Angajatorii primesc finantare pentru competente digitale. Ce firme sunt eligibile?

competente digitalefirme eligibile program finantare competente digitale
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Hotararea nr. 574/2020 privind aprobarea Programului national Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari, finantat in cadrul Programului operational Capital uman 2014-2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 655 din 24 iulie 2020.
 
Obiectivul Programului national Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari este imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei nationale pentru competitivitate 2015-2020.
 
Activitatile eligibile in cadrul proiectelor care pot fi finantate:
 
a) furnizarea de programe de formare profesionala in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiei, denumit in continuare TIC: cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului national al calificarilor, cursuri de scurta durata, de specializare si perfectionare, cursuri care vizeaza un singur element de competenta sau cursuri finalizate cu certificate recunoscute la nivel de angajator sau/si cu recunoastere nationala/internationala. Se vor finanta cursuri care sprijina atat dobandirea competentelor primare, cat si dobandirea de competente avansate in domeniul TIC;
 
b) evaluarea si certificarea competentelor profesionale in domeniul alfabetizarii digitale si TIC. Aceasta activitate are in vedere atat evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, respectiv nonformale si/sau informale, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si evaluarea si certificarea competentelor profesionale in domeniul IT in vederea obtinerii de certificate recunoscute la nivel de intreprinderi.
 
 
Regasiti mai jos Hotararea nr. 574/2020 in format complet:
 
 
Hotararea nr. 574/2020 privind aprobarea Programului national Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari, finantat in cadrul Programului operational Capital uman 2014-2020 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 24 iulie 2020 si a intrat in vigoare la aceeasi data.
 
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale,
 
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
 
Art. 1. - Se aproba Programul national Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari, finantat in cadrul Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritara - 3 - Locuri de munca pentru toti, obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca, prioritatea de investitii 10.iii: Imbunatatirea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupurile de varsta intr-un cadru formal, nonformal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientare profesionala si prin validarea competentelor dobandite, obiectivul specific 3.12. Imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor.
 
Art. 2. -
(1) Valoarea Programului national Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari alocata in cadrul Programului operational Capital uman 2014-2020 este de 48.440 mii lei, echivalentul a 10.000.000 euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, din care contributia Uniunii Europene este de 41.174 mii lei, echivalentul a 8.500.000 euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, corespunzand unei contributii UE de 85%, iar contributia nationala este de 7.266 mii lei, echivalentul a 1.500.000 euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, corespunzand unei contributii nationale de 15%.
 
(2) Programul national Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari se implementeaza prin proiectele incluse la finantare din fonduri europene de catre Autoritatea de management pentru Programul operational Capital uman 2014-2020, potrivit prevederilor legislatiei nationale si europene aplicabile si contractelor de finantare incheiate cu beneficiarii proiectelor finantate in cadrul programului national.
 
Art. 3. - Durata de implementare a Programului national Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari nu poate depasi data de 31 decembrie 2023.
 
Art. 4. - (1) Obiectivul Programului national Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari este imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei nationale pentru competitivitate 2015-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 775/2015, cu modificarile ulterioare, si domeniile de specializare inteligenta conform Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 929/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(2) Programul national Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari contribuie la atingerea indicatorului de rezultat Persoane care dobandesc o calificare/care si-au validat competentele in sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI la incetarea calitatii de participant, in corelare cu numarul de angajati care beneficiaza de programe de formare si cu numarul de intreprinderi sprijinite, din care: intreprinderi mari, in cadrul proiectelor selectate la finantare conform regulilor de eligibilitate specifice prevazute in Ghidul solicitantului - Conditii specifice "Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari", cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 5. - (1) Activitatile eligibile in cadrul proiectelor care pot fi finantate prin Programul national Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari sunt:
 
a) furnizarea de programe de formare profesionala in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiei, denumit in continuare TIC: cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului national al calificarilor, cursuri de scurta durata, de specializare si perfectionare, cursuri care vizeaza un singur element de competenta sau cursuri finalizate cu certificate recunoscute la nivel de angajator sau/si cu recunoastere nationala/internationala. Se vor finanta cursuri care sprijina atat dobandirea competentelor primare, cat si dobandirea de competente avansate in domeniul TIC;
 
b) evaluarea si certificarea competentelor profesionale in domeniul alfabetizarii digitale si TIC. Aceasta activitate are in vedere atat evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, respectiv nonformale si/sau informale, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si evaluarea si certificarea competentelor profesionale in domeniul IT in vederea obtinerii de certificate recunoscute la nivel de intreprinderi.
 
(2) Activitatile eligibile prevazute la alin. (1) se pot implementa exclusiv in regiunile mai putin dezvoltate: Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud- Vest Oltenia.
 
(3) Beneficiarii eligibili in cadrul Programului national Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari, in sensul art. 3 alin. (3) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale, sunt persoanele angajate care urmaresc imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente si aptitudini sau care urmaresc certificarea/validarea competentelor cu precadere in sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC si SNCDI.
(4) Beneficiarii proiectelor finantate, in sensul art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2020, in cadrul Programului national Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari sunt intreprinderile mari, constituite ca societati conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial. O intreprindere mare reprezinta orice intreprindere care nu se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asa cum sunt definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Beneficiarii proiectelor finantate in cadrul Programului national Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari trebuie sa indeplineasca conditiile minime privind capacitatea administrativa si financiara necesara pentru a asigura implementarea proiectelor, asa dupa cum sunt acestea prevazute in documentul Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului operational Capital uman 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Ghidul solicitantului - conditii specifice "Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari", cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(6) Verificarea indeplinirii conditiilor minime privind capacitatea administrativa si financiara a solicitantilor de finantare, precum si a celorlalte conditii de acces la finantare se face de catre Autoritatea de management sau de catre organismele intermediare pentru Programul operational Capital uman 2014-2020, conform atributiilor delegate acestora din urma prin acordurile de delegare de functii incheiate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.
 
(7) Indicatorii de realizare ai programului sunt:
 
a) minimum 1.500 de angajati care beneficiaza de programe de formare;
b) minimum 20 de intreprinderi sprijinite.
(8) Indicatorul de rezultat al programului este de minimum 1.200 de persoane care dobandesc o calificare/care si-au validat competentele in sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI la incetarea calitatii de participant.
 
Art. 6. -
(1) Cheltuielile aferente implementarii proiectelor finantate in cadrul Programului national Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari intra sub incidenta ajutorului de stat.
 
(2) Regulile de acordare a ajutorului de stat sunt prevazute in cadrul schemei de ajutor de stat pentru organizarea si derularea de programe de formare a adultilor "Imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor", aferenta Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti, obiectivul specific: 3.12 - Imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor", aprobata prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 931/2018.
 
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
 
Contrasemneaza:
Ministrul fondurilor europene,
Ioan Marcel Bolos
Ministrul economiei, energiei si mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul mediului, apelor si padurilor,
Costel Alexe
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pecingina,
secretar de stat
Bucuresti, 22 iulie 2020.
 
Nr. 574.
 

de Isabela Alexe


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
competente digitalefirme eligibile program finantare competente digitale

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 28 Iulie 2020
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Angajatorii primesc finantare pentru competente digitale. Ce firme sunt eligibile? Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Tichete de masa. Regim acordareIntrebare: O intrebare daca luna are 21 de zile lucratoare si un angajat lucreaza 20 de zile lucratoare are o zi de concediu de odihna si mai lucreaza si o sambata si o duminica pentru aceste zile nu se ia recuperare cum se pot acorda tichete pt zilele de weekend sub ce forma si ce contributii trebuiesc platite pt ele?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Venituri primite de la un angajator din Olanda. Impozit pe venit. Contributii sociale. Modalitate de declarare.Intrebare: O companie din Olanda care nu are sediu social/permanent/reprezentanta in Romania si nu este inregistrata fiscal in Romania, angajeaza cu contract de munca cetateni romani care isi vor desfasura activitatea pe teritoriul Romaniei si vor obtine venituri sub forma de salariu. Optiunea angajatorului este ca salariatii sa fie inregistrati fiscal in Romania pentru declararea si plata contributiilor sociale, in baza unui acord in acest sens. Va rugam sa ne comunicati ce documente trebuie sa depunem la...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

eNews Resurse Umane

Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021
Descarcati GRATUIT raportul special

"Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021"
 

 


 
Atentie la pontaj si programul de lucru!
Cazuri practice, solutii si exemple

Descarcati acum GRATUIT Raportul Special

"Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021"

Da, vreau sa primesc revista de Resurse Umane
[x]