
Administrator/Reprezentant legal
Semnatura
Societatea cooperativa (felul si denumirea) . . . . . . . . . .
 
Adresa sediului social (doar localitatea) . . . . . . . . . .
 
Judetul . . . . . . . . . .
 
CUI . . . . . . . . . .
 
CAEN . . . . . . . . . .
 
Cont bancar nr. . . . . . . . . . .
 
Telefon . . . . . . . . . .
 
E-mail . . . . . . . . . .
 
 
 
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
 
Catre
 
AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA A JUDETULUI . . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI BUCURESTI
 
Subsemnatul (a),.........., in calitate de administrator/reprezentant legal al.........., cu sediul social in localitatea.........., str........... nr..........., judetul/sectorul.........., identificat cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
 
[ ] am redus temporar activitatea ca urmare a situatiilor prevazute de art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca;
 
[ ] societatea nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020;
 
[ ] pentru persoanele pentru care se solicita indemnizatia societatea nu beneficiaza de masurile active de sprijin acordate potrivit art. I si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative si nici de masurile de stimulare a angajatorilor finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
[ ] datele din lista prezentata sunt corecte.
 
Data . . . . . . . . . .
Numele si prenumele (in clar) . . . . . . . . . .
Administrator/Reprezentant legal
Semnatura
LISTA PERSOANELOR
care urmeaza sa beneficieze de indemnizatia acordata in baza art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca
 
 
 
 
1 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
*) Total suma ce va fi platita de agentia pentru plati si inspectie sociala.
 
Data . . . . . . . . . .
Numele si prenumele (in clar) . . . . . . . . . .
Administrator/Reprezentant legal
Semnatura . . . . . . . . . .
 

de Isabela Alexe


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
indemnizatie liber profesionistisprijin liber profesionistimodel cerere indemnizatie stare de alerta

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 16 Septembrie 2020
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Cererile pentru liber-profesionisti au fost publicate! Cum pot obtine indemnizatia in starea de alerta! Nota: 3.88 din 5 - 4 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Cercetare disciplinaraIntrebare: In cazul unei cercetari disciplinare, convocarea la cercetare disciplinara se poate efectua prin e-mail sau alta metoda online? De asemenea, intrevederea comisiei cu salariatul cercetat poate avea loc online, mai ales ca salariatul are contract de munca la domiciliu?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Salariata revenita din CCC. Modificare functie. Incetare CIM in perioada de probaIntrebare: O salariata revine din concediu crestere copil pana la 2 ani pe postul suspendat. Angajatorul ii propune un alt post in alt departament, salariata accepta. Se poate pune perioada de proba pentru noua pozitie? In aceasta situatie pot sa ii incetez contractul dupa perioada de proba? sau trebuie sa respect cele 6 luni de la revenirea din suspendare?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]